Är du kvar?

FORTSÄTT

Identifiera källan

Forskarvärlden har tillgång till vår mänskliga arvsmassa men Nu Skins genombrott ageLOC®  har gett oss möjligheten att tolka den på ett användbart sätt. Nyligen kunde Nu Skin® tillsammans med experter på åldersbekämpning och genetik identifiera nyckelgrupper av gener som kallas Youth Gene Clusters. För att ta itu med åldrandet där det uppstår tror Nu Skin® att det avgörande är att hitta och identifiera de här funktionella gengrupperna. 

 

Forskare vid Nu Skin® har via kliniska studier, analyser av arvsmassa och omfattande forskning kunnat identifiera gener vars egenskaper associeras med ungdom. Dessa gener är ansvariga för hudens ålderstecken.