Ви ще тут?

Натисніть «ПРОДОВЖИТИ» нижче протягом наступних {time} секунд, щоб не втратити товари в кошику

ГЛОСАРІЙ

Глоссарий_UA

КОНСУЛЬТАНТ БРЕНДУ — будь-яка особа, що має право на продаж продуктів NU SKIN згідно з Договором Консультанта бренду (ДКБ). Купівля продуктів є добровільною.

 

ДОГОВІР КОНСУЛЬТАНТА БРЕНДУ (ДКБ) — це юридичний документ, необхідний для того, щоб стати Консультантом бренду. Після його затвердження компанією NU SKIN, особа, що його уклала, вважається Консультантом бренду, яка має право реєструвати нових клієнтів і перепродувати продукти компанії.

 

ПРЕДСТАВНИК БРЕНДУ (ПБ) — особа, що успішно пройшла Кваліфікацію (також термін, який поширюється на всіх Представників бренду і вище, незалежно від статусу). Для утримання цього статусу Вам необхідно кожен місяць завершувати як мінімум 4 Блоки на календарний місяць (або використовувати Блоки-заступники для заміни відсутніх Блоків). Якщо Ви не зможете утримати статус Представника бренду, то всі Представники бренду у Вашій Команді перейдуть в команду Вашого Спонсора. Далі, протягом невеликого періоду часу у Вас є можливість повторного входу, і якщо Ви досягнете успіху, то зможете відновити Представників бренду, що перебували у Вашій команді, а також повернути всі невикористані Блоки-заступники. Більш детальну інформацію про Програму повторного входу можна отримати з матеріалів на сайті або зв'язавшись з менеджером по роботі з клієнтами.

 

БЛОК — це одиниця вимірювання Обсягу. Вважається завершеним лише тоді, коли в нього входить 500 балів Обсягу. Блок вважається незавершеним, якщо в нього входить менше 500 балів Обсягу.

 

БІЛДИНГ-БОНУС ПОБУДОВИ (ББП) — всі Представники бренду можуть отримувати Білдинг-бонус побудови за завершені Блоки. Представники бренду, що завершають 4 або більше Блоків на місяць (крім Блоків-заступників) також можуть отримувати Білдинг-бонус побудови за незавершені Блоки в кінці кожного місяця. Відсоток, що виплачується за незавершений Блок, відповідає відсотковій ставці останнього завершеного Блоку в місяці. Незавершені Блоки оплачуються 8-го числа наступного місяця. Консультанти бренду і Представники бренду кваліфікації не можуть отримувати Білдинг-бонус побудови. Блоки-заступники не зараховуються у Білдинг-бонус побудови. Бонус розраховується на основі Преміального обсягу кожного окремого Блоку. Процентне співвідношення, пов'язане з Блоком, застосовується лише до цього конкретного Блоку і не поширюється на попередні завершені Блоки.

 

НОМЕР БУДІВЕЛЬНИКА БІЗНЕСУ (НББ) — пропонується в якості заохочення та мотивації успішних Представників бренду для подальшого розвитку своєї команди. Номер Будівельника бізнесу – це другий номер, наданий Представникам бренду, що отримують преміальну винагороду, яка відповідає статусу Керівного бренд-директора протягом 1 місяця. Номер Будівельника бізнесу встановлюється у П1 Керівного бренд-директора (Батьківський номер продавця). Створюючи команду Представників бренду під Номерами Будівельників бізнесу, Батьківський номер продавця може отримувати 5% Лідер-бонусу за 6 Поколінь Представників бренду, а Номери Будівельників бізнесу можуть отримувати 5% Лідер-бонусу за 6 Поколінь Представників бренду. Власник Номера Будівельника бізнесу може отримувати до 10% від Преміального обсягу пересічних поколінь Батьківського номеру та Номеру Будівельника бізнесу. Більш докладну інформацію про Номер Будівельника бізнесу можна отримати у Вашого менеджера по роботі з клієнтами.

 

ПРЕМІАЛЬНИЙ ОБСЯГ (ПО) — це грошовий еквівалент у місцевій валюті, що використовується для визначення розмірів Білдинг-бонусу побудови і Лідер-бонуса. Для кожного продукту ПО може з часом змінюватися. За більш детальною інформацією про ціни на продукти, їх ПО, Шерінг-бонус просування, а також інші складові преміальної винагороди звертайтеся до менеджера по роботі з клієнтами Вашого ринку або до Консультанта бренду.

 

БЛОК-ЗАСТУПНИК — це Блок, що автоматично замінює Блоки, необхідні для утримання статусу Представника бренду, у разі, якщо Ви не можете завершити 4 Блоки за календарний місяць. В будь-якій з місяців, в який Ви використовуєте Блоки-заступники, Ви все ще зможете отримувати Білдинг-бонус побудови за завершені Блоки, однак, при цьому Ви не зможете отримувати Лідер-бонус. Блоки-заступники не враховуються в Обсяг і Преміальний Обсяг, а також не мають грошового еквівалента. Вони використовуються тільки для утримання статусу Представника бренду. У кожен календарний місяць можна використовувати не більше 3-х Блоків-заступників. На максимальну кількість накопичуваних Блоків-заступників не поширюються будь-які обмеження. Вони не зникають і не підлягають передачі іншій особі. Будь-які накопичені Блоки-заступники втрачаються у разі, якщо Ви не утримуєте статус Представника бренду. Детальну інформацію можна знайти в розділі «Додаткова інформація — Блоки-заступники».

 

ПОКОЛІННЯ — це простий спосіб організувати Вашу Команду. Кожен Представник бренду, чиїм прямим наставником є Ви, входить у Ваше перше Покоління (П1). Кожен Представник бренду, чиїм прямим наставником є Ваш Представник бренду в П1 — є Вашим Представником бренду у другому Поколінні (П2) і т.д.

 

ГРУПА — до складу Вашої Групи входите Ви, всі Ваші Роздрібні клієнти, Члени клубу, Консультанти бренду і Представники бренду кваліфікації. Ваші Представники бренду і їх Групи не є частиною Вашої Групи. Всі продажі, здійснені у Вашій Групі, зараховуються у Ваші Блоки і Преміальний Обсяг Групи.

 

ЛІДЕРСЬКА КОМАНДА (ЛК) — детальна інформація представлена в розділі «Веди за собою! — Будьте Суперлідером».

 

ОБСЯГ ПРОДАЖІВ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМАНДИ (ОПЛК) — Обсяг Продажів Лідерської Команди Представників бренду в П1 — це сума загального обсягу продажів у Ваших П1-П6 цих Представників бренду в П1.

 

ЛІДЕР-БОНУС — детальну інформацію можна знайти в розділі «Веди за собою! — Щомісячні виплати».

 

ЛИСТ ПРО НАМІРИ (ЛН) — це документ або повідомлення в електронному вигляді, яке Консультант бренду подає для того, щоб повідомити NU SKIN про свої наміри пройти кваліфікацію і стати Представником бренду кваліфікації. Після подачі і отримання позитивної відповіді від NU SKIN, Консультант бренду вважається Представником бренду кваліфікації (1 місяць), на другий місяць кваліфікації він вважається Представником бренду кваліфікації (2 місяць). Якщо Консультант бренду був Представником бренду кваліфікації в минулому і хоче знову пройти кваліфікацію, то йому необхідно надати новий Лист про наміри (ЛН).

 

ЧЛЕН КЛУБУ — це особа, яка не є Консультантом бренду, але яке було зареєстровано Консультантом бренду і може придбавати продукти NU SKIN за Ціною Члена клубу. Член клубу не має права реєструвати Консультантів бренду або перепродувати продукти.

 

ЦІНА ЧЛЕНА КЛУБУ — це ціна покупки продуктів, як для Членів клубу, так і для Консультантів бренду. Під час різних промоакцій і заохочувальних заходів вона може знижуватися в залежності від специфіки та умов місцевого ринку.

 

НОМЕР БУДІВЕЛЬНИКА БІЗНЕСУ ЧЛЕНА ЕЛІТНОЇ КОМАНДИ (НББ ЧЕК) — Номер Будівельника бізнесу пропонується в якості заохочення успішним Представникам бренду для підтримання мотивації в розвитку своєї Команди. Будівельник бізнесу Члена Елітної Команди — це третій номер, видається Представнику бренду, який завершив перший місяць кваліфікації на статус Члена Елітної Команди. Номер Будівельника бізнесу Члена Елітної Команди встановлюється в П1 Батьківського Номеру Будівельника бізнесу. Створюючи Представників бренду під Номерами Будівельника бізнесу Ви можете отримувати 5% Лідер-бонус за 6 Поколінь Представників бренду, Будівельник бізнесу може отримувати 5% Лідер-бонус за 6 Поколінь Представників бренду і Будівельник бізнесу Члена Елітної Команди також може отримувати 5% Лідер-бонус за 6 Поколінь Представників бренду. Це означає, що Батьківський номер може отримувати до 15%, Номер Будівельника бізнесу може отримувати до 10% від Преміального Обсягу пересічних поколінь Батьківського номеру, Номеру Будівельника бізнесу і Номеру Будівельника бізнесу Члена Елітної Команди. Більш детальну інформацію можна отримати у Вашого менеджера по роботі з клієнтами.

 

ПРОДУКТИ — під це визначення потрапляють всі продукти і послуги, що продаються чи надаються компанією NU SKIN і її Консультантами бренду.

 

КВАЛІФІКАЦІЯ — це процес, необхідний Консультанту бренду для отримання статусу Представника бренду. Ви починаєте кваліфікацію з надання листа про наміри (ЛН) та зміни статусу на Представника бренду кваліфікації. Після накопичення необхідної кількості Блоків і Блоків першого рівня протягом 6 календарних місяців, Ви успішно завершуєте кваліфікацію і стаєте Представником бренду. Більш детальну інформацію можна знайти в розділі «Будуй! — Кваліфікація».

 

ПРЕДСТАВНИК БРЕНДУ КВАЛІФІКАЦІЇ (ПБК) — це Консультант бренду, який подав лист про наміри (ЛН) і почав, але ще не закінчив проходження кваліфікації. Більш детальну інформацію можна знайти в розділі «Будуй! — Кваліфікація».

 

РЕЄСТРАЦІЯ — даний термін відноситься до всіх Роздрібних клієнтів, Членів клубу або Консультантів бренду, зареєстрованим в компанії NU SKIN.

 

РОЗДРІБНИЙ КЛІЄНТ — це особа, яка не є Консультантом бренду або Членом клубу, але яка придбаває продукти або у Консультанта бренду, або безпосередньо у NU SKIN.

 

РОЗДРІБНИЙ ДОХІД — це різниця між Вашими витратами, включаючи Ціну Члена клубу, податки, доставку і т.д., і ціною, за яку Ви продаєте придбані продукти.

 

РОЗДРІБНИЙ ПРИБУТОК (РП) — це різниця між Ціною для Члена клубу і ціною, за яку Ваші Роздрібні клієнти купують продукти безпосередньо у NU SKIN (включаючи податки і вартість доставки).

 

ОБСЯГ ПРОДАЖІВ — це система балів, яку компанія NU SKIN використовує для порівняння відносної вартості продуктів у різній валюті на різних ринках. Кожен продукт має певну вартість в балах обсягу продажів. Блоки першого рівня, Білдінг-блоки Побудови та Обсяг Продажів Лідерської Команди — всі разом складають Обсяг продажів. Обсяг продажів і Преміальний обсяг – це не одне й те ж.

 

БЛОКИ ПЕРШОГО РІВНЯ (БПР) — є Блоками, але включають в себе 500 балів, отриманих тільки від покупок, здійснених Роздрібними клієнтами, Членами клубу, Консультантами бренду і Представниками бренду кваліфікації, яких Ви особисто зареєстрували. Ваші персональні покупки не зараховуються у Блоки першого рівня. Блоки першого рівня застосовні тільки до кваліфікації і є різновидом Блоків. Таким чином, всі Блоки першого рівня — це Блоки, але не всі Блоки — це Блоки першого рівня.

 

ШЕРІНГ-БОНУС ПРОСУВАННЯ — детальна інформація приведена в розділі «Ділись! — Щоденні нарахування».

 

КОМАНДА — складається з Вашої Групи та всіх Груп, за які Ви можете отримувати Лідер-бонус.

 

СТАТУС — відноситься до статусів Членів клубу і Консультантів бренду, Представників бренду кваліфікації і Представників бренду. Статус Представників Бренду установлюється на основі кількості Представників Бренду 1 Покоління (П1) і Лідерських Команд. На його основі визначається кількість поколінь, за які Ви можете отримувати Лідер-бонус. Більш детальну інформацію про вимоги кожного статусу можна знайти в Таблиці визначення статусів.

 

VELOCITY-РАХУНОК — спеціальний віртуальний рахунок, на якому відображаються всі зароблені преміальні виплати, поновлення статусу та перерахування винагород від компанії NU SKIN. Velocity-рахунок Ви отримуєте автоматично відразу після того, як станете Консультантом бренду. Ви можете в будь-який час перевести всі або частину грошових коштів, які знаходяться на Вашому Velocity-рахунку, на будь-який вказаний Вами рахунок в будь-якій відповідній кредитно-фінансовій установі за умови реєстрації Вас як ФОП або юридичної особи. Однак, в залежності від фінансового регулювання Вашого ринку або умов обраної кредитної організації за дані переклади з Вас може стягуватися комісія. Щотижня або раз в місяць (в залежності від обраного Вами варіанту) NU SKIN автоматично і безкоштовно переказує кошти, що накопичилися на Вашому Velocity-рахунку на вказаний Вами банківський рахунок. Оплата будь-яких комісій, пов'язаних з отриманням цих коштів, — Ваша відповідальність. Мінімальна сума для автоматичного переказує складає 10 доларів США. На ініційовані Вами перекази не поширюються вимоги мінімального залишку на рахунку. На Velocity-рахунок не нараховуються відсотки. Переглянути Velocity-рахунок Ви можете під своїм обліковим записом Консультанта бренду на сайті NU SKIN.