Thông tin của người chủ máy scan 

Thông tin của người điều hành máy scan 

Máy scan có thể giúp gì cho kinh doanh của tôi? 

Theo thời gian và nhiều thời gian nữa, các máy scan đã được chứng minh là một công cụ xây dựng kinh doanh phi thường.  Bạn đã sẵn sàng chưa?  Đây là cơ hội hoàn hảo để xác định công thức riêng của bạn để đi đến thành công. 

Doanh thu định kỳ hàng tháng
 Bằng cách tiêu thụ kết hợp hàng này Lifepak và g3 với việc đo máy S3 thường xuyên, nhà phân phối và khách hàng có thể tự thấy rằng những sản phẩm được chứng nhận SCS của Pharmanex™ nâng cao chỉ số chống oxi hóa carotenoid của họ như thế nào.  Bằng chứng này sẽ động viên người tiêu dùng tiếp tục sử dụng Lifepak và những sản phẩm được chứng nhận SCS khác để đáp ứng sự bảo vệ chống oxi hóa liên tục.

Kinh doanh LifePak® và g3
  Nghiên cứu cho thấy rằng LifePak không chỉ làm tăng nồng độ carotenoid, nhưng cũng có tác động đến mức độ chất chống oxy hóa tổng thể. g3 cũng đã được hiển thị để tăng cường sự phòng vệ chống oxy hóa của cơ thể chống lại tổn hại tế bào. Nhờ máy scan S3, người dùng LifePak và g3 có bằng chứng rằng thực phẩm bổ sung của họ thật sự có tác dụng--được đảm bảo. Máy scan cung cấp một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu người tiêu dùng đên với  LifePak và g3, chứng minh rằng những sản phẩm này thực sự hiệu quả, và tạo ra khách hàng trung thành suốt đời.

Trở thành một nhà điều hành Scanner

Bởi vì khả năng chứng minh tính hiệu quả của sản phẩm Pharmanex và tạo ra doanh thu định kỳ dài hạn, giải thưởng của máy scan đại diện cho một cơ hội kinh doanh đẳng cấp thế giới. Hãy liên lạc account manager của bạn để biết thêm về việc trở thành người điều hành máy scan, hoặc gọi Nu Skin Enterprises số 1-800-487-1000.