Är du kvar?

FORTSÄTT

Återaktivera ungdomens balans

Återaktivera ungdomens balans

När dessa nyckelgrupper av gener väl har identifierats är det nödvändigt att förstå hur deras aktivitet kan spegla en mer ungdomlig hudprofil. Det är en subtil balansakt  att återaktivera dessa, det är inte bara en fråga  om att slå på dem eller slå av dem. Vissa hudmarkörer behöver "vridas upp"  och andra "ned". Nu Skins patentskyddade  teknik ageLOC® skapar nya möjligheter  för att stödja hud som ser yngre ut.