Itt vagy még?

FOLYTATÁS

Felhasználási feltételek

 

Üdvözöljük!

 

A jelen Felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) szabályozzák a Nu Skin weboldalának használatát, amely a www.nuskin.com címen található (a továbbiakban: „Honlap”), a Nu Skin Vera™, az innovatív szépség- és wellness-termékeink felfedezését segítő, ügyfélközpontú mobilalkalmazásunk („Vera”), valamint minden egyéb termékünk, szolgáltatásunk, technológiánk, szoftverünk, weboldalunk és mobilalkalmazásunk (együttesen, a Honlappal és a Verával együtt: „Nu Skin Szolgáltatások”) használatát, kivéve, ha kifejezetten kijelentjük, hogy külön feltételek (és nem a jelen Feltételek) vonatkoznak rá.

 

A Nu Skin International, Inc. („Nu Skin”) a Nu Skin Szolgáltatásokat a jelen Feltételek és a jelen felhasználási feltételek („Megállapodás”) elfogadásának függvényében bocsátja az Ön rendelkezésére.

 

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET A FELTÉTELEKET A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA ELŐTT. A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉSÉVEL, LETÖLTÉSÉVEL, LINKELÉSÉVEL, KERETEZÉSÉVEL, BÖNGÉSZÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA ÉS VÁLLALJA, HOGY A JELEN FELTÉTELEK, VALAMINT A NU SKIN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA JOGILAG KÖTELEZŐ ERŐVEL BÍRNAK ÖNRE.

HA NEM FOGADJA EL VAGY NEM ÉRT EGYET A JELEN FELTÉTELEK BÁRMELYIKÉVEL VAGY A NU SKIN ADATVÉDELMI NYILATKOZATÁVAL, AKKOR NE HASZNÁLJA A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOKAT. HA MÁR LETÖLTÖTTE A VERÁT VAGY EGY MÁSIK MOBILALKALMAZÁST, AKKOR TÁVOLÍTSA EL AZ ALKALMAZÁST, ÉS NE HASZNÁLJA TOVÁBB.

 

VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A JELEN FELTÉTELEK TARTALMAZZÁK A NU SKIN ÉS HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓK FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSÁT (15. RÉSZ), VALAMINT AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIRA, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIRE ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRE VONATKOZÓ EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓKAT. KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET A RENDELKEZÉSEKET A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA ELŐTT.

 

HA ÖN EGY NU SKIN BRAND AFFILIATE, EZEK A FELTÉTELEK TARTALMAZNAK EGY VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁST IS (17. RÉSZ). A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN (KORLÁTOZOTT KIVÉTELLEL), A NU SKIN, A NU SKIN BÁRMELY KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSA VAGY A NU SKIN BÁRMELY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓJA ELLEN BENYÚJTOTT IGÉNYEIT KÖTELEZŐEN ÉS VÉGLEGESEN A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS HATÁLYA ALÁ HELYEZI. A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁS TOVÁBBÁ ELŐÍRJA, HOGY (1) ÖN KIZÁRÓLAG EGYÉNI ALAPON ÉRVÉNYESÍTHET KÖVETELÉSEKET A NU SKIN, A NU SKIN KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI VAGY A NU SKIN HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓI ELLEN, NEM PEDIG FELPERESKÉNT VAGY CSOPORTTAGKÉNT BÁRMILYEN CSOPORTOS VAGY REPREZENTATÍV PERBEN VAGY ELJÁRÁSBAN, (2) ÖN CSAK EGYÉNI ALAPON KÉRHET JOGORVOSLATOT (BELEÉRTVE A PÉNZBELI, A TILTÓ ÉS A MEGÁLLAPÍTÓ JELLEGŰ JOGORVOSLATOT), ÉS (3) ELŐFORDULHAT, HOGY A NU SKIN, A NU SKIN KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI VAGY A NU SKIN HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓI ELLEN BENYÚJTOTT KÖVETELÉSEIT NEM TUDJA ESKÜDTSZÉK VAGY BÍRÓSÁG ELŐTT RENDEZNI. KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A RÉSZT A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA ELŐTT.

 

A Nu Skin Szolgáltatások egy adott funkciójának használata során Önre további szabályok, irányelvek, szolgáltatási feltételek, adatvédelmi nyilatkozatok vagy egyéb szerződéses rendelkezések is vonatkozhatnak, ahogyan azt jeleztük.

 

Ha Ön Nu Skin Brand Affiliate, Ön elfogadja, hogy a Nu Skin Szolgáltatások használatára nem csak a jelen Feltételek vonatkoznak, hanem a Nu Skin Brand Affiliate Megállapodás feltételei, valamint a Nu Skin Szabályzatok és Irányelvek (az alábbi 2.1. pontban meghatározottak szerint) is.

 

1. KÖTELEZŐ EREJŰ MEGÁLLAPODÁS      

 

A jelen Feltételek és a jelen Megállapodás kötelező erejű jogi megállapodást képeznek Ön mint magánszemély, vagy egyes Nu Skin Brand Affiliates esetében Ön mint egy Nu Skin Brand Affiliate azonosítóval rendelkező entitás vagy szervezet meghatalmazott képviselője (minden esetben „Ön” vagy „Öné”), és a Nu Skin (a Nu Skin-re „mi”, „minket” vagy „miénk” néven is hivatkozhatunk) között. A jelen Feltételek leírják azokat a feltételeket, amelyek alapján a Nu Skin Szolgáltatások és az összes kapcsolódó funkció, funkcionalitás, ajánlás és tartalom az Ön rendelkezésére áll. Ha Ön engedélyezi, felhatalmazza, hozzáférést biztosít, vagy más módon lehetővé teszi, hogy más személyek az Ön fiókján vagy készülékén keresztül használják a Szolgáltatásokat, beleértve, de nem kizárólagosan az Üzleti tevékenységet folytató más személyeket (ahogyan ezt a fogalmat a Nu Skin Szabályzatai és Eljárásai meghatározzák) az Ön Nu Skin Brand Affiliate azonosítója nevében, vagy Ön ilyen személyeket bármilyen jogi minőségben képviselve, az ilyen személyek a jelen Feltételekben használt „Ön” vagy az „Öné” kifejezésekben foglaltaknak tekintendők.

 

A Nu Skin bármikor módosíthatja vagy kicserélheti ezeket a Feltételeket, az Ön előzetes értesítése nélkül, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok, előírások vagy rendelkezések ezt megkövetelik. Ha Ön továbbra is használja a Nu Skin Szolgáltatásokat, a jelen Feltételek bármely módosítása kötelező erővel bír. Időről időre érdemes átolvasni a jelen Feltételek mindenkor hatályos verzióját.

 

2. A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA; FIÓK REGISZTRÁCIÓ

 

2.1 A Nu Skin Szolgáltatások használata. A Nu Skin Szolgáltatásokhoz való hozzáférésért és azok használatáért cserébe Ön kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy (a) Ön nagykorúnak számít ahhoz, hogy kötelező erővel bíró szerződést kössön; (b) a Nu Skin Szolgáltatásokat kizárólag személyes és jogszerű célból használja; (c) a Nu Skin Szolgáltatások használata során betartja a jelen Feltételeket és az összes alkalmazandó jogszabályt; és (d) amennyiben az ilyen megosztást az Ön országának helyi jogszabályai, szabályai vagy előírásai egyébként nem tiltják, Ön betartja a Nu Skin közösségi megosztási irányelveit és a Nu Skin terméktesztelési irányelveit, a Nu Skin Szolgáltatásokon keresztül a Nu Skin termékekkel kapcsolatos előtte-utána fotókat vagy egyéb anyagokat.

 

Ha Ön Nu Skin Brand Affiliate, Ön továbbá kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy a Nu Skin Szolgáltatások használata során betartja a Nu Skin Brand Affiliate Megállapodást, a Nu Skin Szabályzatokat és Eljárásokat, a Nu Skin Közösségi megosztási irányelveket, a Nu Skin Termék ajánlói irányelveket, a Nu Skin Lehetőség beszámolói irányelveket, a Nu Skin Üzleti tanácsadást és minden egyéb vonatkozó Nu Skin irányelvet (együttesen a „Nu Skin Szabályzatok és Irányelvek”). Ha Ön a Nu Skin Szolgáltatásokat használja egy másik vállalkozás vagy más szervezet nevében, amely Nu Skin Brand Affiliate, Ön kijelenti és szavatolja, hogy jogosult az adott entitást vagy szervezetet kötelezni a jelen Feltételek betartására, amely esetben a jelen Feltételek az adott entitás vagy szervezet és a Nu Skin között jönnek létre, és Önnek jogosult a jelen Feltételekben foglalt valamennyi nyilatkozatot és szavatosságot vállalni az adott entitás vagy szervezet nevében, beleértve a jelen 2.1. szakaszban meghatározottakat is.

 

2.2 Fiók-regisztráció; Fiók-információk.  A Nu Skin fiók regisztrálásával (amely lehet Nu Skin Brand Affiliate azonosító, Nu Skin tagsági fiók vagy Nu Skin ügyfélfiók), valamint az ilyen fiókkal elérhető további szolgáltatásokhoz, funkciókhoz és funkciókhoz való hozzáférésért és azok használatáért cserébe Ön kijelenti, szavatolja és elfogadja, hogy az Ön által megadott összes információ pontos és teljes, és hogy Ön fenntartja és frissíti ezeket az információkat, hogy azok pontosak és teljesek maradjanak.

 

Ön megérti és elfogadja, hogy jelszava felhasználható egy elektronikus nyilvántartás és egy elektronikus aláírás Önhöz rendelésére, és hogy kizárólag Ön felelős azért, hogy bejelentkezési adatait, jelszavát és a Nu Skin fiók használatához kapcsolódó kódokat bizalmasan kezelje. Ön azonnal köteles értesíteni a Nu Skin-t a jelszavának mindennemű illetéktelen felhasználásáról és minden egyéb biztonsági incidensről. Ön kizárólagos felelősséggel tartozik minden olyan követelésért, kárért, veszteségért, költségért vagy egyéb felelősségért, amely az Ön felhasználónevének, jelszavának és a Nu Skin Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatos bármely kód bizalmas kezelésének hiányosságából származik (akkor is, ha az ilyen hiba vagy bármilyen nyilvánosságra hozatal az Ön tudta vagy beleegyezése nélkül történik). Az előzmények korlátozása nélkül, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Nu Skin semmilyen módon nem vállal felelősséget azokért a csalárd vásárlásokért, amelyeket az Ön jelszavával visszaélve végeztek.

 

2.3 Személyes adatok. Amikor Ön használja a Nu Skin Szolgáltatásokat, illetve regisztrál egy Nu Skin fiókot vagy használja azt, a Nu Skin bizonyos Önre vonatkozó személyes adatokat fog gyűjteni és kezelni („Személyes adatok”). Ide tartozhat többek között az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási és szállítási címe, fizetési adatai, profilképe, tartózkodási helye, használati előzményei és adatai, vásárlási előzményei, termékérdeklődése, képei és a kérdőívekre adott válaszai. Ezen információk gyűjtése, felhasználása és közzététele a Nu Skin Adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően történik, amely a Honlapon és az alkalmazásokon belül, valamint a jelen 2.3 szakasz végén található linken keresztül érhető el. A Nu Skin Adatvédelmi közleménye hivatkozás útján a jelen Feltételek szerves részét képezi. A Nu Skin Szolgáltatások használatával Ön beleegyezik abba, hogy Személyes adatait a Nu Skin Adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően gyűjtsük és használjuk fel.

 

3. JOGI NYILATKOZAT

 

3.1. Egyéb felhasználók. Sem a Nu Skin, sem annak harmadik fél szolgáltatói nem rendelkeznek ellenőrzéssel a Nu Skin Szolgáltatások más felhasználóinak magatartása felett (együttesen: „Felhasználók”) vagy azon információk igazsága vagy pontossága felett, amelyeket más felhasználók a Nu Skin Szolgáltatásokon keresztül osztanak meg. Sem a Nu Skin, sem a harmadik fél szolgáltatók nem tudják garantálni azon személyek valódi személyazonosságát, akikkel Ön kapcsolatba lép a Nu Skin Szolgáltatásokon keresztül. Sem a Nu Skin, sem annak külső szolgáltatói nem hagyják jóvá azon személyeket, akik a Nu Skin Szolgáltatásokat használják vagy arra regisztrálnak. SEM A NU SKIN, SEM HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK MÁS FELHASZNÁLÓJA ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A SZEMÉLYI SÉRÜLÉST, HALÁLT VAGY ANYAGI KÁROKAT.

 

3.2 Felhasználói jogviták. Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön felel a Nu Skin Szolgáltatásokkal kapcsolatban bármely más Felhasználóval folytatott interakcióért. Sem a Nu Skin, sem a külső szolgáltatók nem vállalnak felelősséget az ilyen interakciókért. A Nu Skin fenntartja a jogot, hogy részt vegyen, de nem köteles bármilyen módon részt venni az Ön és a Nu Skin Szolgáltatások bármely más felhasználója közötti jogvitában.

 

3.3 Nu Skin Brand Affiliates. A Nu Skin Brand Affiliates a Nu Skin független, harmadik fél vállalkozói, és a Nu Skin nem felelős és nem vállal felelősséget az ilyen Nu Skin Brand Affiliates Nu Skin Szolgáltatásokkal kapcsolatban vagy bármely más összefüggésben tett nyilatkozataiért, cselekedeteiért vagy mulasztásaiért. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Nu Skin-nek nincs befolyása és nem felel a Nu Skin Brand Affiliate által nyújtott semmilyen információért, semmilyen közegben. A Nu Skin nem erősíti meg a Nu Skin Brand Affiliates által létrehozott vagy terjesztett anyagok pontosságát vagy megbízhatóságát semmilyen médiumban.

 

4. KORBELI KORLÁTOZÁSOK

 

A Nu Skin Szolgáltatások használatához legalább 18 évesnek kell lennie vagy be kell töltenie az Ön lakóhelyén érvényes nagykorúsági korhatárt, attól függően, hogy melyik a magasabb.

 

5. A VERA NEM ORVOSI ALKALMAZÁS

 

A Vera és más hasonló Nu Skin szolgáltatások célja, hogy Ön és más potenciális vagy meglévő vásárlók, Nu Skin Brand Affiliates és Nu Skin Tagok felfedezhessék és megismerhessék a Nu Skin termékeket. Vera és más hasonló Nu Skin szolgáltatások is segíthetnek termékajánlásokat adni. A Vera és más hasonló Nu Skin szolgáltatások nem orvosi alkalmazások, és nem orvosi célokra valók. A fentiek korlátozása nélkül, a Vera és más hasonló Nu Skin szolgáltatások nem szolgálnak a következő konkrét orvosi célokra: (a) bármely betegség diagnosztizálása, megelőzése, nyomon követése, előrejelzése, prognózisa, kezelése vagy enyhítése; (b) a test anatómiájának vagy bármely fiziológiai vagy patológiai folyamatnak vagy állapotnak a vizsgálata, helyettesítése vagy módosítása; vagy (c) a test szerkezetének vagy működésének befolyásolása. A Verán vagy bármely hasonló Nu Skin szolgáltatáson keresztül nyújtott termékajánlások kizárólag szórakoztatási, oktatási és kényelmi célokat szolgálnak, és semmiképpen sem szolgálnak orvos vagy más egészségügyi szolgáltató tanácsadásaként vagy annak helyettesítésére. A Vera vagy más hasonló Nu Skin szolgáltatásokban tett kijelentéseket nem értékelte az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hivatala („FDA”), és a Nu Skin termékek vagy a Nu Skin Szolgáltatások egyikének sem célja betegségek kivizsgálása, diagnosztizálása, nyomon követése, enyhítése, kezelése, gyógyítása vagy megelőzése. Bárkinek, akinek bőrproblémája, táplálkozási problémája vagy egyéb egészségügyi problémája van, diagnózis és kezelés céljából orvoshoz kell fordulnia. Kérjük, hogy az étrend-kiegészítők/élelmiszer-kiegészítők használata előtt konzultáljon orvosával, gyógyszerészével vagy egészségügyi szolgáltatójával, különösen, ha már meglévő egészségügyi problémái vannak, vagy gyógyszereket szed.

 

6. TERMÉKAJÁNLÁSOK

 

A Nu Skin Szolgáltatások saját fejlesztésű algoritmusai (amelyek mesterséges intelligenciát és gépi tanulást is magukban foglalhatnak) segítségével bizonyos termékajánlásokat adhatnak Önnek. Ezek a termékajánlások alapulhatnak az Ön által a Nu Skin Szolgáltatásokon keresztül a Nu Skin számára megadott információkon, valamint a piaci népszerűségen és a „hasonló” közönségeken.

 

7. BESZÁMOLÓK, ELŐTTE-UTÁNA FOTÓK ÉS KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK

 

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Nu Skin saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy Ön megsértette a Nu Skin Közösségi megosztási irányelveit, a Nu Skin Termékajánlói irányelveket vagy bármely alkalmazandó jogszabályt, szabályt vagy előírást, amikor a Nu Skin Szolgáltatásokon keresztül ajánlásokat, előtte-utána fotókat vagy egyéb anyagokat oszt meg bármely Nu Skin termékkel kapcsolatban, Ön teljes mértékben együttműködik a Nu Skinnel az ilyen bejegyzések eltávolítása érdekében minden olyan fórumról, ahol azok megosztásra kerültek. A jelen 7. szakasz szerinti együttműködése kiegészíti a Nu Skin-t a jelen Feltételek alapján megillető bármely más jogot vagy jogorvoslati lehetőséget.

 

8. AZ ÖN NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ LICENCE

 

8.1 Licenc. Feltéve, hogy folyamatosan betartja ezeket a feltételeket, ezennel visszavonható, nem kizárólagos, korlátozott, nem átruházható, allicencbe nem adható, személyre szóló licencet kap a Vera vagy más Nu Skin mobilalkalmazások telepítése az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló készülékre, valamint a Nu Skin Szolgáltatások elérése és használata érdekében („Licenc”). A jelen Megállapodásban, a jelen Feltételekben vagy bármely vonatkozó végfelhasználói licencszerződésben kifejezetten nem biztosított jogokat a Nu Skin magának tartja fenn. Jelen Feltételek értelmében a Nu Skin Szolgáltatásokat licenc alapján biztosítjuk, és nem értékesítjük az Ön számára. ÖN VISELI A TELJES FELELŐSSÉGET ÉS KOCKÁZATOT A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁNAK TEKINTETÉBEN. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A FELTÖLTÖTT VAGY ELKÜLDÖTT INFORMÁCIÓKAT HARMADIK FELEK ELOLVASHATJÁK ÉS ILLETÉKTELEN MÓDON FELHASZNÁLHATJÁK, AZ EZZEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK PEDIG KIZÁRÓLAG ÖNT TERHELIK. A Nu Skin fenntartja a jogot, hogy bármikor kiegészítse, módosítsa, korlátozza vagy megszüntesse a Nu Skin Szolgáltatások bármely területét, tartalmát, funkcionalitását vagy funkcióját. Minden ilyen kiegészítésre, változtatásra, korlátozásra vagy leállításra a jelen Feltételek vonatkoznak.

 

8.2. A jogok fenntartása. A Nu Skin Szolgáltatások és az azokban lévő vagy azokon keresztül továbbított tartalom, korlátozás nélkül beleértve a szoftvereket, képeket, szövegeket, grafikákat, illusztrációkat, logókat, védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket, szabadalmakat, szerzői jogokat, fényképeket, hanganyagokat, videókat és zenéket (a „Nu Skin Tartalom”) és az ahhoz kapcsolódó összes szellemi tulajdonjog a Nu Skin, a Nu Skin társvállalat vagy a Nu Skin harmadik fél szolgáltatói kizárólagos tulajdonát képezi. A Nu Skin Tartalom az Egyesült Államok szövetségi és nemzetközi szerzői jogi és védjegyjogok, valamint a szellemi tulajdonjogokat és egyéb tulajdonjogokat védő egyéb jogszabályok védelme alatt áll. A Nu Skin Tartalmakkal kapcsolatos minden ilyen jog védett minden létező vagy a jövőben kifejlesztett formában, adathordozón és technológiában. A Nu Skin Tartalom részben sem nyomtatható újra, publikálható újra, módosítható vagy terjeszthető semmilyen formában a Nu Skin kifejezett írásbeli engedélye nélkül. A Nu Skin Tartalomnak a jelen Feltételek által kifejezetten nem engedélyezett célra történő felhasználása szigorúan tilos. Az itt kifejezetten meghatározott esetek kivételével a jelen Feltételek egyetlen része sem jogosítja fel a Nu Skin, a Nu Skin társvállalatok, a Nu Skin harmadik fél szolgáltatók vagy a Vera bármely nevének, védjegyének, logójának vagy más megkülönböztető márkajegyének használatára előzetes írásos engedély nélkül. A jelen Feltételekben foglaltak semmilyen módon nem értelmezhetők úgy, mint amelyek a Nu Skin vagy bármely harmadik fél szabadalma vagy védjegye tekintetében hallgatólagosan, kizárás útján vagy más módon licenc vagy más jogokat ruháznának át. A jelen 8. szakaszban rögzített kifejezett engedélyek kivételével a jelen dokumentumban foglaltak semmilyen módon nem értelmezhetők úgy, mint amelyek a Nu Skin vagy harmadik felek szerzői jogai tekintetében licenc vagy más jogokat ruháznának át.   

 

8.3 A Honlap hivatkozása vagy keretbe foglalása.  Kivéve, ha a Felhasználónak hatályos, írásbeli megállapodása van a Nu Skinnel, amely ettől eltérően állapítja meg, a Felhasználó másik weboldalon csak akkor adhat meg a Honlapra vonatkozó hivatkozást, ha a Felhasználó betartja a következők mindegyikét: (a) a hivatkozásnak szöveges linknek kell lennie „Nu Skin” megjelöléssel vagy a hivatkozásnak a http://www.nuskin.com URL-re kell mutatnia, nem pedig a Honlap bármely más oldalára; (b) amikor a Felhasználó rákattint a hivatkozásra, a Honlapnak teljes képernyőn kell megjelennie, nem pedig egy „keretben” a hivatkozó honlapon; és (c) a hivatkozás megjelenése, elhelyezkedése és egyéb jellemzői nem okozhatnak kárt vagy tüntetik fel rossz színben a jó hírnevet élvező Nu Skin nevet és márkajelzést, vagy hamisan azt a látszatot keltve, hogy a Nu Skin a hivatkozó honlap szponzora vagy támogatója. A Nu Skin a jelen hozzájárulással nem mond le a Honlaphoz, illetve a Honlaphoz kapcsolódó védjegyekhez, szerzői jogokhoz, szabadalmakhoz vagy a szellemi tulajdon egyéb formáihoz fűződő tulajdonosi vagy egyéb jogairól. A Nu Skin fenntartja magának a jogot, hogy hozzájárulását egyoldalúan, bármikor visszavonja bármely hivatkozásra vonatkozóan.

 

8.4 Visszajelzés. Ön dönthet úgy, illetve a Nu Skin is felkérheti Önt, hogy megjegyzéseket, javaslatokat vagy egyéb visszajelzéseket nyújtson be a Nu Skin Szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek többek között a Nu Skin Szolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan tartalmazhatnak ötleteket („Visszajelzés”). Azzal, hogy visszajelzést küld a Nu Skin részére, Ön beleegyezik, hogy a közzététel teljes mértékben önkéntesen és korlátozás nélkül történik, és semmilyen bizalmi vagy egyéb kötelezettség alá nem vonja a Nu Skint Önnel szemben. Ön továbbá elfogadja, hogy a Nu Skin szabadon használhatja és felhasználhatja a Visszajelzést bármilyen módon, Önnek nyújtandó ellenszolgáltatás nélkül. A Visszajelzés – még abban az esetben sem, ha Ön bizalmasként jelölte meg –, az Ön és a Nu Skin között létrejött külön írásos megállapodás hiányában nem keletkeztet semmilyen titoktartási kötelezettséget a Nu Skin számára az ilyen Visszajelzésekkel kapcsolatban, és a Nu Skin szabadon nyilvánosságra hozhatja a Visszajelzést nem bizalmas alapon, vagy bármilyen más alapon, bárki számára. Minden Visszajelzés a Nu Skin kizárólagos tulajdonát képezi. Amennyiben Ön rendelkezik a Visszajelzéshez fűződő jogokkal, Ön vállalja, hogy átruházza, és ezennel át is ruházza a Nu Skinre a Visszajelzéssel kapcsolatos minden jogot, jogcímet és érdeket. Ön beleegyezik, hogy a Nu Skin által észszerűen megkívánt minden olyan lépést megtesz, amely az ilyen jogok gyakorlására és érvényesítésére irányul.

 

9. AZ ÖN ENGEDÉLYE A NU SKIN SZÁMÁRA

 

9.1 Felhasználói tartalom. A Nu Skin Szolgáltatások letöltésével, linkelésével, keretezésével, böngészésével vagy használatával, és további fizetés vagy ellenszolgáltatás nélkül Ön megadja a Nu Skin számára a jogot arra, hogy felhasználjon minden olyan adatot, anyagot vagy egyéb tartalmat, amelyet feltöltött vagy más módon továbbított, vagy amelyet Ön hozott létre a Nu Skin Szolgáltatásokon keresztül, beleértve, de nem kizárólagosan, képeket, szöveget, grafikákat, illusztrációkat, logókat, fényképeket, hanganyagokat, videókat, zenét, véleményeket, megjegyzéseket és egyéb anyagokat (amelyek magukban foglalhatják az Ön nevét, képmását, valamint a közösségi média felhasználói neveit és azonosítóit) (együttesen a „Felhasználói tartalom”), a következő feltételekkel:

 

(a) Ön megtartja az ilyen felhasználói tartalom tulajdonjogát, és a Nu Skin és megbízottjai (többek között, de nem kizárólagosan az egyéb harmadik fél szolgáltatók, a Nu Skin Brand Affiliate-ek és a Nu Skin fogyasztói) részére világszerte érvényes, jogdíjmentes, nem kizárólagos licencet, allicenc joggal (több szinten) biztosít származékos alkotások gyűjtéséhez, használatához, reprodukálásához, fogadásához, kommunikálásához, tárolásához, terjesztéséhez (több szinten keresztül), továbbá nyilvánosan megjeleníteni ezen Felhasználói tartalmat.

 

(b) Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Felhasználói tartalommal kapcsolatban minden szükséges jogot birtokol vagy más módon rendelkezik azokkal, hogy a Felhasználói tartalom sem jelenleg, sem a későbbiekben nem sért, jogosulatlanul nem használ fel vagy tesz közzé, és egyéb módon sem sért szerzői jogot, üzleti titkot, bármely harmadik fél jogot vagy egyéb szellemi vagy egyéb tulajdonjogot, hogy a Felhasználói tartalom nem jogellenes, csalárd, fenyegető, sértő, bántó, rágalmazó, obszcén vagy egyéb módon kifogásolható, és - amennyiben Ön Nu Skin Brand Affiliate - hogy a Felhasználói tartalom megfelel a Nu Skin Szabályzatainak és Irányelveinek.

 

(c) Ön megszerezte valamennyi azonosítható személy írásos beleegyezését, hozzájárulását és/vagy engedélyét, aki megjelenik a Felhasználói tartalomban, vagy ha bármely ilyen azonosítható személy tizennyolc (18) évnél fiatalabb vagy az Ön tartózkodási helye szerinti ország jogszabályai szerint nem érte a nagykorúságot, Ön megszerezte az adott személy szülőjének vagy gyámjának írásos beleegyezését, hozzájárulását és/vagy engedélyt ahhoz, hogy az adott személy képmását a Felhasználói tartalom részeként a jelen Feltételekben meghatározott módon felhasználja. Ön beleegyezik, hogy kérésre másolatot ad át a Nu Skin részére minden ilyen beleegyezésről, hozzájárulásról és/vagy engedélyről. Ha olyan Felhasználói tartalmat küld be, amely tizennyolc (18) év alatti vagy az Ön tartózkodási helye szerinti ország jogszabályai szerint kiskorú azonosítható személy képmását tartalmazza, nyomatékosan javasoljuk, hogy ne adjon meg semmilyen azonosításra alkalmas információt (például a személy nevét vagy címét) ezen Felhasználói tartalomhoz.  

 

9.2 Felhasználói tartalom törlése. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Nu Skin saját belátása szerint és előzetes értesítés nélkül, bármikor felhasználhat, módosíthat, felülvizsgálhat, szűrhet vagy törölhet bármilyen Felhasználói tartalmat, beleértve, de nem kizárólagosan, az ilyen Felhasználói tartalmat a Nu Skin Szolgáltatások közül.

  

10. A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

 

A Nu Skin Szolgáltatások használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy nem teszi az alábbiakat:

 

(a) bármely jelen Feltétel vagy bármely helyi, állami, tartományi, nemzeti, regionális vagy nemzetközi jogszabály vagy előírás szándékos vagy nem szándékos megsértése;

(b) a Nu Skin Szolgáltatások vagy bármely más, a Nu Skin Szolgáltatásokkal kapcsolatban biztosított szoftver bármely részének dekompilálása, visszafordítása, visszafejtése, szétszedése vagy azokból egyéb módon forráskód származtatása;

(c) a Nu Skin Szolgáltatások alapján bármilyen módosítás, adaptáció, fejlesztés, javítás vagy fordítás elvégzése, illetve származékos alkotás létrehozása, valamint a Nu Skin Szolgáltatások jelen Feltételekkel vagy az alkalmazandó jogszabályokkal és előírásokkal ellentétes módon történő használata, másolása, módosítása, megváltoztatása vagy továbbítása;

(d) a Nu Skin Szolgáltatások elérése vagy használata a Nu Skin Szolgáltatások bármely funkciójának másolása céljából, vagy versenyképes termék felépítéséhez;

(e) a Nu Skin Szolgáltatások vagy azok bármely aspektusának licencbe adása, eladása, bérbeadása, kölcsönzése, átruházása, engedményezése, újraterjesztése vagy más módon kereskedelmi hasznosítása;

(f) bármely olyan anyag feltöltése, közzététele, e-mailben küldése, továbbítása vagy más módon elérhetővé tétele, amely:

(i) jogellenes, káros, fenyegető, sértő, zaklató, kárt okozó, rágalmazó, vulgáris, obszcén, pornográf, bántó, mások magánéletét sértő, gyűlöletkeltő, faji vagy etnikai szempontból kifogásolható, bűncselekményre buzdít, polgári jogi felelősséget von maga után, törvénysértő, vagy egyéb módon kifogásolható;

(ii) amelynek elérhetővé tételére Ön semmilyen jogszabály vagy szerződéses jogviszony alapján nem jogosult, illetve amely üzleti titkot vagy bizalmas    információt fed fel titoktartási megállapodás megsértésével;

(iii) sérti bármely fél szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, szerzői jogát vagy egyéb tulajdonjogát (beleértve a személyiségi jogokat);

(iv) kéretlen vagy jogosulatlan reklámot, üzleti felhívást, promóciós anyagokat, „levélszemetet”, „spamet”, „lánclevelet”, „piramisjátékot” vagy bármely más formában meghívást tartalmaz, vagy annak minősül;

(v) szoftvervírusokat vagy bármilyen más számítógépes kódot, fájlt vagy programot tartalmaz, amely a Nu Skin     Szolgáltatások működésének megszakítására, megsemmisítésére vagy korlátozására szolgál, illetve bármely számítógépes szoftver vagy hardver, telekommunikációs berendezés vagy a Nu Skin vagy bármely más Felhasználó adatai, vagy amelyek sértik más Felhasználó magánéletét;

(vi) hamis vagy félrevezető, illetve olyan benyomást kelt, amelyről Ön tudja, hogy helytelen, félrevezető vagy megtévesztő, vagy olyan anyagot, amely bármilyen módon kiskorúakat károsíthat vagy kárt okozhat számukra;

(g) a Nu Skin Szolgáltatások felhasználása bármely más személyre vagy entitásra vonatkozó információ továbbításához, terjesztéséhez, közzétételéhez vagy beküldéséhez, ideértve a korlátozás nélkül mások fényképeit az engedélyük nélkül, személyes kapcsolattartási adataikat, hitel-, terhelési vagy egyéb információkat, vagy egyéb számlaszámokat;   

(h) zavarja a Nu Skin Szolgáltatások mások által történő használatát, vagy a Nu Skin azon képességét, hogy biztosítsa a Nu Skin Szolgáltatásokat;

(i) felelősséget teremt a Nu Skin számára, vagy azt okozza, hogy a Nu Skin elveszíti internetes szolgáltatóink vagy más harmadik fél szolgáltatók szolgáltatásait;

(j) a Nu Skin Szolgáltatások bármely más Felhasználójának a zaklatása vagy megsértése, illetve bármely más Felhasználóról bármilyen információ gyűjtése vagy tárolása, kivéve az egymással folytatott tranzakciók célját;

(k) bármely személy vagy entitás személyében történő bemutatkozás, önmaga más személyként vagy egyéb módon való hamis bemutatása, illetve bármely személlyel vagy jogi személyhez fűződő kapcsolatának hamisan történő bemutatása;

(l) automatizált szkriptek használata információgyűjtésre vagy egyéb interakcióra Nu Skin Szolgáltatások segítségével;

(m) a Nu Skin vagy bármely más fél szerzői jogi megjegyzés, védjegy vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzés eltávolítása, kitakarása vagy megváltoztatása;

(n) a Nu Skin Szolgáltatások egy készüléken, engedély nélkül történő használata, függetlenül attól, hogy lopott, elveszett vagy nem engedélyezett készülékről van-e szó, illetve bármely vezeték nélküli szolgáltató hálózat manipulálása vagy ahhoz történő illetéktelen csatlakozás;

(o) a Nu Skin Szolgáltatások bármely részének olyan járművek, nehézgépek üzemeltetése vagy olyan tevékenységek végzése közben történő használata, ahol az Ön részéről történő elégtelen figyelem személyi sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat; vagy

(p) bármely harmadik fél számára a fentiek bármelyikéhez adott támogatás, bátorítás, segítség, azok lehetővé tétele vagy engedélyezése.

 

11. SZAVATOSSÁGI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KIZÁRÁSA

           

ÖN KIFEJEZETTEN ELISMERI ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOKAT KIZÁRÓLAG A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „AHOGY ELÉRHETŐ” ALAPON HASZNÁLHATÓK, ÉS SEMMILYEN SZAVATOSSÁG NEM VONATKOZIK RÁJUK.

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A NU SKIN ÉS HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓI EZENNEL KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOKKAL, A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOKON VAGY AZOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALOMMAL, ILLETVE A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL NYÚJTOTT ÁRUKKAL VAGY SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS MINDENFAJTA KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST, SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT (KIVÉVE, HA AZ ADOTT TERMÉKRE VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN KIFEJEZETTEN SZEREPEL), BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALOMKÉPESSÉGRE, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A PONTOSSÁGRA ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓ MINDEN HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT. EGYES ÁLLAMOK TILTJÁK A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT – EZ ESETBEN A FENTI FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZATOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

A NU SKIN ÉS AZ EGYES HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓI NEM SZAVATOLNAK (A) A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK ÉLVEZETI JOGÁNAK ZAVARÁSTÓL VALÓ MENTESSÉGÉÉRT; (B) AZÉRT, HOGY A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDŐKÉPESEK, MEGSZAKÍTÁS-, HIBA- VAGY HIÁNYOSSÁGOKTÓL MENTESEK LESZNEK, VAGY MEGFELELNEK AZ ÖN IGÉNYEINEK; (C) A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK BIZTONSÁGÁÉRT, MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT VAGY IDŐSZERŰSÉGÉÉRT; VAGY (D) AZÉRT, HOGY A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY HIBÁJA VAGY HIÁNYOSSÁGA KIJAVÍTÁSRA KERÜL.

BÁRMILYEN TARTALOM VAGY ANYAG, AMELY A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA KÖZBEN LETÖLTÉSRE, TOVÁBBÍTÁSRA, TÁROLÁSRA, ELÉRÉSRE VAGY MÁS MÓDON MEGŐRZÉSRE KERÜL AZT SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN FELEL A KÉSZÜLÉKÉT ÉRINTŐ BÁRMILYEN KÁR VAGY ADATVESZTÉS VAGY ADATKÁROSODÁS KAPCSÁN A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐEN. A NU SKINTŐL VAGY BÁRMELYIK FÉLTŐL KAPOTT, ILLETVE A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK ÚTJÁN SZERZETT TANÁCS, MAGATARTÁS VAGY INFORMÁCIÓ, AKÁR SZÓBAN, AKÁR ÍRÁSBAN, SEMMILYEN SZAVATOSSÁGVÁLLALÁST NEM JELENT, HACSAK A JELEN FELTÉTELEK KIFEJEZETTEN NEM RENDELKEZNEK ERRŐL. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A NU SKIN A FENTI FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK HIÁNYÁBAN ESETLEG EGYÁLTALÁN NEM TUDJA KÍNÁLNI A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOKAT.

 

12. KÁRTALANÍTÁS

 

Ön beleegyezik, hogy kártalanítást, védelmet és kármentességet biztosít a Nu Skin, a Nu Skin harmadik fél szolgáltatói, valamint minden tulajdonosa, tisztviselője, igazgatója, tagja, vezetője, kapcsolt vállalkozása, leányvállalata, alkalmazottja, ügynöke, képviselője, vállalkozója, beszállítója, licencadója, jogutódja és engedményezettje számára bármilyen perből, követelésből, eljárásból, veszteségből, kárból, felelősségből, költségből vagy kiadásból (beleértve, de nem kizárólagosan az észszerű ügyvédi díjakat és a bírósági költségeket) eredően, amely a következők miatt merül fel: (a) a Nu Skin Szolgáltatások vagy bármely harmadik féltől származó tartalom és szolgáltatás elérése, felhasználása vagy azzal való visszaélés; (b) a jelen Megállapodás vagy a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeinek Ön általi megszegése; (c) minden olyan tartalom, amelyet a Nu Skin Szolgáltatásokon keresztül hoz létre, küld be, tesz közzé, továbbít vagy más módon tesz elérhetővé; (d) harmadik fél jogainak Ön általi megsértése, beleértve, de nem kizárólagosan, bármely személy vagy szervezet szellemi tulajdonának, tulajdonjogának vagy üzleti titkának, vagy bármely magánélethez vagy fogyasztóvédelmi jognak a megsértését, amely a jelen dokumentumban szerepel; e) bármilyen jogszabály megsértése; (f) az Ön részéről elkövetett hanyagság vagy szándékos kötelességszegés; (g) bármilyen ügylet Ön és bármely olyan személy vagy szervezet között, amelyet a Nu Skin Szolgáltatások használatával küld vagy más módon továbbít; (h) a Nu Skin Szolgáltatások egy másik felhasználójával kötött szerződés megszegése; vagy (i) a Nu Skin Szolgáltatások útján nyújtott termékekkel vagy szolgáltatásokkal való visszaélés. Ezen kötelezettség a jelen Megállapodás, a jelen Feltételek és/vagy a Nu Skin Szolgáltatások felmondása vagy lejárta után is hatályban marad. A Nu Skin fenntartja a jogot, hogy az Ön költségére kizárólagos védelmet és ellenőrzést vállaljunk minden olyan ügyben, amelyért kártalanítania kell a Nu Skint és Ön vállalja, hogy együttműködik az ilyen védelem esetén. A Nu Skin írásos beleegyezése nélkül Ön semmilyen ügyben nem rendelkezhet.

 

13. IRÁNYADÓ JOG

 

A jelen Feltételek és a jelen Megállapodás származási helye Utah állam (Amerikai Egyesült Államok). A jelen Feltételekre és a jelen Megállapodásra Utah állam anyagi jogi szabályai vonatkoznak, azok szerint értelmezendők, a jogválasztásra vonatkozó szabályok figyelembevétele nélkül, azzal a feltétellel azonban, hogy a jelen Feltételek 17. szakaszában szereplő Nu Skin Brand Affiliates választottbírósági megállapodásra a Szövetségi Választottbírósági Törvény az irányadó.

 

14. ELJÁRÓ BÍRÓSÁG KIVÁLASZTÁSA

 

14.1 Nu Skin Brand Affiliates. Ha Ön egy Nu Skin Brand Affiliate, a Jogvitával kapcsolatos választottbírósági tárgyalás és a választottbírósági eljárással kapcsolatos bírósági eljárás kizárólagos helyszíne (az alábbi 17. szakaszban meghatározottak szerint) a Választottbírósági megállapodásról szóló 17. szakasznak megfelelően az Egyesült Államok Utah államának Salt Lake megyéjében található. Ha a jelen Megállapodásból, a jelen Feltételekből vagy a Nu Skin Szolgáltatásokból eredő vagy azokkal kapcsolatos bármely jogvita vagy bármely más követelés, vita vagy ellentmondás nem kerül a 17. szakasznak megfelelően választottbíróság elé, az ilyen követelések, viták és ellentmondások elbírálására kizárólag a Salt Lake megyében (Utah állam) található állami és szövetségi bíróságok illetékesek. Ön elfogadja Salt Lake megye (Utah állam) állami és szövetségi bíróságainak személyes joghatóságát, és lemond a helyszín nem megfelelő voltával kapcsolatos bármilyen kifogásról. TOVÁBBÁ LEMOND AZ ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSHOZ VALÓ JOGÁRÓL. Annak érdekében, hogy akár deklaratív, akár kényszerítő jogorvoslat szülessen, ez a mentesség csak annyiban nyújtható, amely szükséges a felek egyéni igénye alapján indokolt enyhítéshez.

 

14.2 Nu Skin tagok, ügyfelek és egyéb felhasználók.

Ön ezennel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül beleegyezik, hogy aláveti magát az Amerikai Egyesült Államok Utah államának Salt Lake megyéjében található állami és szövetségi bíróságok kizárólagos illetékességének, és lemond a nem megfelelő bírói fórummal szembeni kifogásról a jelen Megállapodásból, a jelen Feltételekből, a Nu Skin Szolgáltatások Ön általi használatából, illetve a Nu Skin Szolgáltatásokon keresztül történő termék- vagy szolgáltatásvásárlásból eredő vagy azzal kapcsolatos követelések, viták vagy ellentmondások tekintetében. Ön beleegyezik, hogy az ezzel kapcsolatos peres ügyeket csak ezen bíróságok előtt indítja meg. Ön visszavonhatatlanul és feltétel nélkül vállalja, hogy Utah állam Salt Lake megyéjének semelyik bírósága előtt nem hivatkozik arra, hogy az ott benyújtott bármely követelés, vita vagy ellentmondás a nem megfelelő fórumon került benyújtásra. TOVÁBBÁ LEMOND AZ ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSHOZ VALÓ JOGÁRÓL. Annak érdekében, hogy akár deklaratív, akár kényszerítő jogorvoslat szülessen, ez a mentesség csak annyiban nyújtható, amely szükséges a felek egyéni igénye alapján indokolt enyhítéshez.

 

15. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA      

   

ÖN AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN ELFOGADJA, HOGY A NU SKIN VAGY A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK, ILLETVE BÁRMELY KAPCSOLÓDÓ ANYAVÁLLALAT, LEÁNYVÁLLALAT VAGY EGYÉB KAPCSOLT VÁLLALAT, JOGELŐD, JOGUTÓD, ENGEDMÉNYES, PARTNER, TULAJDONOS, TAG, VEZETŐ, TISZTVISELŐ, IGAZGATÓ, ALKALMAZOTT, BEFEKTETŐ, KÉPVISELŐ, ÜGYNÖK VAGY BESZÁLLÍTÓ LÉTREHOZÁSÁBAN, ELŐÁLLÍTÁSÁBAN VAGY FORGALMAZÁSÁBAN ÉRINTETT BÁRMELY MÁS FÉL (EGYÜTTESEN A „NU SKIN KAPCSOLT FELEK”), SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT, BÁRMILYEN BÜNTETŐ CÉLZATÚ, VÉLETLENSZERŰ, BÜNTETŐJOGI VAGY KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES VAGY KÖZVETETT KÁR TEKINTETÉBEN, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÜZLETI BEVÉTEL VAGY HASZON ELMARADÁSÁBÓL, A SZEMÉLYES VAGY ÜZLETI HÍRNÉV VAGY LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉBŐL, A HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, A GOODWILL ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ADATVESZTÉSBŐL, A BIZALMAS INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉBŐL, VAGY AZ ÜZLET MEGSZAKÍTÁSÁBÓL, AZ ADATOK SÉRÜLÉSÉBŐL VAGY BÁRMELY MÁS IMMATERIÁLIS VESZTESÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKAT (MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A NU SKIN KAPCSOLT FELEK ÉRTESÜLTEK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL), TEKINTET NÉLKÜL A FELELŐSSÉGI ELMÉLETRE (SZERZŐDÉSES, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI VAGY EGYÉB KÁROKOZÁS), AMELYEK A KÖVETKEZŐKBŐL EREDNEK VAGY EZEKKEL KAPCSOLATOSAK: (A) JELEN MEGÁLLAPODÁS VAGY A JELEN FELTÉTELEK BÁRMILYEN TÉNYLEGES VAGY FELTÉTELEZETT MEGSÉRTÉSE; (B) A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLATÁNAK KÉPESSÉGE; (C) HELYETTESÍTŐ ÁRUK, ADATOK, INFORMÁCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI; (D) HIBÁK, TÉVEDÉSEK VAGY PONTATLANSÁGOK A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN; (E) BÁRMILYEN HIBA, VÍRUS VAGY EGYÉB FÁJL VAGY ADAT, AMELY KÁROS LEHET A SZÁMÍTÓGÉPRE VAGY KOMMUNIKÁCIÓS BERENDEZÉSRE, VAGY A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOKRA VAGY AZON KERESZTÜL TOVÁBBÍTOTT ADATOKRA; (F) AZ ÖN ÁTVITELEIHEZ VAGY ADATAIHOZ TÖRTÉNŐ ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉS VAGY AZOK MÓDOSÍTÁSA; (G) BÁRMELY HARMADIK FÉL NYILATKOZATAI VAGY MAGATARTÁSA A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL; (H) BÁRMILYEN ÜZLET VAGY TRANZAKCIÓ ÖN ÉS BÁRMELY SZEMÉLY, ENTITÁS VAGY FELHASZNÁLÓ KÖZÖTT, AKIKNEK NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA SORÁN BÁRMILYEN TARTALMAT ELKÜLD VAGY TOVÁBBÍT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ÖN ÁLTAL EZEN SZEMÉLYEKNEK, SZERVEZETEKNEK VAGY FELHASZNÁLÓKNAK KÍNÁLT TERMÉKET VAGY SZOLGÁLTATÁST; (I) A NU SKIN TERMÉKEK FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓKÉNT ÉS BRAND AFFILIATE-KÉNT FENNÁLLÓ VÁLLALATI STÁTUSZA; (J) HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓ STÁTUSZA SZOLGÁLTATÓKÉNT AZ ÖN VAGY A NU SKIN SZÁMÁRA; (K) A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN TETT BÁRMELY LÉPÉS, MULASZTÁS VAGY EGYÉB MAGATARTÁS; VAGY (L) BÁRMELY EGYÉB, A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ÜGY.

A FENTIEK ÁLTALÁNOSSÁGÁNAK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, ÖN TOVÁBBÁ ELFOGADJA, HOGY A NU SKIN KAPCSOLT FELEK ÖNNEL VAGY AZ ÖN JOGUTÓDAIVAL VAGY MEGBÍZOTTJAIVAL SZEMBENI TELJES ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE A JELEN MEGÁLLAPODÁSBÓL, A JELEN FELTÉTELEKBŐL VAGY NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐEN VAGY AZZAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN KÖVETELÉSÉRT, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN SZERZŐDÉSBŐL, JOGELLENES KÁROKOZÁSBÓL VAGY MÉLTÁNYOSSÁGBÓL EREDŐ BÁRMELY KÖVETELÉST VAGY KERESETI OKOT, EGYETLEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁÉRT FIZETETT DÍJAK TELJES ÖSSZEGÉT, VAGY 50 USD ÖSSZEGET (VAGY A HELYI PÉNZNEMRE ÁTSZÁMÍTVA A MEGFELELŐ ÖSSZEGET), ATTÓL FÜGGŐEN, HOGY MELYIK A MAGASABB. MIVEL EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG A KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLEN KÁROK ALÓLI MENTESÍTÉST, EZÉRT EZEKBEN A JOGHATÓSÁGOKBAN A FELELŐSSÉG A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTT LEGKISEBB ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK.

HA ÖN AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK NEW JERSEY ÁLLAMÁBÓL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLÓ, AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, A FENTI „SZAVATOSSÁGI KIZÁRÁS” CÍMŰ SZAKASZOK ÉS A „FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA” CSAK A NEW JERSEY ÁLLAM JOGSZABÁLYAI ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG TERJEDNEK.  HA A JELEN SZAKASZOK BÁRMELY RÉSZÉT NEW JERSEY ÁLLAM JOGSZABÁLYAI ALAPJÁN ÉRVÉNYTELENNEK NYILVÁNÍTJÁK, AZ ILYEN RÉSZ ÉRVÉNYTELENSÉGE NEM ÉRINTI AZ ALKALMAZANDÓ SZAKASZOK TÖBBI RÉSZÉNEK ÉRVÉNYESSÉGÉT.

 

16. ÜGYVÉDI DÍJAK

 

Ha bármelyik fél keresetet vagy eljárást indít, akár választottbírósági kereset vagy eljárás, akár bírósági kereset vagy eljárás, a jelen Megállapodás vagy a jelen Feltételek rendelkezéseinek értelmezésére vagy érvényesítésére, az ilyen kereset vagy eljárás során nyertes fél jogosult az ilyen kereset vagy eljárás során felmerült ésszerű ügyvédi díjak és költségek megtérítésére.

 

17. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁS

 

NU SKIN BRAND AFFILIATES - KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSÁK EL EZT A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁST. BEFOLYÁSOLJA AZ ÖN JOGAIT.

 

17.1 Mit jelent a Kötelező választottbíróság? Valamennyi Jogvita rendezésének felgyorsítása érdekében (a kifejezés alábbi definíciója szerint), a Nu Skin kötelező választottbírósági eljárást indított közte és a Nu Skin Brand Affiliates között. A választottbírósági eljárás magában foglalja a Jogvita választottbíróként eljáró pártatlan harmadik fél elé történő terjesztését meghallgatás és döntés céljából. A választottbíró magánbíróként jár el, figyelembe veszi a felek bizonyítékait, és választottbírósági határozat formájában kötelező érvényű határozatot hoz. A választottbírói határozat jogerős ítélet, és a határozatról bíróság is ítéletet hozhat. A választottbíráskodás tárgya a Jogviták végső megoldása a rendes bírósági eljárásoknál gyorsabb, privátabb és kevésbé formális módon.

 

17.2 A választottbíróság kötelező és minden Jogvitára alkalmazandó. HA ÖN NU SKIN BRAND AFFILIATE, ÖN ÉS A NU SKIN EGYETÉRTENEK ABBAN, HOGY A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS AZ EGYETLEN ESZKÖZ BÁRMELY ÉS MINDEN JOGVITA RENDEZÉSÉRE, KIVÉVE A JELEN DOKUMENTUMBAN KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZOTT ESETEKET. A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBA VALÓ BELEEGYEZÉSSEL ÖN ÉS A NU SKIN LEMOND MINDEN JOGÁRÓL, HOGY A JOGVITÁK RENDEZÉSE ÉRDEKÉBEN ESKÜDTSZÉKI VAGY BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSOKAT FOLYTASSON, ÉS ELFOGADJA, HOGY A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ÍTÉLET VÉGLEGES, ÉS HOGY A BÍRÓSÁG ÍTÉLETET HOZHAT AZ ÍTÉLET ALAPJÁN.

 

17.3 A „Jogvita” meghatározása. A „JOGVITA” BÁRMELY MÚLTBELI, JELENLEGI VAGY JÖVŐBELI KÖVETELÉST, VITÁT, ELLENTMONDÁST, PERES ÜGYET VAGY PANASZT JELENT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SZERZŐDÉSEN, SÉRELMEN, ÍROTT JOGON, TÖRVÉNYEN, TERMÉKFELELŐSSÉGEN, MÉLTÁNYOSSÁGON VAGY BÁRMELY MÁS KERESETEN ALAPUL, (I) AMELY A JELEN MEGÁLLAPODÁSBÓL ERED VAGY AZZAL KAPCSOLATOS, ILLETVE ANNAK ÁLLÍTÓLAGOS MEGSZEGÉSÉBŐL, A JELEN FELTÉTELEKBŐL, A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK HIÁNYÁBÓL ERED VAGY AZZAL KAPCSOLATOS, VAGY NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELYIK ÜGYFELE, AZ ÖN ALSÓVONALÁBAN VAGY FELSŐVONALÁBAN LÉVŐ BRAND AFFILIATE, VAGY AZ ÖN ALSÓVONALÁBAN VAGY FELSŐVONALÁBAN LÉVŐ MÁRKATÁRSAK ÜGYFELEI ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁBÓL VAGY ANNAK LEHETETLENSÉGÉBŐL, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA AZ ÖN ÉS A NU SKIN FELEK BÁRMELYIKE (AZ ALÁBB MEGHATÁROZOTTAK SZERINT) KÖZÖTTI BÁRMELY ÉS MINDEN ILYEN IGÉNYT, VITÁT, ELLENTMONDÁST, PERES ÜGYET VAGY PANASZT, AZ ÖN ÉS A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓJA (MINDEGYIK A „HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓ”) KÖZÖTT (MINDEN ILYEN HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓ A JELEN 17. SZAKASZ, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁS HARMADIK FÉL KEDVEZMÉNYEZETTJE), AZ ÖN, A NU SKIN FELEK BÁRMELYIKE ÉS A NU SKIN HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓI KÖZÖTT, AZ ÖN ÉS EGY MÁSIK NU SKIN BRAND AFFILIATE KÖZÖTT (AKI A JELEN 17. SZAKASZ HARMADIK FÉL KEDVEZMÉNYEZETTJE, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁS), ÖN, A NU SKIN FELEK BÁRMELYIKE ÉS EGY MÁSIK NU SKIN BRAND AFFILIATE KÖZÖTT, VAGY ÖN, A NU SKIN FELEK BÁRMELYIKE, EGY MÁSIK NU SKIN BRAND AFFILIATE ÉS A NU SKIN BÁRMELY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓJA KÖZÖTT, VAGY (II) A JELEN MEGÁLLAPODÁS VAGY A JELEN FELTÉTELEK ÉRTELMEZÉSÉBŐL VAGY ÉRVÉNYESÍTÉSÉBŐL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS. A „Nu Skin Felek” a Nu Skin, a Nu Skin Enterprises, Inc., a Nu Skin Enterprises United States, Inc. és ezek anyavállalatai, leányvállalatai és egyéb kapcsolt vállalkozásai. A Nu Skin Enterprises, Inc., a Nu Skin Enterprises United States, Inc. és ezek anyavállalatai, leányvállalatai és egyéb kapcsolt vállalkozásai, valamint a Nu Skin  anyavállalatai, leányvállalatai és egyéb kapcsolt vállalkozásai a jelen 17. szakasz – Választottbírósági megállapodás – harmadik fél kedvezményezettjei. A „Jogvita” fogalmának jelen meghatározásában nincs szándék arra vonatkozóan, és nem is értelmezhető úgy, hogy lehetővé tegye bármely Jogvita csoportos keresetként történő elbírálását.

 

17.4 Közvetítés. A közvetítés olyan önkéntes eljárás, amellyel egy közvetítőként ismert semleges harmadik fél kísérli meg rendezni a szemben álló felek közötti Jogvitát. A közvetítő célja az, hogy elérje a felek kölcsönös megértését a Jogvitában, és rábeszélje őket arra, hogy közelítsék álláspontjaikat egymáshoz és remélhetőleg megegyezzenek a Jogvita kérdésében a felek általi megegyezés útján. Ha a vitában részt vevő valamennyi fél beleegyezik a közvetítésbe, akkor a Nu Skin elősegíti a közvetítést, amelyet Salt Lake City városban (Utah állam), a Nu Skin külső tanácsadójának irodájában tartanak. A közvetítés angol nyelven folyik. A közvetítés minden díját és költségét a közvetítésben részes felek egyenlően viselik. Ha a vitában részt vevő felek nem értenek egyet a közvetítéssel, vagy a megállapodás szerinti közvetítés nem jár sikerrel, akkor a vitát a jelen 17. szakaszban meghatározottak szerint választottbíróság elé terjesztik.

 

17.5 Választottbírósági felek. A választottbírósági eljárásban részt vevő valamennyi fél, beleértve Önt (Nu Skin Brand Affiliate), a Nu Skin feleket, egy másik Nu Skin Brand Affiliate képviselőt vagy a Nu Skin harmadik fél szolgáltatóit, a jelen 17. szakaszban „Választottbírósági felek”-nek nevezzük.

 

17.6 Választottbírósági eljárás.

 

17.6.1 AAA Választottbíróság, Választottbíróság székhelye és Választottbíróság helyszíne. Minden, közvetítéssel meg nem oldott vitát az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association, „AAA”) vagy annak kijelölt jogutódja által, a Kereskedelmi Választottbírósági Szabályzatának megfelelően, kötelező érvényű választottbírósági eljárással kell rendezni, és a választottbíró által hozott ítéletet a Salt Lake megyében (Utah állam) található bármely állami vagy szövetségi bíróság hozhatja meg, amely joghatósággal rendelkezik. A választottbírósági eljárás helye és székhelye Salt Lake megye (Utah állam), és a Salt Lake megyében (Utah állam) található állami és szövetségi bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek a választottbírósági eljárással kapcsolatos ügyekben, beleértve a választottbírósági eljárásra vonatkozó kérelmek és indítványok elbírálását, valamint a választottbírósági ítélet megerősítését, módosítását vagy érvénytelenítését. Ön és a Nu Skin beleegyezik abba, hogy a választottbírósági eljárással kapcsolatos ügyek elbírálására a Salt Lake megyében (Utah állam) található bármely állami vagy szövetségi bíróság személyes joghatósága alá tartozzon, és lemond a nem megfelelő helyszínnel szembeni kifogásról. Az eljárás egyetlen választottbíró előtt zajlik, aki végleges és kötelező érvényű határozatot hoz. A Választottbírósági eljárás helyszíne Salt Lake City (Utah, Egyesült Államok), a Nu Skin külső jogtanácsosának irodája.

 

17.6.2 Az AAA Kereskedelmi Választottbírósági Szabályzat elfogadott módosításai (Commercial Arbitration Rules, „CAR”). A 17.6.1 szakasz és a 17.6.2 szakasz következő alszakaszai szabályozzák a választottbírósági eljárást, a CAR-ban foglalt ellenkező értelmű rendelkezések ellenére.

 

17.6.2.1 Eljárási szabályok. Amennyiben a Választottbírósági felek a vita felmerülését követően másként nem állapodnak meg, a választottbírósági eljárásra nem vonatkoznak sem a Közép-afrikai Köztársaság „Gyorsított eljárásai”, sem a Közép-afrikai Köztársaság „Nagyobb horderejű, összetett kereskedelmi vitákra vonatkozó eljárásai”.

 

17.6.2.2 Mikor lehet választottbírósági igényt előterjeszteni? A választottbírósági eljárás iránti kérelemben előterjesztett követelés vagy a választottbírósági eljárásban előterjesztett viszontkereset vagy ellenkövetelés (együttesen: „választottbírósági követelés”) semmiképpen sem nyújtható be azon időpont után, amikor a választottbírósági követelésen alapuló jogi vagy méltányossági eljárás megindítása az alkalmazandó elévülési idő, a nyugvási idő vagy a követelések érvényesítésére vonatkozó szerződéses korlátozás miatt elévülne. Az alkalmazandó elévülési, válaszadási és szerződéses igényérvényesítési korlátozások szempontjából a választottbírósági igénynek az AAA általi kézhezvétele a választottbírósági igényen alapuló jogi vagy méltányossági eljárás megindításának minősül.

 

17.6.2.3 Egyedül eljáró választottbíró kiválasztása. A választottbírósági eljárás egyetlen választottbíró előtt zajlik. Mielőtt az AAA megkezdené a választottbíró kiválasztására irányuló eljárásokat, a Választottbírósági feleknek legalább tizenöt (15) naptári nappal az eredeti választottbírósági kérelem, az eredeti viszontkereset (ha van) és az eredeti viszontkereset (ha van) benyújtását követően kölcsönösen meg kell állapodniuk a választottbíró kijelöléséről.

 

17.6.2.4 A választottbíró kvalifikácója. Kivéve, ha a Választottbírósági felek kölcsönösen megállapodnak a választottbíró kinevezéséről a 17.6.2.3. szakasz szerint, a CAR eljárásainak megfelelően kiválasztott választottbírónak (a) olyan hivatásos választottbírónak kell lennie, aki legalább tíz (10) éves tapasztalattal rendelkezik az AAA választottbírósági eljárások lefolytatásában; (b) jogi végzettséggel kell rendelkeznie, és ügyvédi engedéllyel rendelkező jogászként és/vagy legalább tíz (10) éve bíróként tevékenykedik; (c) legalább öt (5) éves tapasztalattal kell rendelkeznie a szoftverlicenc-szerződések és felhasználási feltételek terén; és (d) bizonyos tapasztalattal kell rendelkeznie a közvetlen értékesítéssel foglalkozó, független vállalkozói forgalmazói hálózattal rendelkező többszintű marketingcégek terén.

 

17.6.2.5 Választottbírósági eljárások összevonása. A Választottbírósági felek megállapodnak abban, hogy a Nu Skin (de nem bármely más Választottbírósági fél) kérelmére a joghatósággal rendelkező bíróság (a) egyesítheti azokat a különálló választottbírósági eljárásokat, amelyekben a Nu Skin felek bármelyike félként vesz részt, az összes vagy egyes követelések tekintetében, ha ugyanazon felek között külön választottbírósági megállapodások vagy különálló választottbírósági eljárások vannak, és (b) egyesíti a különálló választottbírósági eljárásokat valamennyi vagy egyes követelések tekintetében, ha a Nu Skin Felek bármelyike egy harmadik féllel kötött külön választottbírósági megállapodás vagy külön választottbírósági eljárás részes fele, amennyiben (1) a választottbírósági megállapodások tárgyát képező követelések jelentős részben ugyanabból az ügyletből vagy kapcsolódó ügyletek sorozatából vagy a Nu Skin üzletágból származnak, (2) a közös ténybeli vagy jogi kérdés fennállása a különálló választottbírósági eljárásokban egymásnak ellentmondó határozatok lehetőségét teremti meg, és (3) az összevonás elmulasztásából eredő kárt nem ellensúlyozza az összevonást ellenző felek jogainak indokolatlan késedelmének vagy sérelmének kockázata vagy nehézsége. A Választottbírósági felek megállapodnak abban, hogy nem kerül sor a különálló választottbírósági eljárások további összevonására.

 

17.6.2.6 Tényfeltárás.  A választottbíró mérlegelési jogkörében elrendelheti a választottbírósági eljárás előtti információcserét a Választottbírósági felek között, beleértve, de nem kizárólagosan a Választottbírósági fél állításait vagy védekezését alátámasztó dokumentumok benyújtását, a kért dokumentumok benyújtását, a javasolt tanúk azonosítását és várható vallomásuk összefoglalóját, a választottbírósági tárgyaláson várhatóan tanúskodó szakértő tanúk jelentéseinek benyújtását, valamint a tanúk és a Választottbírósági felek letétbe helyezését. Továbbá a választottbíró belátásától függően a Választottbírósági felek előterjeszthetik a választottbírósági eljárás előtti rövid ismertetést a jogi alapról, a ténybeli háttérről és az álláspontokról.

 

17.6.2.7 A bizonyítékok bemutatása. A választottbíró lehetővé teszi, hogy a választottbírósági tárgyaláson a tanú tanúnyilatkozat és/vagy tanúvallomás útján bizonyítékot nyújtson be, annak ellenére, hogy az ellenérdekű felek nem adtak lehetőséget a tanú keresztkérdésére, de a választottbíró csökkentheti az ilyen bizonyítékoknak a választottbíró által adott súlyát. A választottbíró lehetővé teszi a tanúk vallomásának bemutatását a választottbírósági meghallgatáson tanúvallomás vagy videofelvétel útján, ami olyan körülmények között jött létre, hogy lehetővé tették a tanú keresztkérdezését, még akkor is, ha a tanú rendelkezésre áll a választottbírósági meghallgatáson való részvételre, és a választottbíró idézési jogkörének hatálya alá tartozik. A választottbíró lehetővé teszi, hogy a tanúk a választottbírósági meghallgatáson élő videoplatformon keresztül tegyenek vallomást, és az ilyen tanúk ugyanezen élő videoplatformon keresztül keresztkérdéseket tehetnek fel.

 

17.6.2.8 Diszpozitív indítványok. A választottbíró csak akkor ad helyt a Választottbírósági fél egyes vagy valamennyi követelését eldöntő indítványoknak, ha nincs vita a diszpozíció szempontjából lényeges tényekkel kapcsolatban, és a diszpozíció jogilag megalapozottan benyújtható.

 

17.6.2.9 A Választottbírósági eljárás időpontja. A választottbírósági eljárásra a Választottbírósági igény benyújtását követő hat (6) hónapon belül kerül sor, kivéve, ha valamennyi Választottbírósági fél másként állapodik meg, vagy ha a Választottbírósági fél valamelyikének alapos okból benyújtott kérelmére a hatáskörrel rendelkező bíróság másként rendelkezik.

 

17.6.2.10 A határozat dátuma. A Választottbírósági fél alapos okból benyújtott kérelmére a joghatósággal rendelkező bíróság meghosszabbíthatja a választottbíró számára a választottbírósági meghallgatás lezárását követően a határozatot, és az ilyen végzést a határozat kibocsátására rendelkezésre álló idő lejárta előtt vagy után is ki lehet adni.

 

17.6.2.11 Megalapozott ítélet. A választottbíró megalapozott indok alapján hoz ítéletet.

 

17.6.2.12  Nyelv. A választottbírósági eljárás angol nyelven folyik, de a kérelmező Választottbírósági fél kérésére és költségére,

a dokumentumokat és tanúvallomásokat lefordítják a kérelmező Választottbírósági fél nyelvére.

 

17.6.2.13  Csoportos keresetek tilalma. Semmilyen Jogvita nem bírálható el csoportos eljárásként Választottbírósági eljárásban vagy egyéb bírósági eljárásban.

 

17.6.2.14   Engedélyezett résztvevők. A választottbíráskodásban minden Választottbírósági fél csak a választottbíró fél jelenlétére korlátozódik, valamint Ön és az Ön Brand Affiliate azonosítója tekintetében azokra a személyekre, akik az Ön Nu Skin-nél nyilvántartott Brand Affiliate azonosítójában szerepelnek. Ezen túlmenően, minden választottbírósági eljárásban részt vevő fél legfeljebb három ügyvédre korlátozódik.

 

17.6.2.15  A Választottbíró díja és költségei. A választottbíró minden díját és költségét egyenlő mértékben viselik a választottbírósági eljárásban részt vevő felek, a végső ítéletben történő felosztás függvényében.

 

17.6.3 Választottbírósági ítéletek.

(a) A választottbírósági ítélet végleges és kötelező erejű. A választottbírósági eljárás a választottbírósági eljárásban részt vevő felek között felmerült minden létező igény és jogvita teljes körű rendezését biztosítja. Bármely választottbírósági ítélet alapján bármely állami vagy szövetségi bíróság ítélkezhet, amely Salt Lake megyében (Utah állam) található. Bármely választottbírósági ítélet kötelező és kizáró hatálya a választottbírósági eljárás tárgyát képező tényleges jogvitára és választottbírósági követelésre, valamint a választottbírósági eljárásban részt vevő felekre korlátozódik, és nem lesz semmilyen járulékos hatása semmilyen más jogvitára vagy követelésre.

 

(b) A választottbíró döntése írásban készül, és a szigorú jogi szabályok alkalmazásán alapul a választottbírósági eljárásban benyújtott bizonyítékok függvényében. A felmerült pénzbeli károk megtérítése mellett a választottbíró a győztes választottbírósági eljárásban részt vevő félnek megítélheti az eljárás költségeit és kiadásait is, beleértve, de nem kizárólagosan a választottbírósági díjakat és az észszerű ügyvédi költségeket. A büntető kártérítés azonban nem megengedett. SEM A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI FÉL, SEM A NU SKIN, SEM A NU SKIN HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓJA, SEM A NU SKIN VAGY A NU SKIN HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓINAK ANYA-, LEÁNY-, KAPCSOLT VAGY TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI, TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI, BEFEKTETŐI VAGY ELADÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN BÜNTETŐ, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE A JÖVŐBELI BEVÉTEL VAGY JÖVEDELEM ELMARADÁSÁT, VAGY AZ ÜZLETI HÍRNÉV VAGY LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉÉRT, AMELY A JELEN MEGÁLLAPODÁS VAGY A JELEN FELTÉTELEK MEGSZEGÉSÉBŐL VAGY ÁLLÍTÓLAGOS MEGSZEGÉSÉBŐL, VAGY A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOKBÓL, A VÁLASZTOTT FÉL FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓI ÉS A NU SKIN TERMÉKEK BRAND AFFILIATE STÁTUSZÁBÓL, VAGY EGY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓJÁNAK AZ ÖN VAGY A NU SKIN SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FÉLKÉNT TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS BÁRMELY CSELEKMÉNYBŐL, MULASZTÁSBÓL VAGY EGYÉB MAGATARTÁSBÓL ERED.

 

(c) A jelen Megállapodás 15. szakasza tartalmazza a felelősség korlátozását. A választottbírónak nem áll jogában olyan kártérítést megítélni a Nu Skin kapcsolt felekkel szemben (a 15. pontban meghatározottak szerint), amely értelmében a Nu Skin kapcsolt felek teljes összesített felelőssége meghaladja a Nu Skin kapcsolt felek felelősségének a jelen Megállapodás 15. pontjában meghatározott korlátozását.

 

17.6.4 Bizalmasság. Minden választottbírósági eljárás zártkörű és a nyilvánosság elől elzárt, és az eljárás során keletkezett dokumentumokat, beadványokat és tanúvallomásokat bizalmasan kell kezelni. A jogszabályok által előírt esetek kivételével, valamint a választottbírósági ítélet felhasználása a választottbírósági ítéletre vonatkozó bírósági ítélet meghozatalára vagy ellenzésére, illetve a választottbírósági határozatra vonatkozó ítélet megfellebbezésére vagy végrehajtására, sem a Választottbírósági fél, sem a választottbíró nem hozhatja nyilvánosságra a választottbírósági eljárás létezését, tartalmát vagy eredményét az összes Választottbírósági fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

 

17.6.5. A választottbírósági határozat alapján hozott ítélet végrehajtása; Ideiglenes intézkedés. A jelen választottbírósági megállapodás ellenére bármelyik választottbírósági eljárásban részt vevő fél fordulhat Utah állam illetékes bíróságához, vagy bármely más joghatósághoz, amennyiben szükséges, a választottbírósági ítélet vagy a választottbíró vagy az illetékes bíróság által a jelen választottbírósági megállapodás szerinti választottbírósági eljárásra vonatkozóan hozott ítélet vagy a választottbíró vagy az illetékes bíróság által hozott végzés végrehajtása érdekében. A jelen választottbírósági megállapodás ellenére bármelyik választottbírósági eljárásban részt vevő fél a Salt Lake megyében (Utah állam) található illetékes szövetségi vagy állami bírósághoz fordulhat, hogy (i) ideiglenes korlátozó végzést, ideiglenes tiltó végzést, más tiltó intézkedést vagy választottbírósági eljárás elrendelését kérje; vagy (ii) a Nu Skin vagy annak Harmadik fél Szolgáltatói által indított perben védjegyeik, szabadalmaik, szerzői jogaik vagy más szellemi tulajdonuk érvényesítése érdekében. Bíróságra bármilyen méltányossági kereset benyújtása, választottbírósági határozat vagy rendelet érvényesítése, illetve a választottbírósági határozat vagy végzés érvényesítése nem számít joglemondásnak semelyik választottbírósági eljárásban részt vevő fél részéről azon kötelezettségéről, hogy bármilyen Jogvitát választottbíróság elé terjesszen.

 

17.6.6 Rendelkezések érvényben maradása. Ez a választottbírósági megállapodás a jelen Megállapodás, a jelen Feltételek, vagy az Brand Affiliate azonosítója megszűnése vagy lejárta után is hatályban marad.

 

18. A HOZZÁFÉRÉSE MÓDOSÍTÁSA, FELFÜGGESZTÉSE VAGY MEGSZÜNTETÉSE

 

18.1 A Nu Skin általi módosítás, felfüggesztés vagy megszüntetés. A Nu Skin fiókjához és/vagy a Nu Skin Szolgáltatásokhoz való hozzáférése bármikor, részben vagy egészben, bármilyen okból vagy ok nélkül, az Ön előzetes értesítése nélkül módosítható, korlátozható vagy felfüggeszthető, kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok, szabályok vagy előírások, illetve az Ön Brand Affiliate Megállapodása és a Nu Skin Szabályzatok és Irányelvek előírják. Továbbá, a Nu Skin fiókja és/vagy a Nu Skin Szolgáltatásokhoz való hozzáférése bármikor, bármilyen okból vagy ok nélkül, az Ön előzetes értesítése nélkül megszüntethető, kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok, szabályok vagy előírások, illetve az Ön Brand Affiliate Megállapodása és a Nu Skin Szabályzatok és Irányelvek előírják. Bármely ilyen módosítást, korlátozást, felfüggesztést vagy megszüntetést a Nu Skin saját belátása szerint hajthat végre, és sem a Nu Skin, sem a külső szolgáltatók nem vállalnak felelősséget Ön vagy harmadik fél felé az Ön Nu Skin fiókjának és/vagy a Nu Skin Szolgáltatások hozzáférésének módosítása, korlátozása, felfüggesztése vagy megszüntetése miatt felmerülő károkért. A megszüntetés oka lehet többek között, de nem kizárólagosan: (a) a jelen Feltételek megsértése, valamint a Nu Skin Szolgáltatásokon keresztül közzétett, bármely más, a jelen Feltételekben hivatkozott szabályzat vagy irányelvek megsértése; b) a Nu Skin Szolgáltatások vagy azok bármely részének megszakítása vagy lényeges módosítása; c) bűnüldöző szervek, igazságügyi szerv vagy más kormányzati szerv részéről kapott felszólítás és/vagy végzés; d) olyan esetek, amikor az Ön számára nyújtott Nu Skin Szolgáltatások jogellenesek vagy azzá válhatnak; e) váratlan műszaki vagy biztonsági aggályok vagy problémák; (f) az Ön részvétele csalárd vagy illegális tevékenységekben; vagy (g) ha Ön Nu Skin Brand Affiliate, a Brand Affiliate Megállapodás vagy a Nu Skin Szabályzatok és Irányelvek megsértése.

 

18.2 Nu Skin fiókjának Ön általi megszüntetése. Nu Skin fiókját bármikor megszüntetheti, ha kapcsolatba lép a Nu Skin ügyfélszolgálatával:

 

Ausztria: +43720778055

Belgium: +3223420475

Csehország: +420296330519

Dánia:  +4578730602

Franciaország: +33980091440

Németország: +49613149 09108

Magyarország: +3617010045

Izland: +3545395010

Írország: +353 1697 1691

Izrael: +97237631104  

Olaszország: +390282952651

Luxemburg: +35220203648

Hollandia: +31850021853

Finnország: +358931583224

Norvégia: +4785295048

Lengyelország: +48838881261/p>

Portugália: +351300509562

Románia: +40312294653

Szlovákia: +421482304532

Dél-afrikai Köztársaság: +27120042705

Spanyolország: +34881800127

Svédország: +46271251257

Svájc: +41565880380

Ukrajna: 0800301984

Egyesült Királyság: +44 2039912659

 

18.3 Felhasználói tartalom az Ön Nu Skin fiókjának megszüntetése esetén. A Nu Skin fiókjának megszűnésekor, az adott Nu Skin fiókhoz kapcsolódó összes Felhasználói tartalom törlésre kerül. Ön továbbra is használhatja a Nu Skin Szolgáltatások bizonyos funkcióit Nu Skin fiók fenntartása nélkül, feltéve, hogy folyamatosan betartja a jelen Feltételeket és a jelen Megállapodást. Felveheti velünk a kapcsolatot a privacy@nuskin.com címen, ha bármilyen kérdése van az Adatvédelmi nyilatkozat szerinti jogainak gyakorlásával kapcsolatban az Ön által a Nu Skin Szolgáltatásokban megadott személyes adatokkal kapcsolatban.

 

19. A NU SKIN SZOLGÁLTATÁSOK BIZTONSÁGA

 

A Nu Skin Szolgáltatások kizárólag az Ön személyes használatára szolgálnak. Ön megérti és tudomásul veszi, hogy a Nu Skin Szolgáltatások nem biztos, hogy megfelelően működnek, hibákat tartalmazhatnak, és sérülésekre vagy meghibásodásokra hajlamosak. Ha a Nu Skin Szolgáltatások bármelyike meghibásodik vagy elromlik, vagy ha a Vera vagy bármely más Nu Skin mobilalkalmazás az Ön tudtával és/vagy beleegyezésével vagy anélkül letiltásra vagy eltávolításra kerül az Ön készülékéről, előfordulhat, hogy a Nu Skin Szolgáltatások egy része vagy egésze nem működik. Kizárólag Ön felel az ebből eredő követelésekért, felelősségekért, veszteségekért vagy károkért, amelyek bármilyen okból bekövetkeznek a készülékén tárolt személyes tartalom, adatok vagy anyagok jogosulatlan közzététele, továbbítása vagy felhasználása miatt, még akkor is, ha azok a Nu Skin Szolgáltatások letiltásából, illetve a Vera vagy bármely más Nu Skin mobilalkalmazás eltávolításából erednek az Ön tudtával és/vagy beleegyezésével vagy anélkül.

 

20. TERMÉKVÁSÁRLÁS ÉS VISSZATÉRÍTÉS

 

20.1 Érvényes piaci vásárlások. Önnek lehetősége van bizonyos termékek megrendelésére a Nu Skin Szolgáltatások felületen keresztül. Önre a vásárlás piacán érvényes termékmegrendelésekre vonatkozó vásárlási feltételek vonatkoznak, és az Ön felelőssége megismerni őket. Ha Ön Nu Skin Brand Affiliate, a vásárlására a Nu Skinnel kötött külön Brand Affiliate megállapodás és egyéb kapcsolódó megállapodások is vonatkoznak.

 

20.2 Visszaküldött rendelések. Ha a Nu Skin Szolgáltatások felületen keresztül vásárolt Nu Skin terméket szeretné visszaküldeni, kérjük, olvassa el az adott piacra vonatkozó visszaküldési irányelveket, amelyek megtalálhatók a Nu Skin weboldalán.

 

20.3 Termékvásárlások és árképzés. A megadott számlázási és egyéb információnak valósnak és pontosnak kell lennie. Bármely valótlan vagy pontatlan információ megadása megsérti a jelen Feltételeket agy a jelen Megállapodást. A fizetési eljárás elvégzésével Ön vállalja, hogy elfogadja és kifizeti a kért termék(ek)et vagy szolgáltatás(oka)t. Vállalja és szavatolja, hogy jogosult bankkártyát vagy más fizetési formákat használni a tranzakciók teljesítése érdekében.

 

20.4 Helytelen árképzés. Abban az esetben, ha a termék nem megfelelő áron jelenik meg, vagy leírása nem helyes információkat tartalmaz gépelési hiba, az ár elírása, vagy rossz leírás következtében, a Nu Skin jogosult visszautasítani vagy törölni minden olyan megrendelést, amely a rossz áron meghirdetett termékre lett leadva, kivéve, ha azt alkalmazandó jogszabály vagy előírás tiltja. A Nu Skin jogosult visszautasítani vagy törölni minden ilyen megrendelést, függetlenül attól, hogy a rendelés visszaigazolása megtörtént-e, vagy hogy egy bankkártya meg lett-e terhelve. Továbbá, a Nu Skin fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármely okból visszautasítson vagy töröljön bármilyen megrendelést. Amennyiben bankkártyája már meg lett terhelve a vásárlásért, és rendelése törlésre került, a Nu Skinnek azonnal jóvá kell írnia az adott összeget az Ön bankszámlaszámára.

 

20.5 Termékleírások. Minden termékleírás esetén a pontosságra törekszünk. Mindazonáltal nem szavatoljuk, hogy bármely termékleírás vagy a termékekkel kapcsolatos más tartalom pontos, teljes, megbízható, aktuális vagy hibáktól mentes. Amennyiben úgy találja, hogy egy termék nem felel meg a leírásának, az összes jogorvoslati lehetősége az, hogy a terméket visszaküldi a Nu Skin Visszaküldési szabályzatának megfelelően, amely megtalálható a helyi Nu Skin weboldalon.

 

20.6 Vásárlási korlátok. A fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül (a) kupon, kuponkód, promóciós kód vagy más promóció betartására feltételeket szabjunk meg, (b) megváltoztassunk egy termékleírást, (c) korlátozzuk bármely termék vagy szolgáltatás elérhetőségét, (d) felfüggesszük bármely termék vagy szolgáltatás nyújtását, vagy (e) megtagadjuk az Ön bármely vásárló számára bármely termék vagy szolgáltatás nyújtását. Bármely Nu Skin termék vagy szolgáltatás ára vagy elérhetősége értesítés nélkül bármikor módosulhat.

 

20.7 Promóciók. A Nu Skin Szolgáltatások versenyeket vagy promóciókat tartalmazhatnak, amelyek megkövetelik, hogy a részvételhez anyagot vagy információt küldjön magáról vagy Nu Skin üzletéről. Felhívjuk figyelmét, hogy minden ilyen, a Nu Skin Szolgáltatásokon keresztül felajánlott nyereményjátékra vagy promócióra külön feltételek vonatkozhatnak, amelyek többek között tartalmazhatnak alkalmassági követelményeket, például életkorhatárokat és földrajzi korlátozásokat. Ha Ön úgy dönt, hogy részt vesz ilyen nyereményjátékokon vagy promóciókban, az Ön felelőssége, hogy megismerje a vonatkozó feltételeket, és részvételével vállalja, hogy betartja azokat a feltételeket, amelyek minden tekintetben kötelező erővel bírnak és véglegesek. Bármely promóció érvénytelen azokban a joghatóságokban, ahol tilos.

 

21. ÁTRUHÁZÁS

 

Ön nem ruházhatja át jogait és nem adhatja át kötelezettségeit a Nu Skin kifejezett írásbeli engedélye nélkül, a vállalkozásának, illetve annak eszközei teljes vagy lényeges részének értékesítését kivéve. A Nu Skin bármikor átruházhatja jogait és kötelezettségeit, az Ön előzetes értesítése nélkül.

 

22. HARMADIK FÉL KEDVEZMÉNYEZETTI JOGOK

 

Az itt kifejezetten meghatározott esetek kivételével a jelen Feltételekben vagy a jelen Megállapodásban nem részes félként szereplő személyek nem minősülnek a jelen Feltételek vagy a jelen Megállapodás kedvezményezettjeinek, és a jelen Feltételekben vagy a jelen Megállapodásban nem részes félként szereplő személyek nem jogosultak a jelen Feltételek vagy a jelen Megállapodás bármely rendelkezésének érvényesítésére.

 

23. HARMADIK FELEK OLDALAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI

 

A Nu Skin Szolgáltatások harmadik felek tulajdonában lévő vagy üzemeltetett webhelyekre, szoftverekre vagy szolgáltatásokra irányíthatnak („Harmadik felek oldalai”). A Nu Skin nem vizsgálta át a Harmadik fél összes weboldalát, amelyre átirányíthatják, továbbá a Nu Skin nem rendelkezik ráhatással az ilyen harmadik fél weboldalakra. Továbbá a Nu Skin nem felel (a) az ilyen Harmadik fél weboldalak tartalmáért és működéséért, vagy (b) az ilyen Harmadik fél weboldalak adatkezeléséért vagy más gyakorlataiért, illetve nem rendelkezik ráhatással ezekre. Az a tény, hogy a Nu Skin Szolgáltatások az ilyen Harmadik felek oldalaira irányítják Önt, nem jelenti az ilyen Harmadik felek oldalainak jóváhagyását vagy népszerűsítését. A Nu Skin Szolgáltatások csak a kényelem kedvéért irányítják Önt az ilyen Harmadik fél weboldalakra. Ön felel az ilyen Harmadik felek weboldalaival kapcsolatos költségekért, beleértve az esetleges licencdíjakat és szolgáltatási díjakat. Ennek megfelelően a Nu Skin nyomatékosan javasolja, hogy ismerkedjen meg az ilyen Harmadik fél weboldalak használati feltételeivel és gyakorlataival. A Harmadik fél weboldalak hivatkozásokat nyújthatnak más weboldalakra és alkalmazásokra a Nu Skin engedélyével vagy anélkül. A Nu Skin nem támogatja ezeket a weboldalakat, és sem jelenleg, sem a későbbiekben nem felel az ezekre a weboldalakra és alkalmazásokra mutató hivatkozásokért, az ilyen weboldalakon és alkalmazásokon vagy azokon keresztül elérhető bármilyen tartalomért, hirdetésekért, termékekért vagy egyéb anyagokért, valamint az ezekből fakadó esetleges veszteségekért vagy károkért. ÖN EGYETÉRT AZZAL, HOGY SAJÁT FELELŐSSÉGRE HASZNÁLJA A HARMADIK FÉL WEBOLDALAKAT, SZOFTVEREKET ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT, A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL BELEÉRTVE BÁRMELY TARTALMAT, INFORMÁCIÓT, ADATOT, HIRDETÉST, TERMÉKET VAGY BÁRMELY MÁS, EZEN HARMADIK FÉL WEBOLDALAKON, SZOFTVEREKEN VAGY SZOLGÁLTATÁSOKON VAGY EZEN WEBOLDALAKON, SZOFTVEREKEN VAGY SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ ANYAGOT, ÉS EZEN HASZNÁLATRA AZ ADOTT WEBOLDAL, SZOFTVER ÉS SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI VONATKOZNAK. ÖN MENTESÍTI A NU SKIN-T ÉS A NU SKIN HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓIT MINDEN OLYAN FELELŐSSÉGGEL ÉS/VAGY KÁRRAL SZEMBEN, AMELY BÁRMELY HARMADIK FÉL WEBOLDALÁNAK HASZNÁLATÁBÓL, VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL WEBOLDALÁRÓL SZÁRMAZÓ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉBŐL ERED.  A Nu Skin jogosult bármikor és saját belátása szerint technológiai vagy egyéb eszközökkel előzetes értesítés nélkül blokkolni a Harmadik fél weboldalakra és alkalmazásokra mutató hivatkozásokat.

 

24. RENDSZERLEÁLLÁSOK

 

A Nu Skin és harmadik fél szolgáltatói karbantartási és egyéb célokból időnként rendszerleállásokat terveznek a Nu Skin Szolgáltatások számára. Ezenkívül előre be nem tervezett leállások is előfordulhatnak. Sem a Nu Skin, sem harmadik fél szolgáltatói nem vállal felelősséget a Nu Skin Szolgáltatások bármely okból bekövetkező olyan elérhetetlenségéért, adatveszteségért vagy tranzakció-megszakadásért, amelyeket a betervezett vagy be nem tervezett rendszerleállások okoznak, valamint nem vállal felelősséget az ebből fakadó késedelmekért, téves teljesítésekért vagy az adatok küldésének elmaradásáért, bármely harmadik fél tevékenységéért, bármely más leállásért, amelyet a webhosztok leállása, az internet-infrastruktúra összeomlása, vagy a külső, a Nu Skin Szolgáltatásoktól független hálózat összeomlása eredményez.

 

25. EXPORTKORLÁTOZÁSOK

 

Ön nem használhatja, exportálhatja vagy újraexportálhatja a Nu Skin Szolgáltatásokat, kivéve az Egyesült Államok jogszabályainak és azon joghatóság jogszabályainak megfelelően, amelyben Önnek a Szolgáltatásokat nyújtották. Ön vállalja, hogy (a) betartja az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Exportigazgatási Szabályzatának, az Egyesült Államok Nemzetközi Fegyverforgalmi Szabályzatának, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma által irányított alkalmazandó amerikai szankcióknak és embargóknak, valamint az összes alkalmazandó nemzetközi, nemzeti, állami és helyi jogszabálynak és előírásnak a rendelkezéseit, beleértve korlátozás nélkül az összes alkalmazandó import és felhasználási korlátozást, amennyiben azok vonatkoznak Önre.

 

26. SZOLGÁLTATÓI KIFIZETÉS

 

Ön vállalja, hogy megfizeti a vezeték nélküli szolgáltatója által felszámított összes díjat, ha van ilyen, a Nu Skin Szolgáltatásokért és a kapcsolódó adathasználati díjakat, ha vannak ilyenek, függetlenül attól, hogy elektronikusan letöltötte, telepítette vagy használta-e a Nu Skin Szolgáltatásokat. Nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan felelősségért, veszteségért vagy kárért, amely a Nu Skin Szolgáltatások működésében bekövetkezett bármilyen meghibásodásból vagy esedékes fizetései elmulasztásából származik.

 

27. ÉRTESÍTÉSEK

 

A Nu Skin Szolgáltatások használatával beleegyezik abba, hogy a Nu Skin Szolgáltatásokkal kapcsolatos összes megállapodást, kommunikációt, közleményt és közzétételt elektronikus formában megkapja, ideértve a rövid szöveges üzenetszolgáltatást („SMS”) is.

 

28. TERJESZTÉSI CSATORNÁK

 

A Vera és más Nu Skin mobilalkalmazások az Apple App Store, a Google Play vagy más terjesztési csatornákon (egyenként „Terjesztési csatorna”) keresztül válhatnak elérhetővé. Ha a Verát vagy más My Nu Skin alkalmazást egy Terjesztési csatornán keresztül éri el, előfordulhat, hogy a terjesztési csatorna további feltételei vonatkoznak Önre. Ezek a feltételek csak Ön és a Nu Skin között érvényesek, a Terjesztési csatornára vonatkozóan nem.

Amennyiben a Vera vagy más Nu Skin alkalmazás elérhetővé válik az Ön számára egy Apple márkájú termékkel („Apple-kompatibilis szoftver”) kapcsolatban, a jelen Feltételekben meghatározott egyéb feltételeken túlmenően a következő feltételek érvényesek:

 

 • Ön és a Nu Skin egyaránt tudomásul veszik, hogy a jelen Feltételek csak Ön és a Nu Skin között jönnek létre, nem pedig az Apple Inc.-vel („Apple”), és hogy a Nu Skin és az Apple között a Nu Skin és harmadik fél szolgáltatói, nem pedig az Apple, kizárólagos felelősséget vállalnak az Apple által támogatott szoftverért és annak tartalmáért.
 •  Ön nem használhatja az Apple-kompatibilis szoftvert olyan módon, amely sérti vagy összeegyeztethetetlen az App Store szolgáltatási feltételeiben az Apple-kompatibilis szoftverre meghatározott használati szabályokkal, vagy egyéb módon ellentétes azokkal.
 •  Az Apple-kompatibilis szoftver használatára vonatkozó engedélye egy nem átruházható licencre korlátozódik, amely az Apple által támogatott szoftvernek az Ön tulajdonában vagy felügyelete alatt lévő iOS-termékeken való használatára vonatkozik, az App Store szolgáltatási feltételeiben meghatározott használati szabályoknak megfelelően.
 •  Az Apple nem tartozik semmilyen kötelezettséggel karbantartási vagy támogatási szolgáltatás nyújtására az Apple által támogatott szoftverrel kapcsolatban.
 •  Az Apple nem vállal sem kifejezett, sem jogszabályban foglalt hallgatólagos felelősséget semmilyen termékgarancia kapcsán. Abban az esetben, ha az Apple-kompatibilis szoftver nem felel meg a vonatkozó jótállásnak, értesítheti az Apple-t, és az Apple visszatéríti Önnek az Apple-kompatibilis szoftver vételárát, adott esetben; és az alkalmazandó jogszabályok által megengedett maximális mértékig az Apple-t semmilyen más jótállási kötelezettség nem terheli az Apple-kompatibilis szoftverrel kapcsolatban, illetve bármilyen más olyan követelés, veszteség, kötelezettség, kár, költség vagy kiadás kapcsán, amely az előírásoknak való megfelelés elmulasztásának tulajdonítható, amely a Nu Skin és harmadik fél szolgáltatói kizárólagos felelőssége alá tartozik, adott esetben, amennyiben az az alkalmazandó jogszabályok alapján nem kizárható.
 • Ön és a Nu Skin egyaránt tudomásul veszik, hogy a Nu Skin és harmadik fél szolgáltatói – nem pedig az Apple – felelősek az Ön vagy bármely harmadik fél Apple-kompatibilis szoftverrel vagy annak birtoklásával és/vagy használatával kapcsolatos követeléseinek kezeléséért. Apple-kompatibilis szoftver, beleértve, de nem kizárólagosan: (i) termékszavatossági igények; (ii) minden olyan állítás, amely szerint az Apple által támogatott szoftver nem felel meg a vonatkozó jogi vagy szabályozási követelményeknek; és (iii) fogyasztóvédelmi vagy hasonló jogszabályokból eredő követelések.
 • Abban az esetben, ha harmadik fél azt állítja, hogy az Apple-kompatibilis szoftver vagy annak a végfelhasználó általi birtoklása és használata sérti a harmadik fél szellemi tulajdonjogait a Nu Skin és az Apple közötti megállapodás szerint, a szellemi tulajdonjogok megsértésére vonatkozó követelések kivizsgálásáért, védelméért, rendezéséért és a teljesítésért kizárólag a Nu Skin és a harmadik fél szolgáltató, nem pedig az Apple felel.
 • Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön (i) nem egy, az Egyesült Államok kormánya által embargó alá helyezett ország, illetve nem egy, az Egyesült Államok kormánya által „terrorizmust támogató”-nak minősített ország lakosa; és (ii) nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott felekre vonatkozó listáinak egyikén sem.
 • Ha bármilyen kérdése, panasza vagy követelése van az Apple-kompatibilis szoftverrel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Nu Skin vállalattal az alábbiak szerint:

Címzett:  Legal

Nu Skin International, Inc.

75 West Center Street

Provo, Utah 84601

Amerikai Egyesült Államok

 

Ön és a Nu Skin egyaránt tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Apple és az Apple leányvállalatai harmadik felek a jelen Feltételek kedvezményezettjeivel kapcsolatban, ami az Apple-kompatibilis szoftvert illeti, és hogy a jelen Feltételek Ön általi elfogadásával az Apple-nek joga lesz (és úgy kell tekinteni, hogy elfogadta a jogot) érvényesíteni a jelen Feltételeket Önnel szemben az Apple-kompatibilis szoftver tekintetében, mint annak harmadik fél kedvezményezettje.

 

29. SZERZŐI JOG

 

A Nu Skin szerzői jogok megsértésére vonatkozó irányelve, és a Nu Skin a szerzői jogsértési panaszok intézésére kinevezett megbízottja a Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakat foglalja magában:

 

A NU SKIN SZERZŐI JOGOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATA

 

A Nu Skin tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait, és ugyanezt megköveteli a Nu Skin Szolgáltatások felhasználóitól is. A Nu Skin – adott körülmények közt és belátása szerint – letilthatja és eltávolíthatja azon anyagok elérhetőségét, amennyiben azok sértik mások tulajdonjogait. A Nu Skin ezenkívül – belátása szerint – letilthatja és eltávolíthatja azokat a linkeket és hivatkozásokat, amelyek olyan online helyre mutatnak, ahol a szerzői jogokat sértő anyagok vagy tevékenységek találhatók. Ha úgy véli, hogy az Ön szerzői műve a Nu Skin Szolgáltatások által a szerzői jogokat megsértve került felhasználásra, kérjük, erről írásban értesítse a Nu Skint. Ennek a levélnek a következőket kell tartalmaznia:

 • azon személy elektronikus vagy fizikai aláírását, aki jogosult eljárni az állítólagos jogsértéssel érintett szerzői mű tulajdonosa nevében;
 • a szerzői mű leírását, amelyet a jogsértés állítása szerint érint, ideértve a szerzői mű másolatát vagy annak a weboldalnak a címét, ahol a szerzői mű megtalálható;
 • az Ön állítása szerint jogsértéssel érintett anyag helyének azonosítását a Nu Skin Szolgáltatásokban, vagy egy másik weboldalra mutató linket vagy hivatkozást, amely az állítása szerint a jogsértéssel érintett anyagot tartalmazza;
 • az Ön nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét;
 • a nyilatkozatát arról, hogy Ön jóhiszeműen véli azt, hogy a kérdéses anyag vitatott felhasználását nem engedélyezte a szerzői jogi jogosult, a szerzői jogi jogosult megbízottja vagy jogszabály; és
 • a büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát arról, hogy az értesítése pontos és hogy Ön a szerzői jogi jogosultja jogsértéssel állítólagosan érintett anyagnak, vagy felhatalmazással rendelkezik arra, hogy eljárjon a szerzői jogi jogosult nevében.
 •  

  a Nu Skin Szolgáltatások kapcsán a Nu Skin szerzői jogi jogsértésekkel kapcsolatos igényekre vonatkozó értesítéseket intéző szerzői jogi megbízottja: Blaine Knight, akinek az elérhetősége a következő:

  Postai cím:

  Nu Skin International, Inc.

  75 West Center Street

  Provo, Utah 84601

  Amerikai Egyesült Államok

   

  E-mailben:

  bknight@nuskin.com

  Telefonon:

  (801) 345-3800

  Fax útján:

  (801) 345-3899

   

  30. TELJES MEGÁLLAPODÁS

   

  A jelen Megállapodás, a jelen Feltételek, a Nu Skin Adatvédelmi szabályzat, valamint bármely más, kifejezetten hivatkozással beépített dokumentum képezi az Ön és a Nu Skin közötti teljes megállapodást, amely a Nu Skin Szolgáltatások használatát és minden kapcsolódó tevékenységet szabályozza. Ezen Feltételek kiegészítik és nem helyettesítik az Önre vonatkozó egyéb irányelveket, beleértve, de nem kizárólag, a Nu Skin Brand Affiliate Megállapodást, valamint a Nu Skin Szabályzatot és Irányelveket.

   

  31. JOGLEMONDÁS KIZÁRÁSA

   

  A jelen Feltételek szerinti bármely jog vagy rendelkezés Nu Skin általi gyakorlásában vagy érvényesítésében való késedelme vagy annak elmulasztása nem jelenti az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondást.

   

  32. FEJLÉCEK   

   

  A jelen Megállapodásban használt fejléceket kizárólag a referencia kedvéért alkalmazzuk, nem pedig a Megállapodás értelmezését elősegítő eszközként.

   

  33. Részleges érvénytelenség     

    

  Ha a jelen Feltételek bármely része jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az adott rész elválasztottnak tekintendő, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

   

  34. KAPCSOLAT

   

  Ha bármilyen kérdése van a jelen Feltételekkel kapcsolatban, vagy további információkat szeretne kapni, visszajelzést szeretne küldeni vagy szeretné felvetni aggályait a Nu Skin Szolgáltatások kapcsán, kérjük, lépjen kapcsolatba a Nu Skinnel a privacy@nuskin.com címen.

   

  Hatályos: 2022. augusztus 3.

  Copyright © 2022 Nu Skin. Minden jog fenntartva.