Ben je er nog?

DOORGAAN

6S Kwaliteitsproces

Kernpunten van het Pharmanex 6S Kwaliteitsproces

6S Kwaliteitsproces

Pharmanex® maakt gebruik van gepatenteerde technologie in zijn productieprocessen om strenge kwaliteitscontroles in alle fasen van de productontwikkeling te handhaven. Het belangrijkste om een constante kwaliteit te handhaven is het Pharmanex® 6S Kwaliteitsproces, de grondslag van de benadering van het bedrijf op het vlak van productontwikkeling.

 

 


Selectie van plantaardige producten

Selectie

Om de plantaardige producten met de meest effectieve gezondheidsbevorderende eigenschappen te vinden, gebruikt Pharmanex® teams van deskundigen uit de Verenigde Staten en Azië. Deze teams voeren diepgaand onderzoek uit en vergaren en evalueren historisch gebruik en informatie van vandaag over de eigenschappen en voordelen van de plantaardige producten voor de gezondheid en vatten die informatie samen. Pharmanex® doet ook eigen onderzoek om nieuwe plantaardige producten te identificeren en werkt onder andere samen met professionals over de hele wereld. Alleen de plantaardige producten die de uitgebreide authenticiteitstesten voor echtheid, nut en veiligheid van Pharmanex® doorstaan, worden overwogen.


mogelijke plantaardige bronnen

Bronnen

Zodra Pharmanex® besluit om met een botanisch product te beginnen werken, onderzoekt een team de mogelijke bronnen daarvoor en voert het diepgaande analyses uit op monsters van elke bron. Bronnen kunnen zich in het binnen- of buitenland bevinden, zoals de teeltgebieden van Pharmanex® in China en Chili. Pharmanex® kiest een leverancier op basis van de kwaliteit en de concentratie van de werkzame stof(fen) aanwezig in de monsters van die bron.


Chemische structuren in gestandaardiseerde extracten

Structuur

Met behulp van geavanceerde analytische technieken en door met gerespecteerde universiteiten en laboratoria in zowel China als de Verenigde Staten samen te werken, voert Pharmanex® structurele analyses uit van de natuurlijke stoffen die aanwezig zijn in het gekozen botanische product. Deze analyses isoleren en zuiveren specifieke chemische structuren in de gestandaardiseerde extracten, een belangrijke stap in het waarborgen van een veilig en effectief botanisch product.

 


6s_standardization

Standaardisatie

Grote verschillen in actieve ingrediënten zijn kenmerkend voor elk plantaardig product. Pharmanex® optimaliseert de werkzame bestanddelen van een product door middel van strikte, gepatenteerde standaardisatieprocessen (tot ten minste één relevante markeringsmolecule). Elke capsule van een product bevat dezelfde hoeveelheid van elke werkzame stof.


We garanderen de veiligheid van onze producten

Veiligheid

Pharmanex® geeft de toon aan bij het vaststellen van strenge normen om de veiligheid van zijn producten te garanderen. Wetenschappers onderzoeken en documenteren de geschiedenis van het gebruik en de veiligheid van een product. Het gebruikte werkzame bestanddeel is gebaseerd op doseringen die door middel van klinische studies effectief gevonden zijn en wordt ondersteund door gepubliceerde gegevens, te vinden in het dossier bij Pharmanex®. Elk productetiket bevat aanwijzingen voor gebruik en de geschikte waarschuwingsinformatie.


naleving van wetenschappelijke normen voor onderbouwing

Onderbouwing

Pharmanex® maakt enkel productclaims die door middel van gedocumenteerde preklinische en klinische studies onderbouwd zijn. Externe klinische gegevens worden geëvalueerd en zo nodig geeft Pharmanex® opdracht voor studies van zijn producten. Gegevens van sommige van die studies worden vervolgens voor kritiek voorgelegd aan belangrijke internationale tijdschriften. Deze toepassing van wetenschappelijke normen voor onderbouwing helpt Pharmanex® een leider te zijn in de sector van de natuurlijke gezondheidsproducten. De aandacht voor detail, strenge wetenschappelijke testen en toewijding aan kwaliteit zorgt ervoor dat elk Pharmanex®-product absoluut veilig en effectief is. Het 6S Kwaliteitsproces heeft het voor Pharmanex® mogelijk gemaakt om een marktleider te worden in kwaliteit en doeltreffendheid.