Jste tam ještě?

POKRAČOVAT

Proces kvality 6S

Klíčové prvky Procesu Kvality 6S společnosti Pharmanex

Proces kvality 6S

 

Pharmanex® používá ve svých výrobních procesech vlastní technologii k udržení přísné kontroly kvality ve všech fázích vývoje produktu. Klíčem konzistentní kvality je Proces kvality 6S Pharmanex®, který je základem přístupu společnosti k vývoji produktů.


Výběr z rostlinných výtažků

Selekce

K lokalizaci rostlinných výtažků s nejefektivnějšími vlastnostmi podporujícími zdraví zaměstnává Pharmanex týmy odborníků ze Spojených států a Asie. Tyto týmy provádějí vyčerpávající výzkum sestavováním, přezkoumáváním a prováděním shrnutí historického užití a současných znalostí o vlastnostech rostlinných výtažků a zdravotních přínosech. Pharmanex také provádí prvotní výzkum k identifikaci nových rostlinných výtažků za současné koordinace s proslulými odborníky z celého světa. K použití jsou zvažovány jedině ty složky, které projdou četnými kritérii společnosti Pharmanex pro autenticitu, účinnost a bezpečnost.


potenciálních zdrojů rostlinných výtažků

Spolehlivé zdroje

Jakmile se Pharmanex® rozhodne pro zpracování určitých rostlinných výtažků, tým prozkoumává potenciální zdroje těchto složek a provádí podrobnou analýzu vzorků z každého zdroje. Zdroje mohou být místní nebo se nacházet kdekoliv jinde na světě a mohou zahrnovat pěstitelské oblasti společnosti Pharmanex® v Číně a v Čile. Pharmanex® vybere dodavatele složek na základě kvality a stupni koncentrace aktivní složky (složek) přítomné ve vzorku z tohoto zdroje.


6s_structure

Složení

Za použití nejvyspělejších analytických technik a ve spolupráci s uznávanými univerzitami a laboratořemi v Číně i ve Spojených státech provádí Pharmanex® strukturální analýzy přírodních látek přítomných ve vybraných rostlinných složkách. Tyto analýzy izolují a čistí specifické chemické struktury ve standardizovaných výtažcích a jedná se o důležitý krok při zajišťování bezpečnosti a účinnosti rostlinných složek.


chemických struktur ve standardizovaných výtažcích

Standardizace

Pro rostlinné výtažky je charakteristické značné kolísání účinnosti aktivních látek. Pharmanex® optimalizuje aktivní složky produktu prostřednictvím přísných, proprietárních normalizačních procesů (na alespoň jedné významné molekulární značce). Každá kapsle produktu obsahuje stejné množství každé účinné složky.


Zaručujeme bezpečnost našich výrobků

Stoprocentní bezpečnost

Pharmanex® je průkopníkem v zavedení přísných norem k zajištění bezpečnosti svých produktů. Vědci zkoumají a dokumentují historii používání a bezpečnosti produktu. Použité množství účinné látky je založeno na dávkách, které byly během klinických studií shledány jako účinné, a opírá se o publikované údaje v záznamech společnosti Pharmanex®. Každý štítek produktu obsahuje návod k použití a příslušné upozornění.


dodržování norem v oblasti vědeckého odůvodnění

Stvrzení kvality

Pharmanex® vydává tvrzení pouze o produktech, jejichž účinnost byla opodstatněná prostřednictvím zdokumentovaných preklinických a klinických studií. Stávající klinické údaje jsou přezkoumávány, a pokud je to nutné, Pharmanex® sponzoruje studium svých produktů. Údaje z některých z těchto studií jsou následně předloženy pro přezkoumání významným mezinárodním žurnálům. Toto dodržování vědeckých standardů pro stvrzení kvality pomáhá společnosti Pharmanex® být vůdcem v průmyslu produktů přírodní péče o zdraví. Pozornost věnovaná detailům, přísné vědecké testování a závazek ke kvalitě zajišťují, že je každý produkt Pharmanex® naprosto bezpečný a účinný. Proces kvality 6S umožnil společnosti Pharmanex®, aby se stal díky kvalitě a účinnosti lídrem v tomto průmyslu.