Är du kvar?

FORTSÄTT
Skicka en begäran

 

Dina rättigheter gällande dina personuppgifter:

Korrigering - du har rätt att kräva att alla eventuella ofullständiga eller felaktiga personuppgifter som vi behandlar om dig ändras.

 

Radering - du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter som vi behandlar om dig under särskilda omständigheter.

 

Rätt till registerutdrag och dataportabilitet - med förbehåll för vissa undantag har du rätt till information och rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära att vi överför de personuppgifter vi har om dig till dig eller till en annan personuppgiftsansvarig under särskilda omständigheter.

 

Avregistrering - när vi behandlar dina personuppgifter för direkta marknadsföringssyften har du rätt att när som helst invända mot en sådan behandling, inklusive profileringssyften. Det gäller i den utsträckning som behandlingen är relaterad till direkt marknadsföring.

 

Dra tillbaka samtycket - du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke då vi behandlar dina personuppgifter enbart baserat på ditt samtycke.

 

Begränsning - Du har rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter under särskilda omständigheter. Där den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt legitima intresse har du rätt att invända mot en sådan behandling baserat på grunder relaterade till din situation.

 

Övrigt – Du har rätt att skicka in alla andra typer av begäran som rör dina personuppgifter. Dessa kommer att granskas och hanteras i enlighet med rättsligt gällande integritetslag.

 

*Nu skin varken säljer eller delar de personuppgifter du anger för att ta del av våra rabatterade tjänster. Läs vårt globala integritetspolicyför mer information.

 

För andra eventuella frågor eller funderingar gällande dina personuppgifter kan du kontakta DPOoffice@nuskin.com eller privacy@nuskin.com.

 

För fler kontaktuppgifter, ta en titt i vår globala integritetspolicy.