Är du kvar?

FORTSÄTT

 

Byn Mtalimanja

Det sägs att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Tillsammans med lokala ideella organisationer och samhällsgrupper gav Nu Skin Force for Good Foundations program ”Build a village” en by till människorna i Malawi. Den namngavs Mtalimanja som betyder ”en utsträckt givande hand”. Där bor nu 30–40 jordbrukare och deras familjer, där män och kvinnor kan få utbilda sig tillsammans medan barnen skickas till grundskolan.

 

 

Malawi – Afrikas varma hjärta


 

 

Malawi är en av de minst utvecklade och mest tätbefolkade nationerna i världen där 75 %1 lever i fattigdom eller extrem fattigdom. Fler än en miljon barn lider av kronisk undernäring och det beräknas att tre av tio barn kommer att dö innan fem års ålder. Med en förväntad livstid som har minskat de senaste åren och en analfabetskvot på 30 %², kan vikten av att introducera en utbildningsinfrastruktur och grundläggande nödvändigheter som vatten och livsmedel inte underskattas. Arbetet med Force for Good Foundation hjälper till att skapa lösningar för alla dessa problem.

 

Källa:
11IMF report: file:///C:/Users/lfrere/Downloads/cr17184.pdf
²https://www.worldbank.org/en/country/malawi/overview

 

Allt börjar med mat och vatten

 

Bygga brunnar och en hållbar framtid

Tillgång till vatten är en av våra grundläggande rättigheter, men många personer i Malawi saknar fortfarande vatten. Många tvingas tillbringa flera timmar varje dag med att gå och hämta vatten. Det är tid som de skulle kunna använda för att arbeta, ta hand om sina barn eller utbilda sig. Nu Skin Force for Good Foundation har samlat in pengar till initiativet Wells of Hope, som har lett till byggnationen av över 60 borrhål runt om i landet.


Samtidigt utbildas jordbrukare i hållbara jordbrukstekniker, såsom fiskodling, konstbevattning, trädodling och skogsbevaring, vilket hjälper till att bevara naturresurserna för framtiden.

 

 

 

Näringsrika måltider till barn

Undernärda barn är ett stort problem i Malawi och en av de största dödsorsakerna bland barn under fem år. Genom arbetet med vårt Nourish the Children-initiativ och generösa donationer av VitaMeals, en näringsrik måltid skapad av områdesexperter, kan vi hjälpa till att bekämpa detta. Vitameal tillverkas främst i Malawi, vilket ger arbetstillfällen och en möjlighet för många att bryta fattigdomscykeln medan de kämpar mot en ljusare framtid.

 

Möt barnen

 

 

Mer än måltider till barnen

 

Uppmuntra till skolnärvaro

Eftersom VitaMeals generellt distribueras via skolprogrammen skickar fattiga föräldrar gärna sina barn till skolan för gratis mat, istället för att hålla dem hemma och i arbete. Detta gynnar framförallt flickor.


Enligt Världsbanken ”finns det ingen effektivare investering för att nå utvecklingsmålen än att utbilda flickor”.Källa: *https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/13/world-bank-group-to-invest-25-billion-in-education-projects-benefiting-adolescent-girls

 

 

 

Skapar arbetstillfällen

2004 öppnade officiellt tillverkningsanläggningen av VitaMeal i Lilongwe, Malawi, där hälften av pengarna donerats av Nu Skin. Detta är en viktig milstolpe i historien om VitaMeal. Formulan anpassades inte bara för att passa den traditionella malawiska kosten utan skapade med lokala produkter och lokal arbetskraft för att även boosta lokalekonomin. Fabrikerna producerar cirka 2 900 000 måltider per månad och ger arbetstillfällen för cirka 400 personer i området.

 

 

 

Vikten av att utbilda jordbrukare

The School of Agriculture for Family Independence (SAFI) som finns i byn utbildar sina studenter i de senaste jordbruks- och odlingsteknikerna som de kan föra vidare till sina byar. Skördarna har nu ökat med så mycket som 700 % efter att SAFI-teknikerna satts i bruk.

 

 

 

*Nu Skin är en vinstdrivande distributör av närings- och hudvårdsprodukter och är börsnoterad på New York-börsen (NUS). Nourish the Children är ett initiativ från Nu Skin och är i vissa stater registrerat som ett kommersiellt samarbete. Initiativet gör det möjligt för Nu Skins Brand Affiliates och kunder att köpa VitaMeal från Nu Skin och donera det till välgörenhetsorganisationer för att hjälpa till att lösa det komplicerade världsproblemet med att ge mat till undernärda barn. I priset för VitaMeal ingår kostnader för tillverkning, allmän distribution samt försäljnings- och provisionskostnader. Precis som för andra Nu Skin-produkter, får Brand Affiliates betalt i provision och Nu Skin gör en vinstmarginal från försäljningen av VitaMeal.