Är du kvar?

FORTSÄTT

Videor Om Anseende

LIVSSTIL

"Vad säger dina bilder om dig? Jason berättar om hur du kan dela innehåll om din livsstil på ett realistiskt sätt."

VÅR VERKSAMHET

"Som Brand Affiliate är det viktigt att du känner till Nu Skins affärsverksamhet."


POLICYER

"Om det har gått en tid sedan du senast läste igenom våra policyer och procedurer ger Jason en sammanfattning av de viktigaste policyerna du måste följa."

PRODUKTER

"Alicia delar med sig av sina tips och metoder för att kunna erbjuda produkter till andra utan risker."


DINA RÄTTIGHETER

"Har du någon gång undrat över dina rättigheter som Nu Skins kund eller Brand Affiliate? Alicia går igenom grunderna i den här videon."

ANSEENDE

"Ett gott anseende är a och o! Skapa förtroende hos teamet, kunderna och målgruppen med hjälp av dessa principer."


PÅSTÅENDEN OM AFFÄRSMÖJLIGHTERNA

"Det finns många olika sätt att tala om Nu Skins affärsmöjligheter. Lär dig mer om hur du delar dina erfarenheter och information om affärsmöjligheterna på ett naturligt sätt som inte utsätter dig för några risker."

PÅSTÅENDEN OM PRODUKTER

"Din förmåga att tala för produkterna på ett effektivt sätt är a och o för att hitta och behålla kunder. Alicia förklarar mer om detta och svarar på vanliga frågor."