Är du kvar?

FORTSÄTT
nu-skin-glossary-page-banner-image

Hållbarhetsordlista

Det pratas mycket om hållbarhet men det finns många termer som kan vara svåra att förstå. Vi vill göra hållbarheten enkel för dig och börjar därmed med denna Nu Skin-ordlista med relevanta ord för Europa, Mellanöstern och Afrika. Tillgänglighet av ingredienser, förpackning och produkter kan variera efter marknad, men här kommer en omfattande ordsamling som hjälper dig att förstå vår information om hållbarhet. Ökad kunskap ger oss ökad förmåga att ta hand om vår planet.

 

#ForceForGreen

 


CEA

Kontrollerade odlingsförhållanden (CEA) är en teknologisk jordbruksprocess. CEA-ingredienser odlas inom en sluten miljö, vilket garanterar spårbarhet och hållbarhet från från frö till produkt. [see Groviv]


Eco-Pac-förpackning

Eco-Pac-tuberna är de första tuberna inom skönhetsindustrin som använder en helt ny förslutning i stället för t.ex de snäpplock som vanligtvis används på tuber. Den nya förpackningen innebär en positiv inverkan på miljön i form av minskat plastavfall. Baserat på 2020 års globala försäljningssiffror av Epoch-produkter kommer Nu Skin nu att spara cirka 67 ton ny plast varje år tack vare denna nya Eco-Pac-design [see bio-pe]. Denna procent baseras på en jämförelse av förpackningstillverkningsprocesser om man antar samma standardtransport från Shanghai till Los Angeles (baserat på 2020 års globala försäljning av Epoch-produkter).

Eco-Pac-förpackningen används bland annat för Epoch Glacial Marine Mud, Baobab Body Butter, Yin and Yang Mask, Firewalker, IceDancer, Sole Solution och alla schampon och balsam i serien Epoch Ava Puhi Moni*.

Kontakta din lokala återvinningscentral för att lära dig hur du ska återvinna dessa produkter på ett ansvarsfullt sätt.


FSC (certifiering)

När du ser FSC-certifieringen på en produkt kan du vara säker på att du hjälper till att skydda världens skogar. Forest Stewardship Council (FSC) är en ideell organisation som främjar ansvarsfull skogshantering över hela världen och stöder miljömässigt lämplig, socialt förmånlig och ekonomisk tillförlitlig hantering av världens skogar. FSC certifierar skogar över hela världen för att garantera att de uppfyller FSC:s miljömässiga och sociala standarder. Kontakta din lokala återvinningscentral för att lära dig hur du ska återvinna dessa produkter på ett ansvarsfullt sätt.


Glas

Glas är normalt ett av de enklast återvinningsbara materialen. Se dock till att din lokala återvinningscentral bekräftar att de tar emot glasförpackningar. Blanda inte färgat och ofärgat glas.


Groviv

Groviv är Nu Skins innovativa initiativ för att odla och spåra ingredienser genom en kontrollerad odlingsmiljö, en teknologibaserad odlingsstrategi. Groviv-certifierade ingredienser odlas i en stängd struktur med hjälp av teknik som garanterar optimala förhållanden från frö till produkt. Groviv-märket på Nu Skins produktförpackning innebär att produkten innehåller minst en eller flera ingredienser som odlats i en kontrollerad miljö.


PCF

(Se Återvunnen kartong)


Plast

Plast är en viktig del av våra liv och den har många fördelar, bland annat i förpackningar till produkterna vi älskar. Vi arbetar hårt för att minska engångsplasten genom ”De 5 R:en mot noll avfall”, [(translation)]men vi kan inte göra det själva. Vi arbetar för att garantera en ansvarsfull produktion, men vi behöver er hjälp för att kassera förpackningarna korrekt.

Återvinningsbarhet kan variera från land till land. Kontrollera med dina lokala anläggningar för att ta reda på hur du bäst hanterar förpackningen.


PCR 4

Återvunnen PCR-plast är termen för plast som är på sitt andra (tredje, femte eller till och med sjunde!) liv. Det hänvisar till plast som redan har återvunnits och som återbrukats i produktförpackningen du nu har. Genom att öka mängden PCR i våra produkter minskar vi användningen av ny plast, vilket minskar koldioxidavtrycket. Procenten som anges visar hur mycket återvunnet material som finns i förpackningen. Återvinningsbarhet kan variera från land till land. Kontrollera med dina lokala anläggningar för att ta reda på hur du bäst hanterar förpackningen.


De 5 R:en, Recyclable (återvinningsbar)

Återvunna artiklar är just det, återvinningsbara.


De 5 R.en Recycled (återvunnen)

Vi på Nu Skin anser att en produkt är ”återvunnen” om den är tillverkad av återvunnet material, som återvunnen PCR-plast [see PCR].


De 5 R:en (återbrukbar)

Produkter som kan fyllas på för mer än en användning, t.ex. om det finns system på plats för att samla in och fylla på originalförpackningen. Reduced (minskad) i de 5 R:en hänvisar till produkter vars avfallsmängd minskar eftersom de har minskat i vikt eller volym jämfört med föregående produktversion.


De 5 R:en Renewable (förnybar)

Förnybar innebär hos Nu Skin förnybarheten hos det källmaterial (t.ex. sockerrör) förpackningen är tillverkad av.


Återvunnen kartong

Återvunnen kartong eller fiber (PCF) är papper som är på sitt andra liv, vilket innebär att det redan har återvunnits och återbrukats i förpackningen du nu har. Genom att öka mängden PCF vi har i våra produkter minskar vi mängden nytt papper vi använder. Procenten som anges visar hur mycket återvunnet material som finns i förpackningen.


Rundbordet om hållbar palmolja (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO)

Palmolja är en av de mest globalt använda och effektiva oljorna, men den kan tillverkas på ett ohållbart sätt, vilket leder till avverkning av skog, förlust av den biologiska mångfalden, jorderosion och vattenföroreningar. Genom att åta oss att i framtiden endast använda certifierad palmolja som är ansvarsfullt och hållbart framtagen i andra produkterlinjer garanterar vi att de resurser vi använder har en positiv miljöpåverkan.


Hållbarhetslogotyp

Vår hållbarhetslogotyp på nya Nu Skin-förpackningar (kartonger och annat) återspeglar våra hållbarhetsinsatser.


Förseglingsflik

Förseglingsfliken är en transparent etikett som försluter produktkartongen och förhindrar att den öppnas. Nu Skins förseglingsflikar för Europa, Mellanöstern och Afrika är tillverkade av en 100-procentigt träbaserad lösning.


Noll avfall

Nu Skin följer riktlinjerna från Zero Waste International Alliance (ZWIA), som i alla termer som avser ”noll” bör uppnå minst 90 % avledning från deponier, förbränningsugnar och miljön.


De 5 R:en mot noll avfall

Vi har åtagit oss att alla våra produkter ska uppfylla De 5 R:en mot noll avfall senast 2030 och de ska antingen vara återvinningsbara, återvunna, återbrukbara, förnyade eller förnybara.


Se ordlistan på www.nuskin.com för en lista över alla registrerade varumärken

 

 

 

Är du redo för återvinningsutmaningen?

Dela sättet du återvinner Nu Skins produkter och förpackningar på Instagram för att inspirera andra och använd #ForceForGreen för att följa rörelsen!

 


Dela på Instagram


 

 

*Övergången till de nya Epoch-produkterna kommer att ske vid olika tidpunkter beroende på marknad och i vissa fall vid olika tillfällen på samma marknad.