Registrerades rättigheter

Dina rättigheter enligt GDPR

Nu Skin tar integritets- och datasäkerhet allvarligt. Som registrerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har du rätt att begära, få tillgång till, ändra, radera, begränsa eller invända mot hur vi hanterar dina personuppgifter och rätten till överföring. 

 

Dina rättigheter enligt GDPR omfattar möjligheten att:

 

  • granska personuppgifterna vi har om dig i våra informations- och kommunikationssystem,
  • korrigera dessa personuppgifter,
  • bli informerad om vilka personuppgifterna har delats med,
  • begära att vi raderar dina personuppgifter,
  • begränsa hur vi hanterar dina personuppgifter,
  • invända mot hur vi behandlar uppgifterna,
  • begära att vi skickar ut en kopia av personuppgifterna till dig eller annan verksamhet.

 

Vi besvarar din förfrågan att utöva dina rättigheter som registrerad enligt någon av ovanstående punkter inom en månad. Vi förbehåller oss rätten att förlänga den perioden med 60 dagar om nödvändigt, beroende på komplexiteten och antalet förfrågningar vi får från dig.  

 

Du kan också dra tillbaka ditt medgivande till hantering av personuppgifter i den mån behandlingen av personuppgifter baserades på ett sådant samtycke.

 

 

 

Skicka mig mina data

Om du önskar att vi skickar dig en kopia av dina personuppgifter


Radera mina data

Om du vill begära att vi raderar dina personuppgifter


Skicka in annan begäran

Om du vill utöva annan rättighet

Granska mina data

Om du vill granska personuppgifterna vi har om dig i våra informations- och kommunikationssystem 

 

Har du ytterligare frågor om registrerades rättigheter, kontakta oss eller vårt dataskyddsombud:

 

Organisation

Dataskyddsombud

Nu Skin International Inc.

75 West Center Street,
Provo, 84601 Utah
USA
+1 (801) 345-6003

privacy@nuskin.com

Mark Milne

75 West Center Street,

Provo, 84601 Utah

USA

+1 (801) 345-6003

privacy@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

The Corporate Village

Building Elsinore

Da Vincilaan 9

1930 Zaventem

Belgien

+32 2 722 70 00

privacy@nuskin.com