Earn with Nu Skin

 

Dari masa ke masa, syarikat akan memaparkan kemas kini penting atau "nasihat" yang boleh memberi impak yang bermakna kepada perniagaan dan reputasi Brand Affiliate. Kami meminta agar Brand Affiliate sering menyemak kerana nasihat perniagaan akan berubah secara rutin. Sila ambil perhatian bahawa sekiranya terdapat pelanggaran mana-mana nasihat yang disenaraikan di bawah, tindakan disiplin akan diambil. Sila rujuk kepada bahagian "Hubungi Kami" untuk maklumat mengenai cara menghubungi syarikat dengan soalan yang berkenaan atau melaporkan pelanggaran.

 

Memandangkan penyebaran wabak COVID-19 baru-baru ini, syarikat kami ingin mengingatkan Brand Affiliates beberapa prinsip penting berikut untuk memastikan bahawa Brand Affiliates dapat mempromosikan produk dan peluang perniagaan kami secara betul.

 

  • Nu Skin dan Brand Affiliate dilarang membuat sebarang tuntutan atau representasi bahawa produk kami boleh menyembuh, merawat atau mencegah penyakit atau penyebaran wabak tersebut. Larangan ini termasuk apa-apa kenyataan mengenai keberkesanan produk kami dalam pencegahan penyakit tersebut atau meminimumkan risiko wabak COVID-19.
  • Brand Affiliate tidak boleh, sama ada secara langsung atau tidak langsung, merujuk COVID-19 ketika menyebut tentang produk kami. Rujukan tersebut membayangkan tuntutan yang tidak sesuai disebutkan, ianya termasuklah istilah seperti "memandangkan penyebaran wabak tersebut," "dalam keadaan sekarang ini" atau "pada masa/saat ini" dan sebagainya.
  • Brand Affiliate tidak boleh menggunakan wabak COVID-19 atau kesan ekonomi pandemik tersebut untuk mempromosikan peluang perniagaan.
  • Brand Affiliate tidak boleh memasarkan atau mempromosikan bahawa produk kami telah ditetapkan sebagai “barang penting/keperluan”. Nu Skin sedang bekerja keras untuk mencapai matlamat tersebut. Namun demikian, buat masa sekarang, apa-apa publisiti yang mungkin membayangkan bahawa Nu Skin telah menerima kelulusan tersebut daripada kerajaan adalah salah.
  • Brand Affiliate tidak boleh menggunakan nama atau produk Nu Skin untuk memohon sumbangan atau mempromosikan sumbangan kepada organisasi pihak ketiga (pekerja penjagaan kesihatan, hospital, badan amal, dan lain-lain.). Walau bagaimanapun, Brand Affiliate boleh menggalakkan sumbangan dan usaha bantuan yang dilakukan oleh Nu Skin seperti yang diumumkan di laman web rasmi syarikat dan media sosial.

 

Walau apa pun, Nu Skin mendorong semua Brand Affiliate untuk terus mempromosikan kedua-dua produk dan peluang perniagaan sesuai dengan dasar. Kami akan terus menjadi daya kebaikan dengan meningkatkan kehidupan orang-orang melalui produk dan peluang perniagaan kami.