รางวัลชนะเลิศด้านเทคโนโลยี

Stevie Award

รางวัลในปี 2005 จาก American Business Award ที่งานประจำปีของการเฉลิมฉลอง American Business Award ที่นิวยอร์ค เมื่อเดือนมิถุนายน 2006 นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส ชนะเลิศรางวัลบริษัทที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่นที่สุด (Most Innovative Company) จากเครื่องไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์ รางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเป็นการรับรองว่าเครื่องสแกนเนอร์คือเครื่องมือนวัตกรรมที่สุดแห่งปี โดยคู่แข่งรอบสุดท้ายมาจากบริษัทใหญ่เช่น บริษัทออราเคิล และ PACCAR และมีคู่แข่งจากบริษัทชั้นนำมากมาย เช่น AT&T , Procter & Gamble, Sprint, and Intuit อีกทั้งเป็นบริษัทขายตรงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนั้นอีกด้วย

ITEX

ฟาร์มาเน็กซ์ ไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์ รุ่น เอเวอร์เรส ชนะเลิศจาก 2 รางวัล ได้แก่ Malaysia Innovative Products Award และ ITEX 2008 Bronze Award จากงาน นวัตกรรม การประดิษฐ์ และเทคโนโลยี ระดับนานาชาติครั้งที่ 19 (ITEX 2008) ซึ่งมีคู่แข่งมากถึง 500 บริษัท ที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

National Innovation Award

การยอมรับเครื่องไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์ โดยได้รับรางงวัลนวัตกรรมระดับนานาชาติในปี 2005 จากประเทศไต้หวัน