Är du kvar?

FORTSÄTT

13 tips för att engagera dina lyssnare

Improve Your Next Presentation with These Simple Steps

Blake Roney

Det är dags. Du ska hålla en presentation för en stor publik och du vill vara säker på att alla sitter kvar från början till slut. Du oroar dig för att folk ska börja prata och/eller gäspa under din presentation - eller ännu värre: snarka!


Oroa dig inte. Med följande tips och tekniker kan du t.o.m. göra en presentation om statliga tjänstemannareformer intressant.

 


1. Inled med att berätta fakta som roar, oroar eller är anmärkningsvärt på något sätt. En bra öppning "krokar tag" i publiken från första början.


2. Ställ kraftfulla frågor: Ett bra sätt att hålla publiken fokuserad är att ställa provokativa retoriska frågor - frågor som inte kräver svar av dem men tvingar dem att tänka efter. Om du vill kan du be någon frivillig att svara.


3. Använd "brainstorm"-teknik: Be publiken att "brainstorma" kring idéer som har att göra med din presentation, t.ex. hur man löser ett visst problem. Lägg fram ett fall för åhörarna och involvera dem i att lösa problemet med oväntade lösningar, att gå utanför ramarna. Utmana dem att leta alternativ.


4. Dela med dig av egna erfarenheter: Ett av de bästa sätten att lära andra är via dina egna erfarenheter. Genom att dela med dig så hjälper du publiken att relatera till dig och hjälper dem förstå vad det är du försöker lära ut.


5. Anknyt till något nyligen inträffat: Få presentationen att verka fräsch och aktuell genom att relatera till något som nyligen skett. Det kan också vara bra att peka ut något viktigt om den speciella gruppen eller platsen för din presentation.


6. Demonstrera: Demonstrera vad det är du lär ut. Lär du ut en särskild färdighet, visa åhörarna genom att be om en frivillig. Du kan också be dem praktisera färdigheten på den person som sitter intill dem. Vill du pusha för en produkt så gör en produktdemonstration med någon ur publiken.


7. Be om exempel: Snarare än att bara ta dina egna exempel, be någon i publiken att frivilligt dela med sig av några exempel eller erfarenheter. Det är troligt att någon har ett exempel som fångar in just det du vill visa eller säga. Låt åhörarna bli dina samarbetspartner genom att uppmuntra dem att interagera. På så vis verkar det som om du talar med dem istället för till dem.


8. Använd rollspel: Med rollspel engagerar du publiken. Sätt upp ett rollspel mellan dig själv och någon bland åhörarna eller med flera stycken i publiken.


9. Guidad föreställning: Ta med dina åhörare på en mental resa och gör resan så verklig som möjlig genom att beskriva platser eller personer. De kan resa i tid eller rum, beroende på ditt syfte.


10. Erkännande: När någon ur publiken deltar i diskussionen, försäkra dig om att erkänna deras bidrag och bygg vidare på dessa. Detta uppmuntrar även andra till att delta.


11. Inkludera bilder: Visa fängslande bilder eller grafik och tabeller som gör det lättare för åhörarna att förstå. En kort film kan också vara ett bra trick.


12. Berätta något kul: Alla tycker om humor och genom att berätta något kul du sett eller hört så blir din presentation mer hjärtlig och underhållande.


13. Berätta för åhörarna varför de ska bry sig: Se till att förklara hur produkten eller den nya kunskapen kan hjälpa dem i deras nuvarande situation. Låt dem förstå vad som väntar dem.


Gör en summering i slutet av presentationen och peka ut de viktigaste punkterna igen. Upprepa syfte och argument och påminn lyssnarna om var som är viktigt för dem att ta med sig från presentationen. Som avslutningspreplik kan du använda dig av ytterligare fraser som "hakar i" publiken (som du gjorde när du inledde) eller ge dem en uppgift eller utmaning.