ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

SEACHFlogo250x250

ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยปี 2537 จากนั้นขยายความร่วมมือสู่ นู สกิน ในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยเหลือ เด็กผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 

  • ทุกๆ ปี จะมีเด็กประมาณ 8,000 คน* ที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
  • และมีประมาณ 4,000 ราย* ที่จำเป็นต้องให้การรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อรักษาชีวิต
  • แต่ละปี โรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ สามารถช่วยเหลือได้เพียง 75% หรือ ประมาณ 3,000 ราย* เท่านั้น ยังคงเหลือเด็กน้อยรอความหวังอีกปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย*
SEACHF-partners

นู สกิน ประเทศไทย

มอบความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือ การผ่าตัดหัวใจเด็กในประเทศไทย

 

 

pediatric_cardiac_surgery_foundation