Itt vagy még?

FOLYTATÁS

Az adatalanyok jogai

Kérelem benyújtása

 

Az Ön személyes adataira vonatkozó jogai:

Helyesbítéshez való jog - Ön kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog - Ön jogosult arra, hogy bizonyos esetekben kérelmezze az Önre vonatkozó személyes adatok törlését.

 

Hozzáféréshez és adathordozáshoz való jog - Bizonyos esetek kivételével Önnek jogában áll hozzáférni az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokhoz. Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy megkapja az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat, vagy azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.

 

Tiltakozáshoz való jog - Önnek jogában áll bármely időpontban megtiltani, hogy személyes adatait marketinges célokra használjuk, beleértve a profilalkotási célokat is, amennyiben azok közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatosak.

 

Visszavonáshoz való jog - Amennyiben személyes adatainak kezelése hozzájáruláson alapul, úgy Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Korlátozáshoz való jog - Bizonyos esetekben Önnek jogában áll kérelmezni, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését. Amennyiben személyes adatainak kezelése jogos érdekeinket szolgálja, helyzetéből adódóan Önnek jogában áll megtiltani adatai kezelését.

 

Egyéb – Ön jogosult egyéb, személyes adataival kapcsolatos kérelem benyújtására, amelyet a vonatkozó adatvédelmi törvénynek megfelelően dolgozunk fel és járunk el vele kapcsolatban.

 

*A Nu Skin nem értékesíti a személyes adatokat, és nem osztja meg őket kedvezményes szolgáltatásokért cserébe. További információkért, kérjük, tekintse meg globális Adatvédelmi irányelveinket.

 

További kérdésekkel vagy személyes adataival kapcsolatos felvilágosításért a DPOoffice@nuskin.com vagy a privacy@nuskin.comvagy a.

 

További információkért, kérjük, tekintse meg globális Adatvédelmi irányelveinket.