Är du kvar?

FORTSÄTT

Om integritet

 

Denna översättning är till för att underlätta för dig. Om det finns skillnader mellan detta meddelande och den engelska versionen gäller den engelska versionen. Om du har frågor kan du kontakta oss på privacy@nuskin.com

 

 

 

1. Innehållsförteckning

 1. Innehållsförteckning
 2. Översikt
 3. Vilka vi är och hur du kontaktar oss
 4. Vilka personuppgifter vi samlar in
  a. Personuppgiftskategorier
  b. Personuppgifter vi samlar in och varför
  c. Dina skyldigheter
  d. Personuppgifter vi samlar in från tredje part
  e. Barn
 5. Hur vi använder personuppgifter
 6. Delning och överföring av personuppgifter
  a. Delning av personuppgifter
  b. Överföring av personuppgifter
  c. EU-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield
 7. Hur vi skyddar personuppgifter
 8. Hur länge vi behåller personuppgifter
 9. Vilka dina rättigheter är avseende dina personuppgifter
 10. Dina marknadsföringsval
 11. Ändringar av integritetspolicyn

Bilaga 1 – Lista över Nu Skin-enheter som ansvarar för behandling av dina personuppgifte
Bilaga 2 – Hur vi använder personuppgifter

 

2.    Översikt

Nu Skin har åtagit sig att respektera och skydda din integritet. Vi agerar i enlighet med kraven i de olika integritets- och dataskyddslagar som gäller i de länder där vi är verksamma.

I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter som gäller våra kunder, Brand Affiliates, arbetssökande och kontors- och webbplatsbesökare (kallade ”du” och ”din”), samt förklarar de rättigheter du har angående hur vi använder personuppgifter. Observera att alla avsnitt kanske inte är lika relevanta eller tillämpliga för dig beroende på omständigheterna. Om du exempelvis besöker ett kontor gäller avsnitt 10 ”Dina marknadsföringsval” i princip inte dig, eftersom vi vanligtvis inte skickar direktmarknadsföringsmeddelanden till kontorsbesökare.

Se till att läsa denna integritetspolicy noggrant innan du använder vår webbplats eller våra appar och/eller lämnar dina personuppgifter till oss.

3.    Vilka vi är och hur du kontaktar oss

Nu Skin Enterprises Inc. och dess associerade bolag och dotterbolag (”Nu Skin”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) är ett internationellt koncernbolag som erbjuder kroppsvårdsprodukter, kosttillskott, enheter och andra varor eller tjänster via (i) Nu Skin-webbplatserna (antingen lokala eller globala) (var och en ”webbplats”), (ii) Nu Skin-appar och -verktyg (”apparna”) och (iii) ett nätverk av oberoende distributörer (”Brand Affiliates”).

Beroende på vem du är behandlas personuppgifterna av olika enheter inom Nu Skin och/eller för olika ändamål. Här hittar du en lista över Nu Skin-enheter som agerar som personuppgiftsansvariga med ansvar för behandling av personuppgifter. Kontakta vårt integritetsteam eller vårt dataskyddsombud [DPOoffice@nuskin.com] om du har frågor eller problem, vill uppdatera dina personuppgifter eller utöva dina rättigheter enligt beskrivningen nedan.

4.    Vilka personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt relaterar till en identifierad eller identifierbar levande individ eller, i förekommande fall, en juridisk person. Personuppgifter kan innehålla namn, e-postadress eller adress, telefonnummer, IP-adress, kreditkortsinformation, preferenser, ålder, kön, yrke osv.

De personuppgifter vi samlar in, och hur vi samlar in dem, beror på hur du interagerar med oss. Om du exempelvis är en av våra kunder kan vi komma att samla in andra typer av uppgifter jämfört med när du är en Brand Affiliate. Vi har infogat en allmän översikt över vår datainsamlings- och behandlingsaktiviteter nedan. Se listan ”Hur vi använder personuppgifter” här, om du vill konsultera våra interaktionsspecifika databehandlingsaktiviteter och behandlingsändamål. Denna lista innehåller information om behandlingsaktiviteter per kategori av registrerad.

a.      Personuppgiftskategorier

Allmänna personuppgiftskategorier som vi samlar in är följande:

-          Kontaktinformation: som namn, titel, adress, e-postadress och telefonnummer.

-          Bakgrundsuppgifter: som kön, födelsedatum, nationalitet, fotografier eller videoklipp som innehåller en bild av dig, yrke och information om familjeliv (med undantag för särskilda uppgiftskategorier) inklusive familj, barn, fritidsintressen och intressen.

-          Identifieringsinformation: som passnummer, hemadress, identifikationsnummer, personnummer och eventuella andra identifieringsuppgifter samt dokument och fotokopior av ovannämnda identitetshandlingar, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar.

-          Registreringsdata: som förfrågningar om nyhetsbrev, registreringar för evenemang/motivationsresor, abonnemang, nedladdningar, användarnamn/lösenord, uppgifter som begärs i prenumerations- eller registreringsformulär samt relaterad information, som återkoppling och undersökningssvar.

-          Faktureringsinformation och ekonomisk information: som bankkontouppgifter, kredit-/betalkortsuppgifter, kopia av kontoutdrag och eventuell information eller data som krävs för att verifiera och/eller behandla betalningstransaktioner.

-          Produktinformation: som din inköpshistorik, information om produkter vi har sålt till dig, produktreturer och preferensprodukter.

-          Särskilda personuppgiftskategorier: under begränsade omständigheter kan vi samla in särskilda personuppgiftskategorier, som uppgifter om ras, etniskt ursprung eller hälsa.

-          CCTV-bilder som gör det möjligt för oss att identifiera dig när du besöker våra kontor.

-          Information om din användning av Nu Skins IT-system och IT-utrustning när du är Brand Affiliate.

-          Övriga uppgifter: alla andra personuppgifter som du lämnar till oss frivilligt. När du exempelvis väljer att lämna ut personuppgifter om dina familjemedlemmar när du fyller i vårt onlineformulär, som innehåller ett avsett fält för detta ändamål, eller när du kontaktar kundtjänst.

b.      Personuppgifter vi samlar in och varför

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig enligt följande:

                                 I.            Som kund:

-          När du skapar ett Nu Skin-konto samlar vi in eller ber dig lämna din kontaktinformation, viss bakgrundsinformation och annan relevant information samt dina kommunikationspreferenser.

-          När du köper produkter eller tjänster från Nu Skin eller returnerar produkter samlar vi in eller ber dig lämna din kontaktinformation, faktureringsinformation och ekonomisk information samt annan relevant information.

-          När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev och/eller någon av våra onlinetjänster samlar vi in eller ber dig lämna din kontaktinformation och annan relevant information, inklusive registreringsdata samt dina kommunikationspreferenser.

-          När du annars interagerar med Nu Skin, som genom att kontakta kundtjänst. I det här fallet samlar vi in de personuppgifter du lämnar till oss på eget initiativ och alla personuppgifter vi behöver för att besvara din förfrågan. Om du ringer till ett av våra callcenters registrerar vi samtalet.

                               II.            Som Brand Affiliate:

-          När du registrerar dig som Nu Skin Brand Affiliate samlar vi in eller ber dig lämna ekonomisk information och affärsinformation samt annan relevant information som kan innehålla identifieringsinformation och ytterligare bakgrundsinformation.

-          När du köper produkter eller tjänster från Nu Skin eller returnerar produkter samlar vi in eller ber dig lämna din kontaktinformation, faktureringsinformation och ekonomisk information samt annan relevant information.

-          När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev och/eller för någon av våra onlinetjänster samlar vi in eller ber dig lämna din kontaktinformation samt annan relevant information, inklusive registreringsdata och dina kommunikationspreferenser.

-          När du registrerar dig för att delta i ett av våra evenemang/motivationsresor samlar vi in eller ber dig lämna din och din gästs kontakt- och identifieringsinformation samt annan relevant information, inklusive bakgrundsinformation, registreringsdata samt faktureringsinformation och ekonomisk information.

-          När du använder några av våra appar som inloggad Brand Affiliate ber vi dig också lämna information som är relevant för appen som kan innehålla etnicitet och hälsoinformation, ifall sådan information är nödvändig för att tillhandahålla den funktionalitet du förfrågar när du använder appen.

-          När du rapporterar en biverkning samlar vi in eller ber dig lämna din kontaktinformation samt information som kan innehålla hälsoinformation om den biverkning du drabbats av.

-          När du använder vårt företags IT-system eller utrustning kan vi samla in data relaterade till din användning av sådan utrustning.

-          När du annars interagerar med Nu Skin, exempelvis genom att kontakta oss via olika kommunikationskanaler. I det här fallet kommer vi att samla in de personuppgifter du lämnar till oss på eget initiativ samt alla personuppgifter vi behöver för att besvara en förfrågan. Om du ringer till ett av våra callcenters registrerar vi samtalet.

                             III.            Som arbetssökande:

-          När du söker ett jobb hos oss ber vi dig om information som är relevant för din ansökan, som namn, kontaktinformation, anställningshistorik och utbildningsbakgrund. Vi kan komma att be dig ansöka via vårt rekryteringssystem, där ett visst integritetsmeddelande finns tillgängligt.

-          När du annars interagerar med Nu Skin, exempelvis genom att kontakta oss via olika kommunikationskanaler. I det här fallet kommer vi att samla in de personuppgifter du lämnar till oss på eget initiativ samt alla personuppgifter vi behöver för att besvara en förfrågan. Om du ringer till ett av våra callcenters registrerar vi samtalet.

                            IV.            Som kontorsbesökare:

-          När du besöker en av våra byggnader kan vi komma att samla in information som vi behöver för att identifiera dig och genomföra nödvändiga säkerhetskontroller, som ditt namn och ditt företags namn. Vi kan också samla in CCTV-bilder som möjliggör identifiering av dig.

                              V.            Som webbplatsbesökare:

-          När du besöker vår webbplats eller använder våra appar samlar vi automatiskt in, lagrar och använder teknisk information om din utrustning och interaktion med vår webbplats och appar (”allmän information”). Denna allmänna information skickas från din dator eller personliga enhet till oss med hjälp av en mängd olika kakor och andra tekniska medel. Vissa webbläsare kan överföra ”spåra inte”-signaler till webbplatser som webbläsaren kommunicerar med.  Våra webbplatser svarar för närvarande inte på sådana ”spåra inte”-signaler.

Klicka här för mer information om hur vi använder kakor och hur du inaktiverar dem.

Det är inte obligatoriskt att lämna sina personuppgifter till oss. Det kan emellertid hända att vi inte kan fullfölja de syften som anges ovan om du väljer att inte lämna dina personuppgifter till oss.

c.      Dina skyldigheter

Vi förväntar oss att du endast lämnar personuppgifter om dig själv till oss. Om du även lämnar personuppgifter om andra personer till oss måste du se till att du följer rättsliga skyldigheter som kan gälla för när du tillhandahåller den informationen till oss, samt att du tillåter oss att vid behov använda, behandla och överföra den informationen.  I synnerhet, och med förbehåll för lokala gällande lagar, bekräftar du om du använder ett kreditkort som inte utfärdats till dig att kreditkortsinnehavaren har samtyckt till användningen av kortinnehavarens kreditkort för ditt inköp och är ense om att Nu Skin kan komma att samla in, använda och lämna ut kortinnehavarens personuppgifter i syfte att behandla ditt inköp.

Vi förväntar oss också att de personuppgifter du lämnar till oss är korrekta och att du informerar oss snarast om personuppgifterna måste uppdateras.

d.      Personuppgifter vi samlar in från tredje part

De flesta personuppgifter vi samlar in kommer att vara information som du lämnar ut direkt till oss. Under vissa omständigheter kan vi också få personuppgifter om dig från:

-          Brand Affiliates

-          personer som lämnar ut dina personuppgifter till oss (exempelvis familjemedlemmar)

-          tillsynsorgan

-          andra företag som tillhandahåller tjänster till oss.

Några av dessa tredjepartskällor kan omfatta allmänt tillgängliga informationskällor.

e.             Barn

Nu Skin riktar inte försäljningen av sina produkter eller tjänster till barn, och tillåter inte att dess Brand Affiliates är omyndiga (under 22 år i Fastlandskina).

Nu Skins barnprodukter kan endast köpas av vuxna. Om du är minderårig får du bara använda webbplatsen med medverkan av en förälder eller vårdnadshavare.

Vi samlar inte medvetet in eller på annat sätt behandlar personuppgifter från barn under 13 år, och riktar inte tjänster, webbplats eller appar till barn under 16 år. Om du tror att ett barn för vilket du ansvarar har lämnat ut sina personuppgifter till oss uppmanar vi dig att kontakta oss omedelbart, så att vi kan hitta en lösning för att avhjälpa detta.

Vi uppmanar dig att delta när ditt barn använder internet och granska viktiga säkerhetstips gällande varje barn innan barnet använder internet.

Om du anmäler ditt barn till ett Nu Skin-evenemang eller en motivationsresa behandlar vi ditt barns personuppgifter för barnets deltagande i evenemanget eller motivationsresan. Om evenemanget kräver behandling av en särskild datakategori gällande ditt barn kommer vi att begära ditt uttryckliga samtycke.

5.    Hur vi använder personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder, enligt gällande lag: (i) för att uppfylla våra skyldigheter enligt ett avtal med dig eller vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig, (ii) för att uppfylla en rättslig skyldighet, (iii) när det ligger i vårt berättigade affärsintresse att använda dina personuppgifter eller (iv) baserat på ditt samtycke. Våra berättigade intressen omfattar: drift, utvärdering och förbättring av vår organisation, hindrande av och skydd av oss och andra mot bedrägeri, obehöriga transaktioner, fordringar och andra skulder samt säkerställande av överensstämmelse med företagets riktlinjer och industristandarder. För företag som Nu Skin, som har global affärsverksamhet, anses behandlingen av personuppgifter för interna administrativa ändamål också vanligen som ett berättigat intresse. Enligt vad som krävs enligt lag har vi noggrant balanserat våra berättigade affärsintressen mot dina dataskyddsrättigheter. Kontakta vårt integritetsteam om du vill ha mer information om detta.

Hur vi använder personuppgifter beror på vem du är och hur du interagerar med oss. Klicka här för en lista över hur vi använder personuppgifter och vilka grunder vi har.

Vi behandlar endast särskilda personuppgiftskategorier (exempelvis ras, etnicitet eller hälsorelaterad information) under exceptionella omständigheter, och där vi har en rättslig grund att göra det (exempelvis ditt uttryckliga samtycke).

Kontakta vårt integritetsteam om du har frågor om hur vi samlar in och använder personuppgifter.

6.    Delning och överföring av personuppgifter

a.      Delning av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till:

-          andra Nu Skin-enheter, däribland chefer, anställda, agenter och företrädare för dessa i drifts-, lednings-, administrations-, övervaknings-, utvärderings- eller utbildningsändamål. Du kan se en lista över Nu Skin-enheter som kan komma att få dina uppgifter här, och en lista över databehandlingsändamål och databehandlingskategorier här samt i avsnitten 4 och 5 ovan.

-          advokater, revisorer, ekonomiska rådgivare och andra tredjepartsleverantörer i samband med deras tjänster till Nu Skin.

-          leverantörer och tjänsteleverantörer, inklusive men inte begränsat till, leverantörer av speditions- och leveranstjänster, leverantörer av telekommunikationstjänster, leverantörer av betalningstjänster, evenemangsorganisatörer, resebyråer och försäkringsbolag.

-          en tredje part i det fall Nu Skin säljer alla eller delar av sina tillgångar till sådan tredje part eller går samman med eller förvärvas av den tredje parten.

-          alla tillämpliga tillsyns- och lagstiftningsmyndigheter, statliga eller andra relevanta myndigheter, institutioner eller organ och branschregulatorer samt alla andra personer som Nu Skin är skyldiga eller tillåtna att göra det till enligt lag, bestämmelser, förordningar, rättsliga förfaranden eller tvister.

-          eventuella personer enligt ett domstolsbeslut avkunnat av en behörig domstol eller en jämförbar rättslig process.

Om du är Brand Affiliate eller kund kan vi dessutom komma att överföra dina personuppgifter till Brand Affiliates och/eller sponsorer ovanför dig när vi anser att det är nödvändigt för att säkerställa korrekt support eller i utbildningsändamål.

Under sådana omständigheter kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att alla tredjepartsmottagare har infört rimliga säkerhetsmekanismer för att skydda dina personuppgifter.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part för den tredje partens egna direktmarknadsföringsändamål.

b.      Överföring av personuppgifter

Vi överför personuppgifter till andra jurisdiktioner enligt behov för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy, inklusive till jurisdiktioner som kanske inte tillhandahåller samma nivå av dataskydd som den jurisdiktion där personuppgifterna ursprungligen samlades in. Vi kan exempelvis överföra personuppgifter till USA eftersom våra moderbolag är belägna där.

När vi överför personuppgifter till andra länder skyddar vi dem enligt beskrivningen i denna integritetspolicy och enligt gällande lag. Om det krävs enligt gällande lag kommer vi att införa bindande avtalsförpliktelser med uppgiftsmottagaren för att skydda dina dataskyddsrättigheter. Vidare kommer vi att meddela eventuell dataöverföring och/eller dataöverföringsmekanismer till den behöriga tillsynsmyndigheten, där detta krävs enligt gällande lag.

När det gäller överföringar som kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) till USA och andra jurisdiktioner utanför EES inför vi standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, samt andra lämpliga lösningar för att beakta gränsöverskridande överföringar som krävs eller tillåts enligt artiklarna 46 och 49 i den allmänna dataskyddsförordningen.  Kontakta vårt integritetsteam om du har frågor gällande de skyddsåtgärder vi har infört för att skydda personuppgifter när vi överför dessa (inklusive hur du får en kopia av eller kan läsa dessa skyddsåtgärder).

 

c.      EU-U.S. Privacy Shield och Swiss-U.S. Privacy Shield

 

Nu Skin International Inc. (Nu Skin) deltar i och har certifierat sin efterlevnad av EU-U.S Privacy Shield Framework och Swiss-U.S Privacy Shield Framework. Vi har åtagit oss att bearbeta alla personuppgifter som tas emot från medlemsländer i Europeiska Unionen (EU) och Schweiz i enlighet med gällande principer i respektive Privacy Shield Framework. För att ta reda på mer om Privacy Shield Frameworks och för att se våra certifikat kan du besöka U.S. Department of Commerce Privacy Shield List.

 

Nu Skin ansvarar för bearbetning av mottagna personuppgifter enligt varje Privacy Shield Framework samt för vidare överföring till tredje parter som verkar som företrädare för Nu Skin. Nu Skin följer Privacy Shields principer för alla vidare överföringar av personuppgifter från EU och Schweiz, inklusive bestämmelserna gällande ansvar för vidare överföring.
Beträffande personuppgifter som mottas eller överförs i enlighet med Privacy Shield Framework lyder Nu Skin under U.S. Federal Trade Commissions reglerings- och verkställandebefogenheter. I vissa situationer kan vi tvingas avslöja personuppgifter i samband med begäran från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller krav från polismyndigheter.

 

Om du har problem gällande sekretess eller dataanvändning som du inte fått tillfredsställande svar på kan du kontakta vår (kostnadsfria) tredje parts-tjänst för tvistlösning i USA feedback-form.truste.com.

 

Under vissa omständigheter som beskrivs närmare på Privacy Shields webbplats kan du ha rätt att åberopa bindande skiljeförfarande om andra tvistlösningsprocedurer har uttömts.

 

TRUSTe

 

7.    Hur vi skyddar personuppgifter

Vi skyddar personuppgifter och vidtar fysiska (t.ex. säkrade arkivskåp), tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dem mot obehörig eller olaglig behandling samt mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

I synnerhet har vi datanätverk som skyddas av en brandvägg av industristandard och ett lösenordsskyddssystem. Vi använder även säkerhetsprotokollet TLS (Transport Layer Security) för att skydda överföringen av personuppgifter. Åtkomst till denna information kommer endast att ges till personer med behörighet i berättigade affärsändamål.

Dessutom är åtkomsten till personuppgifter begränsad till personal och tjänsteleverantörer på grundval av behovsenlig behörighet.

Även om vi alltid strävar efter att skydda våra system, webbplatser, drift och information mot obehörig åtkomst, användning, modifiering och avslöjande, kan vi på grund av internets inneboende egenskaper som ett öppet globalt kommunikationsmedel och andra riskfaktorer inte garantera att information under överföring eller lagring på våra system kommer att vara helt säker från intrång.

Kontakta vårt integritetsteam om du har frågor om hur vi skyddar personuppgifter.

8.    Hur länge vi behåller personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå de behandlingsändamål som anges ovan under ”Personuppgifter vi samlar in och varför”. Detta innebär exempelvis att vi inte längre lagrar personuppgifterna när vårt (avtalsenliga) förhållande med dig upphör, om inte ytterligare lagring är tillåten eller krävs enligt gällande lag.

9.    Vilka dina rättigheter är avseende dina personuppgifter

Du har vissa rättigheter avseende hur vi använder och lagrar personuppgifter. Dessa är:

-          Rättelse. Du har rätt att kräva att alla ofullständiga eller felaktiga personuppgifter vi behandlar om dig rättas vid fel.

-          Radering. Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter vi behandlar om dig under särskilda villkor.

-          Återkalla samtycke. Om du har samtyckt till vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Detta påverkar inte den lagliga behandling som baserades på ditt samtycke innan du drog tillbaka detta. Detta omfattar fall när du vill avregistrera dig från våra marknadsföringsmeddelanden.

-          Åtkomst. Med vissa undantag har du rätt att få åtkomst till och begära en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig, vilken vi kommer att tillhandahålla dig i elektronisk form och/eller skriftligt eller muntligt där det är tillåtet enligt gällande lagar. Om det är tillåtet enligt gällande lagar kan vi komma att debitera dig en rimlig avgift för denna begäran om åtkomst.

Om du befinner dig i EES har du dessutom följande rättigheter:

-          Begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter under särskilda villkor (gäller även om du befinner dig i Macao).

-          Portabilitet. Du har rätt att begära att vi överför de personuppgifter vi lagrar om till dig till dig eller en annan personuppgiftsansvarig under specifika förhållanden.

-          Invändning. Om den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter är vårt berättigade intresse har du rätt att göra invändningar mot sådan behandling av grunder som rör din särskilda situation.  Vi kommer att foga oss efter din förfrågan om vi inte har tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen och rättigheter, eller om vi måste fortsätta att behandla uppgifterna för fastställande, verkställande eller försvar av rättsliga yrkanden.

När vi behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot sådan behandling, inbegripet profileringsändamål i den utsträckning det är relaterat till direktmarknadsföring. Om du gör invändningar mot behandling för direktmarknadsföring behandlar vi inte längre personuppgifterna för sådana ändamål.

Du kan, i förekommande fall, utöva ovanstående rättigheter genom att kontakta vårt integritetsteam eller genom att använda vårt onlineverktyg på de marknader där detta verktyg finns tillgängligt. Personer bosatta i Kalifornien kan även ringa följande kostnadsfria telefonnummer: 800-211-5200. Vi kommer att besvara alla dina förfrågningar om att utöva dessa ovanstående rättigheter för en registrerad inom den period som föreskrivs i gällande lagar. Vi kan efter eget gottfinnande kräva att du bevisar din identitet innan du lämnar den begärda informationen. Detta är för att säkerställa att dina personuppgifter endast lämnas ut till dig. Vi kanske inte kan hantera din förfrågan på lämpligt sätt om du bestämmer dig för att avstå från att lämna de personuppgifter vi behöver för att hantera din förfrågan till oss. Om du inte är nöjd med hur vi hanterat din förfrågan, eller vid överträdelser av gällande dataskyddslagar, kan du inge klagomål eller framställa krav hos en behörig tillsynsmyndighet (exempelvis tillsynsmyndigheten i ditt det land där du bor).

10.           Dina marknadsföringsval

Du kan kontrollera om du vill motta direktmarknadsföring från oss (som vi exempelvis kan komma att skicka via elektroniska medel som kampanjer via e-post). På vissa marknader måste du ge oss ditt samtycke innan du mottar marknadsföring. Vi kan till exempel be dig att kryssa i en ruta som anger att du ”mottar kampanjer via e-post” när du registrerar dig som ny kund eller Brand Affiliate. På alla marknader kan du när som helst välja att inte ta emot sådan kommunikation. Om du inte längre vill motta marknadsföringsmeddelanden, vara med på en e-postlista som du tidigare prenumererat på eller motta någon annan typ av marknadsföringskommunikation följer du länken för uppsägning av prenumerationen i det relevanta meddelandet eller kontaktar vårt integritetsteam.

11.           Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy vid olika tillfällen. Vi kommer att meddela dig om eventuella väsentliga ändringar genom att publicera dem här, eller genom att meddela dig via andra lämpliga kommunikationskanaler som vi vanligtvis använder i vår kommunikation. Eventuella ändringar av denna integritetspolicy kommer att träda i kraft omedelbart efter det att ändringarna har publicerats på denna webbplats, om inte annat anges.

Integritetspolicyn reviderades senast den 20 mars 2020.Bilaga 1 – Lista över Nu Skin-enheter som ansvarar för behandling av dina personuppgifter

I tabellen nedan visas Nu Skins relevanta juridiska enheter som ansvarar för behandling av personuppgifter som gäller dig som kund, Brand Affiliate, arbetssökande eller kontorsbesökare, per land/marknad (enligt beskrivningen i vår globala integritetspolicy under ”Personuppgifter vi samlar in och varför”).

Observera att när fält innehåller ”/” betyder det att vi inte samlar in eller på annat sätt behandlar personuppgifter för den kategorin av en registrerad i ett visst land/marknad.

Om ett fält innehåller mer än en personuppgiftsansvarig innebär det att vi har mer än en Nu Skin-enhet i det landet/på den marknaden, och att den personuppgiftsansvariga kommer att vara den enhet som du har en relation till (exempelvis för att du besökte eller sökte ett jobb hos det specifika Nu Skin-kontoret).

För att ta reda på vilken Nu Skin-enhet som är den personuppgiftsansvarig som ansvarar för dina personuppgifter måste du avgöra:

 

1) Vilken kategori av registrerad du tillhör:

-      Kunder (kunder inbegriper mottagare av nyhetsbrevet eller andra marknadsföringsmeddelanden)

-      Brand Affiliates (dvs. registrerade distributörer)

-      Arbetssökande

-      Kontorsbesökare

 

2) Ditt land eller marknad:

o   Om du är kund letar du efter det land/den marknad där du har registrerat ditt Nu Skin-onlinekonto eller gör dina inköp.

o   Om du är Brand Affiliate ska du leta efter det land/den marknad där du har registrerat ditt Brand Affiliate-konto hos Nu Skin.

o   Om du är arbetssökande ska du leta efter det land/den marknad där Nu Skin-kontoret du söker ett jobb hos är beläget.

o   Om du är kontorsbesökare ska du leta efter det land/den marknad där Nu Skin-kontoret du besöker är beläget.

 

Den sista sidan i denna bilaga 1 innehåller kontaktuppgifterna för alla enheter som förtecknas här. Kontakta vårt integritetsteam om du har frågor eller synpunkter gällande detta.

Land/marknad

Kund

Brand Affiliate

Arbetssökande

Kontorsbesökare

Argentina

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Argentina som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Argentina som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Australien

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises Australia, Inc som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises Australia, Inc som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Belgien

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin Belgium NV och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin Belgium NV eller NSE Products Europe BVBA

Nu Skin Belgium NV eller NSE Products Europe BVBA

Brunei

Nu Skin International Inc. och NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd som är gemensamt personuppgiftsansvariga

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

Chile

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Chile

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Chile

 

 

Colombia

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Colombia

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Colombia

 

 

Danmark

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin Scandinavia A/S

Nu Skin Scandinavia A/S

Fastlandskina

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., LtdPharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Filippinerna

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises Philippines, LLC som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises Philippines, LLC som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Finland

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Frankrike

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Franska Polynesien

Nu Skin International Inc. och Nu Skin French Polynesia

Nu Skin International Inc. och Nu Skin French Polynesia

 

 

Hongkong/Macau

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Indonesien

Nu Skin International Inc. och PT Nusa Selaras Indonesia som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och PT Nusa Selaras Indonesia som är gemensamt personuppgiftsansvariga

PT Nusa Selaras Indonesia eller PT Nu Skin Distribution Indonesia

PT Nusa Selaras Indonesia eller PT Nu Skin Distribution Indonesia

Irland

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Island

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Israel

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Israel Inc. som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Israel Inc. som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Italien

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Japan

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. och Nu Skin Japan som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. och Nu Skin Japan som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin Japan

Nu Skin Japan

Kanada

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Canada

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Canada

 

 

Luxemburg

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Malaysia

Nu Skin International Inc. och Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Mexiko

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Mexico som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Mexico som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Nederländerna

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin Netherlands BV

Nu Skin Netherlands BV

Norge

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Nya Kaledonien

Nu Skin International Inc. och Nu Skin New Caledonia som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och Nu Skin New Caledonia som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Nya Zeeland

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Polen

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Rumänien

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises SRL som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises SRL som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Schweiz

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Singapore

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd eller NSE Asia Products Pte Ltd

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd eller NSE Asia Products Pte Ltd

Slovakien

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Spanien

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Sverige

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Sydafrika

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Tjeckien

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Tyskland

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin Germany GmbH

Nu Skin Germany GmbH

Ungern

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin Eastern Europe kft.

Nu Skin Eastern Europe kft.

Österrike

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Storbritannien

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BVBA som är gemensamt personuppgiftsansvariga

 

 

Taiwan

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

 

Thailand

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Ukraina

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

USA

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Vietnam

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin International Inc. och Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company som är gemensamt personuppgiftsansvariga

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

 

Kontaktinformation

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 15, 8/F, Jietai Plaza, No. 218-222 Zhongshan Six Rd., Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Argentina Inc.

Italia 701 Rosario,

S2000DEO Provincia Santa Fe.

ARGENTINA

Tel: +54 801 450 137

infoargentina@nuskin.com

NSE Australia Inc.

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIEN

Tel: +64 294 910 900

australiainfo@nuskin.com

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, No. 1515 Yuan East Rd., Fengxian District, Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIEN

Tel: +32 234 204 75

belgiumweb@nuskin.com

Nu Skin Canada, Inc.

75 West Center St.

Provo, UT  84601, USA

Tel: +1 801 345 10 00

 

Nu Skin Chile

Alonso de Córdova 5320 - Local 17,

Piso 1, Las Condes, Región

Metropolitana

CHILE

Tel: +56 123 002 085 20

infochile@nuskin.com

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, Fengxian District, Shanghai, PRD

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Colombia

Carrera 15 #93A-62

Bogotá

BOGOTA

Tel: +57 801 345 02 64

infocolombia@nuskin.com

Nu Skin Eastern Europe Kft.

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapest

UNGERN

Tel: +36 212 007 827

hungaryweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

USA

Tel: +1 800 487 10 00

NSE Asia Products Pte Ltd

1 Temasek Avenue

#23-02/03

Millenia tower

SINGAPORE (039192)

Tel: +65 683 733 63

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE Hong Kong, LLC

5/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay

Hongkong

KINA

Tel: +85 228 377 700

48hrs_reply_nshk@nuskin.com

NSE New Zealand, Inc

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NYA ZEELAND

Tel: +64 080 068 74 56

nzad@nuskin.com

 

NSE Philippines, LLC

41 San Miguel Avenue

15th floor, Octagon Center, Ortigas Center

1605 Pasig City

FILIPPINERNA

Tel: +63 286 875 46

48hr_reply_phils@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIEN

Tel: +32 234 204 75

belgiumweb@nuskin.com

NSE (Romania) SRL

Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 46, mansard, Camera 13, sector 1.

RUMÄNIEN

Tel: +40 312 294 653

romaniaweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd

8 Eu Tong Sen Street

#25-89 The Central

059818

SINGAPORE

Tel: +65 683 733 63

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE South Africa (PTY) Ltd.

Ground & 1st Floor C/O Spaces, 22 Magwa Cresent, Waterfall City

Midrand, 1682

SYDAFRIKA

Tel: +27 875 503 103

southafricasupport@nuskin.com

NSE (Thailand) Limited

319 Antelope Square Building, 15th Fl.,

Phayathai Road, Pathumwan,

10330 Bangkok

THAILAND

Tel: +66 027 918 500

48hr_reply_thailand@nuskin.com

NSE Ukraine LLC

Velika Vasilkovska street 72A

floor 8, office 174

03680 Kiev

UKRAINA

Tel: +380 080 030 19 84

ukraine@nuskin.com

NSE Viet Nam, LLC

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

VIETNAM

Tel: +84 028 3932 4300

48hrs_reply_vietnam@nuskin.com

Nu Skin French Polynesia

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIEN

Tel: +64 294 910 934

pacifiquesud@nuskin.com

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

TYSKLAND

Tel: +49 613 149 091 08

germanyweb@nuskin.com

Nu Skin International Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

USA

Tel: +1 800 487 10 00

Nu Skin Israel Inc.

Omarim Street 11, Building Menivim, Industrial Park

8496500 Omer

ISRAEL

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Centre), No. 10, Jalan Binja

50450 Kuala Lumpur

MALAYSIA

Tel: +60 321 707 700

48hrs_reply_malaysia@nuskin.com

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

NEDERLÄNDERNA

Tel: +31 850 021 853

netherlandsweb@nuskin.com

Nu Skin New Caledonia

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NYA ZEELAND

Tel: +64 080 068 74 56

pacifiquesud@nuskin.com

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

(Nu Skin Brunei Experience Center)

D2, Blk D, Lot 11620, Jalan Gadong

BE1718 Bandar Seri Begawan

BRUNEI

Tel: +673 242 22 25

48hrs_reply_brunei@nuskin.com

Nu Skin Scandinavia A/S

Augusthus

Amager Fælledvej 106 

2300 København S

DANMARK

Tel: +45 787 306 02

neucustomerservice@nuskin.com

 

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

7F-1, No. 189, Section 2

Jiuzong Road

Neihu District

Taipei City, 114

TAIWAN

Tel: +886 028 752 85 55

nstwinfo@nuskin.com

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd

No. 819-1, Xinzhu Road,

Zhejiang, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

PT Nusa Selaras Indonesia (PT Nu Skin Distribution Indonesia)

Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat

Area Gd. City Plaza

10th Fl., Suite 1001-1002

Mampang Prapatan Jakarta Selatan

DKI Jakarta 12710

INDONESIEN

Tel: +62 213 003 00 10

48hrs_reply_indonesia@nuskin.com

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 408-2 and 408-6, 75 Tian Lin East Road, Xuhui District, Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Room 206, Building T3-11, No. 5001 Huadong Road, Jinqiao Export Processing Zone (South District), Pudong New Area, Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.comBilaga 2 – Hur vi använder personuppgifter

De personuppgifter och dokument som vi kan ha samlat in eller kan komma att samla in från dig, eller som du kanske har lämnat eller kan komma att ge oss, behandlas (vilket inkluderar insamling, inspelning, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring , hämtning, samråd, användning, utlämning genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstöring av personuppgifter) för bland annat följande ändamål och rättsliga grunder där det är tillåtet enligt gällande lag:

Som

Vi använder personuppgifter för att

Vi är vilar på följande rättsliga grunder för att använda personuppgifter:

Kund   

skapa och hantera ditt konto, bearbeta dina inköp och hantera ↗ dina produktreturer, kommunicera med dig om din beställning av en produkt eller tjänst.        

för att uppfylla vårt avtal med dig samt rätts- och regleringsskyldigheter, inbegripet bokföring, skatter och dataintegritet.

tillhandahålla nyhets- och informationstjänster, inbegripet korta e-postmeddelanden och nyhetsbrev.

där vi har ditt samtycke och/eller när du har uttryckt en önskan om att motta sådana marknadsföringsmeddelanden, eller där det ligger i vårt berättigade intresse av att tillhandahålla dig marknadsföring.

föra spärrlistor för att säkerställa att du inte mottar meddelanden om du gör invändningar eller säger upp prenumerationen.

för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

genomföra forskning och utveckling baserad på aggregerade data, inklusive men inte begränsat till statistik om försäljning, marknadsanalys, utveckling av produkter och tjänster samt för att underhålla våra globala databaser.

för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förbättra kundupplevelsen, förbättra våra produkter och tjänster och allmän innovation, samt för att skydda och främja våra ekonomiska, kommersiella, sociala och finansiella intressen, eller med ditt samtycke, vid uppfyllandet av det avtal vi har med dig eller där det är tillåtet enligt gällande lag.

för att förhindra och upptäcka olagliga aktiviteter, som missbruk av kreditkort och för tvisthantering, exempelvis när du inger ett klagomål om användning av våra produkter eller tjänster.

för att uppfylla våra rätts- och regleringsskyldigheter, inbegripet bokföring och skatt, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skydda och främja våra ekonomiska, kommersiella, sociala och finansiella intressen och att kommunicera med dig, eller vid fullgörandet av det avtal vi har med dig.

upprätthålla säkerheten och hantera åtkomst till system, webbplats och appar.

för att uppfylla rättsliga skyldigheter och/eller tillgodose vårt berättigade intresse av att upprätthålla säkerheten för webbplatsen, appar och nätverk, eller vid fullgörandet av det avtal vi har med dig.

få insikt om hur du interagerar med våra tjänster, så att vi kan anpassa våra meddelanden till dig och förbättra vår webbplats och våra appar.

där vi har ditt samtycke, vid fullgörandet av det avtal vi har med dig eller för att tillgodose vårt berättigade intresse av att effektivt leverera vår webbplats och våra appar.

Brand Affiliate

skapa och hantera ditt konto, bearbeta dina inköp samt tillhandahålla kontinuerlig kundvård och support till dig och ditt Brand Affiliate-konto.

för att uppfylla vårt avtal med dig samt rätts- och regleringsskyldigheter, inbegripet bokföring, skatter och dataintegritet.

behandla dina provisions- och bonusutbetalningar.

för att uppfylla vårt avtal med dig samt rätts- och regleringsskyldigheter, inbegripet bokföring och skatter.

tillhandahålla tjänster till dig, exempelvis (i) dela information i Nu Skins material för affärsstöd, (ii) bjuda in dig till evenemang och skicka påminnelser om plats, datum och tid för evenemang samt för att (iii) organisera framgångsresor och framgångsevenemang.

för att uppfylla vårt avtal med dig, tillgodose vårt berättigade intresse av att på ett lämpligt sätt utbilda och uppmuntra våra Brand Affiliates, eller med ditt samtycke.

erkänna dig som Brand Affiliate, exempelvis genom att publicera ditt namn, försäljningsregister, bild, titel, välgörenhetsdonationer du har gjort osv. vid Nu Skin-evenemang i material för affärsstöd, sociala medier, via e-post osv.

där vi har ditt samtycke, eller för att vi har ett berättigat intresse av att främja vårt varumärke och våra försäljningsstyrkors prestationer.

främja vårt varumärke, exempelvis genom att använda det på webbplatsen, i marknadsföringsmaterial eller i andra marknadsföringsverktyg, (i) vitsord från dig vid Nu Skins evenemang eller (ii) inspelning av dina framträdanden och/eller föreställningar vid Nu Skins evenemang.

där vi har ditt samtycke, eller för att vi har ett berättigat intresse av att främja vårt varumärke och våra försäljningsstyrkors prestationer.

tillhandahålla nyhets- och informationstjänster, inbegripet korta e-postmeddelanden och nyhetsbrev.

där vi har ditt samtycke och/eller när du har uttryckt en önskan om att motta sådana marknadsföringsmeddelanden, eller för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla dig marknadsföring.

föra spärrlistor för att säkerställa att du inte mottar meddelanden om du gör invändningar eller säger upp prenumerationen.

för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

genomföra forskning och utveckling baserad på aggregerade data, inklusive men inte begränsat till statistik om försäljning, marknadsanalys, utveckling av produkter och tjänster samt för att underhålla våra globala databaser.

för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förbättra kundupplevelsen, förbättra våra produkter och tjänster och allmän innovation, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skydda och främja våra ekonomiska, kommersiella, sociala och finansiella intressen, eller där det är tillåtet enligt gällande lag.

för att förhindra och upptäcka olagliga aktiviteter, som missbruk av kreditkort och för tvisthantering, exempelvis när du inger ett klagomål om användning av våra produkter eller tjänster.

för att uppfylla våra rätts- och regleringsskyldigheter, inbegripet bokföring och skatt, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skydda och främja våra ekonomiska, kommersiella, sociala och finansiella intressen och att kommunicera med dig.

upprätthålla säkerheten och hantera åtkomst till system, webbplats och appar.

för att uppfylla rättsliga skyldigheter samt tillgodose vårt berättigade intresse av att upprätthålla säkerheten för webbplatsen, appar och nätverk.

få insikt om hur du interagerar med våra tjänster, så att vi kan anpassa våra meddelanden till dig och förbättra vår webbplats och våra appar.

där vi har ditt samtycke, vid fullgörandet av det avtal vi har med dig eller för att tillgodose vårt berättigade intresse av att effektivt leverera vår webbplats och våra appar.

Arbetssökande

för att överväga enskilda personer för anställnings- och entreprenörsmöjligheter och hantera onboarding-metoder.

för att vidta åtgärder vad gäller din förfrågan innan vi ingår ett avtal med dig, för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och/eller tillgodose vårt berättigade intresse av att överväga lämpliga anställningskandidater och, i förekommande fall, med ditt samtycke.

Kontorsbesökare

för att upprätthålla säkerheten och hantera åtkomst till våra kontor.

där det är tillåtet enligt gällande lag, för att tillgodose vårt berättigade intresse av att upprätthålla säkerheten för byggnader, system och huvudkontor eller med ditt samtycke, där så krävs enligt gällande lag.