Vanliga frågor

Vanliga frågor

1. F) Vad är ADR och varför ska jag delta?
S) ADR står för Automatic Delivery Rewards och är ett program där en distributör eller kund kan få månatlig produktförsändelser med speciella fördelar. Det innebär rabatterade produktpriser, lägre fraktkostnader*, automatiska utskick varje månad på den dag du själv bestämt och fria produktpoäng på alla dina beställningar som du sedan kan lösa in i framtiden. Det är också ett krav att ha en ADR om man vill få provision.

*För vissa marknader/specifika marknader eller öar gäller inte rabatten: Island, Kanarieöarna och franskt utländskt territorium.

2. F) Varför har ADR-programmet ändrats?

S) ADR-programmet har ändrats efter omfattande globala undersökningar. Tidigare varierade alla automatiska leveransprogram från marknad till marknad. Det bästa från dessa program har plockats ut och bildat ett nytt sömlöst världstäckande program. Det nya programmet är en förenklad process vilket också gör det enklare för distributörer att förklara. Större internetkapacitet gör att du sparar både tid och pengar och det blir enklare att duplicera i hela regionen.

3. F) Vilka marknader påverkas av förändringarna?
S) Förändringarna påverkar alla marknader inom regionerna Amerika, Europa och Stilla Havet. USA, Kanada, Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Franska Polynesien, Tyskland, Ungern, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Nya Kaledonien, Oceanien, Sydafrika, Turkiet, Israel, Ryssland, Mexiko, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador och Colombia växlade 2009 till ADR-programmet. Återstående internationella marknader planerar att införa programmet 2010.

4. F) Vilka är fördelarna med ADR-programmet?
S) Med programmet får du mera kontroll över din ADR. Även om många förbättringar gjorts är vi nog mest stolta över att du enkelt kan hantera din ADR själv över internet, när du själv vill och har tid. En annan fördel är att ADR-programmet är detsamma överallt, så oavsett var du sponsrar blir det enklare att duplicera mellan marknaderna inom en region. Dessutom tjänar du produktpoäng varje månad, poäng som sedan kan lösas in mot kostnadsfria produkter.

Belöningar

5. F) Vilka blir belöningarna med ADR?

S) Rabatterade produktpriser, lägre fraktkostnader*, automatiska utskick varje månad på den dag du själv bestämt (mellan den 1:a och 25:e varje månad) och fria produktpoäng på alla dina beställningar som du sedan kan lösa in i framtiden. Bara ADR-beställningar med produkter som inte är undantagna ger produktpoäng.

*För vissa marknader/specifika marknader eller öar gäller inte rabatten: Island, Kanarieöarna och franskt utländskt territorium.

Upprätta en ADR

6. F) Hur upprättar man en ADR?

S) Man tecknar en ADR antingen via brev/fax eller via internet. För mer information om detta, kontakta vår kundservice eller besök vår webbsida.

Krav för ADR

7. F) Finns det några krav för att ha ett ADR-konto?

S) Ja, minsta belopp för en ADR är 50 PSV** efter rabatt. Detta för att fördelarna med ADR ska träda i kraft. Om minimikravet inte uppfylls blir beställningen en vanlig sådan utan några fördelar.

**PSV: PSV är det månatliga värdet av de produkter och tjänster du köper från företaget, främst för eget bruk. PSV inkluderar poäng från inköp direkt från företaget gjorda av dina egna detaljkunder.

8. F) Kan jag få en ADR levererad oftare än en gång i månaden?
S) Nej, ADR skickas bara ut en gång i månaden. Däremot kan du ha mer än en ADR parallellt på samma ID.

ADR

9. F) Finns det några restriktioner vad gäller vilka produkter man kan ha på ADR?

S) Ja, rabatterade paket går inte att ha på ADR. Du kan ha s.k business kits på ADR, likaså marknadsföringsmaterial, produktkollektioner, säsongskampanjer och Nourish the Children® VitaMeal men dessa ger ingen extra rabatt. Dock, för att tjäna produktpoäng kan du ha individuella produkter med full PSV från Nu Skin® och Pharmanex® på ADR.

10. F). Hur skiljer sig en fax/brevbeställning för ADR mot en på internet?
S) Skillnaden mellan fax/brev och online ligger i expeditionskostnaden. ADR-hantering på nätet ger inga extra administrations- och fraktkostnader och den reducerade standardavgiften gäller. ADR-hantering via kundservice ger en administrationsavgift som tillsammans med frakten innebär samma fraktsumma som en vanlig beställning gjord via fax eller brev.

11. F) Hur ändrar jag i min ADR?
S) Du kan ändra i din ADR via internet eller kundservice. Rabatterad frakt får du bara om du gör ändringarna på internet.

12. F) När bör jag ändra i min ADR?

S) Vi rekommenderar att du ändrar minst fyra arbetsdagar innan expedieringsdatum. (Om direktdebitering finns tillgänglig på din marknad och du använder dig av detta, kontakta din kundservice för korrekt information om vad som gäller din ADR). Detta för att dina ändringars ska träda i kraft på rätt sätt.

13. F) Om valt datum inträffar på en helg, när expedieras då min ADR?
S) Infaller valt datum på en helgdag expedieras beställningen denna dag men skickas ut först närmsta arbetsdag. Kontakta din lokala kundservice för mer information om vad som gäller på din marknad.

14. F) Blir jag underrättad om när min beställning skickas ut?
S) Ja, ett mejl skickas ut varje gång din ADR sänds iväg. Detta mejl innehåller information som gör att du kan spåra din beställning tills du får den.

15. F) Hur betalar jag min ADR?
S) Du kan betala med kreditkort eller annan metod som finns tillgänglig på din marknad.

16. F) Hur hanteras kreditkortsuppgifterna?
S) Du kan själv ändra dessa på internet genom att klicka på Mitt konto, eller kontakta kundservice eller lokal Concept Store.

Observera: Nu Skin Enterprises är ensamma ägare av den information som samlas in via dess sajt. Vi skyddar alla privata uppgifter och våra kunder ska känna sig bekväma med att använda vår webbsajt. Vi kommer aldrig sälja, hyra ut eller avslöja personuppgifter till någon tredje part. Nu Skin Enterprises delar inte någon privat information om dig med utomstående utan ditt godkännande om inte lagen så kräver.

Nu Skin Enterprises använder sig av säkra kreditkortstransaktioner med hjälp av avancerad teknik och med respekt för den personliga integriteten. Vi använder oss av tekniken Verisign Secure Socket Layer (SSL) för att kryptera den information som sänds till oss vid beställningstillfällena. För att läsa mer om vår policy för dataskydd, besök:http://www.nuskin.com/en_GB/corporate/legal.html Om du har några frågor eller problem angående detta dokument, kontakta din lokala kundtjänst.

17. F) Får jag betala en avgift om jag ringer kundservice eller besöker Concept Store med anledning av ADR?
S) Nej, att fråga är kostnadsfritt. Men om du ändrar i din ADR via kundservice kommer en administreringsavgift att tas ut. Du kan alltid hantera din ADR på internet utan några kostnader.

18. F) Kan kundservice ändå hjälpa mig med min ADR?
A) Ja, men ordinarie administrationsavgift tillkommer.

Uppsägning

19. F) Hur säger jag upp min ADR?

S) Du kan säga upp din ADR på internet så länge som du har flera ADR knutna till ditt konto. För att säga upp din sista ADR, kontakta din lokala kundservice. Din sista ADR kan inte sägas upp via internet.

20. F) Kostar det något att säga upp sin ADR?
S) Nej, det kostar inget.

21. F) Kan jag återuppta min ADR när den en gång sagts upp?
S) Ja, du har möjlighet att återuppta din ADR efter att den sagts upp. Men du kan inte återfå de produktpoäng du tidigare tjänat in och du startar om med att tjäna poäng på 20 %.

22. F) Hur återupptar jag en uppsagd ADR?

S) Genom att kontakta lokal kundservice. Ringer du inom 30 dagar efter uppsägning, kommer din tidigare poängställning att gå tillbaka till ditt konto.

23. F) Krävs någon dokumentation för att säga upp en ADR?
S) Ja, vi behöver en skriftlig uppsägning då det innebär en ändring av ADR-avtalets regler och villkor.

ADR på internet

24. F) Vad kan man göra på nätet?

S) Du kan ändra betalningsmetod (banköverföring eller kreditkort), adresser, göra en tillfällig ändring och lösa in dina produktpoäng (för mer information, se avsnittet för tillfällig ändring).

25. F) Hur skiljer sig priserna åt för en webbeställning och en ADR?

S) Både webbeställningar och ADR-beställningar har 5 % rabatt på inköpspriset. Dock har ADR fler fördelar än ordinarie beställningar via internet.

26. F) Vilka betalningsmetoder kan man använda sig av vid tillfälliga ändringar? (Se avsnitt om tillfällig ändring för mer information).

S) Kontakta din lokala kundservice eller se mer på internet, under avsnittet Till kassan.

27. F) Vad är fördelen med att hantera en ADR via internet?
S) Du får rabatterad fraktkostnad*, du betalar ingen administreringsavgift och de ändringar du gör träder omedelbart i kraft.

*För vissa marknader/specifika marknader eller öar gäller inte rabatten: Island, Kanarieöarna och franskt utländskt territorium.

Produktpoäng

28. F) Hur tjänar man produktpoäng?

S) Produktpoängen tilldelas dig varje månad och baseras på PSV. Du kan tjäna totalt 75 produktpoäng per månad. Maximalt kan 900 produktpoäng tilldelas ett ID per år, poängen löper ut 13:e månaden efter intjänandet. Summan avgörs av hur länge du haft din ADR:

o 10 % - för beställningar varannan månad
o 20 % - första året med programmet (när du gör dina första 12 beställningar).
o 30 % - efter ett år (efter din 13:e beställning).

29. F) Kan jag lösa in mina produktpoäng i andra länder?
S) Nej, du kan bara lösa in poängen i det land där de intjänades. Exempel: om du har en tysk ADR kan du bara lösa in produktpoäng i Tyskland.

30. F) Hur vet jag när mina produktpoäng löper ut?

S) Du kan se förfallodatum på internet, du kan få reda på det via kundservice och du kan även se det i mejl från företaget.

31. F) Dras poängen av för de produkter jag eventuellt returnerar?
S) Ja, poängen för returnerade produkter dras från totalen som distributören för närvarande har.

32. F) Förlorar jag mina produktpoäng om jag säger upp min ADR?

S) Ja, dessa raderas samma månadsslut som din ADR sägs upp.

33. F) Finns det några produkter som man inte får poäng för?

S) Ja, på vissa produkter får man inga poäng, såsom NSE Dreams-tjänster, marknadsföringsmaterial, introduktionspaket, Nu Colour® accessoarer, business kits, rabatterade produkter och paket och de flesta kampanjpaket (förutom ADR-paket).

34. F) Finns det några restriktioner för vad jag kan köpa för produktpoängen?
S) Ja, du kan bara köpa produkter från Nu Skin® och Pharmanex® (inkl. produktsystem som ageLOC® Transformation, ageLOC® Elements & Future Serum, Nu Skin 180°® Anti-Ageing System och Nu Skin Clear Action® System). Detta exkluderar produktkollektioner, rabatterade produkter och kampanjpaket, business kits, ADR-kampanjer, marknadsföringsmaterial, paket för skanneroperatörer, VitaMeal från Nourish the Children® och andra produkter som säljs utan poäng.

Vi vill påminna om att ageLOC Galvanic Body Trio inte kan inlösas med produktpoäng från ADR de första 12 månaderna efter lansering. Det här är en allmän regel för alla nya produktlanseringar i vår region.

35. F) Får jag PSV på de produkter som jag får för inlösta produktpoäng?
S) Nej, ingen PSV delas ut för produkter som lösts ut med poäng.

Hur löser man ut produktpoäng?

36. F) Hur mycket är en produktpoäng värd?

S) Produktpoäng intjänas efter värdet av PSV och därför löses de in mot PSV-värdet. En produktpoäng är värd en PSV.

37. F) När får jag mina produktpoäng?
S) Produktpoäng delas ut första arbetsdag i nästföljande månad efter inköp.

38. F) Kan jag lösa in mina produktpoäng direkt efter att jag upprättat en ADR?
S) Produktpoäng delas ut första arbetsdag i nästföljande månad efter inköp. De kan lösas in först när du ser dem på ditt konto.

39. F) Hur löser man in produktpoängen?
S) De kan inlösas via fax, brev, Concept Stores eller via internet och centret för poänginlösen. Produktpoäng kan inlösas först när hela priset för produkten kan betalas med produktpoäng.

40. F) Var ser jag hur många produktpoäng jag har?
S) Du kan se detta på internet, du kan kontrollera det via Concept Stores eller via kundservice. Du kommer också kunna se vilka produktpoäng som finns tillgängliga, som intjänats, inlösts och produktpoäng som löper ut.

41. F) Får jag betala moms och frakt när jag använder produktpoäng?
S) Nej, i Europa och Ryssland behöver du inte betala moms på fria produkter. Du behöver heller inte betala fraktkostnader om dina fria produkter skickas tillsammans med en ADR eller annan beställning.

42. F) Kan jag returnera en produkt som jag löst ut mot produktpoäng?
S) Nej, produkter köpta för poäng går inte att returnera.

43. F) Kan jag lösa in produktpoäng i en Concept Store?
S) Ja.

44. F) Kan jag lösa in produktpoäng på nätet?
S) Ja, du kan lösa in dem antingen vid en engångsbeställning eller via din ADR. Det finns ingen lägre gräns för PSV för att använda produktpoängen för något av dessa alternativ.

45. F) Kan någon annan än jag själv använda mina produktpoäng?
S) I undantagsfall kan produktpoäng överföras från ett konto till ett annat. För att ge någon annan tillstånd ska du sända in en skriftligt undertecknad begäran som säger att en viss person har rätt att använda dina poäng å dina vägnar. Anledningen till överföringen bör också skrivas. Detta kan faxas eller mejlas till din kundservice (löses poängen in via kundservice tillkommer en administrationsavgift). Kontakta din kundservice för adress eller faxnummer eller gå till vår webbsida.

46. F) Ändras min nuvarande ADP och dess fördelar och priser?

S) Alla priser och fördelar kvarstår för de produkter du har på ADP när det nya ADR-programmet lanseras. Detta så länge du inte ändrar din nuvarande ADP vid eller efter lanseringen.

47. F) Om jag säger upp min ADP, kan jag fortfarande få samma priser som jag haft där?
S) Nej, när du ansluter dig till ADR hamnar du automatiskt i det nya ADR-programmet med dess nya prissättning.

48. F) Kan jag tjäna produktpoäng på mina ”gamla” ADP-produkter?
S) Nej, för marknader där produktpoäng inte intjänas för ADP men har en gradvis rabatt (10-15-20 %), kvarstår rabatten utan några produktpoäng tills produkten flyttas eller uppgraderas till den nya rabatten med produktpoäng-systemet.

Uppehåll

49. F) Vad är ett uppehåll?

S) Ett uppehåll innebär att din ADR inte skickas ut en speciell månad.

50. F) Hur gör jag ett uppehåll i min ADR?
S) Kontakta kundservice om du vill göra ett uppehåll. Du kan även göra ändringen på internet.

51. F) Hur många uppehåll kan jag göra på ett år?
S) Du kan göra uppehåll upp till tre månader/leveranser per år.

52. F) Vad händer om jag måste göra uppehåll mer än 3 ggr på ett år?
S) Du förlorar ditt ADR-medlemskap och alla fördelar förknippade med ADR.

53. F) Hur länge varar ett uppehåll?
S) Ett uppehåll varar en månad. Efter denna tid återupptas ADR automatiskt.

54. F) Om jag gör uppehåll i min ADR, betyder det att alla andra försändelser på mitt konto hålls inne?
S) Nej, du kan själv välja vilka leveranser som ska stoppas.

55. F) Vad ska jag göra om jag börjar få för många produkter?

S) Om du börjar få för många produkter, reglera din beställning. Du kan ändra dina produkter eller leveransdatum.

Tillfällig ändring

56. F) Vad är en tillfällig ändring?

S) En tillfällig ändring är en ADR-beställning som tillfälligt ersätter din ordinarie ADR under innevarande månad. Om du till exempel har en ADR den 20:e varje månad, kan du ringa kundservice eller göra en ändring på internet till den 12:e med annan produkt (minst 50 PSV efter rabatt), annan betalningsmetod och annan leveransadress så skickas beställningen ut istället för din ordinarie den 20:e. Du kommer att få samma produktrabatt och produktpoäng som vanligt och din månatliga leverans kommer att hållas kvar tills nästa månad.

57. F) Måste den tillfälliga ändringen bestå av minst 50 PSV efter rabatt?

S) Ja, för att behålla fördelarna med ADR måste ändringen innebära en beställning på minst 50 PSV efter rabatt.

58. F) Hur många tillfälliga ändringar kan man göra på ett år?
S) Du kan ändra i din ADR en gång varje månad.

59. F) Ändrar en tillfällig ändring min beställning permanent?
S) Nej, en tillfällig ändring är inte permanent.

60. F) Påverkar tillfälliga ändringar min produktpoäng?
S) Nej. Du tjänar fortfarande produktpoäng på en tillfällig ändring, precis som du gör på din ordinarie ADR-beställning.

61. F) om jag gör en tillfällig ändring, ändras mitt expedieringsdatum permanent?
S) Nej. Din ursprungliga ADR kommer automatiskt att träda i kraft månaden efter på ursprungligt datum.

Concepts Stores

62. F) Vad är Concept Stores?

S) Concept Stores är lokala kontor dit du kan gå för att göra eller hämta ut beställningar.

63. F) Kan jag upprätta en ADR i min Concept Store?
S) Ja, du kan upprätta en ADR i en Concept Store men administrationsavgift kan tillkomma. OBS! ADR-beställningar kan inte hämtas ut i Concept Stores utan kommer att skickas till dig.

Sponsring

64. F) Om jag vill sponsra/handla i andra länder, hur går jag tillväga?

S) För att sponsra utanför EMEA (Europa, Ryssland, Mellanöstern och Afrika) måste du fylla i ett ISA (Internationellt sponsoravtal) och ett PPA (Produktinköpsavtal). Dessa dokument hittar du i Biblioteket inne på My Office. En administrationsavgift tillkommer för dessa avtal. Avgiften är specifik för din marknad och betalas i lokal valuta.

Internationella ADR

65. F) Får jag samma fördelar om jag upprättar en internationell ADR?

A) Om du skaffar en internationell ADR inom EMEA får du samma fraktkostnad och rabatt (5 % på PSV och ADR-pris) men produktpoängen kan bara inlösas i det land där ADR först registrerades. Exempel: En fransk distributör som upprättar en ADR i Tyskland intjänar sina produktpoäng i Tyskland och får använda dem där. För internationella ADR utanför EMEA-regionen ges inga produktpoäng.  Exempel: En fransk distributör som upprättar en ADR i USA får inga produktpoäng för denna.

Divider