Regional Management

Regionálny manažment

mikael-linder

Mikael Linder
Predseda pre Európu, Stredný východ a Afriku


Mikael Linder začal pre Nu Skin pracovať ako generálny manažér pre severskú oblasť v roku 2001 a bol povýšený na prezidenta európskeho regiónu v marci 2006. Predtým, než začal pracovať pre Nu Skin, získal skúsenosti na rôznych manažérskych pozíciách v spoločnosti Oriflame. Väčšinou sa zameriaval na prítomnosť spoločnosti na trhu v Ázii, Afrike a Indii.

 

Mikael Linder má postgraduálny právnický titul (LLM), ktorý získal na Univerzite v Štokholme. Vyštudoval obchodné a korporátne právo na univerzite London School of Economics.

 

 

nick-jonhson

Nick Johnson

Viceprezident predaja a marketingu pre Európu, Stredný východ a Afriku

 

Nick Johnson začal pre Nu Skin pracovať v roku. 2007. Pred svojou súčasnou funkciou, ktorú začal vykonávať v marci 2016, pôsobil ako generálny manažér pre Latinskú Ameriku. Od začiatkov svojej kariéry v spoločnosti Nu Skin pôsobil v niekoľkých funkciách. Bol Account manažérom, manažérom predaja, riaditeľom predaja a prevádzky pre Izrael a Južnú Afriku a viceprezidentom predaja pre západnú Európu, Stredný východ a Afriku.

 

Nick v roku 2005 absolvoval univerzitu Brigham Young University s dvojitým bakalárskym titulom v odbore                                             politická veda a španielsky jazyk.

 

benoit-depauw

Benoit De Pauw

Finančný riaditeľ pre Európu, Stredný východ a Afriku

 

Benoit De Pauw začal pre Nu Skin pracovať v roku 2012 ako finančný riaditeľ zodpovedný za finančné plánovanie a analýzu pre Európu, Stredný východ a Afriku. Predtým pôsobil v rôznych pozíciách vo finančnej oblasti v spoločnostiach ako Delhaize Group, J.P.Morgan, Fortis Investment Management a PricewaterhouseCoopers.

 

Benoit de Pauw získal akademický titul v obchodnom inžinierstve na univerzite Solvay Business School (University of Brussels). Je licencovaným účtovníkom (ACCA).

 

 

bjorn-van-zijl

Björn Van Zeijl

Prevádzkový riaditeľ pre Európu, Stredný východ a Afriku

 

Björn Van Zeijl začal pre Nu Skin pracovať v roku 2007 ako hlavný plánovač pre európsky región a odvtedy hrá veľmi dôležitú úlohu, čo s týka manažérskych pozícií v tejto spoločnosti. Predtým, než sa v roku 2015 stal prevádzkovým riaditeľom, bol manažérom dodávateľského reťazca pre región EMEA, a následne pôsobil vo funkcii prevádzkového manažéra v regióne EMEA.

 

Björn získal bakalársky titul v oblasti obchodu na univerzite aplikovaných vied Zuyd University v Holandsku. 

 

 

 

catherine-watlet

Catherine Watlet

Personálny riaditeľ pre Európu, Stredný východ a Afriku

 

Catherine Watlet začala pre Nu Skin pracovať v roku 2015. Ovláda viac jazykov a viac ako 15 ročné skúsenosti. Predtým pôsobila v pozíciách, v ktorých mala stále väčšiu zodpovednosť. Pracovala v rôznych oblastiach, vrátane služieb, letectva a farmakológie.

Catherine získala magisterský titul v oblasti prekladateľstva (anglický jazyk a nemecký jazyk).

 

 

 

 

Divider