Práva dátového subjektu

Nový zákazník? Zaregistrujte sa už dnes!
Nový zákazník? Zaregistrujte sa už dnes!

Vaše práva v zmysle GDPR

Spoločnosť Nu Skin berie vaše súkromie a osobné údaje veľmi vážne. Ako dátový subjekt v Európskom hospodárskom priestore, máte právo na požiadanie, sprístupnenie, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo namietať proti spôsobu spracovania vašich dát a máte právo na prenosnosť dát. 

 

Vaše práva v zmysle GDPR zahŕňajú nasledovné:

 

  • skontrolovať osobné údaje v našich informačných a komunikačných systémoch, ktoré sa týkajú vás,
  • vykonať opravy osobných údajov
  • získať informáciu o tom, s kým boli zdieľané vaše osobné údaje,
  • požiadať o to, aby sme vaše osobné údaje vymazali,
  • obmedziť spôsob, akým vaše osobné údaje spracúvame,
  • namietať proti spôsobu, akým vaše údaje spracúvame,
  • požiadať o to, aby sme vám alebo inému podnikateľskému subjektu zaslali kópiu vašich osobných údajov.

 

Vaše žiadosti týkajúce sa výkonu vyššie uvedených práv dátového subjektu budú vybavené do 30 dní. Vzhľadom na komplexnosť a počet žiadostí, ktoré od vás prijímame, v prípade potreby si vyhradzujeme právo na predĺženie tohto obdobia o ďalších 60 dní.  

 

Máte právo na odstúpenie od súhlasu so spracovávaním vašich osobných údajov, pokiaľ spracovanie vašich osobných údajov prebiehalo v zmysle takéhoto súhlasu.

 

 

 

Pošlite mi moje údaje

Ak by ste chceli požiadať o to, aby sme vím zaslali kópiu vašich osobných údajov


Vymazať moje údaje

Ak by ste chceli požiadať o vymazanie vašich osobných údajov


Poslať ďalšiu žiadosť

Ak by ste chceli využiť ďalšie práva v praxi

Skontrolovať moje údaje

Ak by ste chceli skontrolovať svoje osobné údaje v našich informačných a komunikačných systémoch 

 

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa práv dátového subjektu neváhajte kontaktovať nášho referenta pre ochranu osobných údajov:

 

Spoločnosť

Referent pre ochranu osobných údajov

Nu Skin International Inc.

75 West Center Street
Provo, 84601 Utah
USA
+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

Mark Milne

75 West Center Street

Provo, 84601 Utah

USA

+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

The Corporate Village

Building Elsinore

Da Vincilaan 9

1930 Zaventem

Belgicko

+32 2 722 70 00

privacy@nuskin.com

Pridajte sa k spoločnosti Nu Skin My Account