Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

ADR - PRÉMIOVÝ DONÁŠKOVÝ PROGRAM

 

Zrušenie ADR objednávky

 

Prepísanie objednávky ADR

 

Pozastavenie ADR objednávky

 

ADR Produktové body

 

Všeobecné informácie o ADR objednávke


Ako zruším svoju ADR objednávku?

 

ADR objednávku môžete zrušiť online zvolením možnosti Vymazať ADR v časti Spravovať ADR.


Existuje poplatok v prípade zrušenia ADR objednávky?

 

Nie, za zrušenie sa nič neúčtuje.


Môžem znovu aktivovať svoju ADR objednávku po zrušení?

 

Áno, svoju ADR objednávku môžete znova aktivovať po zrušení, ale produktové body vám už nebudú pripísané. Avšak, v prípade notifikácie spoločnosti do 30 dní zrušenia a opätovnej žiadosti o obnovenie odstránených bodov, môžu byť tieto body obnovené. V opačnom prípade budú predošlé získané produktové body zrušené a zbieranie produktových bodov začnete odznova formou 20 % za mesačné ADR objednávky a 10 % za ADR za dvojmesačné objednávky.


Ako môžem znova aktivovať zrušenú ADR objednávku?

 

Svoju zrušenú ADR objednávku môžete znova aktivovať kontaktovaním svojho miestneho zákazníckeho centra. Ak zavoláte do 30 dní od zrušenia vašej ADR objednávky, pôvodné množstvo bodov vám pridelíme k vášmu znova aktivovanému ADR účtu.


Čo znamená zmena objednávky?

 

Náhradná objednávka je nová ADR objednávka, ktorá nahradí vašu existujúcu ADR objednávku v aktuálnom mesiaci. Ak máte napríklad bežne mesačnú ADR objednávku doručenú k 20. dňu mesiaca, môžete zadať náhradnú objednávku online na 12. deň s rôznymi produktmi s minimálnou hodnotou 50 PVS po zľave, ďalej rôznym spôsobom platby a rôznou adresou dodania a táto môže nahradiť vašu objednávku plánovanú na doručenie na 20. deň. Dostanete rovnakú produktovú zľavu a produktové body, ako by ste bežne dostali a vaše mesačné doručenie bude jednoducho odložené do nasledujúceho mesiaca.


Musí byť náhradná objednávka v hodnote minimálne 50 SV po zľave?

 

Áno, aby ste si udržali výhody ADR, náhradná objednávka musí dosiahnuť hodnotu minimálne 50 SV po zľave.


Aké spôsoby platby sú akceptované v prípade online prepisov?

 

Prosím, kontaktujte svoje miestne zákaznícke centrum alebo si pozrite stránku online pokladne pre typy platieb, ktoré sú dostupné na vašom trhu.


Koľkokrát za rok môžem zmeniť objednávku?

 

Vašu ADR objednávku môžete zmeniť raz za mesiac.


Zmení moja náhradná objednávka bežnú objednávku nastálo?

 

Nie, táto zmena nezmení bežnú objednávku natrvalo.


Ak nahradím svoju objednávku, zmení sa aj môj dátum doručenia natrvalo?

 

Nie, ak nahradíte svoju ADR objednávku, vaša pôvodná ADR objednávka bude automaticky obnovená na ďalší mesiac k vášmu dátumu doručenia.


Čo znamená pozastavenie ADR objednávky?

 

Pozastavenie znamená nedoručovanie vašich ADR objednávok v danom mesiaci.


Ako môžem svoju ADR objednávku pozastaviť?

 

Ak chcete svoju ADR objednávku pozastaviť, musíte kontaktovať zákaznícke centrum. Aj keď dátum doručenia ľahko zmeníte, svoju ADR objednávku nemôžete pozastaviť online.


Koľko pozastavení mám k dispozícii za rok?

 

Svoju ADR objednávku môžete pozastaviť až na tri mesiace/doručenia za rok.


Čo sa stane, ak musím pozastaviť svoju ADR objednávku viac ako trikrát za rok?

 

Stratíte členstvo v programe a prídete aj o výhody súvisiace s Prémiovým donáškovým programom (ADR).


Ako dlho trvá pozastavenie ADR objednávky?

 

Pozastavenie znamená obdobie jedného mesiaca. Po tom sa ADR automaticky spustí.


Ak pozastavím svoju ADR objednávku, pozastavia sa aj ostatné doručenia na mojom účte?

 

Nie, budete mať možnosť pozastaviť všetky alebo špecifikovať objednávku, ktorú chcete pozastaviť.


Môžem uplatniť svoje produktové body aj v iných krajinách?

 

Nie, produktové body môžete uplatniť iba v tej krajine, v ktorej ste ich získali. Príklad: Ak máte nemeckú ADR objednávku, produktové body môžete uplatniť iba v Nemecku.


Budú získané produktové body odrátané v prípade vrátenia produktu?

 

Áno, hodnota SV produktu bude odrátaný z celkovej hodnoty vami získaných produktových bodov.


Stratím v prípade zrušenia svojej ADR objednávky aj svoje produktové body?

 

Áno, vymažú sa koncom toho mesiaca, v ktorom bola vaša ADR objednávka zrušená.


Existujú produkty, s ktorými nie je možné získať produktové body?

 

Áno, za niektoré produkty sa produktové body nezískavajú, ako napríklad za doplnky Nu Colour, zľavnené produkty a balíky a väčšina propagačných balíkov (okrem balíkov ADR).


Je nákup za produktové body obmedzený?

 

Áno, môžete nakupovať iba Nu Skin® a Pharmanex® produkty. Nepatria sem kolekcie produktov, zľavnené produkty a propagačné balíky, obchodné nástroje, propagačné balíky ADR, vrecúška VitaMeal v rámci iniciatívy Nourish the Children a iné produkty, ktoré sú označené, že sa na nich nákup produktovými bodmi nevzťahuje.


Môžem získať SV za produkty, na ktoré som si uplatnil/a produktové body?

 

Nie, za produkty zakúpené za produktové body, sa SV neprideľuje.


Kedy sa prideľujú produktové body?

 

Produktové body sa prideľujú v prvý pracovný deň každého mesiaca podľa nákupov z predošlého mesiaca.


Môžem svoje produktové body uplatniť okamžite po zadaní ADR objednávky?

 

Nie, produktové body sa prideľujú v prvý pracovný deň každého mesiaca podľa 'nákupov z predošlého mesiaca. Môžete ich uplatniť až vtedy, ak sa zobrazia na vašom konte.


Ako je možné produktové body uplatniť?

 

Môžete ich uplatniť online prostredníctvom nástroja na spravovanie ADR, alebo pomocou svojho miestneho zákazníckeho centra v prípade potreby. Produktové body je možné uplatniť iba vtedy, keď je možné uhradiť celú cenu produktu pomocou produktových bodov.


Odkiaľ sa dozviem, že koľko produktových bodov mám k dispozícii?

 

Môžete to skontrolovať online alebo pomocou zákazníckeho centra. Rovnako uvidíte produktové body, ktoré máte k dispozícii, ktoré ste zarobili, uplatnili a produktové body, ktorých platnosť uplynie.


Musím zaplatiť dane a poplatky za doručenie v prípade využitia produktových bodov?

 

Nie, v Európe a v Rusku nemusíte platiť dane za bezplatné produkty. Okrem toho nemusíte zaplatiť ani náklady za doručenie, ak sú vaše bezplatné produkty pripojené k vašej ADR objednávke alebo k inej objednávke. Ak objednávka obsahuje len bezplatné produkty, budete musieť zaplatiť poplatok za doručenie


Môžem vrátiť produkt, ktorý som si kúpil/a za produktové body?

 

Nie, produkty zakúpené za produktové body sa nedajú vrátiť.


Môžem uplatniť produktové body online?

 

Áno, môžete ich využiť ako jednorazovú objednávku alebo na svoju ADR objednávku. V prípade použitia produktových bodov ani v jednom prípade neexistuje podmienka minimálnej hodnoty SV.


Majú zmeny objednávky vplyv na moje produktové body?

 

Nie, zmeny vaše produktové body neovplyvnia. Na svoju náhradnú objednávku stále získavate produktové body, tak ako na svoju bežnú ADR objednávku.


Musí byť produkt kompletne zaplatený produktovými bodmi alebo môžem jednu časť zaplatiť bodmi a druhú časť inou formou platby?

 

Nie, produkt musíte kompletne zaplatiť produktovými bodmi.


Aké sú hlavné výhody programu ADR?

 

Okrem možnosti spravovania svojej ADR objednávky cez internet v rámci svojho času, máte možnosť získať produktové body za svoje objednávky uskutočnené mesačne či dvojmesačne. Získané body môžete potom zameniť za produkty zadarmo.


Aké sú odmeny za ADR?

 

Odmeny zahŕňajú automatické vyhotovenie objednávky podľa vami vybraného dátumu ( medzi 1. a 25. dňom v mesiaci; okrem 1., 15. a 25. dňa) a bezplatné produktové body za objednávky na budúci nákup produktov. Produktové body získajú iba ADR objednávky s nevybranými produktmi.

 


Ako sa môžem prihlásiť na ADR objednávku?

 

Prihlásiť sa môžete online, a to kliknutím sem.


Sú potrebné nejaké požiadavky na vytvorenie ADR účtu?

 

Nie, na vytvorenie ADR účtu nie sú potrebné žiadne požiadavky. Avšak, vaša ADR objednávka musí mať minimálnu hodnotu 50 SV po zľave pre získanie produktových bodov. Ak minimálna hodnota nie je splnená, ADR sa zmení na bežnú, opakovanú mesačnú objednávku bez výhod ADR objednávok.


Je možné doručenie ADR objednávky viackrát za mesiac?

 

Nie, každá ADR objednávka sa doručuje iba raz za mesiac. Môžete však mať viac ADR objednávok paralelne pod rovnakým ID. číslom Nu Skin.


Existujú nejaké obmedzenia na produkty, ktoré môžem objednávať v rámci ADR objednávky?

 

Môžete si objednať kolekcie a vrecúška Nourish the Children® VitaMeal v ADR objednávke, ale nedostanete na ne žiadnu ďalšiu zľavu. Aby ste však získali produktové body na svoju objednávku ADR, môžete zadať akýkoľvek jednotlivý produkt Nu Skin a Pharmanex, ktoré majú plnohodnotné SV vo vašej ADR objednávke.


Ako mám zmeniť (spravovať) svoju ADR objednávku?

 

Zmeny vo vašej ADR objednávke môžete vykonať online. Opcia Spravovať ADR sa nachádza v rozbaľovacom zozname v pravom hornom rohu tejto obrazovky.


Dokedy môžem svoju ADR objednávku zmeniť?

 

Odporúčame, aby ste zmenu vykonali najneskôr do 5 pracovných dní pred dátumom spracovania objednávky (v prípade dostupnosti platby Direct Debit na vašom trhu a po vybraní tejto platby, prosím, kontaktujte svoje miestne zákaznícke centrum ohľadom správnych informácií o zmenách svojej ADR objednávky), aby ste sa uistili, že zmeny budú vykonané.


Dostanem notifikáciu o odoslaní objednávky?

 

Áno, 5 dní pred odoslaním objednávky vám zašleme e-mail. Zároveň obdržíte po vytvorení objednávky e-mail s potvrdením objednávky a zašleme vám e-mail na sledovanie zásielky v prípade každej odoslanej ADR objednávky. Tento e-mail obsahuje informáciu, podľa ktorej môžete sledovať svoju objednávku až do doručenia zásielky.


Ako zaplatím za svoju ADR objednávku?

 

Svoju ADR objednávku môžete zaplatiť kreditnou kartou alebo akýmkoľvek iným spôsobom podľa vášho výberu, ktorý je povolený na vašom trhu.


Čo sa dá spravovať online?

 

Môžete zmeniť produkty, intervaly doručovania, typ platby (bankový prevod alebo kreditná karta), adresy, zrušiť objednávku a obnoviť produktové body (pre viac informácií si pozrite sekciu o zrušení). Jediná vec, ktorú nemôžete vybaviť online, je pozastavenie ADR objednávky.


Aké sú výhody vytvorenia/úpravy ADR objednávky online?

 

Výhody vytvorenia/úpravy ADR objednávky online sú nasledovné: zľava na poštovné*, zmena sa vykoná okamžite bez straty času.

 

*Na niektoré trhy/špecifické regióny alebo ostrovy sa tento zľavnený plán nevzťahuje (Island, Kanárske ostrovy a Francúzske zámorské územia).


Čo mám spraviť v prípade zhromaždenia priveľa produktov?

 

Ak si všimnete, že sa vám hromadia produkty, prispôsobte svoju objednávku vašim potrebám. Môžete zmeniť svoje produkty alebo dátum doručenia.


Čo sa stane, ak produkt nie je skladom?

 

Ak produkt nie je skladom, je odstránený z ADR objednávok a pridá sa automaticky, ak bude znova na sklade.