Jste tam ještě?

POKRAČOVAT
Build - cs

 

VYTVOŘTE SKUPINU ZÁKAZNÍKŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ A ZÍSKÁVEJTE LAŽDÝ TÝDEN BONUSY ZA RŮST Z PRODEJŮ CELÉ SVÉ SKUPINY.

 

JAK CHÁPAT BLOKY

 

Existují dva typy bloků—Building Blocky a Sharing Blocky. Každý Building Block představuje 500 bodů z Objemu prodeje, který pochází z vaší Skupiny spotřebitelů. Sharing Blocks jsou Building Blocky, do kterých se počítají pouze nákupy od vámi osobně registrovaných zákazníků (maloobchodních zákazníků a Členů) a vašich osobně registrovaných Brand Affiliates (Brand Affiliates a kvalifikovaných Brand Representatives) ve vaší Skupině spotřebitelů, s výjimkou Brand Representatives.

 

Image-1-cs

 

Bloky se každý kalendářní měsíc vynulují, takže sledování vašeho měsíčního prodeje je jednodušší a jasnější než kdy předtím!

 

Pro získání týdenních Bonusů za růst se musíte kvalifikovat jako Brand Representative dokončením těchto tří kroků:

 

KVALIFIKACE

 

Image-2-cs

 

Jakmile dokončíte Kvalifikaci, získáte pozici Brand Representative ihned na začátku příštího týdenního období. Poté můžete začít vydělávat týdenní Bonus za růst, který začíná na 5% a může se dostat až na 40% hodnoty objemu prodeje (CSV) Produktového prodeje vaší Skupiny spotřebitelů. Od tohoto okamžiku, abyste si udrželi stav Brand Representative, musíte každý měsíc dokončit 4 nové Building Blocky (nebo použít až 3 Flex bloky, jak je dále vysvětleno).

 

FLEX BLOKY

 

Image-3-cs

 

JAKO BRAND REPRESENTATIVE ZÍSKÁTE BUILDING BONUS (BONUS ZA RŮST)

 

JAK TO FUNGUJE

 

Building Blocky se také používají k určení vašeho pokroku a výplaty. V podstatě Building Blocky usnadňují a zefektivňují vaše podnikání a organizaci vašeho podnikání a podnikání vaší Skupiny spotřebitelů (vy a všichni vaši Maloobchodní zákazníci, Členové, Brand Affiliates a Brand Representatives v kvalifikaci).

 

BUILDING BONUS (BONUS ZA RŮST)

Získejte bonus, který začíná na 5 % z CSV vašeho prvního Building Blocku a který jde nahoru až ke 40 % vašeho 16. Building Blocku a dále. Jste placeni z CSV každého jednotlivého Building Blocku. Každý Building Block je vyplácen v procentu, které je spojeno pouze s tímto Building Blockem, jak je znázorněno v tabulce níže.

 

Image-4-cs

 

VYDĚLÁVEJTE TÝDNĚ

 

Váš Building Bonus (Bonus za růst) vypočítáváme pro jakékoli nově dokončené Building Blocky na základě prodejů, a to 7., 14., 21. a poslední den každého kalendářního měsíce. Obecně bude váš Bonus zaznamenaný ve vašem účtu Bodových hodnot do jednoho pracovního dne a pak každý týden automaticky převeden na vaši registrovanou finanční instituci, pokud si výslovně nezvolíte vyplácení Building Bonusu (Bonusu za růst) měsíčně, v takovém případě bude vyděláván týdně a vyplácen měsíčně. Chcete-li se odhlásit z vyplácení bonusu jednou týdně a být vypláceni pouze jednou za měsíc, přihlaste se v části Bodové hodnoty a upravte své preference na kartě Provize.

 

TÝDENNÍ ROZVRH BUILDING BONUSU (BONUSU ZA RŮST)

 

Image-5-cs

 

BONUSY SE OBECNĚ POČÍTAJÍ 8., 15., 22., A 1. NÁSLEDUJÍCÍHO MĚSÍCE, HORSKÉHO STANDARDNÍHO ČASU (UTC -7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Francie: “Registrovat” – týká se osobního zápisu maloobchodních zákazníků, členů nebo Brand Affiliates u společnosti Nu Skin podle podmínek platných pro váš stav VDI.