Vanliga frågor

Vanliga frågor

1.  F) Vad är ADR och varför ska jag delta?

S) ADR står för Automatic Delivery Rewards och är ett program där en distributör eller kund kan få produktförsändelser varje eller varannan månad med speciella fördelar. Det innebär rabatterade produktpriser, lägre fraktkostnader*, automatiska utskick varje eller varannan månad på den dag du själv bestämt samt gratis produktpoäng på de flesta av dina beställningar. Dessa poäng kan du sedan lösa in mot produkter. För att tjäna produktpoäng ska din ADR bestå av minst 50 PSV** efter rabatt.

*För vissa marknader/specifika marknader eller öar gäller inte rabatten: Island, Kanarieöarna och franskt utländskt territorium.

**PSV: PSV är det månatliga värdet av de produkter och tjänster du köper från företaget, främst för eget bruk. PSV inkluderar poäng från inköp direkt från företaget gjorda av dina egna detaljkunder.

2. F) Vilka är fördelarna med ADR-programmet?

S) Förutom det faktum att du själv kan hantera din ADR över internet när du vill, så tjänar du produktpoäng på dina beställningar. Dessa poäng kan senare lösas in mot gratisprodukter.

Belöningar
 

3. F) Vilka blir belöningarna med ADR?
S) Rabatterade produktpriser, lägre fraktkostnader*, automatiska utskick varje månad på den dag du själv bestämt (mellan dag 1 och 25 i månaden, dock ej den 1:a, 15:e och 25:e) och fria produktpoäng på alla dina beställningar som du sedan kan lösa in i framtiden. Bara ADR-beställningar med produkter som inte är undantagna ger produktpoäng.

*För vissa marknader/specifika marknader eller öar gäller inte rabatten: Island, Kanarieöarna och franskt utländskt territorium.

Upprätta en ADR
 

4. F) Hur upprättar man en ADR?
S) Du kan enkelt ansluta dig via nätet. Du kan även skicka in en skriftlig anmälan. För mer information om detta, kontakta din lokala kundservice eller besök vår hemsida.Krav för ADR
 

5. F) Finns det några krav för att ha ett ADR-konto?
S) Nej, det finns inga särskilda krav. Men för att få produktpoäng ska din ADR bestå av minst 50 PSV efter rabatt. Om minimikravet inte uppfylls blir beställningen en vanlig sådan utan några fördelar.

6. F) Kan jag få en ADR levererad oftare än en gång i månaden?
S) Nej, ADR skickas bara ut en gång i månaden. Däremot kan du ha mer än en ADR parallellt på samma ID.

ADR
 

7. F) Finns det några restriktioner vad gäller vilka produkter man kan ha på ADR?
S) Du kan ha s.k business kits på ADR, likaså marknadsföringsmaterial, produktkollektioner, säsongskampanjer och Nourish the Children® VitaMeal men dessa ger ingen extra rabatt. Dock, för att tjäna produktpoäng kan du ha individuella produkter med full PSV från Nu Skin® och Pharmanex® på ADR.

8. F) Vad är fördelen med ADR över nätet jämfört med ADR via fax/brev?
S) Skillnaden mellan fax/brev och online ligger i expeditionskostnaden. ADR-hantering på nätet ger inga extra administrations- och fraktkostnader och den reducerade standardavgiften gäller. ADR-hantering via kundservice ger en administrationsavgift som tillsammans med frakten innebär samma fraktsumma som en vanlig beställning gjord via fax eller brev.

9. F) Hur ändrar jag i min ADR?
S) Du kan ändra i din ADR via internet eller kundservice. Rabatterad frakt får du bara om du gör ändringarna på internet.

10. F) När bör jag ändra i min ADR?

S) Vi rekommenderar att du ändrar minst fyra arbetsdagar innan expedieringsdatum. (Om direktdebitering finns tillgänglig på din marknad och du använder dig av detta, kontakta din kundservice för korrekt information om vad som gäller din ADR). Detta för att dina ändringars ska träda i kraft på rätt sätt.

 

11. F) Om valt datum inträffar på en helg, när expedieras då min ADR?
S) Infaller valt datum på en helgdag expedieras beställningen denna dag men skickas ut först närmsta arbetsdag. Idag har vi ca. 15-20 minuter på oss att ändra en ADR (innan packsedel) efter att den körts i systemet. Det är en automatiserad process som drar igång mitt i natten och vi kan därför inte gå in och ändra den då. Kontakta din lokala kundservice för mer information om vad som gäller på din marknad.

12. F) Blir jag underrättad om när min beställning skickas ut?
S) Ja, ett mejl skickas till dig 5 dagar innan leveransen går iväg. Du får även en bekräftelse via mejl när du upprättar en ADR. Ett mejl med spårningsnummer skickas också ut varje gång en ADR skickas. Detta mejl innehåller information som gör att du kan spåra din beställning tills du får den.

13. F) Hur betalar jag min ADR?
S) Du kan betala med kreditkort eller annan metod som finns tillgänglig på din marknad.

14. F) Hur hanterar jag kreditkort på nätet?
S) Du kan själv ändra dessa via nätet genom att klicka på Mitt konto, eller kontakta kundservice.

Observera:  Vi skyddar alla privata uppgifter och våra kunder ska känna sig bekväma med att använda vår webbsajt. Vi kommer aldrig sälja, hyra ut eller avslöja personuppgifter till någon tredje part. Nu Skin Enterprises delar inte någon privat information om dig med utomstående utan ditt godkännande om inte lagen så kräver.

Nu Skin Enterprises använder sig av säkra kreditkortstransaktioner med hjälp av avancerad teknik och med respekt för den personliga integriteten. Vi använder oss av tekniken Verisign Secure Socket Layer (SSL) för att kryptera den information som sänds till oss vid beställningstillfällena. För att läsa mer om vår policy för dataskydd, besök: http://www.nuskin.com/sv_SE/corporate/legal.html[AV1]   Har du frågor angående detta, kontakta kundservice.

15. F) Får jag betala en avgift om jag ringer kundservice eller besöker Concept Store med anledning av ADR?
S) Nej, att fråga är kostnadsfritt. Men om du ändrar i din ADR via kundservice kommer en administreringsavgift att tas ut. Du kan alltid hantera din ADR på internet utan några kostnader.

Uppsägning


16. F) Hur säger jag upp min ADR?
S) Du kan säga upp din ADR på internet så länge som du har flera ADR knutna till ditt konto. För att säga upp din sista ADR, skicka ett mejl till din lokala kundservice. Din sista ADR kan inte sägas upp via internet.

17. F) Kostar det något att säga upp sin ADR?
S) Nej, det kostar inget.

18. F) Kan jag återuppta min ADR när den en gång sagts upp?
S) Ja, du har möjlighet att återuppta din ADR efter att den sagts upp. Men du återfår inte dina produktpoäng. Om du dock kontaktar företaget inom 30 dagar efter uppsägningen och begär att ADR aktiveras igen kommer du också att få tillbaka poängen. Om inte, kommer de poäng du tjänat in att raderas och du får starta om från början, med 20 % för månatliga ADR och 10 % för ADR som sänds varannan månad.

19. F) Hur återupptar jag en uppsagd ADR?

S) Genom att kontakta lokal kundservice. Ringer du inom 30 dagar efter uppsägning, kommer din tidigare poängställning att gå tillbaka till ditt konto.

20. F) Krävs någon dokumentation för att säga upp en ADR?
S) Ja, vi behöver en skriftlig uppsägning då det innebär en ändring av ADR-avtalets regler och villkor.

ADR på internet


21. F) Vad kan man göra på nätet?
S) Du kan ändra produkter, leveransfrekvens, betalningsmetod (banköverföring eller kreditkort), adresser, göra en tillfällig ändring och lösa in dina produktpoäng (för mer information, se avsnittet för tillfällig ändring).

22. F) Hur skiljer sig priserna åt för en webbeställning och en ADR?

S) Både webbeställningar och ADR-beställningar har 5 % rabatt på inköpspriset. Dock har ADR fler fördelar än ordinarie beställningar via internet.

23. F) Vilka betalningsmetoder kan man använda sig av vid tillfälliga ändringar? (Se avsnitt om tillfällig ändring för mer information).

S) Kontakta din lokala kundservice eller se mer på internet, under avsnittet Till kassan.


24. F) Vilka är fördelarna med att upprätta/ändra en ADR via nätet?
S) Du får rabatterad fraktkostnad*  och de ändringar du gör träder omedelbart i kraft.

*För vissa marknader/specifika marknader eller öar gäller inte rabatten: Island, Kanarieöarna och franskt utländskt territorium.

Produktpoäng
 

25. F) Hur tjänar man produktpoäng?
S) Produktpoängen tilldelas dig varje månad och baseras på PSV. Du kan tjäna totalt 75 produktpoäng per månad. Maximalt kan 900 produktpoäng tilldelas ett ID per år, poängen löper ut 13:e månaden efter intjänandet. Du kan även begära att de återinsätts inom 30 dagar från förfallodatumet. Summan avgörs av hur länge du haft din ADR:

·         10 % - för beställningar varannan månad.

·         20 % - första året på programmet (när du gör dina första 12 beställningar).

·         30 % - efter ett år (efter din 13 beställning).

26. F) Kan jag lösa in mina produktpoäng i andra länder?
S) Nej, du kan bara lösa in poängen i det land där de intjänades. Exempel: om du har en tysk ADR kan du bara lösa in produktpoäng i Tyskland.

27. F) Hur vet jag när mina produktpoäng löper ut?

S) Du kan när som helst se förfallodatum online.

28. F) Dras poängen av för de produkter jag eventuellt returnerar?
S) Ja, poängen för returnerade produkter dras från totalen som distributören för närvarande har.

29. F) Förlorar jag mina produktpoäng om jag säger upp min ADR?

S) Ja, dessa raderas samma månadsslut som din ADR sägs upp.

30. F) Finns det några produkter som man inte får poäng för?

S) Ja, på vissa produkter får man inga poäng, såsom marknadsföringsmaterial, introduktionspaket, Nu Colour® accessoarer, business kits, rabatterade produkter och paket och de flesta kampanjpaket (förutom ADR-paket).

31. F) Finns det några restriktioner för vad jag kan köpa för produktpoängen?

S) Ja, du kan bara köpa produkter från Nu Skin® och Pharmanex®. Detta exkluderar produktkollektioner, rabatterade produkter och kampanjpaket, business kits, ADR-kampanjer, marknadsföringsmaterial, paket för skanneroperatörer, VitaMeal från Nourish the Children® och andra produkter som säljs utan poäng.


32. F) Får jag PSV på de produkter som jag får för inlösta produktpoäng?
S) Nej, ingen PSV delas ut för produkter som lösts ut med poäng.

Inlösen av produktpoäng
 

33. F) Hur mycket är en produktpoäng värd?
S) Produktpoäng intjänas efter värdet av PSV och därför löses de in mot PSV-värdet. En produktpoäng är värd en PSV.

34. F) När får jag mina produktpoäng?
S) Produktpoäng delas ut första arbetsdag i nästföljande månad efter inköp.

35. F) Kan jag lösa in mina produktpoäng direkt efter att jag upprättat en ADR?
S) Produktpoäng delas ut första arbetsdag i nästföljande månad efter inköp. De kan lösas in först när du ser dem på ditt konto.

36. F) Hur löser man in produktpoängen?
S) De löses in online via Hantera ADR eller fax, mejl, Concept Stores eller via din lokala kundservice. Produktpoäng kan inlösas först när hela priset för produkten kan betalas med produktpoäng.

37. F) Var ser jag hur många produktpoäng jag har?
S) Du ser det i din ADR via internet eller kundservice. Där ser du vilka produktpoäng som finns tillgängliga, som intjänats, inlösts och produktpoäng som löper ut.

38. F) Får jag betala moms och frakt när jag använder produktpoäng?
S) Nej, i Europa och Ryssland behöver du inte betala moms på fria produkter. Du behöver heller inte betala frakt om dina gratisprodukter skickas tillsammans med en ADR eller annan beställning.


39. F) Kan jag returnera en produkt som jag löst ut mot produktpoäng?
S) Nej, produkter köpta för poäng går inte att returnera.

40. F) Kan jag lösa in produktpoäng i en Concept Store?
S) Ja.

41. F) Kan jag lösa in produktpoäng på nätet?
S) Ja, du kan lösa in dem antingen vid en engångsbeställning eller via din ADR. Det finns ingen lägre gräns för PSV för att använda produktpoängen för något av dessa alternativ.

42. F) Kan någon annan än jag själv använda mina produktpoäng?
S) I undantagsfall kan produktpoäng överföras från ett konto till ett annat. För att ge någon annan tillstånd ska du sända in en skriftligt undertecknad begäran som säger att en viss person har rätt att använda dina poäng å dina vägnar. Anledningen till överföringen bör också skrivas. Detta skickar du sedan till din lokala kundservice. (Löses poängen in via kundservice tillkommer en administrationsavgift). Kontakta din kundservice för adress eller faxnummer eller gå till vår webbsida.

Uppehåll
 

43. F) Vad är ett uppehåll?
S) Ett uppehåll innebär att din ADR inte skickas ut en speciell månad.

44. F) Hur gör jag ett uppehåll i min ADR?
S) Kontakta kundservice om du vill göra ett uppehåll. Du kan även besöka en Concept Store i ärendet. Du kan själv ändra leveransdatum online men inte göra ett uppehåll.  

45. F) Hur många uppehåll kan jag göra på ett år?

S) Du kan göra uppehåll upp till tre månader/leveranser per år.

46. F) Vad händer om jag måste göra uppehåll mer än 3 ggr på ett år?
S) Du förlorar ditt ADR-medlemskap och alla fördelar förknippade med ADR.

47. F) Hur länge varar ett uppehåll?
S) Ett uppehåll innebär en (1) inställd leverans. Efter denna tid återupptas ADR automatiskt.

48. F) Om jag gör uppehåll i min ADR, betyder det att alla andra försändelser på mitt konto hålls inne?
S) Nej, du kan själv välja vilka leveranser som ska stoppas.

49. F) Vad ska jag göra om jag börjar få för många produkter?

S) Om du börjar få för många produkter, reglera din beställning. Du kan ändra dina produkter eller leveransdatum.

Tillfällig ändring
 

50. F) Vad är en tillfällig ändring?
S) En tillfällig ändring är en ADR-beställning som tillfälligt ersätter din ordinarie ADR under innevarande månad. Om du till exempel har en ADR den 20:e varje månad, kan du ringa kundservice eller göra en ändring på internet till den 12:e med annan produkt (minst 50 PSV efter rabatt om du vill ha alla fördelar), annan betalningsmetod och annan leveransadress, så skickas beställningen ut istället för din ordinarie den 20:e. Du kommer att få samma produktrabatt och produktpoäng som vanligt och din månatliga leverans kommer att hållas kvar tills nästa månad.

51. F) Måste den tillfälliga ändringen bestå av minst 50 PSV efter rabatt?

S) Om du vill ha alla fördelarna med ADR så ja, då måste en tillfällig ändring bestå av minst 50 PSV efter rabatt.

52. F) Hur många tillfälliga ändringar kan man göra på ett år?
S) Du kan ändra i din ADR en gång varje månad.

53. F) Ändrar en tillfällig ändring min beställning permanent?
S) Nej, en tillfällig ändring är inte permanent.

54. F) Påverkar tillfälliga ändringar min produktpoäng?
S) Nej. Du tjänar fortfarande produktpoäng på en tillfällig ändring, precis som du gör på din ordinarie ADR-beställning.

55. F) om jag gör en tillfällig ändring, ändras mitt expedieringsdatum permanent?
S) Nej. Din ursprungliga ADR kommer automatiskt att träda i kraft månaden efter på ursprungligt datum.

Concepts Stores

 

56. F) Vad är Concept Stores?
S) Concept Stores är lokala kontor dit du kan gå för att göra eller hämta ut beställningar.

57. F) Kan jag upprätta en ADR i min Concept Store?
S) Ja, du kan upprätta en ADR i en Concept Store men administrationsavgift kan tillkomma. OBS! ADR-beställningar kan inte hämtas ut i Concept Stores utan kommer att skickas till dig.

Sponsring
 

58. F) Om jag vill sponsra/handla i andra länder, hur går jag tillväga?
S) De som registrerade sig innan juli 2014 för att kunna sponsra utanför EMEA (d.v.s. utanför Europa, Ryssland, Mellanöstern och Afrika) ska underteckna ett distributörsavtal som inkluderar det internationella sponsoravtalet kallat ISA (International Sponsor Agreement) samt PPA (Product Purchasing Agreement). Dessa dokument hittar du i Biblioteket inne på Office.

För de som registrerade sig efter juli 2014 gäller inte ovanstående.
 

Internationella ADR
 

59. F) Får jag samma fördelar om jag upprättar en internationell ADR?
S) Med en internationell EMEA ADR får du samma fraktkostnad samt rabatt (5 % på PSV och pris). Men produktpoängen kan bara användas i det land där ADR upprättades.  Exempel:  En fransk distributör skaffar en ADR i Tyskland och kan därför bara spendera sina poäng i Tyskland. Det innebär också att produkterna bara skickas till Tyskland. Inga produktpoäng ges för internationella ADR registrerade utanför EMEA.  Exempel:  En fransk distributör skaffar en ADR i USA och får alltså inga produktpoäng.
 

Övrigt
 

60. F) Vad händer om en produkt är slut på lagret?

S) Då plockas produkten bort från ADR och läggs tillbaka så snart den åter kommer i lager. Detta sker automatiskt.

 

61. F) Kan jag ändra i min ADR när den körts genom systemet?
S) Idag har vi ca. 15-20 minuter på oss (innan packsedel) att ändra en ADR efter att den körts i systemet. Det är en automatiserad process som drar igång mitt i natten och vi kan därför inte gå in och ändra den då.

 

62. F) Ska en produkt betalas helt med produktpoängen eller kan jag betala en del av priset med poäng och resterande med annan betalningsmetod?

S) Nej, du måste lösa in hela produktpriset med poängen.

 

63. F) Vad sker om min betalning avvisas?

S) Tre månader innan ditt betalkort löper ut får du ett mejl som upplyser om det. Du ser också meddelandet om du loggar in på ditt konto på nätet via "Hantera ADR". Se bilden här nedan. Gäller avvisningen nuvarande order så kontakta kundservice för att ändra betalkort. Vi försöker alltid att dra ditt kort tre gånger under de följande fem arbetsdagarna. Om betalningen inte går att genomföra vid dessa försök kommer din beställning att avbokas. Inne på hemsidan, under "Hantera ADR" kan du uppdatera dina kortuppgifter för framtiden. Du kan även göra detta genom att kontakta kundservice.

 

 

Våra register visar att det kreditkort du använder för din ADR snart löper ut.

 

För att du fortsättningsvis ska kunna få din ADR levererad ber vi dig uppdatera dina kortuppgifter under faktureringsavsnittet på sidan Hantera ADR. På så vis får du alltid dina favoritprodukter i tid varje eller varannan månad och slipper oroa dig.

 

Uppdatera senare

Uppdatera nu

 

 

 

 

Anslut dig till Nu Skin Bli distributör