Quản lý Khu vực

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!
Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

Quản lý Khu vực

Scott Schwerdt, Americas Regional President

Tyler Whitehead
Chủ Tịch, Châu Mỹ & khu vực Thái Bình Dương

 

Tyler Whitehead là chủ tịch của Nu Skin Châu Mỹ & và khu vực Thái Bình Dương, bao gồm Mỹ, Canada, Argentina, Mexico, Colombia, Chilê, Úc và New Zealand.

 

Ngay trước khi được bổ nhiệm, Tyler là Phó Chủ tịch Kinh doanh và Giao dịch của khu vực Châu Mỹ. Ông cũng từng là Phó Chủ Tịch và cố vấn chung cho cả Pharmanex và Nu Skin.

 

Ông Tyler Whitehead tham gia vào Tập đoàn Nu Skin vào năm 2004 trong vai trò một nhà tư vấn cho Pharmanex. Trước khi tham gia vào Nu Skin, ông là một luật sư tư nhân chuyên về các tập đoàn, tài chính và luật chứng khoán. Whitehead lấy bằng cử nhân từ Idaho State University và bằng tiến sĩ Luật từ Willamette University College of Law.


Greg Darlington, Vice President of Marketing and Operations, Americas

Greg Darlington
Phó Chủ tịch Tiếp thị và Giao dịch, thị trường Mỹ.

 

Greg tham gia Nu SKin vào năm 1989. Ông bắt đầu bằng việc nhận đặt hàng cho công ty qua điện thoại và sau đó trở thành Giám đốc Kinh doanh (Account Manager). Ông ấy đã phục vụ nhiều vị trí khác nhau trong những năm qua bao gồm: Giám đốc của Web Services, Giám đốc Tiếp thị của thị trường Mỹ, Phó Chủ Tịch Kinh doanh cho Nu Skin Đài Loan, và Phó Chủ Tịch Kinh doanh và Tiếp thị cho Nu Skin Trung Quốc. Greg lấy bằng cử nhân ngành quan hệ quốc tế từ Brigham Young University, và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ Rutgers University. Ông hiện là Phó Chủ tịch Tiếp thị và Giao dịch cho khu vực Châu Mỹ và phục vụ ở vị trí này từ năm 2007.


Join Nu Skin Tài Khoản