Lidé

Lidé

"Poznávacím znamením každého zájemce o Nu Skin je jeho touha zkvalitnit svůj život a také životy svých blízkých a lidí kolem sebe."

Dan Chard, výkonný viceprezident