Jste tam ještě?

POKRAČOVAT

Vědecký poradní výbor


Lars Bohlin, Ph.D.

Lars Bohlin, Ph.D.
Profesor farmakognosie, Uppsalská univerzita, Švédsko

 

 

Dr. Bohlin se již 30 let věnuje, zkoumá a učí farmacii. Tituly M.S. a Ph.D. v oboru farmacie získal na Uppsalské univerzitě ve Švédsku, kde v současnosti působí v učitelském sboru jako profesor. Ve Švédsku založil obor mořské farmakognosie a jeho zájmy se soustředí na etnofarmakologii s důrazem na protizánětlivé přírodní produkty. Je žádaným odborníkem, se kterým se radí soukromé i veřejné organizace, a zasedá v četných výzkumných výborech. Dr. Bohlin je rodákem ze švédského Stockholmu a přispívá na mnoha úrovních jak své vlastní komunitě, kde působí jako předseda rady katedry farmacie v Uppsale, tak v mezinárodním měřítku. Zasedá v redakčních nebo vědeckých radách takových vědeckých časopisů, jako jsou Phytotherapy Research, Phytomedicine, J. Ethnopharmacology a Planta Medica.


Paul Alan Cox, Ph.D.

Paul Alan Cox, Ph.D.

Ředitel Institutu etnomedicíny


Dr. Cox se jako jeden předních světových etnobotaniků  specializuje na využívání rostlin domorodými kulturami. Během své kariéry publikoval více než 150 vědeckých článků a tři knihy. Dr. Cox získal titul Mgr. v oboru ekologie na University of Wales jako Fullbright Fellow. V roce 1978 Dr. Cox nastoupil na Harvard jako Danforth Fellow a National Science Foundation Fellow a v roce 1981 získal titul Ph.D. v oboru biologie. Později obdržel od prezidenta Ronalda Reagana ocenění National Science Foundation Presidential Young Investigator Award. V současnosti Dr. Cox působí jako předseda nadace Seacology Foundation, organizace, kterou založil s cílem pomáhat při záchraně ostrovních deštných pralesů a tamní kultury.

 


Ph.D., Zoe Diana Draelos, M.D., F.A.A.D.

Zoe Diana Draelos, M.D., F.A.A.D.

Dermatoložka a šéfredaktorka, Journal of Cosmetic Dermatology

 

Dr. Draelos je praktická dermatoložka s certifikací a členka Americké dermatologické akademie s výzkumnými zájmy v oblasti kosmetiky, toaletních potřeb a biologicky aktivních kožních léků. Je konzultující profesorkou na katedře dermatologie na Duke University School of Medicine a má klinickou praxi v High Point v Severní Karolíně. Byla hostující profesorkou ve více než 45 lékařských institucích po celých Spojených státech i ve světě. Je autorkou devíti učebnic, včetně Kosmetiky v dermatologii. Dr. Draelos přispěla kapitolami do 23 učebnic, napsala 300 publikovaných prací a v současnosti působí v redakčních radách osmi časopisů. V roce 2006 obdržela cenu za celoživotní dílo v kosmetickém průmyslu od organizace Health Beauty America za svůj výzkumný příspěvek v oblasti lokálně působících přípravků.


Makoto Kuro-o, M.D., Ph.D.

Makoto Kuro-o, M.D., Ph.D.
Docent patologie, University of Texas Southwestern Medical Center

 

 

Dr. Kuro-o získal lékařský titul v roce 1985 na Tokijské univerzitě v Japonsku. Stáž v Tokijské metropolitní geriatrické nemocnici dokončil v roce 1988 a poté se vrátil na Tokijskou univerzitu jako klinický odborný asistent v oboru kardiologie, kde zůstal do roku 1998. Titul Ph.D. získal v roce 1991 na Tokijské univerzitě a poté se věnoval postdoktorskému vzdělávání v japonském Národním institutu neurovědy. Během své postdoktorské práce identifikoval gen klotho – gen potlačující stárnutí u savců. V roce 1998 se stal docentem patologie v University of Texas Southwestern Medical Center v Dallasu. Jeho laboratoř  se zaměřuje na pochopení molekulárních mechanismů, kterými protein klotho potlačuje stárnutí.


Tomas A. Prolla, Ph.D

Tomas A. Prolla, Ph.D

Spoluzakladatel LifeGen Technologies, profesor na katedrách genetiky a lékařské genetiky, University of Wisconsin

 

Tomas A. Prolla, Ph.D., studoval na katedře molekulární biofyziky a biochemie na Yale University, kde v roce 1994 získal doktorský titul. Postdoktorské vzdělávání dokončil na katedře lidské a molekulární genetiky na Baylor College of Medicine, pak se v roce 1997 stal členem učitelského sboru na katedře genetiky a lékařské genetiky na University of Wisconsin. Dr. Prolla získal několik ocenění za vynikající vědeckou práci, včetně Shorb Lecturer Award, Burroughs Wellcome Young Investigator Award, Basil O’Connor Starter Scholar Research Award a Howard Hughes Medical Institute New Faculty Startup Award. Práce Dr. Prolly se v současnosti zaměřuje na využití profilace exprese genů, studie délky života a histopatologii. V roce 2001 spolu s Dr. Richardem Weindruchem založili LifeGen Technologies, LLC, společnost zaměřující se na nutriční genomiku, včetně vlivu živin a omezení kalorického příjmu na proces stárnutí. Dr. Prolla publikoval několik článků v prestižních vědeckých časopisech, např. Science.


Molly Wanner, M.D., M.B.A

Molly Wanner, M.D., M.B.A

Dermatoložka, Všeobecná nemocnice Massachusetts General Hospital a Lékařská fakulta Harvard Medical School

 

Dr. Wanner je odbornou radou certifikovaná dermatoložka, která se specializuje na laserovou a kosmetickou dermatologii ve všeobecné fakultní nemocnici Massachusetts General Hospital a na lékařské fakultě Harvard Medical School. V současné době provádí klinický a základní vědecký výzkum v oblasti kosmetiky a laserové dermatologie. Mezi její výzkumné zájmy patří kosmetické výrobky pro lokální ošetření, dale podkožní tuk a celulitida a laserové a kosmetické zařízení. Dr. Wanner dává přednášky na národní úrovni a napsala několik článků v takových publikacích jako Dermatologic Surgery (dermatologická chirurgie), Lasers in Surgery and Medicine (laser v chirurgii a lékařství), a Journal of the American Academy of Dermatology (žurnál americké dermatologické akademie). Slouží pro American Academy of Dermatology (americkou dermatologickou akademii), American Society of Dermatologic Surgery (americké sdružení dermatologické chirurgie), a Women’s Dermatologic Society (dermatologické sdružení žen). Wanner absolvovala Magna Cum Laude na univerzitě Amherst College. Dr. Wanner navštěvovala Columbia University, kde absolvovala Alpha Omega Alpha na lékařské fakultě a Beta Gama Sigma na obchodní škole.