Oletko vielä täällä?

JATKA

Nu Skin -Verkkosivuston käyttäjäsopimus

Nu Skin -Verkkosivuston käyttäjäsopimus

1. Ehtojen hyväksyminen

Nu Skin International Inc. ("Nu Skin" tai "me" eri muodoissaan) tarjoaa pääsyn Nu Skin -verkkosivustolle osoitteessa www.nuskin.com ("sivusto"), jonka käyttö vaatii tämän Nu Skin -Verkkosivustosopimuksen ("sopimus") hyväksymistä.  Nu Skin saattaa päivittää tätä sopimusta ajoittain ilmoittamatta sinulle siitä etukäteen.  Kehotamme sinua tarkistamaan tämän sopimuksen säännöllisesti, jotta olisit ajan tasalla mahdollisista päivityksistä tai muutoksista.

Menemällä sivustolle, selaamalla tai käyttämällä sitä, julkaisemalla sen toisen sivuston kehyksessä, ja/tai linkittämällä sille sinusta tulee käyttäjä (määritelmä tämän tekstin kohdassa 2), ja sinun on sitouduttava noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.  Tämä sopimus tarkistettiin viimeksi 27.1.2004.  Kun käytät jotain tiettyä sivuston toimintoa, sinua saattaa koskea myös jotkut muut julkaistut ohjeet, säännöt, palveluehdot, hyväksyttävän käytön ehdot, tietosuojakäytännöt tai muut sopimusehdot.  Mikäli tämän sopimuksen ja jonkin muun sopimuksen, säännön, ehdon, käytännön tai palveluehdon välillä esiintyy ristiriitaa, tämän sopimuksen säännöt pätevät.  Mikäli sinulla on kysyttävää tästä käyttäjäsopimuksesta, ota yhteyttä Nu Skiniin sähköpostiosoitteessa lrbianuc@nuskin.com, ennen kuin ryhdyt käyttämään sivustoa.

2. Käyttäjätyypit

Kenen tahansa henkilön, joka menee sivustolle, selaa tai muuten käyttää sitä joko manuaalisesti taikka automaattisella laitteella tai ohjelmalla, katsotaan olevan tämän sopimuksen mukainen "käyttäjä".  

3. Tietosuoja

Hyväksyt lukeneesi ja ymmärtäneesi Nu Skinin tietosuojakäytännön ehdot, jotka löytyvät osoitteesta: http://www.nuskin.com/nuskin/en_US/corporate/legal.html, ja jotka on sisällytetty viittauksella tähän sopimukseen, kuten ne olisivat erottamaton osa tätä sopimusta.

4. Sivuston käyttö

Ymmärrät, että Nu Skin ei voi taata eikä takaa sivustolta ladattavien tiedostojen olevan puhtaita viruksista, madoista, troijalaisista, aikapommeista, cancelbot-ohjelmista tai muista tietokoneohjelmista, jotka on tarkoitettu vahingoittamaan, haittaamaan tai kaappaamaan järjestelmiä, tietoja tai henkilökohtaista tietoa.  Olet vastuussa sellaisten ohjelmien ja tarkistuspisteiden käyttöönotosta, jotka täyttävät sinun omat erityisvaatimuksesi sisään tulevan ja ulos lähtevän tiedonkulun suhteen. Samoin olet vastuussa sellaisten sivuston ulkopuolisten välineiden ylläpidosta, joiden avulla menetetyt tiedot voidaan palauttaa.

5. Järjestelmän eheys

Et saa käyttää mitään sellaista laitetta, ohjelmaa tai toimintoa, joka haittaa sivuston virheetöntä toimintaa.  Et saa tehdä mitään sellaista, joka aiheuttaa kohtuutonta kuormitusta sivuston tehokasta toimintaa tukevalle infrastruktuurille, mukaan lukien muun muassa aiheeton sähköposti (esim. roskaposti).

6. OMA VASTUU; INTERNETIN KÄYTTÖ

KANNAT TÄYDEN VASTUUN SIVUSTON JA INTERNETIN KÄYTÖSTÄSI.  YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ JOKIN LUVATON KOLMAS OSAPUOLI SAATTAA SIEPATA TEKEMÄSI LATAUKSET TAI LÄHETYKSET JA KÄYTTÄÄ NIITÄ JA ETTÄ KAIKKI TÄHÄN LIITTYVÄT RISKIT OVAT YKSINOMAISESTI SINUN VASTUULLASI.  

7. TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE  

NU SKIN SANOUTUU IRTI KAIKISTA NIMENOMAISISTA JA IMPLISIITTISISTÄ TAKUISTA, VALITUKSISTA JA TUKITOIMISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT NIMIKKEELLE TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDELLE TAI SOVELTUVUUDELLE KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN ERITYISTARKOITUKSEEN) TÄMÄN SIVUSTON, SEN SISÄLLÖN, KAIKKIEN SIVUSTON TAI YLIPÄÄTÄÄN INTERNETIN KAUTTA TARJOTTUJEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN SUHTEEN, PAITSI MIKÄLI SIVUSTOLLA ON ERITYISESTI MAINITTU JOKIN ERITYINEN TUOTE TAI PALVELU. NU SKIN EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN KUSTANNUKSISTA TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SUORAAN TAI EPÄSUORASTI MISTÄ TAHANSA SIVUSTON KAUTTA KÄYNNISTETYISTÄ TAPAHTUMISTA.  JOTKIN VALTIOT EIVÄT MAHDOLLISESTI HYVÄKSY IMPLISIITTISTEN TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA, JOTEN EDELLÄ OLEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.  NU SKIN EI TAKAA, ETTÄ SIVUSTO TAI PALVELUT VASTAISIVAT KÄYTTÄJIEN VAATIMUKSIA TAIKKA ETTÄ SIVUSTOA TAI PALVELUITA VOIDAAN KÄYTTÄÄ KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI TAIKKA ETTÄ SIVUSTOLLA OLEVAT VIRHEET KORJATAAN.  SIVUSTO ITSESSÄÄN JA SEN SISÄLTÖ PALVELUINEEN TOIMITETAAN "SELLAISINA KUIN NE OVAT".  

8 Järjestelmäkatkokset

Järjestelmässä on ajoittain käyttökatkoja ylläpito- ja muista syistä. Myös suunnittelemattomia käyttökatkoja saattaa esiintyä.  Nu Skin ei ole vastuussa mistään sivuston toimimattomuudesta johtuvasta seikasta, tietojen menetyksestä tai tiedonsiirron epäonnistumisesta, jotka johtuvat suunnitellusta tai suunnittelemattomasta järjestelmäkatkoksesta taikka siitä aiheutuvasta viivytyksestä tai väärästä toimituksesta taikka siitä, että tieto ei kulje järjestelmäkatkosten tai jonkin kolmannen osapuolen toimien vuoksi, taikka muista www-isännän palvelun tai Internetin infrastruktuurin ja sivuston ulkopuolisen verkon toimimattomuussyistä.  

9 Korvaukset

Sitoudut vapauttamaan Nu Skinin ja sen emoyhtiön, osakkuus- ja tytäryhtiöt, toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat vastuusta ja suojaamaan näitä haitoilta koskien kaikkia vaatimuksia, toimia, kuluja, korvausvaatimuksia, menetyksiä tai vahinkoja (mukaan lukien asianajokulut), jotka johtuvat (i) siitä, että käytät tai väärinkäytät sivustoa, (ii) siitä, miten käytät tai ostat sivuston kautta palveluita tai tuotteita, taikka (iii) siitä, että rikot jotain tämän sopimuksen ehtoa.  Toimit kaikissa vaadetapauksissa yhteistyössä Nu Skinin puolustuksen kanssa niin täydellisesti kuin on järkevää.  Nu Skin pidättää itsellään oikeuden vastata omalla kustannuksellaan puolustuksesta ja valvonnasta asiassa, joka muutoin edellyttää vahingonkorvausta sinulta, etkä saa missään tapauksessa sopia mitään asiaa ilman Nu Skinin kirjallista suostumusta.  

10. Immateriaalioikeudet

Sivuston sisältö, kuten tekstit, grafiikka, logot, äänitiedostot, videot, valokuvat, ohjelmat tai muu tieto ("sisältö"), on Nu Skinin ja/tai sen osakkuusyhtiöiden tai yhteistyökumppaneiden omaisuutta ja liittovaltion sekä kansainvälisen tekijänoikeus- ja tavaramerkkilakien tai patenttioikeuden suojaama.  Nämä oikeudet ovat suojatut kaikissa nykyisissä tai tulevaisuudessa kehitettävissä muodoissa, medioissa ja teknologioissa.  Saat tulostaa ja ladata materiaalia sivuston eri osioista ainoastaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöösi tai ei-kaupalliseen käyttöön organisaatiosi sisällä tai jos muuten sallittu.  Yhtään sisällön osaa ei saa painaa uudelleen, julkaista uudelleen, muuttaa tai jaella missään muodossa ilman Nu Skinin nimenomaista, kirjallista lupaa.  Sinulla ei ole oikeutta, eikä tämä sopimus anna sinulle lupaa jäljentää, palauttaa lähdekoodiksi, kääntää takaisin, purkaa, muuttaa, välittää, myydä tai jakaa Sivustoa taikka myydä sen oikeuksia tai luoda siltä johdettua aineistoa.  Tietty sisältö saattaa olla kolmansilta osapuolilta lisensoitua, ja kaikki tällainen kolmannen osapuolen sisältö ja kaikki siihen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat kyseisille kolmansille osapuolille.  Et saa poistaa, muuttaa tai muunnella mitään tekijänoikeudella tai tavaramerkkisuojalla suojattua taikka muuta immateriaalista omaisuutta tai omistusoikeutta koskevaa ilmoitusta tai selitettä sivustolla tai sisällössä.  Nu Skin pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole tässä Sopimuksessa tai jossain tähän tapaukseen soveltuvassa loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa nimenomaan myönnetty.  

Mitään tässä olevaa ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään Nu Skinin tai kolmannen osapuolen patentti- ja tavaramerkkioikeuksiin kuuluvien lisenssien tai oikeuksien myöntämiseksi.  Edellä nimenomaisesti esitettyä lukuun ottamatta mitään tässä olevaa ei voi tulkita minkään Nu Skinin tekijänoikeuksiin kuuluvien lisenssien tai oikeuksien myöntämiseksi.  

11. Vastuun rajoittaminen

MISSÄÄN OLOSUHTEISSA NU SKIN TAI KUKAAN MUU SIVUSTON LUOMISEEN, TUOTTAMISEEN TAI JAKELUUN OSALLISTUVA TAHO EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, TAHATTOMISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA LIIKEVOITOLLE, LIIKEARVOLLE, KÄYTÖLLE TAI DATALLE TAIKKA MUISTA AINEETTOMISTA MENETYKSISTÄ (VAIKKA MEILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA), JOTKA JOHTUVAT (I) SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ; (II) KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTAKUSTANNUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEISTA, DATASTA, SISÄLLÖSTÄ TAI PALVELUISTA, JOTKA ON SIVUSTON KAUTTA TAI SIVUSTOLTA OSTETTU, HANKITTU TAI KÄYNNISTETTY; (III) LUVATTOMASTA SIIRTOTAPAHTUMASI TAI DATAN KÄYTÖSTÄ TAI MUUTTAMISESTA; (IV) MINKÄ TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄITTÄMÄSTÄ TAI KÄYTÖKSESTÄ; (V) MISTÄ TAHANSA MUUSTA SIVUSTOON LIITTYVÄSTÄ ASIASTA.  HYVÄKSYT TÄTEN, ETTÄ TÄMÄ KAPPALE PÄTEE KAIKKEEN TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA SAATAVILLA OLEVAAN SISÄLTÖÖN SEKÄ KAIKKIIN TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN.  MISSÄÄN TAPAUKSESSA NU SKININ NÄIDEN EHTOJEN MUKAINEN KUMULATIIVINEN VASTUU EI VOI YLITTÄÄ PIENEMPÄÄ SUMMAA SEURAAVISTA KAHDESTA SUMMASTA: NU SKINILLE SIVUSTON KÄYTÖSTÄ MAHDOLLISESTI MAKSAMASI MAKSU TAI 50 $.  KOSKA JOTKIN VALTIOT EIVÄT EHKÄ SALLI VASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITUSTA VÄLILLISTEN TAI TAHATTOMIEN VAHINKOJEN OLLESSA KYSEESSÄ, NÄISSÄ VALTIOISSA VASTUU ON RAJOITETTU PIENIMPÄÄN MAHDOLLISEEN LAIN SALLIMAAN SUMMAAN.  TÄSSÄ SOPIMUKSESSA KÄSITELLYT VASTUUN RAJOITUKSET ASTUVAT VOIMAAN NU SKININ, EMOYHTIÖMME, OSAKKUUS- JA TYTÄRYHTIÖIDEMME SEKÄ KAIKKIEN TOIMIHENKILÖIDEMME, JOHTAJIEMME, TYÖNTEKIJÖIDEMME, ASIANAJAJIEMME JA EDUSTAJIEMME EDUKSI.  

12. Tiliäsi koskevat velvollisuudet

Vastineeksi sivuston käytöstä hyväksyt, että (i) annat itsestäsi ja organisaatiostasi todenmukaista, täsmällistä, ajantasaista ja täydellistä tietoa, kuten sivustolla kehotetaan  ("rekisteröitymistiedot"); ja (ii) ylläpidät ja päivität rekisteröitymistietoja, jotta ne ovat aina todenmukaiset, täsmälliset, ajantasaiset ja täydelliset.  Mikäli annat tietoa, joka ei ole totta, täsmällistä, ajantasaista tai täydellistä, taikka meillä on hyvä syy epäillä, että tämä tieto ei ole totta, täsmällistä, ajantasaista tai täydellistä, saatamme lakkauttaa väliaikaisesti tai lopettaa tilisi sekä evätä lupasi käyttää jatkossa sivustoa samoin kuin pääsysi sivustolle.  Olet vastuussa salasanasi ja tilinumerosi salassapidosta. Samoin sinulla on täysi vastuu kaikista tilinumerosi ja salasanasi alla tapahtuvista toimista.  Hyväksyt sen, että salasanaasi voidaan käyttää luomaan sähköinen tietue ja sähköinen allekirjoitus sinua koskien. Tästä syystä et saa paljastaa salasanojasi tai tilitunnustietojasi kolmansille osapuolille.  Hyväksyt sen, että ilmoitat meille välittömästi salasanasi luvattomasta käytöstä sekä muista tietoturvaloukkauksista.  Nu Skin ei ole millään tavoin vastuullinen tai vastuuvelvollinen vilpillisistä ostoksista, jotka on tehty huolimattomasti turvattua salasanaasi käyttäen.

13. Tuotehinnoittelu

Jos tuotteen hinta on hinnastossa väärin tai siitä on annettu väärää tietoa johtuen kirjoitusvirheestä taikka virheestä hinnoittelussa tai tuotetiedoissa, Nu Skinilla on oikeus olla hyväksymättä tai peruuttaa tilaukset, jotka koskevat väärin hinnoiteltuja tuotteita. Nu Skinilla on oikeus olla hyväksymättä tai peruuttaa kaikki tällaiset tilaukset siitä riippumatta, onko tilaus jo vahvistettu ja maksu veloitettu Käyttäjän luottokortilta.  Jos ostoksesi on jo veloitettu luottokortiltasi ja tilauksesi perutaan, Nu Skin palauttaa välittömästi veloitetun summan luottokorttitilillesi.

14. Ei tukea muiden nettisivujen sisällölle ja linkeille niihin

Kaikki linkit muille sivustoille tarjotaan ainoastaan palveluna tämän sivuston käyttäjille.  Sivusto saattaa tarjota linkkejä tai viittauksia muille sivustoille, mutta Nu Skin ei ole tarkastanut kaikkia näitä muita sivustoja, eikä sillä ole mitään vastuuta niiden sisällöstä. Se ei myöskään vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat niiden sisällöstä.  Nu Skin ei tue tällaisia sivustoja eikä ota niihin kantaa. Sama koskee niillä olevaa tietoa sekä niiltä löytyviä tuotteita, materiaalia ja mitä tahansa niiden käytön kautta saatuja tuloksia.  Jos päätät mennä jollekin muulle sivustolle tämän sivuston linkin kautta, teet sen täysin omalla vastuullasi.  

15. Sivustolle linkittäminen ja sivuston julkaiseminen toisen sivuston kehyksessä

Paitsi jos käyttäjällä on Nu Skinin kanssa voimassa oleva kirjallinen sopimus, jossa muuta todetaan, käyttäjä voi luoda toisessa nettisivustossa hyperlinkin sivustolle vain siinä tapauksessa, että hän suostuu noudattamaan kaikkia seuraavia ehtoja: (a) linkki on pelkää tekstiä sisältävä linkki, jossa lukee selvästi "Nu Skin", tai linkin on osoitettava URL-osoitteeseen "http://www.nuskin.com” eikä muille sivuston sivuille; (c) kun Käyttäjä aktivoi linkin, sen on näytettävä sivusto koko näyttönä eikä "kehyksessä" linkittävällä nettisivulla; ja (d) linkin ulkonäkö, sijainti tai muu piirre ei saa olla sellainen, että se voisi vahingoittaa tai heikentää Nu Skinin nimeen ja tavaramerkkeihin liittyvää liikearvoa taikka että se voisi antaa sellaisen erheellisen kuvan, että Nu Skin olisi linkittävän sivuston yhtiökumppani tai sponsori.  Antamalla tämän suostumuksen, Nu Skin ei luovu omistajuudestaan tai oikeuksistaan yhteenkään tähän sivustoon liittyvään tavaramerkkiinsä, tekijänoikeuteensa, patenttiinsa tai muihin immateriaalioikeuksiinsa  Nu Skin pidättää itsellään oikeuden yksipuolisesti peruuttaa suostumuksensa mihin tahansa linkkiin milloin tahansa.  

16. Sovellettava laki

Tähän sopimukseen ja sivuston käyttöön sekä niiden tulkintaan sovelletaan Utahin osavaltion lakia, pois lukien sen lainvalintasäännöt sekä tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja patentteja koskevat asiat, jotka ovat USA:n liittovaltion lakien alaisia.  

17. Oikeuspaikan valinta

Suostut täten peruuttamattomasti ja ehdottomasti siihen, että kaikki sivuston käytöstä johtuvat tai siihen liittyvät taikka sivustolta ostettuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät riita-asiat käsitellään yksinomaisesti Utahin osavaltion tuomioistuimissa ja Amerikan Yhdysvaltojen Utahissa sijaitsevissa tuomioistuimissa (ja hyväksyt sen, ettet ryhdy minkäänlaisiin niihin liittyviin oikeustoimiin muissa kuin näissä tuomioistuimissa.)  Pidättäydyt täten peruuttamattomasti ja ehdottomasti vastustamasta sitä, että kaikkien tällaisten riita-asioiden oikeuspaikka on Utahin osavaltion tuomioistuimissa, ja hyväksyt sen, ettet vetoa tai valita yhteenkään Utahin osavaltiossa sijaitsevaan tuomioistuimeen, että tällainen riita-asia on viety mielestäsi sopimattomaan tuomioistuimeen.  

18. Kansainväliset käyttäjät
 
 Nu Skin ei millään muotoa väitä, että sisältö olisi sopiva tai ladattavissa USA:n ulkopuolella.  Sisällön avaaminen saattaa olla laitonta joissain maissa tai kiellettyä joidenkin henkilöiden osalta.  Jos menet sivustolle Yhdysvaltojen ulkopuolella, teet sen omalla vastuullasi ja olet vastuussa siitä, että noudatat lainkäyttöalueesi lakeja kohdissa 16 ja 17 sanotusta huolimatta.

19. Käyttäjäpalaute
Mikäli käyttäjä lähettää Nu Skinille tietoa, joka sisältää palautetta, kuten kysymyksiä, pyyntöjä, mielipiteitä, kommentteja, ehdotuksia tai muuta vastaavaa koskien jonkin Nu Skin -asiakirjan sisältöä, sivustoa tai Nu Skinin palveluita, tällaista tietoa ei pidetä luottamuksellisena, eikä Nu Skinilla ei ole minkäänlaisia velvoitteita tällaisen tiedon suhteen, ja se on vapaa jäljentämään, käyttämään, paljastamaan ja jakelemaan tietoa muille rajoituksetta.  Nu Skin saa vapaasti käyttää kaikkia tällaisessa palautteessa olevia ideoita, osaamista tai tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, mm. sellaisten tuotteiden kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinoimiseen, jotka sisältävät tällaista tietoa.  

20. Sivuston hyväksyttävä ja laillinen käyttö

Sivuston käyttöön liittyvä, Nu Skinille annettu tieto:  (a) ei saa olla väärää, virheellistä eikä harhaanjohtavaa; (b) ei saa olla siveetöntä tai muuten sopimatonta; (c) ei saa sisältää viruksia, troijalaisia, matoja, aikapommeja, cancelbot-ohjelmia tai muita tietokoneohjelmia, jotka on tarkoitettu vahingoittamaan, haittaamaan tai kaappaamaan järjestelmiä, dataa tai henkilökohtaisia tietoja; (d) ei saa loukata kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta tai muita immateriaali- tai omistusoikeuksia eikä oikeutta julkisuuteen tai yksityisyyteen; (e) ei saa olla herjaavaa, kunniaa loukkaavaa, lain vastaisesti uhkaavaa tai häiritsevää; eikä (f) saa aiheuttaa velvoitteita Nu Skinille tai olla syynä siihen, että menettäisimme Internet-palvelujemme tuottajien tai muiden alihankkijoiden palveluita.  Tälle sivustolle tai Nu Skinille muutoin viestejä lähettävä henkilö on vastuussa niiden sisällöstä ja niissä olevista tiedoista, mukaan lukien niiden totuudenmukaisuus ja paikkansapitävyys.  Tämä sivusto tarjotaan palveluna sen käyttäjille.  Nu Skin pidättää itsellään oikeuden poistaa, muuttaa tai täydentää tämän sivuston sisältöä milloin tahansa, mistä tahansa syystä ja ilmoittamatta siitä kenellekään.  

21. Määräysten itsenäisyys

Siinä tapauksessa että yksi tai useampi tämän sopimuksen osista jostain syystä katsottaisiin pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöpakottomaksi, se ei vaikuta mihinkään muuhun tämän sopimuksen sisältämään ehtoon.  

22. Otsikot

Tässä sopimuksessa käytetyt otsikot on tarkoitettu pelkästään helpottamaan tiedonhakua, eikä niitä tule käyttää apuvälineinä tämän sopimuksen tulkitsemiseen.  

23. Ei vastuuvapauslauseketta

Mikäli sinä tai Nu Skin ei ole vaatinut ajoissa tai ei ole vaatinut lainkaan jonkin tässä olevan ehdon täyttymistä, se ei vaikuta millään tavoin sinun tai Nu Skinin oikeuteen vaatia sitä myöhemmin.  Mikäli toinen osapuoli, sinä tai Nu Skin, jättää käyttämättä mitä tahansa tässä käsiteltyä oikeuttaan tai tekee sen viiveellä, se ei kumoa kyseistä oikeutta tai muita tässä mainittuja oikeuksia.  

24. Sopimus kokonaisuudessaan, päivitykset ja muutokset

Tämä sopimus ja kaikki asiakirjat, joihin siinä nimenomaisesti viitataan osana sitä, muodostavat sinun ja Nu Skinin välisen tässä käsiteltyjä asioita koskevan sopimuskokonaisuuden.  Nu Skin voi yksipuolisesti tehdä muutoksia tähän sopimukseen tai mihin tahansa muuhun siinä viitattuun asiakirjaan milloin tahansa julkaisemalla ne sivustolla.  Kaikki muutokset astuvat voimaan julkaisemisen myötä.  Sivuston käytön jatkaminen merkitsee, että olet hyväksynyt kaikki muutetut ehdot.  Mikäli sinulla on kysyttävää tästä sopimuksesta, ota meihin yhteyttä osoitteessa privacy@nuskin.com.   

25. Siirtokelpoisuus

Et voi siirtää kenellekään tässä käsiteltyjä oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi ilman Nu Skinin nimenomaista, kirjallista lupaa, paitsi jos myyt liiketoimintasi taikka sen varallisuuden kokonaan tai valtaosin.  Nu Skin voi milloin tahansa siirtää oikeutensa tai velvollisuutensa ilmoittamatta siitä sinulle.  

26. Kolmannen osapuolen etua suojaavat oikeudet

Henkilö, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli, ei voi olla tämän sopimuksen edunsaaja, eikä hänellä ole oikeutta vaatia yhdenkään tämän sopimuksen ehdon täytäntöönpanoa.  

27. Lakkauttaminen

Nu Skin voi antaa varoituksen taikka väliaikaisesti tai lopullisesti estää pääsysi sivustolle tämän sopimuksen loukkauksen perusteella (tai jonkin muun sopimuksen tai menettelytavan, joka sisältyy tähän sopimukseen viittauksella), tai jos emme kykene todentamaan meille antamaasi tietoa tai mistä tahansa muusta syystä oman harkintamme mukaisesti.  Voit lopettaa tilisi ottamalla meihin yhteyttä numerossa +1-800-487-1000.  

28. Tekijänoikeusrikkomukset ja tekijänoikeusasiamiehen nimeäminen

Nu Skinin tekijänoikeusrikkomuksia koskeva politiikka ja Nu Skinin nimetty asiamies, joka ottaa vastaan tekijänoikeusrikkomuksia koskevia valituksia Digital Millennium Copyright Act -lain (17 USC § 512) mukaisesti, kerrotaan alla:

NU SKIN -TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS

Nu Skin sekä sen osakkuus- ja tytäryhtiöt ("Nu Skin") kunnioittavat muiden immateriaalioikeuksia ja vaativat samaa niiltä, jotka käyvät sivustollamme.  Nu Skin voi joissakin olosuhteissa ja yksipuolisesti poistaa sellaisen sivustollaan olevan materiaalin tai estää pääsyn siihen, joka loukkaa muiden tekijänoikeuksia.  Nu Skin voi myös yksipuolisesti poistaa käytöstä linkit tai viittaukset, jotka vievät sellaiseen verkkosijaintiin, joka sisältää tekijänoikeuksia loukkaavaa materiaalia, tai jossa harjoitetaan niitä loukkaavaa toimintaa.  

Mikäli sinulla on syytä uskoa, että työtäsi on käytetty sivustollamme tavalla, joka loukkaa tekijänoikeuksiasi, ilmoita tästä Nu Skinin tekijänoikeusasiamiehelle kirjallisesti.  Ilmoituksen tulisi sisältää seuraavat tiedot: 

• Sen henkilön sähköinen tai fyysinen allekirjoitus, jolla on valtuudet toimia oletetusti loukattujen tekijänoikeuksien haltijan puolesta;  
• Kuvaus tekijänoikeuksin suojatusta työstä, jonka tekijänoikeutta katsot loukatun, mukaan lukien kopio tekijänoikeuksin suojatusta työstä tai sen nettisivuston osoite, jolta kyseisen työn voi löytää;  
• Kuvaus tekijänoikeuden loukkausta koskevan materiaalin sijainnista sivustollamme taikka linkki tai viittaus toiselle sivustolle, jolta kyseinen materiaali löytyy;  
• Nimesi, katuosoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi;  
• Lausuntosi siitä, että sinulla on hyvä syy uskoa, että kyseisen materiaalin riidanalainen käyttö ei perustu tekijänoikeuden omistajan, hänen edustajansa tai lain antamaan oikeutukseen; sekä  
• Lausuntosi (jota koskee rangaistus väärästä valasta) siitä, että tämän ilmoituksen tiedot ovat todenmukaisia ja että sinä olet materiaalin oletetusti loukatun tekijänoikeuden haltija tai että sinulla valtuudet toimia tekijänoikeuden haltijan puolesta.  

Nu Skinin tekijänoikeusasiamies, jolle ilmoitus tällä sivustolla olevasta tekijänoikeusrikkomuksesta tulee lähettää, on Larry Bianucci, ja hänet tavoittaa seuraavasti:  

Postiosoite:
 Nu Skin International, Inc.
 75 West Center Street
Provo, UT  84601

 Sähköpostiosoite:
 lrbianuc@nuskin.com

Puhelinnumero:
 (801) 345-3800

Copyright © 2010 Nu Skin. Kaikki oikeudet pidätetään.