ประวัติความเป็นมามูลนิธิแห่งความดี นู สกิน | นู สกิน ประเทศไทย

ประวัติความเป็นมามูลนิธิแห่งความดี นู สกิน | นู สกิน ประเทศไทย

มูลนิธิพลังแห่งความดี (FORCE FOR GOOD FOUNDATION)

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1996 โดย บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส อิ้งค์ โดยมีปณิธานที่จะสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมเพื่อเด็กๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งได้มีการช่วยเหลือด้านต่างๆไปยัง 50 ประเทศทั่วโลก