Itt vagy még?

FOLYTATÁS

Megállapodás a Nu Skin honlap felhasználási feltételeiről

Megállapodás a Nu Skin honlap felhasználási feltételeiről

1. A feltételek elfogadása

 

Nu Skin International Inc. („Nu Skin” vagy „mi”) hozzáférést biztosít a Nu Skin ww.nuskin.com címen elérhető honlapjához (a „Honlap”); ennek használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételekről szóló Megállapodást (a „Megállapodás”). A Nu Skin előzetes értesítés nélkül módosíthatja jelen Megállapodást. Javasoljuk, hogy az esetleges változtatások nyomon követése érdekében időnként tekintse meg jelen Megállapodást.

A Honlap megnyitásával, böngészésével, használatával illetve linkelésével Ön Felhasználóvá válik (a meghatározást illetően lásd a 2. szakaszt), és elfogadja a jelen Megállapodás által szabott feltételeket. A Megállapodás utolsó módosításának időpontja 2004. január 27. A Honlap bizonyos szolgáltatásainak igénybe vételekor további útmutatások, szabályok, felhasználási feltételek, irányelvek, titoktartási nyilatkozatok vagy egyéb szerződéses rendelkezések válhatnak érvényessé. Abban az esetben, ha a Megállapodás bármely más megállapodással, szabállyal, irányelvvel vagy felhasználási feltétellel ütközne, jelen Megállapodásban foglaltak tekintendők mérvadónak. Ha bármely kérdése van jelen Felhasználói Megállapodással kapcsolatban, kérjük, hogy még a Honlap használata előtt vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: lrbianuc@nuskin.com

 

2. Felhasználótípusok

 

Minden olyan személy, aki megnyitja, böngészi vagy bármely más módon használja a Honlapot, akár manuálisan, akár egy automatikus eszköz vagy program segítségével, az jelen Megállapodás értelmében Felhasználónak tekintendő.

 

3. Titoktartás

 

Elismeri, hogy elolvasta és megértette a Nu Skin Biztonságvédelmének feltételeit, mely megtekinthető a http://www.nuskin.com/nuskin/en_US/corporate/legal.html címen, és mely referenciaként részét képezi jelen Megállapodásnak.

 

4. A Honlap használata

 

Tudomásul veszi, hogy a Nu Skin nem tudja garantálni a Honlapról letölthető fájlok fertőzés-, vírus-, féreg-, trójai-, időzített bomba-, törlőbot- és egyéb olyan programmentességét, melynek célja a károkozás vagy a rendszerek, adatok vagy személyes adatok eltulajdonítása. Ön a felelős azért, hogy gondoskodjon a kellő intézkedésekről a küldött vagy fogadott adatok épségének és pontosságának megőrzéséről és az elveszett - nem a Honlaphoz tartozó - adatok helyreállításáról.

 

5. Rendszerintegritás

 

Nem használhat a Honlap megfelelő működését megzavaró eszközt, szoftvert és eljárást. Nem tehet olyan lépéseket, melyek értelmetlenül korlátozzák a Honlap hatékony működésének fenntartásáról gondoskodó infrastruktúrát; ide tartozik, bár nem kizárólagosan a kéretlen e-mail (lásd. „Spam” küldés).

 

6. KOCKÁZAT; INTERNETHASZNÁLAT

 

ÖNÉ A TELJES FELELŐSSÉG ÉS KOCKÁZAT A HONLAP ÉS AZ INTERNET HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN. TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A FELTÖLTÖTT VAGY ELKÜLDÖTT INFORMÁCIÓK ELFOGHATÓK ÉS ILLETÉKTELEN MÓDON FELHASZNÁLHATÓK HARMADIK FELEK ÁLTAL, ÉS HOGY AZ EZZEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK KIZÁRÓLAG ÖNT TERHELIK.

 

7. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET

 

A NU SKIN SEM KIFEJEZETT, SEM PEDIG HALLGATÓLAGOS FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A JOGSÉRTÉSRE, A PIACKÉPESSÉGRE VAGY AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGET) A HONLAPPAL, A HONLAP TARTALMÁVAL, A HONLAPON VAGY AZ INTERNETEN ÁLTALÁNOSAN KÍNÁLT TERMÉKEKKEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOSAN, HACSAK NINCS ENNEK AZ ELLENKEZŐJE FELTŰNTETVE A HONLAPON AZ ADOTT TERMÉKNÉL VAGY SZOLGÁLTATÁSNÁL. A NU SKIN TOVÁBBÁ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HONLAPON INTÉZETT TRANZAKCIÓKBÓL KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE SZÁRMAZÓ, ANYAGI ÉS EGYÉB KÁROKÉRT. EGYES ÁLLAMOK TILTJÁK A HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSÁT – EZ ESETBEN A KÖVETKEZŐ NYILATKOZAT ÖNRE NEM VONATKOZIK. A NU SKIN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A HONLAP VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK A FELHASZNÁLÓ ELVÁRÁSAINAK, VAGY HOGY A HONLAP VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK ZAVARTALANUL ÉS HIBAMENTESEN FOGNAK ÜZEMELNI, ILLETVE HOGY A HONLAP HIBÁI KIJAVÍTÁSRA FOGNAK KERÜLNI. A HONLAPON ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALOMRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT AZOK ELÉRHETŐSÉGÉRE FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.

 

8. Rendszerleállások

 

A Nu Skin rendszeres időközönként karbantartási és egyéb célokból leállítja a rendszert. Ezenkívül előre be nem tervezett leállások is előfordulhatnak. A Nu Skin nem vállal felelősséget a Honlap bármely okból bekövetkező elérhetetlenségéért, adatveszteségért vagy tranzakció-megszakadásért, melyet a betervezett vagy be nem tervezett rendszerleállások okoznak, valamint nem vállal felelősséget az ebből fakadó késedelmekért, téves teljesítésekért, az adatok küldésének elmaradásáért, bármely harmadik fél általi cselekedetért, bármely más leállásért, melyet a webhosztok leállása, az internet-infrastruktúra összeomlása, vagy a külső, a Honlaptól független hálózat összeomlása eredményez.

 

9. Kártalanítás

 

Elfogadja, hogy kártalanítja, megvédi és ártatlannak vélelmezi a Nu Skint és annak anyavállalatát, partnereit, leányvállalatait, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit minden keresettel, követeléssel, cselekedettel, költséggel, felelősséggel, veszteséggel és kárral szemben (ideértve az ügyvédi díjakat is'), melyek abból erednek, hogy (i) Ön használja, vagy nem rendeltetésszerűen használja a Honlapot, (ii) termékeket vagy szolgáltatásokat használ, vagy vásárol a Honlapon keresztül, vagy (iii) megszegi a jelen Megállapodás bármely rendelkezését. Ön minden esetben teljes mértékben együttműködik a Nu Skin védelmével. A Nu Skin fenntartja magának a jogot, hogy – saját költségére – megvédje magát az Ön által benyújtott keresetekkel szemben! Minden vitás ügyet a Nu Skin írásos beleegyezésével kell intézni!

 

10. Szellemi tulajdon

 

A Honlap tartalma, ideértve a szöveget, a grafikákat, a logókat, a hangfelvételeket, a videókat, a fényképeket, a szoftvereket és minden egyéb információt (a „Tartalom”) a Nu Skin illetve a Nu Skin partnereinek vagy leányvállalatainak tulajdonát képezi, melyre a szövetségi és nemzetközi szerzői jogi és védjegy-törvények, valamint egyéb, a tulajdonjogra vonatkozó törvények vonatkoznak. Ezen jogokat minden létező és jövőbeni módon és eszközzel megvédjük! A Honlap különböző részei kizárólag személyes, nem üzleti célú, vagy saját szervezetén belüli, nem kereskedelmi, vagy egyéb, engedélyezett felhasználás céljából tölthetőek le és nyomtathatóak ki! A Tartalom részben sem nyomtatható újra, publikálható újra, módosítható vagy terjeszthető semmilyen formában a Nu Skin kifejezett írásos engedélye nélkül. Jelen Megállapodás értelmében Ön nem reprodukálhatja, fejtheti vissza, fordíthatja le, szedheti szét, módosíthatja, továbbíthatja, értékesítheti, terjesztheti, licencelheti tovább a Honlapot, és nem hozhat létre ebből származó munkákat. Előfordulhat, hogy bizonyos tartalmakat harmadik felektől licencelünk; ez esetben minden ilyen tartalom és szellemi tulajdonjog a megfelelő harmadik felet illeti. Nem távolíthat el, változtathat meg vagy módosíthat semmilyen, a Honlapon vagy a Tartalomban szereplő, szerzői- vagy szellemi jogvédelem alatt álló tartalmat vagy védjegyet. A Nu Skin fenntart magának minden olyan jogot és kapcsolódó végfelhasználói licencszerződést, mely nincs kifejezetten engedélyezve jelen Megállapodás által.

 

Az itt megfogalmazottak nem képezhetik alapját következtetésnek vagy bármely olyan szabadalom vagy védjegy licencelésének, mely a Nu Skin vagy bármely harmadik fél tulajdonát képezi. Hacsak nincs kifejezetten meghatározva a fentiekben, az itt megfogalmazottak nem adnak felhatalmazást a Nu Skin szerzői jogainak licencelésére.

 

11. Korlátozott felelősség

 

A HONLAP LÉTREHOZÁSÁBAN, ELKÉSZÍTÉSÉBEN ÉS TERJESZTÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ FELEK, BELEÉRTVE A NU SKINT, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, SPECIÁLIS ÉS KÉSŐBB BEKÖVETKEZŐ KÁRÉRT A PROFITVESZTESÉGGEL, A JÓHISZEMŰSÉGGEL, A HASZNÁLATTAL, AZ ADATOKKAL VAGY BÁRMELY MÁS VESZTESÉGGEL KAPCSOLATOSAN (AKKOR SEM, HA ENNEK ESHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÜNKET), MELY EREDETE (I) A HONLAP HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGA (II) A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGE, MELY BÁRMELY OLYAN TERMÉK, ADAT, TARTALOM VAGY SZOLGÁLTATÁS VÁSÁRLÁSÁBÓL VAGY MEGSZERZÉSÉBŐL ERED, MELY A HONLAPON KERESZTÜL VOLT ELÉRHETŐ; (III) ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉS AZ INFORMÁCIÓKHOZ VAGY ADATOKHOZ, VAGY AZOK MÓDOSÍTÁSA; (IV) OLYAN NYILATKOZATOK VAGY ELJÁRÁSOK, MELYEKÉRT HARMADIK FELEK FELELŐSEK A HONLAPON; VAGY (V) BÁRMELY MÁS ÜGY, MELY A HONLAPPAL KAPCSOLATOS. ÖN EZENNEL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY JELEN PARAGRAFUS A HONLAPON KERESZTÜL ELÉRHETŐ VALAMENNYI TARTALOMRA, TERMÉKRE ÉS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZIK. JELEN FELTÉTELEK ÉRTELMÉBEN A NU SKIN ÖSSZES HALMOZOTT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A MEGFIZETETT DÍJAK ÉRTÉKÉT, VAGY AZ 50 DOLLÁROS ÖSSZEGET. MIVEL EGYES ÁLLAMOK NEM ENGEDIK MEG A KÉSŐBB BEKÖVETKEZŐ VAGY VÉLETLENSZERÛ KÁROK ALÓLI FELMENTÉST, ÍGY EZEKBEN AZ ÁLLAMOKBAN A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG A TÖRVÉNYEK ÁLTAL KISZABOTT LEGKISEBB ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK. A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGI KORLÁTOZÁSOK A NU SKINT, A NU SKIN ANYAVÁLLALATÁT, PARTNEREIT, LEÁNYVÁLLALATAIT ÉS MINDEN TISZTVISELŐNKET, IGAZGATÓNKAT, ALKALMAZOTTUNKAT, ÜGYVÉDÜNKET ÉS ÜGYNÖKÜNKET VÉDIK.

 

12. Az Azonosítójával kapcsolatos kötelezettségei

 

A Honlap használatával Ön elfogadja, hogy: (i) valós, pontos, aktuális és hiánytalan információkat ad meg magáról illetve szervezetéről a Honlapon („Regisztrációs adatok”); és (ii) naprakészen tartja és frissíti a Regisztrációs adatokat, hogy azok valósak, pontosak, aktuálisak és hiánytalanok legyenek. Amennyiben valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy nem hiánytalan adatokat ad meg, illetve ha okkal feltételezzük, hogy az Ön által megadott adatok valótlanok, pontatlanok, nem aktuálisak vagy nem hiánytalanok, felfüggeszthetjük vagy megszűntethetjük azonosítóját, és megtagadhatjuk Öntől a Honlap további használatát. Ön a felelős azért, hogy biztosítsa jelszava és azonosítószáma titkosságát, és teljes mértékben Ön a felelős az azonosítószám és jelszó alatt végzett valamennyi tevékenységért. Elfogadja, hogy azonnal értesít minket mindennemű illetéktelen jelszó-felhasználásról és minden egyéb biztonsági kockázatról. Ezért Ön nem oszthatja meg jelszavát és azonosító adatait harmadik felekkel. Ön elfogadja, hogy jelszava felhasználható egy elektronikus nyilvántartás és elektronikus aláírás Önhöz való rendeléséhez. A Nu Skin semmilyen módon nem vállal felelősséget a csalással, az Ön jelszavának felhasználásával történt vásárlásokért.

 

13. A termékek árképzése

 

Abban az esetben, ha a termék nem megfelelő áron jelenik meg, vagy leírása nem helyes információkat tartalmaz gépelési hiba, az ár elírása, vagy rossz leírás következtében, a Nu Skinnek jogában áll visszautasítani vagy törölni minden olyan megrendelést, mely a rossz áron meghirdetett termékre lett leadva. A Nu Skinnek jogában áll visszautasítani vagy törölni minden ilyen megrendelést, függetlenül attól, hogy a rendelés visszaigazolása megtörtént-e, vagy hogy a Felhasználó bankkártyája meg lett-e terhelve. Amennyiben bankkártyája már meg lett terhelve a vásárlásért, és rendelése törlésre került, a Nu Skinnek azonnal jóvá kell írnia az adott összeget az Ön bankszámlaszámára.

 

14. Felelősség kizárása a Tartalomra és a más honlapokra mutató hivatkozásokra

 

A Honlapon található, más honlapokra mutató hivatkozások csupán a Felhasználók kényelmesebb böngészését szolgálják. A Honlap tartalmazhat más oldalakra mutató linkeket vagy hivatkozásokat, ám a Nu Skin nem ellenőrizte ezen honlapok mindegyikét, nem terheli felelősség az ezen a honlapokon megjelenő tartalmakért, és nem vállal felelősséget az ilyen tartalmak által okozott esetleges károkért vagy veszteségekért. A Nu Skin nem támogatja vagy képviseli semmilyen módon ezeket a honlapokat, vagy bármely, ezeken a honlapokon található információt, terméket vagy anyagot, és nem vállal felelősséget semmilyen, azok használatából eredő következményéért. Ha úgy dönt, megnyitja ezen linkelt oldalak bármelyikét, úgy azt teljes egészében a saját felelősségére teszi.

 

15. Hivatkozás a Honlapra és annak szerkesztése

 

Hacsak a Felhasználó nem rendelkezik a Nu Skin következőkkel ellentétesen nyilatkozó, kötött, írásos beleegyezésével, úgy a Felhasználó csak abban az esetben helyezhet el a Honlapra mutató hivatkozást másik honlapon, ha betartja az alábbiakat: (a) a hivatkozásnak szöveges linknek kell lennie, Nu Skin” megjelöléssel, vagy a hivatkozásnak a http://www.nuskin.com címre kell mutatnia, nem pedig a Honlap bármely más oldalára; (c) amikor a Felhasználó rákattint a hivatkozásra, a Honlapnak teljes képernyőn kell megjelennie, nem pedig egy frame-ben a hivatkozó honlapon; és (d) a hivatkozás megjelenése, elhelyezkedése és egyéb jellemzői nem okozhatnak kárt vagy tűntetik fel rossz színben a jó szolgálattal társított Nu Skin nevet és márkajelzést, vagy hamisan azt a látszatot keltve, hogy a Nu Skin a hivatkozó honlap szponzora vagy támogatója. A Nu Skin a jelen hozzájárulással nem adja át a Honlappal kapcsolatos védjegyek, szerzői jogok, szabadalmak vagy bármely más szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó tulajdon- és egyéb jogokat. A Nu Skin fenntartja magának a jogot, hogy hozzájárulását egyoldalúan, bármikor visszavonja bármely hivatkozásra vonatkozóan.

 

16. Vonatkozó törvény

 

Jelen Megállapodásra és a Honlap hozzáférésére az amerikai Utah állam törvényei vonatkoznak. A szerzői jogokra, védjegyekre és szabadalmakra az Egyesült Államok szövetségi törvényei vonatkoznak.

 

17. Döntőbíróság

 

Ön ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül elfogadja, hogy a Honlap használatával és a Honlapon keresztül történő termék vagy szolgáltatás vásárlásával kapcsolatban felmerülő peres ügy során az Egyesült Államokbeli Utah állam bírósága az illetékes (továbbá elfogadja, hogy peres üggyel kizárólag az itt található bíróságokhoz fordulhat). Ön ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül lemond azon jogáról, hogy más állam bíróságán tárgyalják keresetét, mint a Utah állami bíróságai, és beleegyezik, hogy Utah állam egyetlen bíróságán sem állítja, hogy peres ügye egy döntéshozásra alkalmatlan bíróság miatt került újratárgyalásra.

 

18. Nemzetközi felhasználók

 

A Nu Skin nem vállal felelősséget a Tartalom megfelelőségéért és letöltéséért az Egyesült Államokon kívül. A Tartalomhoz való hozzáférés egyes országokban vagy egyes személyek által törvénybe ütköző lehet. Ha a Honlapot nem az Egyesült Államokban nyitja meg, akkor ezt a saját felelősségére teszi, és Ön a felelős azért, hogy ezt az adott ország törvényeivel összhangban tegye (a 16. és 17. szakaszokon kívül).

 

19. Felhasználói visszajelzések

 

A Felhasználók visszajelzései a Nu Skin irányába, többek közt a Nu Skin dokumentumaira, Honlapjára, a Nu Skin szolgáltatásaira vonatkozó kérdések, kérések, vélemények, kommentek, javaslatok vagy hasonlók, nem minősülnek bizalmasnak, és a Nu Skin semmiféle kötelezettséget nem vállal ezekkel az információkkal kapcsolatosan; továbbá szabadon sokszorosíthatja, felhasználhatja, megoszthatja és terjesztheti ezeket az információkat, mások hozzájárulása nélkül. A Nu Skin szabadon felhasználhat minden ötletet, koncepciót, know-how-t és technikát, amit ezek az információk foglalnak magukban, tetszőleges célra, ideértve, de nem kizárólag az olyan termékek kifejlesztését, gyártását és reklámozását, melyek magukban foglalják ezeket az információkat.

 

20. A Honlap elfogadható és törvényes használata

 

A Nu Skinnek a Honlap használatával kapcsolatosan megadott információkra a következők vonatkoznak: (a) nem lehetnek hamisak, pontatlanok vagy félrevezetőek; (b) nem lehetnek obszcének vagy trágárak; (c) nem tartalmazhatnak vírust, trójait, férget, időbombát, törlőbotot vagy más olyan programrutint, ami kártékony, akadályozza a rendszer működését vagy eltulajdonítja az adatokat és személyes adatokat; (d) nem szeghetik meg semmilyen harmadik fél szerzői jogát, szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát vagy egyéb tulajdonjogát; (e) nem lehetnek hitelrontóak, alaptalanul fenyegetőek vagy zaklatóak; és (f) nem háríthatják át a felelősséget a Nu Skinre, vagy okozhatják a Nu Skin internetszolgáltatóinak vagy más beszállítóinak elvesztését. Aki adatot vagy bármilyen információt küld a Honlapnak vagy a Nu Skinnek, az felelős annak tartalmáért és az abban foglaltakért, ideértve annak valóságtartalmát és pontosságát. A Honlap szolgáltatást nyújt az azt meglátogatók számára. A Nu Skin fenntartja magának a jogot a Honlap Tartalmának törlésére, módosítására és bővítésére, előzetes értesítés nélkül.

 

21. Elválaszthatóság

 

Abban az esetben, ha jelen Megállapodás egy vagy több pontja érvénytelennek, törvénytelennek vagy betarthatatlannak bizonyul bármilyen okból, úgy ez nincs hatással a Megállapodás többi pontjára.

 

22. Fejlécek

 

A jelen Megállapodásban használt fejléceket kizárólag a referencia kedvéért alkalmazzuk, nem pedig a Megállapodás interpretációját elősegítő eszközként.

 

23. Lemondás

 

Amennyiben Ön vagy a Nu Skin késedelmesen tesz eleget a Megállapodásban vállalt bármely kötelezettségének, úgy ez nem jelenti azt, hogy a későbbiekben ez a kötelezettségvállalás ne lenne érvényes Önre vagy a Nu Skinre. A Megállapodásban foglalt jogok késedelmes gyakorlása vagy nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy Ön vagy a Nu Skin lemond az adott jogáról vagy bármely más jogról.

 

24. A teljes Megállapodás és annak módosítása

 

Jelen Megállapodás és az abban referenciaként szereplő dokumentumok képezik az Ön és a Nu Skin között létrejövő egyezség alapját, amihez Önnek tartania kell magát. A Nu Skin dönthet úgy, hogy egyoldalúan módosítja vagy megváltoztatja jelen Megállapodást, vagy bármely más, itt megemlített dokumentumot; erről a Honlapon tesz közzé tájékoztatást. A módosított vagy megváltoztatott feltételek a közzétételtől számítva válnak érvényessé. A Honlap további használatával Ön elfogadja a módosított felhasználási feltételeket. Ha kérdése van a jelen Megállapodással kapcsolatban, kérjük, írjon a következő címre: privacy@nuskin.com.

 

25. Átruházás

 

Ön nem ruházhatja át jogait és nem háríthatja át felelősségét a Nu Skin kifejezett írásos engedélye nélkül, kivéve, ha az üzlet, vagy a vagyon részleges vagy teljes eladásáról van szó. A Nu Skin bármikor átruházhatja jogait és kötelezettségeit, az Ön előzetes értesítése nélkül.

 

26. Harmadik fél kedvezményezetti jogai

 

Olyan személy, aki nincs érdekelve jelen Megállapodásban, nem lehet kedvezményezettje jelen Megállapodásnak; továbbá annak, aki nem érdekeltje jelen Megállapodásnak, nincs joga érvényesíteni jelen Megállapodás feltételeit.

 

27. A Megállapodás felbontása

 

A Nu Skin azonnali hatállyal figyelmeztetheti Önt, felfüggesztheti vagy megszakíthatja az Ön hozzáférését a Honlaphoz, amennyiben megszegi jelen Megállapodást (vagy bármely más, itt hivatkozott Megállapodást vagy irányelvet); vagy amennyiben nem képes igazolni az Ön által megadott adatokat; vagy bármely más okból kifolyólag, ha úgy ítéljük meg. Amennyiben szeretné megszűntetni azonosítóját, kérjük, hívja fel a 1-800-487-1000 telefonszámot.

 

28. A szerzői jogok megsértésére vonatkozó irányelv és a Copyright Agent hatásköre

 

A Nu Skin szerzői jogok megsértésére vonatkozó irányelve, és a Nu Skin a szerzői jogsértési panaszok intézésére szolgáló programja a Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512) törvénynek megfelelően a következőket foglalja magában:

 

NU SKIN – NYILATKOZAT A SZERZŐI JOGOKRA VONATKOZÓAN

 

A Nu Skin és annak partnerei és leányvállalatai („Nu Skin”) tiszteletben tartják mások szellemi tulajdonjogait, és arra kérik a Honlap látogatóit, hogy ők is ugyanígy tegyenek. A Nu Skin – adott körülmények közt és belátása szerint – letilthatja és eltávolíthatja a Honlapon található anyagok elérhetőségét, amennyiben azok megszegik mások szerzői jogait. A Nu Skin ezenkívül – belátása szerint – letilthatja és eltávolíthatja azokat a linkeket és hivatkozásokat, melyek olyan online helyre mutatnak, ahol a szerzői jogokat megszegő anyagok találhatók, vagy ahol szerzői jogokat sértő tevékenység zajlik.

 

Ha úgy véli, hogy az Ön által készített munkát a Honlapunkon a szerzői jogokat megsértve került felhasználásra, kérjük, értesítse erről írásban a Nu Skint'. Ennek a levélnek a következőket kell tartalmaznia:

  • A sértettnek vélt szerzői jog tulajdonosának hivatalos képviseletében eljáró személy elektronikus vagy hagyományos aláírását;
  • A sértettnek vélelmezett szerzői jogi védelem alatt álló munka leírását, beleértve egy mellékelt példányt a szerzői jogi védelem alatt álló munkáról, vagy a jogvédett munkát tartalmazó honlap címét;
  • A sértettnek vélelmezett anyag megjelölését a Honlapunkon, vagy azt a linket vagy hivatkozást, mely a jogsértettnek vélt anyagot tartalmazó honlapra mutat;
  • Az Ön nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét;
  • Egy Ön által kiállított nyilatkozatot arról, hogy a kérdéses anyag használatát a szerzői jog tulajdonosa, a szerzői jog tulajdonoságnak képviselete vagy a törvények nem engedélyezték; és
  • Egy Ön által, büntetőjogi felelősségének teljes tudatában kiállított nyilatkozatot arról, hogy a nyilatkozat megfelel a tényeknek, és hogy Ön a kérdéses anyag szerzői jogának tulajdonosa, vagy Ön a szerzői joggal bíró fél hivatalos képviselője'.

A Nu Skin ezen Honlapjával összefüggésben lévő, szerzői jogbitorlással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó munkatársa Larry Bianucci, Esquire.

 

Postai cím:
Nu Skin International, Inc.
75 West Center Street
Provo, UT 84601

 

E-mail:
lrbianuc@nuskin.com

 

Telefon:
(801) 345-3800

 

Copyright © 2010 Nu Skin. Minden jog fenntartva.