Är du kvar?

FORTSÄTT

ADR-PROGRAMMET – AUTOMATIC DELIVERY REWARDS

 

Uppsägning av ADR

 

ADR-ändring

 

Uppehåll i ADR

 

ADR produktpoäng

 

Allmänt om ADR


Hur säger jag upp min ADR?

 

Du kan säga upp din ADR online genom att välja Radera ADR under fliken Hantera ADR.


Kostar det något att säga upp sin ADR?

 

Nej, det kostar inget.


Kan jag återuppta min ADR när den en gång sagts upp?

 

Ja, du har möjlighet att återuppta din ADR efter att den sagts upp. Men du återfår inte dina produktpoäng. Om du dock kontaktar företaget inom 30 dagar efter uppsägningen och begär att ADR aktiveras igen kommer du också att få tillbaka poängen. Om inte, kommer de poäng du tjänat in att raderas och du får starta om från början, med 20 % för månatliga ADR och 10 % för ADR som sänds varannan månad.


Hur återupptar jag en uppsagd ADR?

 

Du kan återaktivera din uppsagda ADR genom att kontakta lokal kundservice. Ringer du inom 30 dagar efter uppsägning, kommer din tidigare poängställning att gå tillbaka till ditt konto.


Vad är en tillfällig ändring?

 

En tillfällig ändring är en ADR-beställning som tillfälligt ersätter din ordinarie ADR under innevarande månad. Om du till exempel har en ADR den 20:e varje månad, kan du göra en ändring på internet fram t.o.m. den 12:e med annan produkt (minst 50 SV efter rabatt om du vill ha alla fördelar), du kan ändra till annan betalningsmetod och annan leveransadress, så skickas beställningen ut istället för din ordinarie den 20:e. Du kommer att få samma produktrabatt och produktpoäng som vanligt och din månatliga leverans kommer att hållas kvar tills nästa månad.


Måste beställningen med den tillfälliga ändringen bestå av minst 50 SV efter rabatt?

 

Om du vill ha alla fördelarna med ADR så ja, då måste en tillfällig ändring bestå av minst 50 SV efter rabatt.


Vilka betalningsmetoder kan man använda sig av vid tillfälliga ändringar online?

 

Kontakta din lokala kundservice eller se mer på hemsidan, under avsnittet Till kassan, vad gäller vilka betalningsmetoder som finns.


Hur många tillfälliga ändringar kan man göra på ett år?

 

Du kan ändra i din ADR en gång varje månad.


Ändrar en tillfällig ändring min beställning permanent?

 

Nej, en tillfällig ändring är inte permanent.


Om jag gör en tillfällig ändring, ändras mitt expedieringsdatum permanent?

 

Nej, ändrar du tillfälligt kommer din ursprungliga ADR automatiskt att träda i kraft efterföljande månad på ursprungsdatum.


Vad innebär uppehåll i ADR?

 

Ett uppehåll innebär att din ADR inte skickas ut en specifik månad.


Hur gör jag ett uppehåll i min ADR?

 

Kontakta kundservice om du vill göra ett uppehåll i din ADR. Du kan själv ändra leveransdatum online men inte göra ett uppehåll.


Hur många uppehåll kan jag göra på ett år?

 

Du kan göra uppehåll i din ADR i högst 3 månader/leveranser per år.


Vad händer om jag måste göra uppehåll mer än 3 ggr på ett år?

 

Du förlorar ditt ADR-medlemskap och alla fördelar förknippade med ADR.


Hur länge varar ett uppehåll?

 

Ett uppehåll innebär 1 inställd leverans. Efter denna tid återupptas ADR automatiskt.


Om jag gör uppehåll i min ADR, betyder det att alla andra försändelser på mitt konto hålls inne?

 

Nej, du kan själv välja vilka leveranser som ska stoppas.


Kan jag lösa in mina produktpoäng i andra länder?

 

Nej, du kan bara lösa in poängen i det land där de intjänades. Exempel: om du har en tysk ADR kan du bara lösa in produktpoäng i Tyskland.


Dras poängen av för de produkter jag eventuellt returnerar?

 

Ja, den poäng som intjänades för produkten dras av från den totala mängden poäng.


Förlorar jag mina produktpoäng om jag säger upp min ADR?

 

Ja, dessa raderas samma månadsslut som din ADR sägs upp.


Finns det några produkter som man inte får poäng för?

 

Ja, på vissa produkter får man inga poäng, såsom Nu Colour accessoarer, rabatterade produkter och kit samt de flesta kampanjpaket (förutom ADR-paket).


Finns det några restriktioner för vad jag kan köpa för produktpoängen?

 

Ja, du kan bara köpa produkter från Nu Skin och Pharmanex. Detta exkluderar produktkollektioner, rabatterade produkter och kampanjpaket, ADR-kampanjer, VitaMeal från Nourish the Children och andra produkter som säljs utan poäng.


Får jag SV på de produkter som jag får för inlösta produktpoäng?

 

Nej, ingen SV delas ut för produkter som lösts ut med poäng.


När får jag mina produktpoäng?

 

Produktpoäng delas ut första arbetsdag i nästföljande månad efter inköp.


Kan jag lösa in mina produktpoäng direkt efter att jag lagt en ADR-beställning?

 

Nej, produktpoäng delas ut första arbetsdag i nästföljande månad efter inköp. De kan lösas in först när du ser dem på ditt konto.


Hur löser man in produktpoängen?

 

De löses in online via Hantera ADR eller mejl eller via kundservice. Produktpoäng kan inlösas först när hela priset för produkten kan betalas med produktpoäng.


Var ser jag hur många produktpoäng jag har?

 

Du ser det online eller via kundservice. Där ser du vilka produktpoäng som finns tillgängliga, som intjänats, inlösts samt produktpoäng som löper ut.


Får jag betala moms och frakt när jag använder produktpoäng?

 

Nej, i Europa och Ryssland behöver du inte betala moms på gratisprodukter. Du behöver heller inte betala frakt om dina gratisprodukter skickas tillsammans med en ADR eller annan beställning. Om beställningen bara består av gratisprodukter tillkommer en fraktkostnad.


Kan jag returnera en produkt som jag löst ut mot produktpoäng?

 

Nej, produkter köpta för poäng går inte att returnera.


Kan jag lösa in produktpoäng på nätet?

 

Ja, du kan lösa in dem antingen vid en engångsbeställning eller via din ADR. Det finns ingen lägre gräns för SV för att använda produktpoängen för något av dessa alternativ.


Påverkar tillfälliga ändringar min produktpoäng?

 

Nej, tillfälliga ändringar påverkar inte din produktpoäng. Du tjänar fortfarande produktpoäng på en tillfällig ändring, precis som du gör på din ordinarie ADR-beställning.


Ska en produkt betalas helt med produktpoängen eller kan jag betala en del av priset med poäng och resterande med annan betalningsmetod?

 

Nej, du måste lösa in hela produktpriset med poängen.


Vad är ADR och varför ska jag delta?

 

ADR står för Automatic Delivery Rewards och är ett program med särskilda fördelar där du 'prenumererar' på produkter varje eller varannan månad. Det innebär rabatterade produktpriser, lägre fraktkostnader*, automatiska utskick varje eller varannan månad på den dag du själv bestämt samt gratis produktpoäng på de flesta av dina beställningar. Dessa poäng kan du sedan lösa in mot produkter. För att tjäna produktpoäng ska din ADR bestå av minst 50 SV** efter rabatt.

 

*För vissa marknader/specifika marknader eller öar gäller inte rabatten: Island, Kanarieöarna och franskt utländskt territorium.

**SV: SV (Sales Volume) är det månatliga värdet av de produkter och tjänster du köper från företaget, främst för eget bruk.


Vilka är de huvudsakliga fördelarna med ADR-programmet?

 

Förutom det faktum att du själv kan hantera din ADR över internet när du vill, så tjänar du produktpoäng på dina beställningar. Dessa poäng kan senare lösas in mot gratisprodukter.


Vilka blir belöningarna med ADR?

 

Fördelarna är automatiska utskick varje månad på den dag du själv bestämt (mellan dag 2 och 24 i månaden, dock ej dag 15) samt fria produktpoäng på alla dina beställningar som du sedan kan lösa in i framtiden. Bara ADR-beställningar med produkter som inte är undantagna ger produktpoäng.

 


Hur upprättar man en ADR?

 

Du kan upprätta en ADR online genom att klicka här.


Finns det några krav för att ha ett ADR-konto?

 

Nej, det finns inga särskilda krav för att upprätta ett ADR-konto. Men för att få produktpoäng ska din ADR bestå av minst 50 SV efter rabatt. Om minimikravet inte uppfylls blir beställningen en vanlig sådan utan några fördelar.


Kan jag få en ADR levererad oftare än en gång i månaden?

 

Nej, ADR skickas bara ut en gång i månaden. Däremot kan du ha mer än en ADR parallellt på samma Nu Skin-ID.


Finns det några restriktioner vad gäller vilka produkter man kan ha på ADR?

 

Du kan ha produktkollektioner och VitaMeal från Nourish the Children på ADR men dessa ger ingen extra rabatt. Dock, för att tjäna produktpoäng kan du ha individuella produkter med full SV från Nu Skin eller Pharmanex på din ADR.


Hur ändrar jag i min ADR?

 

Du kan göra ändringar i din ADR online. Avsnittet Hantera ADR hittar du i rullmenyn under ditt namn i övre högra hörnet av skärmen.


När bör jag ändra i min ADR?

 

Vi rekommenderar att du ändrar minst 5 arbetsdagar innan expedieringsdatum. (Om direktdebitering finns tillgänglig på din marknad och du använder dig av detta, kontakta din kundservice för korrekt information om vad som gäller för din ADR). Detta för att dina ändringar rätt ska träda i kraft.


Blir jag underrättad om när min beställning skickas ut?

 

Ja, ett mejl skickas till dig 5 dagar innan leveransen går iväg. Du får även en bekräftelse via mejl när du upprättar en ADR. Ett mejl med spårningsnummer skickas också ut varje gång en ADR skickas. Detta mejl innehåller information som gör att du kan spåra din beställning tills du får den.


Hur betalar jag min ADR?

 

Du kan betala din ADR med bankkort eller annan metod som finns tillgänglig på din marknad.


Vad kan man göra på nätet?

 

Du kan ändra produkter, leveransfrekvens, betalningsmetod (banköverföring eller bankkort), adresser, göra en tillfällig ändring och lösa in dina produktpoäng (för mer information, se avsnittet för tillfällig ändring). Det enda som inte kan göras online är uppehåll i ADR.


Vilka är fördelarna med att upprätta/ändra en ADR via nätet?

 

Fördelarna med att upprätta/ändra ADR online: rabatterad fraktkostnad*; de ändringar du gör träder omedelbart i kraft.

 

*För vissa marknader/specifika marknader eller öar gäller inte rabatten: Island, Kanarieöarna och franskt utländskt territorium.


Vad ska jag göra om jag börjar få för många produkter?

 

Om du börjar få för många produkter, reglera din beställning. Du kan ändra dina produkter eller leveransdatum.


Vad händer om en produkt är slut på lagret?

 

Om en produkt är tillfälligt slut plockas produkten bort från din ADR och läggs tillbaka så snart den åter kommer i lager. Detta sker automatiskt.