Výzkumná centra a Laboratoře

VÝZKUMNÁ CENTRA A LABORATOŘE

Nu Skin Enterprises Center for Anti-Aging Research

Centrum Nu Skin Enterprises pro výzkum anti-agingu (Provo, Utah)

Protože společnost Nu Skin pokračuje ve vytváření historie, je nové Centrum pro výzkum anti-agingu
(2 044 m2) centrem pro neustálou inovaci a vědecké objevy. Toto Inovační centrum má k dispozici 5 nejmodernějších laboratoří, které jsou používány pro vývoj a hodnocení produktů společnosti Nu Skin.

 

Laboratoř zabývající se složením produktů - zde procházejí produkty pro osobní péči společnosti Nu Skin přísným testováním s cílem zajistit jejich funkčnost a integritu. To obnáší testování jejich viskozity, hodnoty pH, ochrany před UV zářením a schopnost absorbování do pokožky, tak abychom vytvářeli inovativní produkty, které fungují.

 

Stabilizační laboratoř - zde jsou produkty testovány v normálních a extrémních podmínkách, včetně dlouhodobého vystavení teplu, mrazu a UV paprskům. To zajišťuje, že si produkty udrží svou celistvost a trvanlivost.

 

Mikrobiologická laboratoř - zde jsou produkty testovány a vyhodnocovány v nejmodernějších místnostech se vzduchovými filtry HEPA. Tyto filtry chrání před potenciální kontaminací a testují konzervační systémy, které jsou v produktech používány.

 

Klinická laboratoř - zde vědci provádí předběžné testování bezpečnosti, účinnosti a spotřebitelských studií, aby pomohli při vývoji a hodnocení produktů, než budou odeslány do výzkumných nezávislých organizací před jejich konečným schválením.

 

Chemická laboratoř - zde vědci využívají pokročilé analytické přístroje k vyvinutí nejlepších metod pro testování vitamínů, minerálů a rostlinných produktů.

 

Díky našim novým výzkumným a vývojovým laboratořím je naše věda silnější, než kdykoli předtím. Společnost Nu Skin je připravena i nadále poskytovat komplexní řešení péče o pleť v oblasti anti-agingu.


Nu Skin Enterprises Center for Anti-Aging Research

Greater China Innovation Park (Fengxian, Čína)

Toto vědecké centrum přispívá Pharmanexu k výzkumu a vývoji produktů. Pracuje zde 20 výzkumných vědců - přičemž víc než polovina z nich má doktorát nebo magisterský titul. Jako součást Procesu kvality 6S® společnosti Pharmanex se toto centrum podílí na všech aspektech fáze selekce, sledování bezpečnosti a stvrzení kvality. Je zde šest nejmodernějších laboratoří využívaných pro vývoj a hodnocení produktů Nu Skin.

 

Výzkumná chemická laboratoř - zde jsou objevovány nové složky a aktivní komponenty. Vědci zde zkoumají a vyvíjí přírodní výtažky a nové produkty v souladu s předklinickými a klinickými studiemi.

 

Laboratoř pro rozvoj metodiky - zde vědci vyvíjí analytické metody pro nové složky a hotové produkty. Tyto metody stanovují hladiny účinných složek a čistotu k zajištění integrity produktu a správného výběru složek.

 

Laboratoř pro chemickou kvalitu - zde vědci testují čerstvé suroviny a hotové výrobky pro standardizaci a jednotnost. Navrhují a provádějí studie stability pro určení životnosti produktu a jeho celistvost za nejrůznějších podmínek.

 

Mikrobiologická laboratoř - HEPA filtry, přetlak a sterilizační postupy v této laboratoři zajišťují sterilní prostředí pro testování.

 

Laboratoř pro zaváděcí produkci - zde jsou vytvářeny produkty doplňků stravy pro účely studií, trvanlivosti a možností výroby.

 

Laboratoř pro kontrolu jakosti - je používána pro kontrolu kvality testování a uvádění produktů Nu Skin na trh.