Nu Skin zakončuje nadprůměrný rok svého ageLOC® anti-agingového výzkumu

Nu Skin zakončuje nadprůměrný rok svého ageLOC® anti-agingového výzkumu

ageLOC® Anti-Aging Research

ns_year_ageloc

PROVO, Utah, 21. února, 2012 /PRNewswire/ -- Společnost Nu Skin Enterprises Inc., (NYSE: NUS - Zprávy) dnes oznámila ukončení dalšího napdrůměrného roku v oblasti výzkumu ageLOC®. Nu Skin® zvýšila v roce 2011 tempo svého anti-agingového výzkumu s více než 30 vědeckými prezentacemi, články a dalšími publikacemi, jež byly použity během nejrůznějších prestižních konferencí a sympozií po celém světě. Kromě toho společnost pokročila dále díky koupi společnosti LifeGen Technologies a její genetické databáze, která má základ ve více než 30letém anti-agingovém genetickém výzkumu.

 

"Rok 2011 byl pro nás průlomový, protože jsme pokračovali v našem průkopnickém ageLOC® anti-agingovém genetickém výzkumu, který nám otevírá dveře k porozumění genetického zdroje stárnutí a pomáhá více lidem žít s mladickým elánem a déle," řekl Joe Chang, Ph.D., Nu Skin® vedoucí vědeckého týmu. "Při prezentaci našeho výzkumu po celém světě nás potěšily příznivé reakce, kterých se nám dostalo od vědecké obce. Do budoucna pro rok 2012 věříme, že to nejlepší z výzkumu ageLOC® nás teprve čeká."

 

Vědecké prezentace společnosti z roku 2011 se zaměřovaly na technologii ageLOC®, která společnosti Nu Skin® umožňuje identifikovat unikátní skupiny genů - jež jsou zodpovědné za stárnutí (odkazujeme se na ně jako na seskupení genů mládí či YGC), které ovlivňují proces stárnutí - a poté se na ně zaměřit a resetovat je do mladické podoby. Výsledky posledního výzkumu byly začleněny do nejnovějšího produktového uvedení společnosti Nu Skin® ageLOC® Vitality a ageLOC® Galvanic Body Spa.

 

Hlavní události v oblasti vědeckého výzkumu roku 2011 zahrnují:

 

Osvojení LifeGen Technologies, s.r.o.

Spolu s osvojením LifeGen Technologies nyní Nu Skin® věří, že má k dispozici něco, co je jednou z nejrozsáhlejších celosvětových anti-agingových databází a má neomezený přístup k vědeckým údajům LifeGen Technologies a ke zjištěním, k jejichž objevení došlo v období 30 let.  Nu Skin® zrychluje svůj anti-agingový genetický výzkum, který stále otevírá dveře novému chápání a poskytuje dodatečný náhled pro rozvoj produktů. Společnost již pocítila pozitivní vliv této databáze a tyto nové poznatky začleňuje do produktů, jež budou součástí vývoje v roce 2013, včetně řešení kontroly hmotnosti a celkového mládí.

 

Výzkum ageLOC® vnitřního stárnutí

Mark Barlett, Ph.D., viceprezident globálního výzkumu a vývoje pro Pharmanex® výživové produkty u společnosti Nu Skin® vedl svůj tým k prezentaci několika klíčových zjištění během mezinárodně uznávaných konferencí. Nejdůležitější bod zahrnoval pozvání na pozici mluvčího u příležitosti Druhé mezinárodní konference (Second International Conference) na téma Environmentální stresory v biologii a medicíně (Environmental Stressors in Biology and Medicine). Nu Skin® prezentovala zjištění v několika oblastech během konference včetně tématu"Unikátní nutriční složení k podpoře buněčné ochrany a pročištění pomocí indukce transkripčního faktoru Nrf2 zprostředkované ARE/fáze II detoxikační cesty (A Unique Nutritional Formulation to Promote Cellular Protection and Purification Via Induction Of the Nrf2-mediated ARE/Phase II Detoxification Pathways)" a "Unikátní kombinace přírodních látek se schopností bránit změnám v genové expresi souvisejícím s věkem a spojené s poruchou odstraňování buněčných pozůstatků, buněčnou detoxikací, antioxidační ochranou a inflamatorní rovnováhou (A Unique Blend of Natural Compounds With the Ability to Oppose Age-Related Changes in Gene Expression Related to Dysregulation of Removal of Cellular Debris, Cellular Detoxification, Antioxidant Protection and Inflammatory Balance)."

 

Navíc prezentovali Pharmanex® vědečtí pracovníci specializovaní na výživu v ústavu Linus Pauling Institute během konference Dieta a optimální zdraví (Diet and Optimum Health Conference) "Systematický přístup k hodnocení a postavení přírodních složek založených na jejich schopnosti bránit změnám v genové expresi v souvislosti s věkem (A Systematic Approach to Evaluate and Rank Natural Ingredients Based on Their Ability to Oppose Age-Related Changes in Gene Expression)."

 

Výzkum ageLOC® provedený na pokožce

Pod vedením Helen Knaggs, Ph.D., viceprezidentky globálního výzkumu a vývoje pro Nu Skin® produkty osobní péče, přišel výzkumný a vývojový tým nu Skin® na několik pozoruhodných zjištění, které byly prezentovány a publikovány v roce 2011. Ústní prezentace, ke které došlo během 4. mezinárodní konference a výstavy pro nutraceutické doplňky a funkční potraviny (4th International Conference and Exhibition for Nutraceuticals and Functional Foods) (listopad 2011), ukázala účinky equolu na genovou expresi lidské kůže a syntézu proteinů. Navíc bylo publikováno několik vědeckých článků včetně jednoho publikovaného v žurnáluDermatological Surgery (prosinec 2011), o průzkumné studii určení vztahu mezi stárnutím pokožky na obličeji a úrovněmi plazmy isoprostanů u japonských žen ve středním věku a v žurnálu International Journal of Cosmetic Science (únor 2011) ukazující, jak mohou být usměrňovány funkční seskupení genů mládí YGC k odražení mladistvějšího profilu genové exprese.

 

Nové patenty pro ageLOC® Galvanic Body Spa

V průběhu vývoje ageLOC® vědy, byla vydána licence na řada patentů nebo došlo k podání návrhu na patenty s cílem další ochrany soukromých informací a technologií, jež Nu Skin® využívá k rozvoji ageLOC® značkových výrobků. Nu Skin® nedávno uvedla systém ageLOC® Galvanic Body Spa™ využívající patentované samonastavitelné galvanické proudy s pulzující technologií čekající na patent ke zmírnění vzhledu tukových polštářků a celulitidy pro štíhlejší, jemnější a pevnější vzhled na pažích, břiše, hýždích a stehnech.

 

O společnosti Nu Skin Enterprises, Inc.

Už více než 25 let demonstruje společnost Nu Skin Enterprises, Inc. svou tradici inovace prostřednictvím komplexního anti-ageingového produktového portfolia, nezávislé obchodní příležitosti a firemních iniciativ sociální zodpovědnosti. Vůdčí vědecké postavení společnosti Nu Skin® v oblasti péče o pleť a výživy jí také vysloužila pozici přední anti-ageingové společnosti, čehož důkazem je jedinečná technologie ageLOC®, která se zaměřuje na stárnutí u jeho zdroje. Produkty proti stárnutí obsahují novou produktovou řadu ageLOC® včetně nutričního doplňku ageLOC® Vitality, systému ageLOC® Galvanic Spa System® II, ageLOC® Galvanic Body Spa a také systému denní péče o pleť ageLOC® Transformation. Globální společnost přímého prodeje Nu Skin® operuje na 48 světových trzích a čítá více než 850 000 nezávislých distributorů. Společnost Nu Skin® je obchodována na Newyorské burze pod symbolem "NUS." Více informací je k dispozici na http://www.nuskin.com.