Itt vagy még?

FOLYTATÁS

Adatvédelmi irányelvek

Ez a fordítás az Ön kényelmét szolgálja. A jelen közlemény és az angol nyelvű változat között felmerülő bármely eltérés esetén az angol nyelvű változat a mérvadó. Kérdés esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy@nuskin.com e-mail címen!

 

 

1. Tartalomjegyzék

 1. Tartalomjegyzék
 2. Áttekintés
 3. Kik vagyunk, és hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot?
 4. Az általunk gyűjtött személyes adatok típusai
  a. Személyes adatok kategóriái
  b. Az Öntől gyűjtött személyes adatok típusai és a gyűjtés célja
  c. Az Ön kötelezettségei
  d. Harmadik felektől gyűjtött személyes adatok
  e. Gyermekek
 5. Hogyan használjuk fel a személyes adatokat?
 6. A személyes adatok megosztása és továbbítása
  a. Személyes adatok megosztása
  b. Személyes adatok továbbítása
  c. EU-USA Adatvédelmi Pajzs és Svájci-USA Adatvédelmi Pajzs
 7. Hogyan védjük a személyes adatokat?
 8. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?
 9. Az Ön jogai a személyes adataival kapcsolatban
 10. Az Ön marketinggel kapcsolatos választásai
 11. Az Adatvédelmi szabályzat változásai

1. melléklet – A személyes adatok kezeléséért felelős Nu Skin egységek listája
2. melléklet – Hogyan használjuk fel a személyes adatokat?

 

2.    Áttekintés

A Nu Skin elkötelezett az Ön személyes adatainak tiszteletben tartása és megóvása iránt. A működési területünk országaiban alkalmazandó, a magánélet és az adatok védelmére vonatkozó különféle jogszabályok előírásainak megfelelően járunk el.

A jelen Adatvédelmi szabályzat ismerteti, hogyan gyűjtjük, használjuk fel és osztjuk meg az ügyfeleinkkel, Brand Affiliate-ekkel, az állásra jelentkezőkkel, illetve az irodánk és webhelyünk látogatóival (együttesen: „Ön”) kapcsolatos személyes adatokat, valamint a személyes adatainak felhasználására vonatkozó jogait. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a körülményektől függően előfordulhat, hogy nem mindegyik szakasz vonatkozik vagy alkalmazandó Önre egyforma mértékben. Például ha Ön az irodánkat keresi fel, a 10. szakasz – „Az Ön marketinggel kapcsolatos választásai” – elvileg nem vonatkozik Önre, mivel az irodánk látogatóinak általában nem küldünk üzeneteket közvetlen marketing céljából.

Kérjük, mindenképpen alaposan olvassa el a jelen Adatvédelmi szabályzatot mielőtt a webhelyünket vagy az alkalmazásainkat használná, és/vagy rendelkezésünkre bocsátaná a személyes adatait.

3.    Kik vagyunk, és hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot?

A Nu Skin Enterprises Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai és leányvállalatai („Nu Skin”, „mi” és „vállalatunk”) egy nemzetközi vállalatcsoport, amely testápolási termékeket, étrend-kiegészítőket, készülékeket, illetve egyéb termékeket és szolgáltatásokat kínál (i) a Nu Skin webhelyein (akár helyi, akár globális) (a továbbiakban „webhely”), (ii) a Nu Skin alkalmazásain és eszközein („alkalmazások”), illetve (iii) független forgalmazók hálózatán („Brand Affiliate-ek”) keresztül.

Attól függően, hogy Ön a fentiek melyike, személyes adatait a Nu Skin különböző egységei és/vagy különböző célokból kezelhetik. Az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős, adatkezelőként eljáró Nu Skin egységek listáját itt találja meg. Ha kérdése vagy aggálya merülne fel, frissíteni szeretné a személyes adatait, vagy az alábbiakban leírtak szerint gyakorolni kívánja a jogait, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi csapatunkkal vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel (DPOoffice@nuskin.com).

4.    Az általunk gyűjtött személyes adatok típusai

Személyes adat bármely olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetetten egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel vagy adott esetben egy jogalannyal kapcsolatos. Személyes adat lehet a név, cím, e-mail-cím, telefonszám, IP-cím, hitelkártyaadatok, preferenciák, életkor, nem, foglalkozás stb.

Az általunk gyűjtött személyes adatok és a gyűjtésük módja annak függvénye, hogy Ön milyen kapcsolatban áll velünk. Például más típusú adatokat gyűjthetünk Öntől, ha Ön egy ügyfelünk, mint akkor, ha Ön egy Brand Affiliate. Az alábbiakban megtalálható adatgyűjtési és -kezelési tevékenységeink általános áttekintése. Amennyiben szeretné megtekinteni az egyes kapcsolattípusokra vonatkozó adatkezelési tevékenységeket és adatkezelési célokat, kérjük, olvassa el a „Hogyan használjuk fel a személyes adatokat?” című listánkat itt. Ez a lista az érintettek kategóriái szerinti adatkezelési tevékenységek részleteit is tartalmazza.

a.      Személyes adatok kategóriái

Az általunk gyűjtött személyes adatok általános kategóriái a következők:

-          Kapcsolattartási adatok: például név, titulus, cím, e-mail-cím és telefonszám;

-          Életrajzi adatok: például nem, születési dátum, állampolgárság, a képmását tartalmazó fénykép vagy videó, foglalkozás és a családi élettel kapcsolatos információk (kivéve a különleges adatkategóriákat), beleértve a családtagokat, gyermekeket, hobbikat és érdeklődési köröket;

-          Személyazonosító információk: például útlevélszám, állandó lakóhely szerinti azonosító szám, társadalombiztosítási szám, valamint bármely egyéb azonosító adat és dokumentum, és az említett azonosító dokumentumok fénymásolatai a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben;

-          Regisztrációs adatok: például hírlevél-feliratkozások, regisztrációk eseményekre/jutalomutakra, feliratkozások, letöltések, felhasználónév/jelszó, feliratkozási vagy regisztrációs űrlapokon kért adatok és egyéb kapcsolódó információk, például visszajelzések és felmérésekre adott válaszok;

-          Számlázási és pénzügyi adatok: például bankszámlaadatok, hitel- és/vagy bankkártyaadatok, bankszámlakivonat másolata és bármely egyéb információ vagy adat, amely a fizetési tranzakciók ellenőrzéséhez és/vagy feldolgozásához szükséges;

-          Termékinformációk: például vásárlási előzményei, az Önnek eladott termékek adatai, termékvisszaküldések, előnyben részesített termékek;

-          Személyes adatok különleges kategóriái: korlátozott esetekben a személyes adatok különleges kategóriáit is gyűjthetjük, például a faji és etnikai származással vagy egészségi állapottal kapcsolatos adatokat;

-          Biztonsági kamerák felvételei, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosítsuk Önt, amikor ellátogat irodáinkba;

-          A Nu Skin informatikai rendszereinek és eszközeinek használatával kapcsolatos adatok, amennyiben Ön Brand Affiliate;

-          Egyéb adatok: bármely egyéb személyes adat, amelyet Ön önként a rendelkezésünkre bocsát. Például amikor úgy dönt, hogy megadja a családtagjai személyes adatait egy online űrlap kitöltésekor az erre szolgáló mezőben vagy az ügyfélszolgálatunk felkeresése során.

b.      Az Öntől gyűjtött személyes adatok típusai és a gyűjtés célja

Személyes adatokat gyűjtünk közvetlenül Öntől az alábbiak szerint:

                                 I.            Ha Ön ügyfelünk:

-          Amikor létrehoz egy Nu Skin felhasználói fiókot, begyűjtjük, vagy megkérjük, hogy adja meg kapcsolattartási adatait, néhány életrajzi adatát, adjon meg egyéb lényeges információkat, valamint az Ön által preferált kapcsolattartási módokat;

-          Amikor Nu Skin termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol, vagy termékeket küld vissza, begyűjtjük, vagy megkérjük, hogy adja meg kapcsolattartási adatait, számlázási és pénzügyi adatait, és adjon meg egyéb lényeges információkat;

-          Amikor regisztrál hírlevelünkre és/vagy online szolgáltatásaink egyikére, begyűjtjük, vagy megkérjük, hogy adja meg kapcsolattartási adatait, és adjon meg egyéb lényeges információkat, többek között regisztrációs adatokat, továbbá az Ön által preferált kapcsolattartási módokat; és

-          Amikor más módon lép kapcsolatba vállalatunkkal, például felkeresi az ügyfélszolgálatunkat. Ebben az esetben azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket Ön a saját kezdeményezésére bocsát a rendelkezésünkre, illetve amelyek a kérése megoldásához szükségesek. Amennyiben telefonos ügyfélszolgálatunkat hívja, rögzítjük a beszélgetést.

                               II.            Ha Ön Brand Affiliate:

-          Amikor Nu Skin Brand Affiliate-nek jelentkezik, begyűjtjük, vagy megkérjük, hogy adja meg pénzügyi és üzleti információit, és adjon meg egyéb lényeges információkat, amelyek között lehetnek azonosító adatok és további életrajzi információk is;

-          Amikor Nu Skin termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol, vagy termékeket küld vissza, begyűjtjük, vagy megkérjük, hogy adja meg kapcsolattartási adatait, számlázási és pénzügyi adatait, és adjon meg egyéb lényeges információkat;

-          Amikor regisztrál hírlevelünkre és/vagy online szolgáltatásaink egyikére, begyűjtjük, vagy megkérjük, hogy adja meg kapcsolattartási adatait, és adjon meg egyéb lényeges információkat, többek között regisztrációs adatokat, továbbá az Ön által preferált kapcsolattartási módokat;

-          Amikor regisztrál, mert szeretne részt venni eseményeink/jutalomútjaink egyikén, begyűjtjük, vagy megkérjük, hogy adja meg saját és vendége kapcsolattartási és azonosító adatait, és adjon meg egyéb lényeges információkat, többek között életrajzi adatokat, regisztrációs adatokat, számlázási és pénzügyi adatokat;

-          Amikor Brand Affiliate-ként bejelentkezve használja alkalmazásaink egyikét, az alkalmazás szempontjából releváns információk megadására is megkérjük, amelyek között lehetnek etnikai származással kapcsolatos és egészségügyi adatok is, ha ezek szükségesek a funkció biztosításához, amelyet használni kíván az alkalmazásban;

-          Amikor egy nemkívánatos eseményt jelent be, begyűjtjük, vagy megkérjük, hogy adja meg kapcsolattartási adatait, valamint az Ön által elszenvedett nemkívánatos eseménnyel kapcsolatos információkat, amelyek között lehetnek egészségügyi adatok is;

-          Amikor igénybe veszi vállalatunk informatikai rendszereit vagy eszközeit, begyűjthetjük az ilyen eszköz használatával kapcsolatos adatokat; és

-          Amikor más módon lép kapcsolatba vállalatunkkal, például különféle kommunikációs csatornákon keresztül felkeresve bennünket. Ebben az esetben azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket Ön a saját kezdeményezésére bocsát a rendelkezésünkre, illetve amelyek a kérés megoldásához szükségesek. Amennyiben telefonos ügyfélszolgálatunkat hívja, rögzítjük a beszélgetést.

                             III.            Ha Ön állásra jelentkező:

-          Amikor állásra jelentkezik hozzánk, a jelentkezés szempontjából releváns információkat kérünk Öntől, például a nevét, kapcsolattartási adatait, korábbi munkahelyeit és tanulmányi hátterét. Megkérhetjük, hogy jelentkezzen a felvételi rendszerünkön keresztül, ahol egy külön adatvédelmi nyilatkozat található;

-          Amikor más módon lép kapcsolatba vállalatunkkal, például különféle kommunikációs csatornákon keresztül felkeresve bennünket. Ebben az esetben azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket Ön a saját kezdeményezésére bocsát a rendelkezésünkre, illetve amelyek a kérés megoldásához szükségesek. Amennyiben telefonos ügyfélszolgálatunkat hívja, rögzítjük a beszélgetést.

                            IV.            Ha Ön az irodánk látogatója:

-          Amikor ellátogat valamelyik épületünkbe, begyűjthetünk az Ön azonosítására és a szükséges biztonsági ellenőrzések elvégzésére szolgáló információkat, például az Ön és a vállalata nevét. Ezen kívül begyűjthetünk biztonságikamera-felvételeket is, amelyek lehetővé teszik az Ön azonosítását.

                              V.            Ha Ön a webhelyünk látogatója:

-          Amikor felkeresi webhelyünket vagy alkalmazásainkat használja, automatikusan gyűjtünk, tárolunk és használunk a webhelyünkkel és alkalmazásainkkal folytatott interakciójával, valamint az eszközével kapcsolatos műszaki információkat („általános információk”). Ezeket az általános információkat a számítógépe vagy egyéb személyi eszköze cookie-kon és más műszaki eszközökön keresztül küldi el számunkra. Egyes webböngészők „követés letiltása” jeleket küldhetnek azoknak a webhelyeknek, amelyekkel kommunikálnak. Vállalatunk webhelyei jelenleg nem válaszolnak ezekre a „követés letiltása” jelekre.

A cookie-k használatával és letiltásával kapcsolatos további információkért kattintson ide.

Nem kötelező rendelkezésünkre bocsátania a személyes adatait. Azonban ha úgy dönt, hogy nem adja meg a személyes adatait, lehetséges, hogy nem tudjuk teljesíteni a fentiekben ismertetett célokat.

c.      Az Ön kötelezettségei

Elvárjuk Öntől, hogy csak a saját személyes adatait közölje velünk. Ha mások személyes adatait is közli velünk, biztosítania kell, hogy az adott információszolgáltatásra vonatkozó valamennyi jogi kötelezettségnek eleget tegyen, valamint szükség esetén engedélyeznie kell, hogy felhasználjuk, kezeljük és továbbítsuk ezeket az adatokat. Különösen abban az esetben – és az alkalmazandó helyi jogszabályok értelmében –, ha más nevére kiállított hitelkártyát használ, azzal megerősíti, hogy a hitelkártya tulajdonosa hozzájárult kártyája használatához az Ön vásárlása kapcsán, és beleegyezett, hogy a Nu Skin begyűjtse, felhasználja és közzétegye a személyes adatait a vásárlás feldolgozásának céljából.

Ezen kívül azt is elvárjuk, hogy a velünk közölt személyes adatok pontosak legyenek, és ha a frissítésükre van szükség, erről haladéktalanul tájékoztasson minket.

d.      Harmadik felektől gyűjtött személyes adatok

Az Önről gyűjtött személyes adatok többsége olyan információ, amelyet Ön közvetlenül a mi rendelkezésünkre bocsát. Egyes esetekben személyes adatokat kaphatunk Önről az alábbiaktól is:

-          Brand Affiliate-ekről;

-          olyan személyektől, akik rendelkezésünkre bocsátják az Ön személyes adatait (pl. a családtagjai);

-          szabályozó szervektől;

-          a vállalatunknak szolgáltatást nyújtó egyéb vállalatoktól.

Egyes harmadik fél források nyilvánosan hozzáférhető információforrásokat is magában foglalhatnak.

e.             Gyermekek

A Nu Skin vállalatnak nem célja, hogy termékeit és szolgáltatásait gyermekeknek értékesítse, és nem engedélyezi, hogy Brand Affiliate-ek kiskorúak (Kontinentális Kína esetében 22 év alattiak) legyenek.

A gyermekeknek készült Nu Skin termékeket kizárólag felnőtt vásárolhatja meg. A kiskorúak csak egy szülő vagy gondviselő bevonásával használhatják a webhelyet.

Nem gyűjtünk vagy kezelünk szándékosan 13 éven aluli gyermekektől származó személyes adatokat, a szolgáltatásainkat, a webhelyünket és az alkalmazásainkat pedig nem 16 éven aluli gyermekeknek szánjuk. Ha úgy gondolja, hogy a gondviselése alatt álló gyermek személyes adatokat bocsátott a rendelkezésünkre, javasoljuk, hogy haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy közösen megoldást találjunk erre a problémára.

Arra biztatjuk, hogy vegyen részt gyermeke interneten szerzett élményeiben, és hogy mindegyik gyermekkel ismételje át a fontos biztonsági tippeket, mielőtt felfedeznék az internetet.

Ha egy Nu Skin eseményre vagy jutalomútra regisztrálja gyermekét, akkor a gyermek személyes adatait az eseményen vagy jutalomúton való részvétel érdekében kezeljük. Ha az eseményhez a gyermeke különleges kategóriájú adatainak kezelése is szükséges, akkor ehhez az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük.

5.    Hogyan használjuk fel a személyes adatokat?

Személyes adatait a következő jogi indokok alapján kezeljük az alkalmazandó jogszabályok által megengedett módon: (i) egy Önnel kötött szerződésben foglalt kötelezettségeink teljesítéséhez, vagy a szerződéskötés előtt szükséges lépések megtételéhez, (ii) egy jogi kötelezettség teljesítéséhez, (iii) ha jogos üzleti érdekünk fűződik személyes adatainak felhasználásához, vagy (iv) az Ön hozzájárulása alapján. Jogos érdekünk többek között a szervezetünk működtetése, értékelése és fejlesztése; vállalatunk és mások megóvása a csalással, jogosulatlan tranzakciókkal, követelésekkel és egyéb kötelezettségekkel szemben; és a vállalati irányelveknek és az ipari szabványoknak való megfelelőség biztosítása. A Nu Skinhez hasonló, globális üzleti tevékenységet folytató vállalatok esetében általában a belső adminisztratív célokból folytatott adatkezelés is jogos érdeknek minősül. A jogszabályok előírásainak megfelelően gondosan ügyeltünk a jogos üzleti érdekeink és az Ön adatvédelmi jogai közötti egyensúlyra. Ha további információkat szeretne kapni az érdekmérlegelési teszttel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi csapatunkkal.

Személyes adatainak általunk végzett felhasználása annak függvénye, hogy Ön kicsoda és milyen kapcsolatban áll velünk. A személyes adatok felhasználási módjait tartalmazó listát és a felhasználás alapjául szolgáló indokokat ide kattintva tekintheti meg.

A személyes adatok különleges kategóriáit (pl. faji vagy etnikai származás; egészségügyi adatok) csak kivételes esetekben kezeljük, ha erre megfelelő jogalapunk van (pl. az Ön kifejezett hozzájárulása).

Ha kérdése merülne fel a személyes adatainak gyűjtésével vagy felhasználásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi csapatunkkal.

6.    A személyes adatok megosztása és továbbítása

a.      Személyes adatok megosztása

Közzétehetjük az Ön személyes adatait a következők számára:

-          más Nu Skin egységeknek, beleértve az igazgatókat, alkalmazottakat, ügynököket és képviselőket, üzemeltetési, irányítási, adminisztrációs, felügyeleti, értékelési vagy oktatási célokból. Azoknak a Nu Skin egységeknek a listáját, amelyek megkaphatják az Ön adatait, itt tekintheti meg, az adatkezelés céljait és kategóriáit tartalmazó listát pedig itt, valamint a fenti 4. és 5. szakaszban;

-          ügyvédeknek, auditoroknak, pénzügyi tanácsadóknak és egyéb harmadik fél szolgáltatóknak a Nu Skinnek nyújtott szolgáltatásaikkal kapcsolatban;

-          beszállítóknak és szolgáltatóknak, többek között, de nem kizárólag szállítási és kézbesítési szolgáltatóknak, telekommunikációs szolgáltatóknak, pénzforgalmi szolgáltatóknak, rendezvényszervezőknek, utazási irodáknak és biztosító társaságoknak;

-          egy harmadik félnek abban az esetben, ha a Nu Skin eladja neki eszközeinek egy részét vagy egészét, összeolvad vele, vagy a harmadik fél felvásárolja;

-          bármely megfelelő szabályozó, törvény által létrehozott, kormányzati vagy egyéb releváns hatóságnak, ügynökségnek vagy szervnek és ágazati szabályozó hatóságnak, valamint bármely személynek, aki felé a Nu Skin egy törvény, szabály, rendelet, jogi vagy peres eljárás által erre kötelezett vagy felhatalmazott;

-          egy illetékes bíróság vagy azzal egyenértékű jogi eljárás rendelkezése szerinti bármely személynek.

Továbbá, ha Ön egy Brand Affiliate vagy ügyfél, továbbíthatjuk a személyes adatait az Ön fölött lévő Brand Affiliate-nek és/vagy szponzornak, ha úgy ítéljük meg, hogy ez szükséges a megfelelő felső vonalbeli támogatáshoz vagy az Brand Affilite képzési célokhoz.

Ilyen esetben észszerű intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a harmadik fél címzettek elfogadható biztonsági mechanizmusokat vezettek be a személyes adatok védelmére.

Nem osztjuk meg a személyes adatait harmadik felekkel azok saját közvetlen marketinges céljaira.

b.      Személyes adatok továbbítása

Továbbíthatjuk a személyes adatait más joghatóságoknak, ha ez a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok szempontjából szükséges. Lehetséges, hogy ezek a joghatóságok nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az, ahol a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Például továbbíthatjuk az adatait az Egyesült Államokba, mivel az anyavállalataink ott találhatók.

Amikor más országokba továbbítjuk a személyes adatait, a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően óvjuk meg az adatokat. Abban az esetben, ha az alkalmazandó jogszabály ezt előírja, az adatok címzettjeire nézve kötelező erejű szerződéses kötelezettségeket határozhatunk meg az Ön adatvédelmi jogainak megóvása érdekében. Továbbá minden adattovábbításról és/vagy adattovábbítási mechanizmusról tájékoztatjuk az illetékes felügyeleti hatóságot, amennyiben ezt az alkalmazandó jogszabályok előírják.

Az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területéről az Egyesült Államokba vagy más EGT-n kívüli joghatóságokba történő adattovábbításokra vonatkozóan az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket és egyéb megfelelő megoldásokat alkalmazunk a határokon átnyúló adattovábbítások kezelésére, ahogy azt az Általános adatvédelmi rendelet 46. és 49. cikke előírja vagy lehetővé teszi. Ha kérdése merülne fel a garanciákkal kapcsolatban, amelyeket abból a célból vezettünk be, hogy megóvjuk az Ön személyes adatait azok továbbítása során (beleértve, hogy hogyan tekintheti meg ezeket a garanciákat vagy kérhet róluk másolatot), kérjük, vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi csapatunkkal.

 

c.      EU-USA Adatvédelmi Pajzs és Svájci-USA Adatvédelmi Pajzs

 

A Nu Skin International Inc. (Nu Skin) igazolta, hogy megfelel az USA-EU Adatvédelmi Pajzs és a Svájc-USA Adatvédelmi Pajzs Keretrendszerének, és abban részt vesz. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az Európai Unió (EU) tagországaitól és a Svájctól kapott összes személyes adatot az egyes Adatvédelmi Pajzs Keretrendszereknek megfelelően, azok alkalmazandó alapelvei szerint kezeljük. Az Adatvédelmi Pajzs Keretrendszerekről és a tanúsítványunkról bővebben az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának honlapján feltüntetett Adatvédelmi Pajzs Listán tájékozódhat.

 

Az Adatvédelmi Pajzs Keretrendszer értelmében a Nu Skin a felelős azokért a személyes adatokért, amelyek először a birtokába, majd továbbításra kerülnek egy harmadik fél számára, amely a Nu Skin nevében jár el. A Nu Skin minden, az EU-ból és Svájcból érkező személyes adat tekintetében az Adatvédelmi Pajzs Alapelvei szerint jár el, beleértve a bejövő adatokra vonatkozó kötelezettségekről szóló előírásokat.
Az Adatvédelmi Pajzs Keretrendszerek értelmében beszerzett vagy átadott személyes adatok tekintetében a Nu Skin az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának szabályozó végrehajtási hatáskörébe tartozik. Némely esetekben a kötelezettségünk lehet a személyes adatok átadása, amennyiben arra jogszerű kérés érkezik állami hatóságoktól, többek között azért, mert az nemzetbiztonsági okokból vagy a törvény betartatása végett szükséges.

 

Amennyiben megoldatlan adatvédelmi vagy adathasználattal kapcsolatos problémája merül fel, amelynek kezelése nem volt kielégítő, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az amerikai székhelyű független vitarendezési szolgáltatónkkal (ingyenes) a feedback-form.truste.com e-mail-címen.

 

Bizonyos körülmények között – amelyekről részletesen az Adatvédelmi Pajzs honlapján olvashat – jogosult lehet kötelező érvényű választottbírósággal élni, ha az egyéb vitarendezési eljárások kimerültek.

 

TRUSTe

 

7.    Hogyan védjük a személyes adatokat?

Megóvjuk személyes adatait, és fizikai (pl. megerősített biztonsági iratszekrények), technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk a jogosulatlan vagy törvénytelen adatkezelésnek, az adatok véletlen elvesztésének, megsemmisülésének vagy sérülésének megakadályozása érdekében.

Elsődlegesen azáltal, hogy az általunk működtetett adathálózatokat az iparági szabványoknak megfelelő tűzfal és jelszóvédelmi rendszerek védik. Ezen kívül a személyes adatok továbbításának védelmére Transport Layer Security (TLS) protokollt használunk. Az információkhoz csak jogosult személyek férhetnek hozzá jogos üzleti célokból.

Továbbá a személyes adataihoz való hozzáférés a „szükséges ismeret” elve alapján korlátozott a munkatársak és szolgáltatók számára.

Bár arra törekszünk, hogy rendszereinket, webhelyeinket, műveleteinket és az információkat minden esetben megvédjük a jogosulatlan hozzáféréstől, használattól, módosítástól és közzétételtől, az internet nyílt, globális kommunikációs eszköz jellegének és más kockázati tényezőknek következtében nem tudjuk garantálni, hogy az adattovábbítás vagy a rendszereinkben való tárolás során tökéletes biztonságban legyenek az információk az illetéktelen behatolásokkal szemben.

Ha kérdése merülne fel a személyes adatainak megóvásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi csapatunkkal.

8.    Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

Személyes adatait a fenti „Az Öntől gyűjtött személyes adatok típusai és a gyűjtés célja” pontban felsorolt adatkezelési célok eléréséhez szükséges ideig őrizzük meg. Ez például azt jelenti, hogy nem tároljuk tovább a személyes adatait azután, hogy az Önnel létrejött (szerződéses) kapcsolatunk véget ér, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik vagy előírják a további tárolást.

9.    Az Ön jogai a személyes adataival kapcsolatban

Ön rendelkezik bizonyos jogokkal a személyes adatai használatát és tárolását illetően. Ezek az alábbiak:

-          Helyesbítés. Jogában áll az általunk kezelt bármely hiányos vagy pontatlan személyes adatának helyesbítését kérni;

-          Törlés. Bizonyos feltételek mellett jogában áll az általunk kezelt személyes adatainak törlését kérni;

-          Hozzájárulás visszavonása. Ha hozzájárult, hogy személyes adatait kezeljük, jogában áll bármikor visszavonni a hozzájárulását. Ez nem befolyásolja a visszavonást megelőzően az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor a tőlünk kapott marketingüzeneteket szeretné lemondani;

-          Hozzáférés. Néhány kivételtől eltekintve Önnek jogában áll hozzáférni az általunk kezelt személyes adataihoz és másolatot kérni azokról, amelyet elektronikus formában és/vagy írásban, vagy ha az alkalmazandó jogszabályok ezt lehetővé teszik, akkor szóban bocsátunk a rendelkezésére. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok engedélyezik, felszámíthatunk a hozzáférési kérelemért egy méltányos díjat;

Továbbá, ha Ön az EGT területén tartózkodik, a következő jogokkal is rendelkezik:

-          Korlátozás. Bizonyos feltételek mellett jogában áll személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (abban az esetben is érvényes, ha Makaóban tartózkodik);

-          Hordozhatóság. Bizonyos feltételek mellett jogában áll a birtokunkban lévő, Önre vonatkozó személyes adatok továbbítását kérni a saját vagy egy másik adatkezelő részére;

-          Tiltakozás. Amennyiben a személyes adatai kezelésének jogi indoka a vállalatunk jogos érdeke, Önnek jogában áll a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozni az adatkezelés ellen. Ebben az esetben tiszteletben tartjuk a kérését, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel és jogaival szemben, vagy ha az adatkezelés folytatása jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

Ha a személyes adatait közvetlen marketing céljából kezeljük, jogában áll bármikor tiltakozni az adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a közvetlen marketing érdekében történő adatkezelés ellen, akkor a továbbiakban nem kezeljük e célból a személyes adatait.

A fenti jogok gyakorlásához – megfelelő esetben – vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi csapatunkkal, vagy ha elérhető az Ön területén, használja erre szolgáló online eszközünket. A kaliforniai lakosok a következő telefonszámon is leadhatják igényüket: 800-211-5200. Az alkalmazandó jogszabályokban előírt időszakon belül válaszolunk az érintettekre vonatkozó fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos bármely kérelmére. Megítélésünk szerint megkérhetjük, hogy igazolja a személyazonosságát, mielőtt rendelkezésére bocsátanánk a kért információkat. Ez annak biztosítására szolgál, hogy a személyes adatait kizárólag Önnel osszuk meg. Ha úgy dönt, hogy nem bocsátja rendelkezésünkre a kérelme kezeléséhez szükséges személyes adatokat, lehetséges, hogy nem tudjuk megfelelően teljesíteni a kérését. Ha nem elégedett azzal, ahogyan a kérelmét kezeltük, illetve az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok megsértése esetén egy illetékes felügyeleti hatóságnál nyújthat be panaszt vagy kérelmet (például a lakóhelye szerinti ország vagy piac felügyeleti hatóságánál).

10.           Az Ön marketinggel kapcsolatos választásai

Beállíthatja, hogy kíván-e közvetlen marketinganyagokat kapni vállalatunktól (pl. amelyeket elektronikus úton, többek között promóciós e-mailek formájában küldhetünk). Bizonyos piacok esetében hozzájárulását kell adnia, mielőtt marketinganyagokat kapna. Például amikor feliratkozik új ügyfélként vagy Brand Affiliate-ként, megkérhetjük, hogy jelölje be a „szeretnék promóciós e-maileket kapni” mezőt. Valamennyi piac esetében bármikor dönthet úgy, hogy nem szeretne ilyen tartalmakat kapni. Ha a továbbiakban nem kíván marketinganyagokat kapni vagy a levelezőlistán maradni, amelyre korábban feliratkozott, vagy nem szeretné, hogy bármilyen egyéb marketingkommunikációt küldjünk Önnek, kérjük, kövesse a vonatkozó üzenetben a leiratkozási hivatkozást, vagy vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi csapatunkkal.

11.           Az Adatvédelmi szabályzat változásai

Időről időre frissíthetjük a jelen Adatvédelmi szabályzatot. Minden jelentős változásról értesítjük Önt egy megfelelő kommunikációs csatornán keresztül, amelyet általában Önnel használunk, vagy pedig itt tesszük közzé őket. A jelen Adatvédelmi szabályzat bármely módosítása – ha másképp nincs jelölve – azonnal hatályba lép azt követően, hogy közzétettük a módosításokat ezen a webhelyen.

Az Adatvédelmi szabályzat legutóbbi felülvizsgálatának időpontja: 2020. március 20.1. melléklet – A személyes adatok kezeléséért felelős Nu Skin egységek listája

Az alábbi táblázat felsorolja ország/piac szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezeléséért felelős Nu Skin jogalanyokat, amennyiben Ön ügyfelünk, Brand Affiliate-ként működik velünk együtt, állásra jelentkező vagy irodánk látogatója (Globális adatvédelmi szabályzatunk „Az Öntől gyűjtött személyes adatok típusai és a gyűjtés célja” pontjában foglaltaknak megfelelően).

Felhívjuk figyelmét, hogy az áthúzott mezők azt jelentik, hogy az adott országban/piacon nem gyűjtünk vagy kezelünk egyéb módon személyes adatokat az érintettek azon kategóriája esetében.

Ahol a mező egynél több adatkezelőt tartalmaz, az azt jelenti, hogy az adott országban/piacon egynél több Nu Skin egységünk van jelen, az adatkezelő pedig az az egység lesz, amellyel Ön kapcsolatban áll (pl. mert meglátogatta az adott Nu Skin irodát, vagy jelentkezett oda).

Hogy kiderítse, melyik Nu Skin egység a személyes adataiért felelős adatkezelő, az alábbiakat kell meghatároznia:

 

1. Ön az érintettek mely kategóriájába tartozik:

-      Ügyfelek (ügyfeleknek számítanak a hírlevelünk és egyéb marketingkommunikációink címzettjei is)

-      Brand Affiliate-ek (azaz regisztrált forgalmazók)

-      Állásra jelentkezők

-      Irodánk látogatói

 

2. Az Ön országa vagy piaca:

o   Ha Ön egy ügyfél, azt az országot/piacot keresse, ahol az online Nu Skin felhasználói fiókját regisztrálta, vagy ahol vásárolt.

o   Ha Ön egy Brand Affiliate, azt az országot/piacot keresse, ahol Brand Affillate Nu Skin fiókját regisztrálta.

o   Ha Ön egy állásra jelentkező, azt az országot/piacot keresse, ahol az a Nu Skin iroda található, amelyhez állásra jelentkezett.

o   Ha Ön egy irodánk látogatója, azt az országot/piacot keresse, ahol az a Nu Skin iroda található, amelyet fel szokott keresni.

 

Az 1. melléklet utolsó oldalán megtalálható az itt felsorolt valamennyi egység elérhetősége. Ha kérdései vagy aggályai merülnének fel ezzel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi csapatunkkal.

Ország/piac

Ügyfél

Brand Affiliate

Állásra jelentkező

Irodánk látogatója

Amerikai Egyesült Államok

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Argentína

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Argentina mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Argentina mint közös adatkezelők

 

 

Ausztrália

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises Australia, Inc mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises Australia, Inc mint közös adatkezelők

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Ausztria

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

 

 

Belgium

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin Belgium NV és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin Belgium NV vagy NSE Products Europe BVBA

Nu Skin Belgium NV vagy NSE Products Europe BVBA

Brunei

Nu Skin International Inc. és NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd mint közös adatkezelők

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

Chile

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Chile

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Chile

 

 

Cseh Köztársaság

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

 

 

Dánia

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin Scandinavia A/S

Nu Skin Scandinavia A/S

Dél-afrikai Köztársaság

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. mint közös adatkezelők

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Egyesült Királyság

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

 

 

Finnország

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

 

 

Francia Polinézia

Nu Skin International Inc. és Nu Skin French Polynesia

Nu Skin International Inc. és Nu Skin French Polynesia

 

 

Franciaország

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

 

 

Fülöp-szigetek

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises Philippines, LLC mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises Philippines, LLC mint közös adatkezelők

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Hollandia

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin Netherlands BV

Nu Skin Netherlands BV

Hongkong/Macau

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC mint közös adatkezelők

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Indonézia

Nu Skin International Inc. és PT Nusa Selaras Indonesia mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és PT Nusa Selaras Indonesia mint közös adatkezelők

PT Nusa Selaras Indonesia vagy PT Nu Skin Distribution Indonesia

PT Nusa Selaras Indonesia vagy PT Nu Skin Distribution Indonesia

Írország

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

 

 

Izland

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

 

 

Izrael

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Israel Inc. mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Israel Inc. mint közös adatkezelők

 

 

Japán

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. és Nu Skin Japan mint közös adatkezelők

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. és Nu Skin Japan mint közös adatkezelők

Nu Skin Japan

Nu Skin Japan

Kanada

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Canada

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Canada

 

 

Kolumbia

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Colombia

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Colombia

 

 

Kontinentális Kína

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Lengyelország

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

 

 

Luxemburg

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

 

 

Magyarország

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin Eastern Europe kft.

Nu Skin Eastern Europe kft.

Malajzia

Nu Skin International Inc. és Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd mint közös adatkezelők

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Mexikó

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Mexico mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Mexico mint közös adatkezelők

 

 

Németország

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin Germany GmbH

Nu Skin Germany GmbH

Norvégia

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

 

 

Olaszország

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

 

 

Románia

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises SRL mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises SRL mint közös adatkezelők

 

 

Spanyolország

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

 

 

Svájc

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

 

 

Svédország

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

 

 

Szingapúr

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd mint közös adatkezelők

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd vagy NSE Asia Products Pte Ltd

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd vagy NSE Asia Products Pte Ltd

Szlovákia

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és NSE Products Europe BVBA mint közös adatkezelők

 

 

Tajvan

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch mint közös adatkezelők

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

 

Thaiföld

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited mint közös adatkezelők

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Új-Kaledónia

Nu Skin International Inc. és Nu Skin New Caledonia mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és Nu Skin New Caledonia mint közös adatkezelők

 

 

Új-Zéland

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc mint közös adatkezelők

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Ukrajna

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Vietnam

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company mint közös adatkezelők

Nu Skin International Inc. és Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company mint közös adatkezelők

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

 

Kapcsolattartási adatok

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 15, 8/F, Jietai Plaza, No. 218-222 Zhongshan Six Rd., Yuexiu kerület, Guangzhou, Guangdong, KÍNA

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Argentina Inc.

Italia 701 Rosario,

S2000DEO Provincia Santa Fe.

ARGENTÍNA

Tel.: +54 801.45.0137

infoargentina@nuskin.com

NSE Australia Inc.

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSZTRÁLIA

Tel.: +64 2 9491 0900

australiainfo@nuskin.com

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd

29-es számú gyárépület és 23-as számú gyárépület első emelete, Longyang Industrial Park, No. 1515 Yuan East Rd., Fengxian kerület, Shanghai, KÍNA

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Elsinore épület

1930 Zaventem

BELGIUM

Tel.: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

Nu Skin Canada, Inc.

75 West Center St.

Provo, UT 84601, AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

Tel.: +1 801-345-1000

 

Nu Skin Chile

Alonso de Córdova 5320 - Local 17,

Piso 1, Las Condes, Región

Metropolitana

CHILE

Tel.: +56 123 0 020 8520

infochile@nuskin.com

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

29-es számú gyárépület és 23-as számú gyárépület első emelete, Longyang Industrial Park, Fengxian kerület, Shanghai, KÍNA

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Colombia

Carrera 15 #93A-62

Bogotá

BOGOTÁ

Tel.: +57 801 345 0264

infocolombia@nuskin.com

Nu Skin Eastern Europe Kft.

Kft. Alkotás utca 48–50.

1123 Budapest

MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 21 200 78 27

hungaryweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

Tel.: +1 800 487 1000

NSE Asia Products Pte Ltd

1 Temasek Avenue

#23-02/03

Millenia torony

SZINGAPÚR (039192)

Tel.: +65 6837-3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE Hong Kong, LLC

5/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay

HONGKONG

KÍNA

Tel.: +852 2837 7700

48hrs_reply_nshk@nuskin.com

NSE New Zealand, Inc

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

ÚJ-ZÉLAND

Tel.: 0800 687 456

nzad@nuskin.com

 

NSE Philippines, LLC

41 San Miguel Avenue

15. emelet, Octagon Center, Ortigas Center

1605 Pasig City

FÜLÖP-SZIGETEK

Tel.: +63 2 868 75 46

48hr_reply_phils@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Elsinore épület

1930 Zaventem

BELGIUM

Tel.: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

NSE (Romania) SRL

Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 46, mansard, Camera 13, sector 1.

ROMÁNIA

Tel.: +40 312 294 653

romaniaweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd

8 Eu Tong Sen Street

#25-89 The Central

059818

SZINGAPÚR

Tel.: +65 6837 3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE South Africa (PTY) Ltd.

Ground & 1st Floor C/O Spaces, 22 Magwa Cresent, Waterfall City

Midrand, 1682

DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

Tel.: +27 875 503 103

southafricasupport@nuskin.com

NSE (Thailand) Limited

319 Antelope Square épület, 15. emelet

Phayathai Road, Pathumwan,

10330 Bangkok

THAIFÖLD

Tel.: +66 0 2791 8500

48hr_reply_thailand@nuskin.com

NSE Ukraine LLC

Velika Vasilkovska street 72A

8. emelet, 174-es iroda

03680 Kiev

UKRAJNA

Tel.: +380 0 800 30 19 84

ukraine@nuskin.com

NSE Viet Nam, LLC

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

VIETNAM

Tel: +84 028 3932 4300

48hrs_reply_vietnam@nuskin.com

Nu Skin French Polynesia

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSZTRÁLIA

Tel.: +64 2 9491 0934

pacifiquesud@nuskin.com

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

NÉMETORSZÁG

Tel.: +49 613149 09 108

germanyweb@nuskin.com

Nu Skin International Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

Tel.: +1 800 487 1000

Nu Skin Israel Inc.

Omarim Street 11, Menivim épület, Industrial Park

8496500 Omer

IZRAEL

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Centre), No. 10, Jalan Binja

50450 Kuala Lumpur

MALAJZIA

Tel.: +60 3 2170 7700

48hrs_reply_malaysia@nuskin.com

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

HOLLANDIA

Tel.: +31 850 02 18 53

netherlandsweb@nuskin.com

Nu Skin New Caledonia

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

ÚJ-ZÉLAND

Tel.: 0800 687 456

pacifiquesud@nuskin.com

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

(Nu Skin Brunei Experience Center)

D2, Blk D, Lot 11620, Jalan Gadong

BE1718 Bandar Seri Begawan

BRUNEI SZULTANÁTUS

Tel.: +673 2 422 225

48hrs_reply_brunei@nuskin.com

Nu Skin Scandinavia A/S

Augusthus

Amager Fælledvej 106 

2300 København S

DÁNIA

Tel.: +45 78 73 06 02

neucustomerservice@nuskin.com

 

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

7F-1, No. 189, Section 2

Jiuzong Road

Neihu kerület

Taipei City, 114

TAJVAN

Tel.: +886 02 8752 - 8555

nstwinfo@nuskin.com

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd

No. 819-1, Xinzhu Road,

Zhejiang, KÍNA

48hrs_reply_china@nuskin.com

PT Nusa Selaras Indonesia (PT Nu Skin Distribution Indonesia)

Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat

Area Gd. City Plaza

10. emelet, 1001–1002. lakosztály

Mampang Prapatan Jakarta Selatan

DKI Jakarta 12710

INDONÉZIA

Tel.: +62 21 300 300 10

48hrs_reply_indonesia@nuskin.com

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 408-2 and 408-6, 75 Tian Lin East Road, Xuhui kerület, Shanghai, KÍNA

48hrs_reply_china@nuskin.com

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Room 206, Building T3-11, No. 5001 Huadong Road, Jinqiao Export Processing Zone (South District), Pudong New Area, Shanghai, KÍNA

48hrs_reply_china@nuskin.com2. melléklet – Hogyan használjuk fel a személyes adatokat?

A személyes adatokat és dokumentumokat, amelyeket begyűjtöttünk vagy várhatóan begyűjtünk Öntől, illetve amelyeket Ön adott meg vagy várhatóan megad számunkra, többek között a következő célokból és jogalapokon kezeljük (amely magában foglalja az adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tagolását, tárolását, átalakítását vagy megváltoztatását, lekérdezését, megtekintését, felhasználását, közlését továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolását vagy összekapcsolását, korlátozását, törlését, illetve megsemmisítését), ha az alkalmazandó jogszabályok ezt lehetővé teszik:

Ha Ön

A következőkre használjuk a személyes adatait

Személyes adatai felhasználásához a következő jogalapokra támaszkodunk:

Ügyfél

fiókja létrehozásához és kezeléséhez; vásárlásai feldolgozásához és termékvisszaküldései kezeléséhez; hogy kommunikáljunk Önnel egy termék vagy szolgáltatás megrendelése kapcsán.

a felhasználás szükséges, hogy teljesítsük az Önnel kötött szerződést, és eleget tegyünk a jogi és szabályozási kötelezettségeknek, ideértve a könyvelést, adózást és adatvédelmet.

hírek és információs szolgáltatások nyújtásához, beleértve az e-mailes tájékoztatókat és hírleveleket.

rendelkezünk a hozzájárulásával, és/vagy tudtunkra adta, hogy szeretne ilyen marketingkommunikációkat kapni; vagy jogos érdekünk, hogy marketinganyagokat küldjünk Önnek.

tiltólisták kezeléséhez, hogy biztosítsuk, hogy ne kapjon üzeneteket, ha tiltakozik vagy leiratkozik.

a felhasználás szükséges, hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek.

összesített adatok alapján végzett kutatáshoz és fejlesztéshez, többek között, de nem kizárólag értékesítési statisztikákhoz, piacelemzéshez, termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez; globális adatbázisaink karbantartásához.

a felhasználás szükséges a vásárlói élmény javításához, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez, és az általános innovációhoz fűződő jogos érdekünk érvényesítéséhez; gazdasági, kereskedelmi, társadalmi és anyagi érdekeink megóvása és támogatása érdekében, vagy az Ön hozzájárulásával, az Önnel fennálló szerződés teljesítésekor, vagy az alkalmazandó jogszabályok engedélyezik.

törvénytelen tevékenységek, például hitelkártyával való visszaélés megelőzéséhez és felderítéséhez, és vitarendezési célokra, például amikor panaszt nyújt be a termékeink vagy szolgáltatásaink használatával kapcsolatban.

a felhasználás szükséges, hogy eleget tegyünk jogi és rendeleti kötelezettségeknek, ideértve a könyvelést és adózást; gazdasági, kereskedelmi, társadalmi és anyagi érdekeink megóvásához és támogatásához fűződő jogos érdekeink érvényesítéséhez, az Önnel való kommunikáláshoz, vagy az Önnel fennálló szerződés teljesítésekor.

a biztonság fenntartásához és a rendszereinkhez, webhelyünkhöz és alkalmazásainkhoz való hozzáférés kezeléséhez.

a felhasználás szükséges, hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek, és/vagy érvényesítsük a webhelyünk, alkalmazásaink és hálózataink biztonságának fenntartásához fűződő jogos érdekünket, vagy az Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez.

annak megismeréséhez, hogy hogyan használja a szolgáltatásainkat, hogy ezáltal személyre szabhassuk az Önnel folytatott kommunikációt, és fejleszthessük webhelyünket és alkalmazásainkat.

rendelkezünk a hozzájárulásával, vagy a felhasználás szükséges egy Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez, vagy webhelyünk és alkalmazásaink hatékony működtetéséhez fűződő jogos érdekünk érvényesítéséhez.

Brand Affililate

fiókja létrehozásához és kezeléséhez, vásárlásai feldolgozásához, továbbá bármely folyamatban lévő ügyfélgondozási és támogató szolgáltatás biztosításához Önnek és Brand Affiliate fiókjának.

a felhasználás szükséges, hogy teljesítsük az Önnel kötött szerződést, és eleget tegyünk a jogi és szabályozási kötelezettségeknek, ideértve a könyvelést, adózást és adatvédelmet.

az Ön jutalékai és bónuszai feldolgozásához.

a felhasználás szükséges, hogy teljesítsük az Önnel kötött szerződést, és eleget tegyünk a jogi és szabályozási kötelezettségeknek, ideértve a könyvelést és adózást.

szolgáltatások nyújtásához, például (i) információk megosztásához a Nu Skin vállalkozástámogatási anyagaiban, (ii) eseményekre való meghíváshoz, és emlékeztetők küldéséhez az események helyszínéről, dátumáról és idejéről, valamint (iii) sikerutak és események megszervezéséhez.

a felhasználás szükséges, hogy teljesítsük az Önnel kötött szerződést; vagy érvényesítsük a Brand Affiliate-eink megfelelő képzéséhez és ösztönzéséhez fűződő jogos érdekünket, vagy az Ön hozzájárulásával.

az Ön Brand Affiliate-ként elért eredményei elismeréséhez, például neve, értékesítési mutatói, fényképe, jelvénye fokozata, az Ön által felajánlott jótékonysági adományok stb. közzétételével Nu Skin eseményeken, vállalkozástámogatási anyagokban, közösségi médiában, e-mailen keresztül stb.

rendelkezünk az Ön hozzájárulásával; vagy jogos érdekünk fűződik értékesítési csapatunk eredményeinek és a márkánk népszerűsítéséhez.

márkánk népszerűsítéséhez, például webhelyünkön, marketinganyagainkban vagy más marketingeszközökben felhasználva (i) az Ön bizonyságtételeit, melyeket Nu Skin események során osztott meg, vagy (ii) az Ön megjelenéseit és/vagy előadásait a Nu Skin eseményein.

rendelkezünk az Ön hozzájárulásával; vagy jogos érdekünk fűződik értékesítési csapatunk eredményeinek és a márkánk népszerűsítéséhez.

hírek és információs szolgáltatások nyújtásához, beleértve az e-mailes tájékoztatókat és hírleveleket.

rendelkezünk a hozzájárulásával, és/vagy tudtunkra adta, hogy szeretne ilyen marketingkommunikációkat kapni; vagy a felhasználás szükséges, hogy érvényesítsük a marketinganyagok küldéséhez fűződő jogos érdekünket.

tiltólisták kezeléséhez, hogy biztosítsuk, hogy ne kapjon üzeneteket, ha tiltakozik vagy leiratkozik.

a felhasználás szükséges, hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek.

összesített adatok alapján végzett kutatáshoz és fejlesztéshez, többek között, de nem kizárólag értékesítési statisztikákhoz, piacelemzéshez, termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez; globális adatbázisaink karbantartásához.

a felhasználás szükséges a vásárlói élmény javításához, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez, és az általános innovációhoz fűződő jogos érdekünk érvényesítéséhez; valamint gazdasági, kereskedelmi, társadalmi és anyagi érdekeink megóvásához és támogatásához fűződő jogos érdekeink érvényesítéséhez, vagy az alkalmazandó jogszabályok engedélyezik.

törvénytelen tevékenységek, például hitelkártyával való visszaélés megelőzéséhez és felderítéséhez, és vitarendezési célokra, például amikor panaszt nyújt be a termékeink vagy szolgáltatásaink használatával kapcsolatban.

a felhasználás szükséges, hogy eleget tegyünk a jogi és szabályozási kötelezettségeknek, ideértve a könyvelést és adózást; gazdasági, kereskedelmi, társadalmi és anyagi érdekeink megóvásához és támogatásához fűződő jogos érdekeink érvényesítéséhez, valamint az Önnel való kommunikáláshoz.

a biztonság fenntartásához és a rendszereinkhez, webhelyünkhöz és alkalmazásainkhoz való hozzáférés kezeléséhez.

a felhasználás szükséges, hogy eleget tegyünk a jogi kötelezettségeknek, és érvényesítsük a webhelyünk, alkalmazásaink és hálózataink biztonságának fenntartásához fűződő jogos érdekünket.

annak megismeréséhez, hogy hogyan használja a szolgáltatásainkat, hogy ezáltal személyre szabhassuk az Önnel folytatott kommunikációt, és fejleszthessük webhelyünket és alkalmazásainkat.

rendelkezünk a hozzájárulásával, vagy a felhasználás szükséges az Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez, vagy webhelyünk és alkalmazásaink hatékony működtetéséhez fűződő jogos érdekünk érvényesítéséhez.

Állásra jelentkező

egyének elbírálásához az alkalmazási és szerződéses lehetőségek szempontjából, valamint az integrálási eljárások kezeléséhez.

a felhasználás szükséges, hogy kérésére lépéseket tegyünk a szerződéskötést megelőzően, vagy hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek, és/vagy érvényesítsük az alkalmazásra megfelelő jelöltek elbírálásához fűződő jogos érdekünket, és adott esetben az Ön hozzájárulásával.

Irodánk látogatója

a biztonság fenntartásához és az irodáinkba való bejutás kezeléséhez.

az alkalmazandó jogszabályok engedélyezik, és a felhasználás szükséges az épületeink, rendszereink és irodai eszközeink biztonságának fenntartásához fűződő jogos érdekünk érvényesítéséhez, vagy Ön hozzájárult, vagy az alkalmazandó jogszabályok előírják.