Drepturile Subiectului Datelor

Drepturile dumneavoastră conform GDPR

Nu Skin tratează cu foarte mare seriozitate securitatea datelor și confidențialitatea dumneavoastră Ca persoană vizată în Spațiul Economic European, aveți dreptul de a solicita, accesa, rectifica, șterge, restricționa sau obiecta la modul în care noi vă procesăm Datele Personale și dreptul la portabilitatea datelor. 

 

Drepturile dumneavoastră conform GDPR includ capacitatea de a:

 

  • revizui Datele Personale pe care le avem în sistemele noastre de comunicații și informații cu privire la dumneavoastră,
  • de a face orice corecții la Datele Personale respective,
  • de a fi informat cu privire la persoanele cărora le-au fost transmise Datele Personale,
  • de a solicita ștergerea de către noi a Datelor Personale,
  • de a restricționa modul în care Procesăm Datele Personale ale dumneavoastră,
  • de a obiecta cu privire la modul în care procesăm datele,
  • de a solicita să vă trimitem dumneavoastră sau altei persoane o copie a datelor personale ale dumneavoastră.

 

Vă vom răspunde la orice solicitări pentru a vă exercita aceste drepturi de subiect ale datelor de mai sus în termen de 30 de zile. Ne rezervăm dreptul de a extinde perioada respectivă cu 60 de zile, în funcție de complexitatea și numărul de solicitări pe care le primim de la dumneavoastră.  

 

De asemenea vă puteți retrage consimțământul pentru procesarea Datelor Personale, dacă procesarea Datelor Personale s-a efectuat în baza unui astfel de consimțământ.

 

 

 

Trimiteți-mi datele mele

Dacă doriți să solicitați să vă trimitem o copie a Datelor Personale ale dumneavoastră


Ștergeți datele mele

Dacă doriți să solicitați să ștergem Datele Personale ale dumneavoastră


Trimiteți altă solicitare

Dacă doriți să vă exercitați oricare alte drepturi pe care le aveți

Revizuirea datelor mele

Dacă doriți să revizuiți Datele Personale pe care le avem în sistemele noastre de comunicații și informații 

 

Dacă aveți alte întrebări cu privire la Drepturile dumneavoastră de Subiect al Datelor, puteți să ne contactați pe noi sau punctul de contact pentru confidențialitate la:

 

Organizația

Ofițerul de Protecție a Datelor

Nu Skin International Inc.

75 West Center Street,
Provo, 84601 Utah
SUA
+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

Mark Milne

75 West Center Street,

Provo, 84601 Utah

SUA

+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

The Corporate Village

Building Elsinore

Da Vincilaan 9

1930 Zaventem

Belgia

+32 2 722 70 00

privacy@nuskin.com