Local Partners

พันธมิตรในประเทศ

ประเทศไทย

Print

โครงการพลังแห่งความดี หรือ Force for Good เป็นนโยบายหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ และถือเป็นปฎิธานหลักของบริษัท คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนในสังคมให้ดีขึ้น ดังนั้น นู สกิน ประเทศไทย จึงได้ก่อตั้งโครงการ “พลังแห่งความดี” เพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการผ่าตัดหัวใจเด็ก ตั้งแต่ปี 2541

 

ที่ผ่านมา นู สกิน ได้มีส่วนในการเข้าไปสนับสนุนมูลนิธิฯ ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การสร้างห้องฟื้นฟูหลังการผ่าตัด การซื้ออุปกรณ์แพทย์ มอบทุนสำหรับการศึกษาต่อของแพทย์ในมูลนิธิฯ โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ การ

ช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ตลอดจนจัดกิจกรรมศิลปะบำบัด

เพื่อใช้ฟื้นฟูทักษะ และพัฒนาด้านต่างๆ ให้กับเด็กๆ หลังจากที่ได้รับการผ่าตัด โดยเฉพาะการพัฒนาด้านอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ และความคิดสร้างสรรค์

  • ประเทศไทยได้เป็นต้นแบบริเริ่มโครงการนี้เป็นที่แรก
  • ปัจจุบันมีเด็กไทยที่ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการฯ ไปแล้วกว่า 8,209 ชีวิต*
  • บริจาคเงินผ่านโครงการ บริจาคเงิน 1% จากยอดคอมมิสชั่นของผู้แทนจำหน่าย และกิจกรรมอื่นๆ ไปแล้วกว่า 30 ล้านบาท*

*ข้อมูล ณ เดือน ส.ค. 60

FFG-2-01

ประเทศมาเลเซีย

ijn_cheque_12

 

ความร่วมมือระหว่างนู สกิน มาเลเซีย และ มูลนิธิ IJN

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 นู สกิน มาเลเซียได้สร้างพันธมิตรกับมูลนิธิ IJN เพื่อก่อตั้งโครงการผ่าตัดหัวใจเด็กโดย นู สกิน มาเลเซีย- มูลนิธิ IJN ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนเพื่อใช้ในการผ่าตัดหัวใจให้กับเด็กจากครอบครัวที่ยากจน ความร่วมมือในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยการมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 ริงกิตให้กับมูลนิธิ IJN

 


ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 นู สกิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินผู้จำหน่ายหลายท่านบริจาคเงินกว่า 500,000 ริงกิต และสามารถรักษาชีวิตเด็กไว้ได้ 20 คน ในปีนี้ นู สกิน มาเลเซียตั้งใจว่าจะบริจาคเงิน 300,000 ริงกิต เพื่อช่วยชีวิตเด็กเพิ่มอีก 20 คน

ijn_logo

 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลนิธิ IJN

มูลนิธิ IJN หรือที่รู้จักกันในนามสถาบันโรคหัวใจแห่งชาติเป็นศูนย์รักษาโรคหัวใจชั้นนำของมาเลเซีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 มูลนิธิ IJN ทำการผ่าตัด และรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหัวใจ และศัลยกรรมทรวงอกสำหรับผู้ใหญ่ และเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี มูลนิธิ IJN ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อหาเงินสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิ และช่วยระดมทุนสำหรับผู้ปกครองที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการผ่าตัดหัวใจ


ประเทศฟิลิปปินส์

CHILD-updated

นับตั้งแต่เริ่มต้นความร่วมมือกับ นู สกิน ฟิลิปปินส์ เด็กจำนวน 133 คนจากมูลนิธิ Child Health in Life and Development (CHILD) ของโรงพยาบาล Philippines General Hospital (PGH) ได้รับทุนเพื่อผ่าตัดหัวใจผ่านโครงการสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACHF)

 

 

ในปีพ.ศ. 2555 โครงการ SEACHF เริ่มต้นความร่วมมือครั้งใหม่กับมูลนิธิ CHILD ผ่านการประสานงานของ นู สกิน ฟิลิปปินส์ ในช่วงครึ่งปีแรก โครงการ SEACHF มอบเครื่องตรวจวัดการเต้นของหัวใจเคลื่อนที่ มูลค่า 650,000 เปโซ และบริจาคเงิน 2.5 ล้านเพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ 50 ราย ในขณะที่โครงการอื่นของ FFG เช่น โครงการ “A Life A Day” ที่ผู้แทนจำหน่ายร่วมบริจาคเงิน 1% จากเงินปันผล, การขายของที่ระลึกของโครงการ FFG และโครงการ Back –to-School ก็ยังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ CHILD เป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีพ.ศ. 2555 คือหาเงินทุนเพื่อผ่าตัดเด็กจำนวน 75 คน และมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับมูลนิธิ

 

CHILD_Foundation_logo_12

 

มูลนิธิ CHILD

จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับรู้ถึงความต้องการเงินสนับสนุนของแผนกกุมารเวชศาสตร์เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็กของ โรงพยาบาล PGH คณะที่ปรึกษาอาวุโสและศิษย์เก่าแผนกกุมารเวชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ จึงร่วมมือกันก่อตั้งมูลนิธิ Child Health in Life and Development (CHILD) ขึ้นในปีพ.ศ. 2531 กลุ่มคนเหล่านี้ได้ฟัง และได้เห็นผู้ป่วยโรคหัวใจหลายคนต้องพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับโรคร้ายเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งในการซื้อยาที่จำเป็นและการผ่าตัดครั้งสำคัญ ไม่นับรวมกับจำนวนผู้ป่วยเด็กที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล PGH ที่ต้องการการดูแลระดับสูงเพิ่มมากขึ้นนู สกิน ฟิลิปปินส์ ริเริ่มความร่วมมือกับมูลนิธิ Child Health in Life and Development (CHILD) ในปีพ.ศ. 2551 เพื่อหาทุนและลดจำนวนของผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้แต่จำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อรักษาโรคหัวใจ

 

 


ประเทศอินโดนิเซีย

hero_yjai

Yayasan Jantung Anak Indonesia (YJAI) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 โดยผู้ปกครองของเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล Cipto Mangunkusumo Hospital (RSCM) ทางมูลนิธิพยายามหาทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองผู้ยากไร้ที่ต้องการเงินทุนในการรักษา และผ่าตัดโดยมีทีมแพทย์ในโรงพยาบาล RSCM เป็นผู้ให้คำแนะนำ

 

logoyjai

โครงการโรคหัวใจเด็กของ นู สกิน อินโดนีเซีย เริ่มต้นช่วยเหลือเด็กยากจนให้เข้ารับการผ่าตัดหัวใจในเดือนก.ค. 2553 ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก YJAI


ประเทศสิงคโปร์

kkh_ceremony
kkh_logo

 

การเป็นพันธมิตรระหว่าง นู สกิน สิงคโปร์ และโรงพยาบาล KK Women’s and Children’s Hospital

โรงพยาบาล KK Women’s and Children’s Hospital และ นู สกิน สิงคโปร์มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือการเข้าถึงตัวผู้ป่วยที่เป็นเด็ก และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการผ่าตัดหัวใจ และรักษาตัว วัตถุประสงค์ร่วมกันข้อดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่ดึงทั้งสององค์กรเข้าหากันเพื่อต่อตั้งโครงการระดมทุนชื่อว่า ‘KKH-Nu Skin Children’s Heart Fund’ ในเดือนม.ค. พ.ศ. 2555