Oletko vielä täällä?

JATKA

Käyttöehdot


 

Tervetuloa!

 

Näitä käyttöehtoja (”ehdot”) sovelletaan osoitteessa www.nuskin.com olevan Nu Skin -verkkosivuston (”sivusto”) käyttöösi, asiakkaille tarkoitetun Nu Skin Vera™ -mobiilisovelluksen käyttöösi, sovelluksen, jonka avulla voit tutustua innovatiivisiin kauneus- ja hyvinvointituotteisiin (”Vera”), sekä kaikkien muiden tuotteidemme, ominaisuuksiemme, palveluidemme, teknologioidemme ohjelmistojemme, verkkosivustojemme ja mobiilisovellustemme käyttöösi (yhdessä, ja yhdessä sivuston ja Veran kanssa: ”Nu Skinin palvelut”), lukuun ottamatta tapauksia, joissa nimenomaisesti mainitsemme muiden (kuin näiden) ehtojen soveltamisesta.

 

Nu Skin International, Inc. (”Nu Skin”) tarjoaa Nu Skinin palveluita käyttöösi, kun hyväksyt nämä ehdot ja tämän sopimuksen (”sopimus”) ehdot.

 

LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT NU SKININ PALVELUITA. MENEMÄLLÄ NU SKININ PALVELUIHIN, LATAAMALLA NIITÄ, JULKAISEMALLA NIITÄ TOISEN SIVUSTON KEHYKSESSÄ, SELAAMALLA NIITÄ TAI KÄYTTÄMÄLLÄ NIITÄ SUOSTUT JA HYVÄKSYT OLEVASI NÄIDEN EHTOJEN SEKÄ NU SKININ TIETOSUOJAILMOITUKSEN JURIDISESTI SITOMA.

JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA TAI NU SKININ TIETOSUOJAILMOITUSTA, ÄLÄ KÄYTÄ NU SKININ PALVELUITA. JOS OLET JO LADANNUT VERAN TAI JONKIN MUUN MOBIILISOVELLUKSEN, SINUN TULEE POISTAA SOVELLUKSEN ASENNUS JA LOPETTAA SEN KÄYTTÖ.

 

HUOMAA, ETTÄ NÄMÄ EHDOT SISÄLTÄVÄT NU SKININ JA SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJAN VASTUUNRAJOITUKSEN (KATSO KOHTA 15) JA MUITA TÄRKEITÄ TIETOJA LIITTYEN LAILLISIIN OIKEUKSIISI, KORVAUKSIIN JA VELVOLLISUUKSIIN. LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT NU SKININ PALVELUITA.

 

JOS OLET NU SKININ BRÄNDIKUMPPANI, NÄMÄ EHDOT SISÄLTÄVÄT MYÖS SOPIMUKSEN VÄLIMIESMENETTELYSTÄ (KATSO KOHTA 17). VÄLIMIESMENETTELYN SOPIMUS EDELLYTTÄÄ (RAJOITETUILLA POIKKEUKSILLA), ETTÄ LÄHETÄT VAATIMUKSET, JOITA SINULLA ON NU SKINIÄ, SEN SIDOSYRITYKSIÄ TAI NU SKININ KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJIA KOHTAAN, SITOVAAN JA LOPULLISEEN VÄLIMIESMENETTELYYN. VÄLIMIESMENETTELYN SOPIMUS SISÄLTÄÄ LISÄKSI SEN, ETTÄ (1) SAAT TEHDÄ VAATIMUKSIA NU SKINILLE, NU SKININ SIDOSRYHMILLE TAI NU SKININ KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJILLE AINOASTAAN YKSILÖNÄ, ET KANTAJANA TAI RYHMÄN JÄSENENÄ RYHMÄ- TAI EDUSTAJAKANTEESSA TAI -TOIMENPITEESSÄ, (2) SAAT AINOASTAAN HAKEA HYVITYSTÄ (ML. RAHALLISTA, KIELTOMÄÄRÄYS- JA VAHVISTUSKANNETTA) HENKILÖKOHTAISESTI, JA (3) ET EHKÄ PYSTY SAAMAAN NU SKINIÄ, NU SKININ SIDOSRYHMIÄ TAI NU SKININ KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJIA VASTAAN ESITETTYJÄ VAATIMUKSIA RATKAISTAVAKSI VALAMIEHISTÖN TAI TUOMIOISTUIMEN EDESSÄ. LUE TÄMÄ KOHTA HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT NU SKININ PALVELUITA.

 

Käyttäessäsi jotain Nu Skinin palveluiden tiettyä ominaisuutta saatat olla myös muiden sääntöjen, ohjeiden, palveluehtojen, tietosuojailmoitusten tai sopimusehtojen alainen.

 

Jos olet Nu Skinin brändikumppani, hyväksyt, että Nu Skinin palveluiden käyttöösi ei sovelleta ainoastaan näitä ehtoja vaan myös Nu Skinin brändikumppanin sopimusta sekä Nu Skinin toimintaperiaatteita ja menettelytapoja (sellaisina kuin ne määritellään jäljempänä kohdassa 2.1).

 

1. SITOVA SOPIMUS      

 

Nämä ehdot ja tämä sopimus muodostavat sitovan laillisen sopimuksen sinun, yksilönä, tai Nu Skinin brändikumppanien tapauksessa Nu Skinin brändikumppanitilin ryhmän tai organisaation valtuutettuna edustajana (jokaisessa tapauksessa ”sinä” tai ”sinun” jne.), ja Nu Skinin välillä (Nu Skiniin saatetaan myös viitata termeillä ”me”, ”meitä”, ”meidän” jne.). Näissä ehdossa kuvataan ehtoja, joiden mukaan Nu Skinin palveluita ja kaikkia niihin liittyviä ominaisuuksia, toiminnallisuutta, suosituksia ja sisältöä tarjotaan sinulle. Jos sallit, valtuutat, annat pääsyn tai muutoin myönnät muille henkilöille mahdollisuuden käyttää Nu Skinin palveluita tilisi tai laitteesi kautta (mukaan lukien, Nu Skinin brändikumppanin tapauksessa, muut liiketoimintaan osallistuvat henkilöt [kuten kyseinen termi määritetään Nu Skinin toimintaperiaatteissa ja menettelytavoissa] Nu Skinin brändikumppanitilisi puolesta, niihin kuitenkaan rajoittumatta) tai edustat kyseisiä henkilöitä juridisessa ominaisuudessa, kyseiset henkilöt katsotaan sisällytetyksi näiden ehtojen termeihin ”sinä”, ”sinun” jne.

 

Nu Skin saattaa muuttaa tai korvata nämä ehdot milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta sinulle, paitsi kun sovellettava laki, säännöt tai määräykset sitä vaativat. Jos jatkat Nu Skinin palveluiden käyttöä, olet näihin ehtoihin tehtyjen muutosten sitoma. Aika ajoin sinun tulisi tarkistaa näiden ehtojen ajantasainen versio.

 

2. NU SKININ PALVELUIDEN KÄYTTÖ; TILIN REKISTERÖINTI

 

2.1 Nu Skinin palveluiden käyttö. Vastineeksi Nu Skinin palveluihin pääsystä ja niiden käytöstä sinä hyväksyt, vahvistat ja vakuutat, että (a) voit täysi-ikäisenä solmia sitovan sopimuksen, (b) Nu Skinin palvelujen käyttösi on ainoastaan omaan ja lailliseen käyttöösi, (c) noudatat näitä ehtoja ja sovellettavia lakeja Nu Skinin palvelujen käytössä ja (d) tapauksissa, joissa jakaminen ei ole muutoin kielletty maasi paikallisissa laeissa, säännöissä ja säännöksissä, noudatat Nu Skinin ohjeita liittyen tietojen jakamiseen sosiaalisessa mediassa ja Nu Skinin tuoteväitteitä koskevia ohjeita, ennen ja jälkeen -kuvia ja muita Nu Skinin palvelujen kautta välitettyjä materiaaleja kaikkien Nu Skinin tuotteiden osalta.

 

Jos olet brändikumppani, hyväksyt, vahvistat ja vakuutat lisäksi, että noudatat Nu Skinin brändikumppanin sopimusta, Nu Skinin toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, Nu Skinin ohjeita tietojen jakamiseen sosiaalisessa mediassa, Nu Skinin tuoteväitteitä koskevia ohjeita, Nu Skinin mahdollisuutta koskevien kokemusten esittelyohjetta, Nu Skinin liiketoiminnan tiedotusta ja kaikkia muita sovellettavia Nu Skinin ohjeita (yhdessä ”Nu Skinin toimintaperiaatteet ja menettelytavat”) käyttäessäsi Nu Skinin palveluja. Jos käytät Nu Skinin palveluja ryhmän tai muun sellaisen organisaation puolesta, joka on Nu Skinin brändikumppani, esität ja takaat, että sinulla on valtuudet sitoa kyseinen taho tai organisaatio näihin ehtoihin, jolloin nämä ehdot soveltuvat kyseisen tahon tai organisaation ja Nu Skinin välillä, ja että sinulla on valtuudet tehdä kaikki näiden ehtojen sisältämät esitykset ja takuut kyseisen tahon tai organisaation puolesta mukaan lukien tässä kohdassa 2.1 määrätyt.

 

2.2 Tilin rekisteröinti; tilitiedot.  Rekisteröimällä Nu Skin -tilin (joko Nu Skin -brändikumppanitilin, Nu Skin -jäsentilin tai Nu Skin -asiakastilin) ja vastineeksi tällaisen tilin kautta sinulle tarjottuihin lisäpalveluihin, ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin pääsystä ja niiden käytöstä sinä hyväksyt, vahvistat ja vakuutat lisäksi, että kaikki antamasi tiedot ovat tarkkoja ja kattavia ja että ylläpidät ja päivität tietoja niiden pitämiseksi tarkkoina ja kattavina.

 

Ymmärrät ja hyväksyt, että salasanaasi voidaan käyttää luomaan sähköinen tietue ja sähköinen allekirjoitus sinua koskien ja että vastaat yksin kirjautumistunnuksesi, salasanasi ja mahdollisten Nu Skin -tiliisi liittyvien koodien pitämisestä luottamuksellisina. Hyväksyt sen, että ilmoitat Nu Skinille välittömästi salasanasi luvattomasta käytöstä sekä muista tietoturvaloukkauksista. Olet yksin vastuussa vaatimuksista, vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai muista vastuista, jotka johtuvat siitä, että et pidä Nu Skin -tilisi käyttäjätunnus-, salasana- ja kooditietojasi luottamuksellisina (tapahtuipa tämä laiminlyönti tai tietojen luovutus tietoisesti tai suostumuksellasi tai tietämättäsi ja ilman suostumustasi). Rajoittamatta edellä mainittua ymmärrät ja hyväksyt, että Nu Skin ei ole millään tavoin vastuullinen tai vastuuvelvollinen vilpillisistä ostoksista, jotka on tehty huolimattomasti turvattua salasanaasi käyttäen.

 

2.3 Henkilötiedot. Kun käytät Nu Skinin palveluja tai rekisteröit Nu Skin -tilin tai käytät sitä, Nu Skin kerää ja käsittelee tiettyjä henkilötietojasi (”henkilötiedot”). Näitä saattavat olla nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, laskutus- ja toimitusosoitteesi, maksutietosi, profiilikuvasi, sijaintisi, käyttöhistoriasi ja -tietosi, ostohistoriasi, kiinnostuksesi tuotteita kohtaan, kuvasi ja mahdolliset kyselyvastauksesi, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Näitä tietoja kerätään, käytetään ja luovutetaan Nu Skinin tietosuojailmoitusta noudattaen. Voit tarkastella sitä sivustolla ja sovelluksissa sekä tämän kohdan 2.3 lopussa olevan linkin kautta. Nu Skinin tietosuojailmoitus sisältyy näihin ehtoihin viitteenä. Käyttämällä Nu Skinin palveluja hyväksyt henkilötietojesi keräyksen ja käytön Nu Skinin tietosuojailmoituksen mukaisesti.

 

3. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET

 

3.1 Muut käyttäjät. Nu Skin tai sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajat eivät hallitse Nu Skinin palveluiden muiden käyttäjien (yhdessä ”käyttäjät”) käyttäytymistä tai niiden tietojen todenperäisyyttä tai tarkkuutta, joita muut käyttäjät jakavat Nu Skinin palvelujen kautta. Nu Skin tai sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajat eivät voi taata kenenkään sellaisen henkilön todellista henkilöllisyyttä, jonka kanssa olet yhteydessä Nu Skinin palveluiden kautta. Nu Skin tai sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajat eivät suosittele ketään henkilöä, joka käyttää tai rekisteröityy Nu Skinin palveluihin. NU SKIN TAI SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA VAHINGOISTA, ML. HENKILÖVAHINGOT, KUOLEMANTAPAUKSET TAI OMAISUUSVAHINGOT, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, JOTKA TOINEN NU SKININ PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄ ON AIHEUTTANUT.

 

3.2 Käyttäjäriidat. Hyväksyt sen, että olet täysin vastuussa vuorovaikutuksistasi muiden käyttäjien kanssa Nu Skinin palveluihin liittyen. Nu Skinillä tai sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajilla ei ole vastuuta tai velvollisuutta kyseisiin vuorovaikutuksiin liittyen. Nu Skin pidättää oikeuden osallistua riitoihin sinun ja Nu Skinin palveluiden toisen käyttäjän välillä, mutta sillä ei ole siihen velvollisuutta.

 

3.3 Nu Skinin brändikumppanit. Nu Skinin brändikumppanit ovat Nu Skinin itsenäisiä kolmannen osapuolen toimijoita, eikä Nu Skin ole vastuussa Nu Skinin brändikumppaneiden lausunnoista, toiminnasta tai puutteista Nu Skinin palveluihin liittyen eikä missään muussakaan yhteydessä. Ymmärrät ja hyväksyt, että Nu Skin ei hallinnoi eikä se ole vastuussa mistään Nu Skinin brändikumppanilta millään tavalla saamistasi tiedoista. Nu Skin ei vahvista Nu Skinin brändikumppanien millään tavalla jakamien materiaalien tarkkuutta tai luotettavuutta.

 

4. IKÄRAJAT

 

Sinun tulee olla vähintään 18-vuotias tai sijaintimaasi mukaisesti täysi-ikäinen sen mukaan, kumpi näistä on vanhempi, käyttääksesi Nu Skinin palveluja.

 

5. VERA EI OLE LÄÄKETIETEELLINEN SOVELLUS

 

Veran ja muiden vastaavien Nu Skinin palveluiden tarkoitus on mahdollistaa Nu Skinin tuotteisiin tutustuminen sinulle ja potentiaalisille tai nykyisille asiakkaillesi, Nu Skinin brändikumppaneille ja Nu Skinin asiakkaille. Vera ja muut vastaavat Nu Skinin palvelut saattavat myös auttaa tuotesuositusten antamisessa. Vera ja muut vastaavat Nu Skinin palvelut eivät ole lääketieteellisiä sovelluksia, eikä niitä ole tarkoitettu käyttöön minkäänlaisessa lääketieteellisessä tarkoituksessa. Rajoittamatta edellä mainittua Veraa ja muita vastaavia Nu Skinin palveluita ei ole tarkoitettu mihinkään seuraavista lääketieteellisistä tarkoituksista: (a) minkään sairauden diagnosointiin, ennaltaehkäisyyn, seurantaan, ennustamiseen, prognoosiin, hoitoon tai lievittämiseen, (b) tutkimaan, korvaamaan tai muokkaamaan kehon anatomiaa tai mitään fysiologista tai patologista prosessia tai tilaa eikä (c) vaikuttamaan kehon rakenteeseen tai toimintaan. Mahdolliset Veran tai vastaavien Nu Skinin palvelujen kautta annetut tuotesuositukset ovat vain viihde-, opetus- ja kätevyystarkoituksiin, eikä niiden ole missään tapauksessa tarkoitus tarjota tai korvata lääkärin tai muun terveysalan ammattilaisen ohjeita. Veran ja muiden vastaavien Nu Skinin palveluiden sisältämät lausunnot eivät ole Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (”FDA”) arvioimia, eikä mitään Nu Skinin tuotteita tai Nu Skinin palveluita ole tarkoitettu minkään sairauden tutkimiseen, diagnosointiin, seurantaan, lievittämiseen, hoitamiseen, parantamiseen eikä ehkäisemiseen. Iho-ongelmista, ravitsemusongelmista ja muista terveysongelmista kärsivien tulee kääntyä ihotautilääkärin puoleen diagnoosin ja hoidon saamiseksi. Ota yhteyttä lääkäriin, farmaseuttiin tai muuhun terveysalan ammattilaiseen ennen ravintolisien käyttämistä, erityisesti, jos sinulla on aiempia sairauksia tai jos käytät lääkkeitä.

 

6. TUOTESUOSITUKSET

 

Nu Skinin palvelut saattavat tarjota sinulle tiettyjä tuotesuosituksia omia algoritmejaan käyttämällä (joita saattavat olla muun muassa tekoäly ja koneoppiminen). Nämä tuotesuositukset saattavat perustua Nu Skinille Nu Skinin palvelujen kautta antamiisi tietoihin, markkinasuosioon sekä ”vastaavanlaisiin” yleisöihin.

 

7. LAUSUNNOT, ENNEN JA JÄLKEEN -KUVAT JA VASTAAVAT MATERIAALIT

 

Ymmärrät ja hyväksyt, että siinä tapauksessa mikäli Nu Skin määrittää oman harkintansa mukaan sinun rikkoneen Nu Skinin ohjeita tietojen jakamiseen sosiaalisessa mediassa, Nu Skinin tuoteväitteitä koskevia ohjeita tai sovellettavaa lakia, sääntöjä tai säännöksiä jakaessasi lausuntoja, ennen ja jälkeen -kuvia tai muita materiaaleja Nu Skinin palvelujen kautta mihinkään Nu Skinin tuotteeseen liittyen, toimit täydellisessä yhteistyössä Nu Skinin kanssa kyseisten julkaisujen poistamiseksi kaikilta foorumeilta, joihin ne on jaettu. Yhteistyösi tämän kohdan 7 mukaisesti tulee tapahtua mahdollisten muiden oikeuksien tai korvauksien lisäksi, joita Nu Skinillä on näiden ehtojen mukaan.

 

8. LISENSSISI NU SKININ PALVELUJEN KÄYTTÖÖN

 

8.1 Lisenssi. Sillä ehdolla, että noudatat jatkuvasti näitä ehtoja, sinulle täten myönnetään peruutettavissa oleva, ei-yksinomainen, rajoitettu, ei-siirrettävä, ei-alilisensioitava henkilökohtainen lisenssi asentaa Vera tai muita Nu Skinin mobiilisovelluksia ja päästä ja käyttää Nu Skinin palveluja laitteella, jonka omistat tai jota hallitset (”lisenssi”). Nu Skin pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä sopimuksessa, näissä ehdoissa tai jossain tähän tapaukseen soveltuvassa loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa. Näiden ehtojen mukaisesti Nu Skinin palvelut on lisensoitu mutta ei myyty sinulle. KANNAT TÄYDEN VASTUUN NU SKININ PALVELUJEN KÄYTÖSTÄSI. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ JOKIN VALTUUTTAMATON KOLMAS OSAPUOLI SAATTAA SIEPATA TEKEMÄSI LATAUKSET TAI LÄHETYKSET JA KÄYTTÄÄ NIITÄ JA ETTÄ KAIKKI TÄHÄN LIITTYVÄT RISKIT OVAT YKSIN SINUN VASTUULLASI. Nu Skin pidättää oikeuden lisätä, muuttaa, rajoittaa tai keskeyttää mitä tahansa Nu Skinin palveluiden asioita, sisältöjä, toimintoja tai ominaisuuksia milloin tahansa. Kaikki kyseiset lisäykset, muutokset, rajoitukset tai keskeytykset ovat näiden ehtojen alaisia.

 

8.2 Oikeuksien rajoittaminen. Nu Skinin palvelut ja kaikki niissä oleva tai niihin siirretty sisältö, mukaan lukien ohjelmistot, kuvat, teksti, grafiikka, kuvitukset, logot, tavaramerkit, palvelumerkit, patentit, tekijänoikeudet, valokuvat, ääni, videot ja musiikki (”Nu Skin -sisältö”) ja kaikki niihin liittyvät immateriaalioikeudet, niihin kuitenkaan rajoittumatta, ovat Nu Skinin, Nu Skinin tytäryhtiöiden tai Nu Skinin kolmannen osapuolen palveluntarjoajien yksinomaista omaisuutta, soveltuvilta osin. Nu Skin -sisältö on Yhdysvaltain kansallisten ja kansainvälisten tekijänoikeus- ja tavaramerkkilakien sekä muiden immateriaalioikeuksia ja tekijänoikeuksia suojaavien lakien suojaamaa. Kaikki tällaiset oikeudet Nu Skin -sisältöön liittyen ovat suojattuja kaikkine tällä hetkellä olemassa olevine tai myöhemmin kehitettävine muotoineen, tapoineen ja teknologioineen. Mitään Nu Skin -sisällön osaa ei saa painaa uudelleen, julkaista uudelleen, muuttaa tai jakaa missään muodossa ilman Nu Skinin nimenomaista, kirjallista lupaa. Nu Skin -sisällön käyttö mihin tahansa tarkoitukseen, johon sitä ei ole nimenomaisesti sallittu näissä ehdoissa, on ehdottomasti kielletty. Paitsi mitä tässä asiakirjassa ilmoitetaan, mikään näissä ehdoissa ei anna sinulle oikeutta käyttää nimiä, tavaramerkkejä, logoja tai muita Nu Skinin, Nu Skinin tytäryhtiöiden, Nu Skinin kolmannen osapuolen palveluntarjoajien tai Veran tunnusomaisia tavaramerkkiominaisuuksia ilman kirjallista ennakkolupaa. Mitään näissä ehdoissa olevaa ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään Nu Skinin tai kolmannen osapuolen patentti- ja tavaramerkkioikeuksiin kuuluvien lisenssien tai oikeuksien myöntämiseksi. Kohdassa 8 nimenomaisesti esitettyä lukuun ottamatta mitään tässä olevaa ei voi tulkita minkään Nu Skinin tai kolmannen osapuolen tekijänoikeuksiin kuuluvien lisenssien tai oikeuksien myöntämiseksi.   

 

8.3 Sivuston linkittäminen ja ”kehystäminen”.  Jos käyttäjällä ei ole kirjallista, voimassaolevaa sopimusta Nu Skinin kanssa, jossa toisin sovitaan, käyttäjä voi ainoastaan antaa hyperlinkin sivustolle toisella sivustolla, jos kyseinen käyttäjä suostuu seuraaviin kohtiin: (a) linkki on pelkää tekstiä sisältävä linkki, jossa lukee selvästi ”Nu Skin”, tai linkin on osoitettava URL-osoitteeseen ”http://www.nuskin.com” eikä muille sivuston verkkosivuille, (b) kun käyttäjä aktivoi linkin, sen on näytettävä sivusto koko näyttönä eikä kehyksessä linkittävällä nettisivulla ja (c) linkin ulkonäkö, sijainti tai muu piirre ei saa olla sellainen, että se voisi vahingoittaa tai heikentää Nu Skinin nimeen ja tavaramerkkeihin liittyvää liikearvoa tai että se voisi antaa erheellisen kuvan siitä, että Nu Skin olisi linkittävän sivuston yhtiökumppani tai sponsori. Antamalla tämän suostumuksen Nu Skin ei luovu omistajuudestaan tai muista oikeuksistaan sivustoon eikä yhteenkään tähän sivustoon liittyvään tavaramerkkiinsä, tekijänoikeuteensa, patenttiinsa tai muihin immateriaalioikeuksiinsa. Nu Skin pidättää itsellään oikeuden yksipuolisesti peruuttaa suostumuksensa mihin tahansa linkkiin milloin tahansa.

 

8.4 Palaute. Voit lähettää tai Nu Skin saattaa kutsua sinut lähettämään kommentteja, ehdotuksia tai muuta palautetta Nu Skinin palveluista, joihin saattaa sisältyä ideoita Nu Skinin palvelujen parantamisesta (”palaute”), näihin kuitenkaan rajoittumatta. Lähettämällä palautetta Nu Skiniin suostut siihen, että nämä tiedot ovat täysin vapaaehtoisia ja rajoittamattomia ja että et aseta Nu Skiniä luottamusvelvollisuuden tai muun velvollisuuden alaiseksi sinua kohtaan. Lisäksi hyväksyt, että Nu Skin voi vapaasti käyttää ja hyödyntää palautetta millä tahansa tavalla korvaamatta sitä sinulle. Vaikka olisitkin määrittänyt palautteen luottamukselliseksi, jos asiasta ei ole erillistä kirjallista sopimusta sinun ja Nu Skinin välillä, se ei luo luottamuksellisuusvelvollisuutta Nu Skinille palautteeseen liittyen, ja Nu Skin voi vapaasti paljastaa palautteen ei-luottamuksellisesti tai muulla perusteella kenelle tahansa. Kaikki palaute on Nu Skinin yksinomaista omaisuutta. Siinä määrin, kun omistat oikeuksia palautteeseen, suostut luovuttamaan ja täten luovutat Nu Skinille kaikki oikeudet, omistusoikeuden ja intressit palautteeseen. Suostut suorittamaan kaikki toimet, jotka Nu Skin kohtuudella pyytää, kyseisten oikeuksien viimeistelyä ja toimeenpanoa varten.

 

9. NU SKININ LISENSSISI

 

9.1 Käyttäjäsisältö. Menemällä Nu Skinin palveluihin, lataamalla niitä, linkittämällä niihin, julkaisemalla niitä toisen sivuston kehyksessä tai käyttämällä niitä ja ilman lisämaksua tai muuta vastinetta sinulle myönnät Nu Skinille oikeuden käyttää mitä tahansa tietoja, materiaaleja tai muuta sisältöä, joka on ladattu, muutoin siirretty tai luotu toimestasi Nu Skinin palveluiden kautta, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, valokuvat, teksti, grafiikka, kuvitus, logot, kuvat, ääni, videot, musiikki, arvostelut, kommentit ja muut materiaalit (jotka saattavat sisältää nimesi, näköisyytesi ja sosiaalisen median käyttäjänimet ja tunnukset) (yhdessä ”käyttäjäsisältö”), jotka ovat seuraavien ehtojen alaisia:

 

(a) Säilytät kyseisen käyttäjäsisällön omistajuuden ja myönnät Nu Skinille ja sen määrittämille tahoille (joihin saattaa sisältyä muita kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, Nu Skinin brändikumppanneita ja Nu Skinin asiakkaita, niihin kuitenkaan rajoittumatta) maailmanlaajuisen, maksuttoman, ei-yksinomaisen lisenssin, joka sisältää oikeuden alilisensioida (useiden tasojen kautta), kerätä, käyttää, jäljentää, isännöidä, viestiä, tallentaa, jaella (useiden tasojen kautta), luoda johdettua aineistoa ja julkisesti näyttää kyseistä käyttäjäsisältöä.

 

(b) Vahvistat ja vakuutat, että omistat tai muutoin hallitset kaikkia tarpeellisia oikeuksia liittyen käyttäjäsisältöön, että käyttäjäsisältö ei riko, kavalla, käytä tai paljasta ilman lupaa tai muutoin riko tekijänoikeutta, liikesalaisuutta tai muuta immateriaaliomaisuutta tai muuta kolmannen osapuolen omaisuusoikeutta eikä tule niin tekemään vastaisuudessa, ja että käyttäjäsisältö ei ole laitonta, petollista, uhkailevaa, loukkaavaa, herjaavaa, halventavaa, siveetöntä tai muutoin epämiellyttävää, ja jos olet Nu Skinin brändikumppani, että käyttäjäsisältö noudattaa Nu Skinin toimintaperiaatteita ja ohjeita.

 

(c) Olet saanut jokaisen käyttäjäsisällössä oleva tai siitä tunnistettavan henkilön kirjallisen suostumuksen, vapautuksen ja/tai luvan, tai jos kyseinen tunnistettava henkilö on alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen tai ei ole vielä täysi-ikäinen sijainnissasi, olet saanut kirjallisen suostumuksen, vapautuksen ja/tai luvan kyseisen henkilön vanhemmalta tai huoltajalta kyseisen henkilön näköisyyden käyttöön osana käyttäjäsisältöä näiden ehtojen tarkoittamalla tavalla. Suostut antamaan Nu Skinille kopion kyseisistä suostumuksista, vapautuksista ja/tai luvista pyynnöstä. Jos lähetät käyttäjäsisältöä, joka sisältää alle 18-vuotiaan tai alle täysi-ikäisen tunnistettavissa olevan henkilön näköisyyden, suosittelemme vahvasti, että et liitä tunnistavia tietoja (kuten henkilön nimeä tai osoitetta) kyseiseen käyttäjäsisältöön.  

 

9.2 Käyttäjäsisällön poistaminen. Ymmärrät ja hyväksyt, että Nu Skin saattaa oman harkintansa mukaisesti ja ilman ennakkoilmoitusta käyttää, muokata, korjata, suodattaa tai poistaa käyttäjäsisältöä, mukaan lukien käyttäjäsisällön pysyvä poistaminen Nu Skinin palveluista milloin tahansa, niihin kuitenkaan rajoittumatta.

  

10. KÄYTTÖRAJOITUKSET

 

Käyttämällä Nu Skinin palveluita vahvistat ja vakuutat, että et:

 

(a) tahallisesti tai tahattomasti riko näitä ehtoja tai paikallisia, osavaltion, maakunnan, kansallisia, alueellisia tai kansainvälisiä lakeja tai määräyksiä

(b) pyri kääntämään takaisin, palauttamaan lähdekoodiksi, purkamaan tai muutoin johtamaan lähdekoodia minkään Nu Skinin palveluiden osasta tai muusta ohjelmistosta, joka tarjotaan Nu Skinin palveluihin liittyen

(c) tee muokkauksia, mukautuksia, parannuksia, lisäyksiä tai käännöksiä tai luo johdannaisia töitä Nu Skinin palveluista tai käytä, kopioi, muuta, muokkaa tai siirrä Nu Skinin palveluita näiden ehtojen tai sovellettavien lakien ja määräysten vastaisesti

(d) käytä Nu Skinin palveluita Nu Skin palveluiden ominaisuuden kopioimisen tarkoituksissa tai kilpailevan tuotteen luomisen tarkoituksissa

(e) lisensioi, myy, vuokraa, liisaa, siirrä, määrää, jaa edelleen tai muutoin kaupallisesti hyödynnä Nu Skinin palveluita tai mitään niiden ominaisuutta

(f) lataa, julkaise, lähetä sähköpostilla tai muutoin aseta saataville materiaalia,

(i) joka on laitonta, haitallista, uhkailevaa, ahdistelevaa, kiusallista, kunniaa loukkaavaa, siveetöntä, pornografista, herjaavaa, yksilöllisyyttä häiritsevää, vastenmielistä tai rodullisesti tai etnisesti moitittavaa, rohkaisee rikolliseen toimintaan, rikkoo lakia tai on muuten moitittavaa,

(ii) jota sinulla ei ole oikeutta antaa saataville lain tai sopimussuhteen perusteella tai joka paljastaa liikesalaisuuden tai luottamuksellisia     tietoja rikkoen luottamuksellisuus- tai salassapitosopimusta,

(iii) joka rikkoo patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muuta jonkin osapuolen omistusoikeutta (mukaan lukien yksityisyydensuojaoikeuksia),

(iv) joka sisältää pyytämätöntä tai valtuuttamatonta mainontaa, liiketoiminnan pyyntöjä, kampanjamateriaaleja, ”roskapostia”, ”ketjukirjeitä”, ”pyramidiohjelmia” tai muita pyyntötyyppejä,

(v) joka sisältää ohjelmistoviruksia tai muita tietokonekoodeja, tiedostoja tai ohjelmia, jotka on suunniteltu keskeyttämään, tuhoamaan tai rajoittamaan Nu Skinin     palvelujen tai minkä tahansa tietokoneohjelmiston tai -laitteiston, tietoliikennelaitteen tai Nu Skinin tai toisen käyttäjän tietojen toimivuuden, tai joka vaarantaa toisen käyttäjän yksityisyyden,

(vi) joka sisältää valheellisuuksia tai vääriä tietoja tai luo vaikutelman, jonka tiedät olevan virheellinen, harhauttava tai petollinen, tai materiaalia, joka voisi vahingoittaa tai haitata alaikäisiä jollain tavalla,

(g) käytä Nu Skinin palveluita siirtämään, jakelemaan, julkaisemaan tai lähettämään tietoja, jotka liittyvät toiseen henkilöön tai tahoon, mukaan lukien valokuvat muista ilman heidän lupaansa, henkilökohtaiset yhteystiedot tai luottokortti-, pankkikortti- tai muut tilinumerot niihin kuitenkaan rajoittumatta   

(h) häiritse toisen henkilön Nu Skinin palvelujen käyttöä tai Nu Skinin kykyä tarjota Nu Skinin palveluita

(i) aiheuta velvoitteita Nu Skinille tai ole syynä siihen, että Nu Skin menettäisi internet-palveluntarjoajiensa tai muiden kolmannen osapuolen palveluntarjoajien palveluita

(j) ”stalkkaa” tai häiritse toista Nu Skinin palveluiden käyttäjää tai kerää tai säilytä tietoja toisesta käyttäjästä muutoin kuin toisen henkilön kanssa viestintää varten

(k) esiinny toisena henkilönä tai tahona tai tekeydy toiseksi tai muutoin esitä itsensä tai yhteytensä henkilöön tai tahoon virheellisesti

(l) käytä automatisoituja komentosarjoja keräämään tietoja tai muutoin olemaan vuorovaikutuksessa Nu Skinin palvelujen kanssa

(m) poista, piilota tai muuta Nu Skinin tai toisen osapuolen tekijänoikeusilmoituksia, tavaramerkkejä tai muita omistusoikeudellisia ilmoituksia

(n) käytä Nu Skinin palveluita laitteella ilman lupaa, riippumatta siitä onko laite varastettu, hävinnyt tai valtuuttamaton, tai peukaloi tai ota valtuuttamatonta yhteyttä mihin tahansa langattoman palveluntarjoajan verkkoon

(o) käytä mitään Nu Skinin palveluiden osaa käyttäessäsi ajoneuvoa, raskaita koneita tai osallistuessasi toimiin, joissa puutteellinen tarkkaavaisuus voi johtaa henkilövahinkoon, kuolemaan tai omaisuusvahinkoon

(p) puolla, rohkaise, avusta, salli, myönnä tai mahdollista sitä, että kolmas osapuoli tekee mitään edellä mainituista.

 

11. TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

           

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMAN ENIMMÄISLAAJUUDEN MUKAISESTI NU SKININ PALVELUJEN KÄYTTÖ ON TÄYSIN OMALLA VASTUULLASI JA OMAN HARKINTASI MUKAISTA. NU SKININ PALVELUT TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SAATAVUUDEN MUKAAN” JA ILMAN MITÄÄN TAKUITA.

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA NU SKIN JA KAIKKI SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJAT SANOUTUVAT TÄTEN NIMENOMAISESTI IRTI KAIKISTA NIMENOMAISISTA JA IMPLISIITTISISTÄ ESITYKSISTÄ, TAKUISTA JA EHDOISTA, JOTKA LIITTYVÄT NU SKININ PALVELUIHIN, NU SKININ PALVELUISSA TAI NIIDEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVAAN SISÄLTÖÖN TAI NU SKININ PALVELUIDEN KAUTTA TARJOTTAVIIN TUOTTEISIIN TAI PALVELUIHIN (ELLEI TIETTYÄ TUOTETTA TAI PALVELUA KOSKIEN NIMENOMAISESTI MUUTA ILMOITETA), MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, HILJAISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA, TARKKUUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. JOTKIN VALTIOT EIVÄT MAHDOLLISESTI HYVÄKSY IMPLISIITTISTEN TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA, JOTEN EDELLÄ OLEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

NU SKIN JA SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJAT EIVÄT MYÖNNÄ TAKUITA (A) SIITÄ, ETTEI MIKÄÄN HÄIRITSE NU SKININ PALVELUJEN KÄYTTÖÄSI, (B) SIITÄ, ETTÄ NU SKININ PALVELUT OVAT TOIMIVIA, KESKEYTYKSETTÖMIÄ, VIRHEETTÖMIÄ TAI VAPAITA OHJELMISTOVIRHEISTÄ TAI ETTÄ NE TÄYTTÄVÄT VAATIMUKSESI, (C) NU SKININ PALVELUJEN TURVALLISUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA TAI NOPEUDESTA TAI (D) NU SKININ PALVELUJEN MAHDOLLISTEN VIKOJEN, OHJELMOINTIVIRHEIDEN TAI HÄIRIÖIDEN KORJAAMISESTA.

KAIKKI SISÄLTÖ TAI MATERIAALI, JOKA ON LADATTU, SIIRRETTY, SÄILYTETTY, KÄYTETTY TAI MUUTOIN YLLÄPIDETTY NU SKININ PALVELUIDEN KÄYTTÖSI VÄLITYKSELLÄ TEHDÄÄN OMAN HARKINTASI MUKAISESTI JA OMALLA RISKILLÄSI, JA OLET YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA LAITTEELLESI AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI TURMELTUMISESTA, JOKA JOHTUU NU SKININ PALVELUJEN KYSEISESTÄ KÄYTÖSTÄ. MITKÄÄN NU SKINILTÄ TAI MUULTA OSAPUOLELTA TAI NU SKININ PALVELUJEN KAUTTA SAAMASI OHJEET, TOIMINTATAVAT TAI TIEDOT, OLIVATPA NE SUULLISIA TAI KIRJALLISIA, EIVÄT LUO TAKUUTA TAI EHTOA, ELLEI SITÄ OLE NIMENOMAISESTI MAINITTU NÄISSÄ EHDOISSA. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ NU SKIN EI MAHDOLLISESTI VOI TARJOTA NU SKININ PALVELUJA LAINKAAN ILMAN EDELLÄ MAINITTUJA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA JA RAJOITUKSIA.

 

12. VAHINGONKORVAUS

 

Suostut vapauttamaan vastuusta, puolustamaan ja olemaan korvausvelvollinen Nu Skinin, Nu Skinin kolmannen osapuolen palveluntarjoajien ja kaikkien niiden omistajien, toimihenkilöiden, johtajien, jäsenien, päälliköiden, sidosryhmien, tytäryhtiöiden, työntekijöiden, edustajien, urakoitsijoiden, toimittajien, lisenssinantajien, seuraajien ja siirronsaajien puolesta kaikentyyppisiltä ja kaikilta vaateilta, vaatimuksilta, toimenpiteiltä, menetyksiltä, vahingoilta, vastuilta, kustannuksilta ja kuluilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot ja tuomioistuinkulut, niihin kuitenkaan rajoittumatta), jotka johtuvat (a) Nu Skinin palveluiden tai kolmannen osapuolen sisällön ja palveluiden pääsystäsi, käytöstäsi tai väärinkäytöstäsi, (b) tämän sopimuksen tai näiden ehtojen velvollisuuksien rikkomisesta, (c) Nu Skinin palveluiden kautta luomasi, lähettämäsi, julkaisemasi, siirtämäsi tai muutoin saataville antamastasi sisällöstä, (d) tekemäsi kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaaminen, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, henkilön tai tahon immateriaaliomaisuuden, omistusoikeuden tai liikesalaisuuden loukkaaminen tai tietosuojan tai tässä asiakirjassa mainitun kuluttajansuojan oikeuden rikkominen, (e) lain rikkominen, (f) laiminlyöntisi tai tahallinen huono käytöksesi, (g) vuorovaikutus sinun ja toisen henkilön tai tahon välillä, jolle lähetät tai muutoin siirrät sisältöä käyttäen Nu Skinin palveluita, (h) Nu Skinin palveluiden käyttäjän kanssa solmimasi sopimuksen rikkominen tai (i) Nu Skinin palvelujen kautta tarjottujen tuotteiden tai palvelujen väärinkäyttösi. Tämä velvollisuus pysyy voimassa tämän sopimuksen, näiden ehtojen ja/tai Nu Skinin palveluiden käytön lopettamisen jälkeen. Nu Skin pidättää oikeuden, sinun kustannuksellasi, ryhtyä yksinomaisesti puolustamaan tai valvomaan asiaa, jonka suhteen sinulla on velvollisuus vapauttaa Nu Skin vastuusta, ja sitoudut toimimaan yhteistyössä kyseisissä puolustustoimissa. Et missään tapauksessa saa sopia mitään asiaa ilman Nu Skinin kirjallista suostumusta.

 

13. SOVELLETTAVA LAKI

 

Näiden ehtojen ja tämän sopimuksen lähtöpaikka on Utahin osavaltio, Yhdysvallat. Näitä ehtoja ja tätä sopimusta hallitaan, selitetään ja tulkitaan Utahin osavaltion aineellisen oikeuden mukaisesti huomioimatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä, kunhan Nu Skinin brändikumppaneihin sovellettava välityssopimus on kuitenkin näiden ehtojen kohdassa 17 liittovaltion välimiesoikeuslain hallitsema.

 

14. OIKEUSPAIKAN VALINTA

 

14.1 Nu Skinin brändikumppanit. Jos olet Nu Skinin brändikumppani, kaikkiin riitoihin (siten kuin ne on määritelty jäljempänä kohdassa 17) liittyvien välimieskäsittelyjen ja tuomioistuinmenettelyjen yksinomainen paikka on Salt Lake County, Utahin osavaltio, Yhdysvallat, kohdan 17, Välityssopimus mukaisesti. Jos tästä sopimuksesta tai siihen liittyen, näistä ehdoista, Nu Skinin palveluista aiheutuvaa riitaa tai muuta vaatimusta, kiistaa tai riita-asiaa ei lähetä välimiesmenettelyyn kohdan 17 mukaisesti, kyseisten riitojen, kiistojen tai riita-asioiden yksinomainen tuomiopaikka on osavaltion tai liittovaltion tuomioistuin Salt Lake Countyssä, Utahin osavaltiossa. Hyväksyt Salt Lake Countyssä, Utahissa sijaitsevat Utahin osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimet henkilökohtaiseksi lainkäyttöalueeksesi ja luovut sopimattoman oikeuspaikan vastalauseesta. LISÄKSI LUOVUT OIKEUDESTASI VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN. Siltä osin kuin nostetaan vahvistuskanne tai haetaan kieltomääräystä, ne voidaan myöntää vain siltä osin kuin myöntäminen on välttämätöntä osapuolen yksittäisen kanteen perusteella.

 

14.2 Nu Skinin jäsenet, asiakkaat ja muut käyttäjät.

Suostut täten peruuttamattomasti ja ehdottomasti siihen, että kaikki tähän sopimukseen, näihin ehtoihin, Nu Skinin palvelujen käyttöösi tai Nu Skinin palvelujen kautta ostettuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät riita-asiat käsitellään yksinomaisesti Salt Lake Countyssä Utahin osavaltiossa, Yhdysvalloissa, sijaitsevissa tuomioistuimissa, ja luovut kaikista vastalauseista ja vaatimuksista toimipaikan suhteen. Hyväksyt, että et ryhdy minkäänlaisiin niihin liittyviin oikeustoimiin muissa kuin näissä tuomioistuimissa. Hyväksyt täten peruuttamattomasti ja ehdottomasti sen, ettet vetoa tai valita yhteenkään Salt Lake Countyssä, Utahin osavaltiossa sijaitsevaan tuomioistuimeen, että tällainen riita-asia on viety mielestäsi sopimattomaan tuomioistuimeen. LISÄKSI LUOVUT OIKEUDESTASI VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN. Siltä osin kuin nostetaan vahvistuskanne tai haetaan kieltomääräystä, ne voidaan myöntää vain siltä osin kuin myöntäminen on välttämätöntä osapuolen yksittäisen kanteen perusteella.

 

15. VASTUUNRAJOITUS      

   

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA HYVÄKSYT, ETTÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA EI NU SKIN TAI MIKÄÄN MUU OSAPUOLI, JOKA OSALLISTUU NU SKININ PALVELUJEN LUOMISEEN, TUOTTAMISEEN TAI JAKELUUN, TAI NIIDEN EMOYHTIÖT, TYTÄRYHTIÖT TAI MUUT SIDOSRYHMÄT, EDELTÄJÄT, SEURAAJAT, SIIRRONSAAJAT, KUMPPANIT, OMISTAJAT, JÄSENET, PÄÄLLIKÖT, TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, SIJOITTAJAT, EDUSTAJAT TAI MYYJÄT (YHDESSÄ ”NU SKINIIN LIITTYVÄT OSAPUOLET”), OLE VASTUUSSA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA TAI MUISTA RANGAISTUSLUONTEISISTA, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA, JOIHIN SISÄLTYVÄT, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, VAHINGOT TULEVIEN TULOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ, HENKILÖKOHTAISEN TAI YRITYKSEN MAINEEN TAI MAHDOLLISUUKSIEN MENETYKSESTÄ, TUOTTOJEN, HYVÄNTAHTOISUUDEN, KÄYTÖN TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ, LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, TIETOJEN TURMELTUMISESTA TAI MUISTA AINEETTOMISTA MENETYKSISTÄ (VAIKKA JOLLEKIN NU SKINIIN LIITTYVÄLLE TAHOLLE OLISIKIN KERROTTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA), VASTUUNALAISUUDESTA RIIPPUMATTA (SOPIMUS, VAHINGONTEKO TAI MUU), JOTKA AIHEUTUVAT TAI LIITTYVÄT (A) SOPIMUKSEN TAI NÄIDEN EHTOJEN RIKKOMISEEN TAI VÄITETTYYN RIKKOMISEEN, (B) NU SKININ PALVELUIDEN KÄYTTÖÖSI TAI KYVYTTÖMYYTEESI KÄYTTÄÄ NIITÄ, (C) KORVAAVIEN TUOTTEIDEN, TIETOJEN, DATAN TAI PALVELUIDEN HANKINNAN KUSTANNUKSIIN, (D) VIRHEISIIN, EREHDYKSIIN TAI EPÄTARKKUUKSIIN TIEDOISSA, JOTKA OVAT SAATAVILLA NU SKININ PALVELUISSA, (E) OHJELMISTOVIRHEISIIN, VIRUKSIIN TAI MUIHIN TIEDOSTOIHIN TAI TIETOIHIN, JOTKA SAATTAVAT OLLA HAITALLISIA TIETOKONEELLE TAI VIESTINTÄLAITTEELLE, TAI TIETOIHIN, JOITA SAATETAAN SIIRTÄÄ NU SKININ PALVELUIHIN TAI NIIDEN KAUTTA (F) SIIRTOJESI TAI TIETOJESI VALTUUTTAMATTOMAAN KÄYTTÖÖN TAI MUUTTAMISEEN, (G) KOLMANNEN OSAPUOLEN LAUSUNTOIHIN TAI KÄYTÖKSEEN NU SKININ PALVELUJEN KAUTTA, (H) TOIMIIN TAI TAPAHTUMIIN SINUN JA TOISTEN HENKILÖIDEN, TAHOJEN TAI KÄYTTÄJIEN VÄLILLÄ, JOILLE LÄHETÄT TAI SIIRRÄT SISÄLTÖÄ KÄYTTÄEN NU SKININ PALVELUITA, MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTAMATTA, TUOTTEET TAI PALVELUT, JOITA TARJOAT KYSEISILLE HENKILÖILLE, TAHOILLE TAI KÄYTTÄJILLE, (I) STATUKSEESI ITSENÄISENÄ YRITTÄJÄNÄ JA NU SKININ TUOTTEIDEN BRÄNDIKUMPPANINA, (J) KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJIEN STATUKSEEN PALVELUNTARJOAJANA SINULLE TAI NU SKINILLE, (K) MIHIN TAHANSA TOIMEEN, LAIMINLYÖNTIIN TAI MUUHUN KÄYTÖKSEEN, JOKA AIHEUTUU TAI LIITTYY NU SKININ PALVELUIHIN TAI (L) MUUHUN ASIAAN, JOKA LIITTYY NU SKININ PALVELUIHIN.

RAJOITTAMATTA EDELLÄ MAINITUN YLEISYYTTÄ HYVÄKSYT LISÄKSI SEN, ETTÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA EI NU SKINIIN LIITTYVIEN OSAPUOLTEN KOKO YHDISTETTY VASTUU SINUA TAI SEURAAJIASI TAI SIIRROSAAJIASI KOHTAAN KAIKISTA JA KAIKENTYYPPISISTÄ VAATIMUKSISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TAI LIITTYVÄT TÄHÄN SOPIMUKSEEN, NÄIHIN EHTOIHIN TAI NU SKININ PALVELUIDEN KÄYTTÖÖSI, MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, VAATIMUKSIIN TAI KANNEPERUSTEISIIN, JOTKA AIHEUTUVAT SOPIMUKSESTA, OIKEUDENLUOKKAUKSESTA TAI OIKEUDENMUKAISUUDESTA, YLITÄ MAKSAMIESI MAKSUJEN KOKONAISSUMMAA NU SKININ PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ TAI 50 USD:N SUMMAA (TAI VASTAAVAA SUMMAA, KUN SE ON MUUNNETTU PAIKALLISEEN VALUUTTAAN), SEN MUKAAN KUMPI ON SUUREMPI. KOSKA JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT EHKÄ SALLI VASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITUSTA VÄLILLISTEN TAI TAHATTOMIEN VAHINKOJEN OLLESSA KYSEESSÄ, NÄILLÄ LAINKÄYTTÖALUEILLA VASTUU ON RAJOITETTU PIENIMPÄÄN MAHDOLLISEEN LAIN SALLIMAAN SUMMAAN.

JOS OLET NEW JERSEYN OSAVALTIOSSA (YHDYSVALLAT) ASUVA KÄYTTÄJÄ, EDELLISET KOHDAT NIMELTÄÄN ”TAKUIDEN VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE” JA ”VASTUUNRAJOITUS” ON TARKOITETTU VAIN NIIN LAAJOIKSI KUIN NEW JERSEYN OSAVALTION LAIT SALLIVAT.  JOS JOKIN NÄIDEN KOHTIEN OSA KATSOTAAN MITÄTTÖMÄKSI NEW JERSEYN OSAVALTION LAKIEN ALAISENA, KYSEISEN OSAN MITÄTTÖMYYS EI VAIKUTA SOVELLETTAVIEN KOHTIEN JÄLJELLÄ OLEVIEN OSIEN PÄTEVYYTEEN.

 

16. ASIANAJOPALKKIOT

 

Jos jokin osapuoli aloittaa toimen tai toimenpiteen, olipa se välitystoiminto tai -toimenpide tai oikeudellinen toiminto tai toimenpide, tulkitakseen tai toimeenpannakseen tämän sopimuksen ehtoja tai näitä ehtoja, kyseisen toiminnon tai toimenpiteen vallitseva osapuoli on oikeutettu saamaan takaisin kohtuulliset asianajokustannukset ja -kulut, joita on aiheutunut kyseisen toiminnon tai toimenpiteen vaateilta puolustauduttaessa tai syytettäessä.

 

17. VÄLITYSSOPIMUS

 

JOS OLET NU SKININ BRÄNDIKUMPPANI, LUETHAN TÄMÄN VÄLITYSSOPIMUKSEN HUOLELLISESTI. SE VAIKUTTAA OIKEUKSIISI.

 

17.1 Mikä on pakollinen välimiesmenettely. Voidakseen nopeuttaa kaikkien riitojen ratkaisua (kuten kyseinen termi on määritetty jäljessä) Nu Skin on asettanut pakollisen välimiesmenettelyn Nu Skinin ja Nu Skinin brändikumppanien välille. Välimiesmenettely sisältää riidan lähettämisen puolueettomalle kolmannelle osapuolelle, joka tunnetaan välimiehenä, riidan kuulemista ja ratkaisua varten. Välimies toimii yksityisenä tuomarina, huomioi osapuolten todistusaineiston ja tekee sitovan päätöksen välitystuomion muodossa. Välitystuomio on lopullinen määräys, ja tuomioistuin voi kirjata ratkaisun lopullisen päätöksen. Välimiesmenettelyn tavoitteena on riidan lopullinen ratkaisu nopeammalla, yksityisemmällä ja vähemmän muodollisella tavalla kuin tavallisessa tuomioistuinmenettelyssä.

 

17.2 Välimiesmenettely on pakollinen ja sitova kaikissa riitatapauksissa. JOS OLET NU SKININ BRÄNDIKUMPPANI, SINÄ JA NU SKIN SUOSTUTTE SIIHEN, ETTÄ PAKOLLINEN JA SITOVA VÄLIMIESMENETTELY ON AINOA TAPA PÄÄTTÄÄ KAIKKI RIIDAT, PAITSI JOS TÄSSÄ ASIAKIRJASSA ERITYISESTI MUUTOIN MAINITAAN. SUOSTUMALLA VÄLIMIESMENETTELYYN SINÄ JA NU SKIN LUOVUTTE KAIKISTA OIKEUKSISTA VALAMIEHISTÖ- JA TUOMIOISTUINMENETTELYYN RIITOJEN RATKAISUSSA JA SUOSTUTTE SIIHEN, ETTÄ VÄLIMIEHEN RATKAISU ON LOPULLINEN JA ETTÄ PÄÄTÖS VOIDAAN KIRJATA TUOMIOISTUIMEEN.

 

17.3 ”Riidan” määritelmä. ”RIITA” TARKOITTAA MITÄ TAHANSA TAPAHTUNUTTA, TÄMÄNHETKISTÄ TAI TULEVAA VAATIMUSTA, RIITAA, KIISTAA, KANNEPERUSTETTA TAI VALITUSTA, JOKA PERUSTUU JOKO SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN, MÄÄRÄYKSEEN, LAKIIN, TUOTEVASTUUSEEN, OIKEUTEEN TAI MUUHUN KANNEPERUSTEESEEN, (I) JOKA AIHEUTUU TAI LIITTYY TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI SEN VÄITETTYYN RIKKOMISEEN, NÄIHIN EHTOIHIN, NU SKININ PALVELUIDEN KOKONAISUUDEN TAI OSAN KÄYTTÖÖSI TAI KYVYTTÖMYYTEESI KÄYTTÄÄ NIITÄ ASIAKKAIDESI, ALA- TAI YLÄLINJASI BRÄNDIKUMPPANIEN TAI ALA- TAI YLÄLINJASI BRÄNDIKUMPPANIEN ASIAKKAIDEN TOIMESTA, MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, KAIKKI KYSEISET VAATIMUKSET, RIIDAT, KIISTAT, KANNEPERUSTEET TAI VALITUKSET SINUN JA JONKIN NU SKININ OSAPUOLTEN VÄLILLÄ (KUTEN KYSEINEN TERMI ON MÄÄRITETTY JÄLJESSÄ), SINUN JA NU SKININ PALVELUIDEN KOKONAISUUDEN TAI OSAN KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJIEN VÄLILLÄ (JOKAINEN ”KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJA”) (JOKAINEN KYSEINEN KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJA ON TÄMÄN KOHDAN 17, VÄLITYSSOPIMUS, KOLMANNEN OSAPUOLEN EDUNSAAJA), SINUN JA JONKIN NU SKININ OSAPUOLEN JA NU SKININ KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJIEN VÄLILLÄ, SINUN JA TOISEN NU SKININ BRÄNDIKUMPPANIN VÄLILLÄ (JOKA KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJA ON TÄMÄN KOHDAN 17, VÄLITYSSOPIMUS, KOLMANNEN OSAPUOLEN EDUNSAAJA), SINUN, NU SKININ OSAPUOLTEN, TOISEN NU SKININ BRÄNDIKUMPPANIN JA NU SKININ KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJIEN VÄLILLÄ, TAI (II) AIHEUTUEN TAI LIITTYEN TÄMÄN SOPIMUKSEN TAI NÄIDEN EHTOJEN TULKINTAAN TAI TOIMEENPANOON. ”Nu Skinin osapuolet” tarkoittaa Nu Skiniä, Nu Skin Enterprises, Inc:iä, Nu Skin Enterprises United States, Inc:iä ja niiden emoyhtiöitä, tytäryhtiöitä ja muutoin niihin liittyviä tahoja. Nu Skin Enterprises, Inc., Nu Skin Enterprises United States, Inc. ja niiden emoyhtiöt, tytäryhtiöt ja muutoin niihin liittyvät tahot sekä Nu Skinin  emoyhtiöt, tytäryhtiöt ja muutoin liittyvät tahot ovat tämän kohdan 17, välityssopimus, kolmannen osapuolen edunsaajia. Termin ”riita” määritelmä ei mitenkään salli eikä sen voi tulkita sallivan riidan tuomitsemista ryhmäkanteena.

 

17.4 Sovittelu. Sovittelu on vapaaehtoinen prosessi, jossa neutraali kolmas osapuoli, joka tunnetaan sovittelijana, yrittää ratkaista riidan kiistelevien osapuolten välillä. Sovittelijan tarkoituksena on lisätä riita-asiassa molemminpuolista ymmärrystä ja yrittää taivutella osapuolia lähestymään toisiaan ja toivon mukaan päästä sopimukseen osapuolten välillä. Jos kaikki riidan osapuolet suostuvat sovitteluun, Nu Skin avustaa sovittelun järjestämistä Salt Lake Cityssä, Utahin osavaltiossa, Nu Skinin ulkopuolisen neuvonantajan toimistossa. Sovittelu tapahtuu englannin kielellä. Kaikki sovitteluun liittyvät palkkiot ja maksut jaetaan tasan osapuolten välillä maksettaviksi. Jos kaikki sovittelun osapuolet eivät suostu sovitteluun tai jos sovittelu ei onnistu, riita lähetetään välimiesmenettelyyn, kuten on mainittu kohdassa 17.

 

17.5 Välimiesmenettelyn osapuolet. Kaikkiin osapuoliin, jotka osallistuvat välimiesmenettelyyn, ml. sinä (Nu Skinin brändikumppani), Nu Skinin osapuolet, toinen Nu Skinin brändikumppani tai Nu Skinin kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, viitataan termillä ”välimiesmenettelyn osapuolet” tässä kohdassa 17.

 

17.6 Välimiesmenettely.

 

17.6.1 AAA:n välimiesmenettely, välimiespaikka ja -sijainti. Kaikki riidat, joita ei ratkaista sovittelussa, ratkaistaan sitovassa välimiesmenettelyssä, jota hallinnoi American Arbitration Association (”AAA”) tai sen nimeämä seuraaja, AAA:n kaupallisten välimiessääntöjen mukaisesti, ja välimiehen tekemä päätös voidaan kirjata osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimessa, joka sijaitsee Salt Lake Countyssä Utahin osavaltiossa ja jolla on asiassa lainkäyttövalta. Salt Lake County, Utahin osavaltio, on välimiesmenettelyn paikka ja sijainti, ja Salt Lake Countyssä Utahissa sijaitsevilla osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimilla on yksinomainen lainkäyttövalta asioissa, jotka liittyvät välimiesmenettelyyn, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, pyynnöistä ja aloitteista päättäminen välimiesmenettelyn aikaansaamiseksi ja välitystuomion vahvistaminen, muokkaaminen tai kumoaminen. Sinä ja Nu Skin suostutte Salt Lake Countyssä Utahissa olevan osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimen henkilökohtaiseen lainkäyttövaltaan, jotta ne voivat ratkaista asioita, jotka liittyvät välimiesmenettelyyn, ja luovut sopimattoman oikeuspaikan vastalauseesta. Yksi välimies kuulee toimitukset ja antaa lopullisen ja sitovan ratkaisun. Välimiesmenettely pidetään Salt Lake Cityssä, Utahissa Nu Skinin ulkopuolisen neuvonantajan toimistossa.

 

17.6.2 Sovitut muutokset AAA:n kaupallisiin välimiesääntöihin (”CAR”). Kohta 17.6.1 ja tämän kohdan 17.6.2 seuraavat alakohdat hallitsevat välimiesmenettelyitä huolimatta siitä, että kaupalliset välimiessäännöt sisältäisivät jotain vastakkaista.

 

17.6.2.1 Menettelymääräykset. Paitsi jos välimiesmenettelyn osapuolet sopivat muutoin riidan syntymisen jälkeen, kaupallisten välimiessääntöjen ”nopeutetut menettelyt” tai ”menettelyt suuria, monimutkaisia kaupallisia riitoja varten” eivät sovellu välimiesmenettelyyn.

 

17.6.2.2 Milloin välimiesmenettelyn vaatimus voidaan tehdä. Vaatimusta, jolla vaaditaan välimiesmenettelyä, tai välimiesmenettelyssä ilmaistua vastavaatimusta tai liitännäiskannetta (yhdessä ”välitysvaatimus”), ei voida missään tapauksessa tehdä sen päivämäärän jälkeen, jolloin sovellettava vanhentumisaika, lykkäyssääntö tai vaatimuksen tekemistä koskeva sopimusrajoitus estää välitysvaatimukseen perustuvan laillinen tai kohtuullisen toimenpiteen. Vaatimusten tekemiseen sovellettavan vanhentumisajan, lykkäyssäännön ja sopimusrajoitusten tarkoituksissa AAA:n antama vastaanottokuittaus välitysvaatimuksesta muodostaa laillisen tai kohtuullisen toimenpiteen välitysvaatimuksen perusteella.

 

17.6.2.3 Yhden välimiehen valinta. Välimiesmenettely järjestetään yhden välimiehen edessä. Ennen kuin AAA ryhtyy kaupallisten välimiesääntöjen toimenpiteisiin välimiehen valintaa varten, välimiesmenettelyn osapuolilla on vähintään viisitoista (15) kalenteripäivää aikaa alkuperäisestä välitysvaatimuksesta, alkuperäisestä vastavaatimuksesta (jos sellaista on) ja alkuperäisestä liitännäiskanteesta (jos sellaista on) sopia yhdessä välimiehen nimittämisestä.

 

17.6.2.4 Välimiehen pätevyys. Paitsi jos välimiesmenettelyn osapuolet yhdessä sopivat välimiehen nimittämisestä kohdan 17.6.2.3 mukaisesti, kaupallisten välimiessääntöjen toimenpiteiden mukaisesti valittu välimies (a) on ammattimainen välimies, jolla on vähintään kymmenen (10) vuoden kokemus AAA-välimiesmenettelyiden suorittamisesta, (b) omaa juridisen koulutuksen ja on toiminut pätevänä asianajajana ja/tai tuomarina vähintään kymmenen (10) vuotta, (c) omaa vähintään viiden (5) vuoden kokemuksen ohjelmistojen lisensiointisopimuksista ja käyttöehdoista ja (d) omaa jonkin verran kokemusta monitasomarkkinointiyrityksistä, joilla on itsenäisten urakoitsijoiden suoramyynnin jakeluverkko.

 

17.6.2.5 Välimiesmenettelyiden yhdistäminen. Välimiesmenettelyn osapuolet sopivat, että toimivaltainen tuomioistuin voi Nu Skinin hakemuksesta (mutta ei minkään muun välimiesmenettelyn osapuolen hakemuksesta) (a) yhdistää erillisiä välimiesmenettelyitä, joiden osapuolena Nu Skin osapuolet ovat, joko kaikki tai osa kanteista, jos kyseessä ovat erilliset välityssopimukset tai erilliset välimiesmenettelyt samojen osapuolten välillä, ja (b) yhdistää erillisiä välimiesmenettelyitä, joko kaikki tai osa kanteista, jos jotkin Nu Skinin osapuolet ovat erillisen välityssopimuksen osallisia tai erillisessä välimiesmenettelyssä kolmannen osapuolen kanssa, kun (1) välityssopimuksen alaiset kanteet juontuvat huomattavissa osin samoista tapahtumista tai toisiinsa liittyvien tapahtumien sarjasta tai Nu Skinin liiketoiminnasta, (2) faktan tai lain yhteisen ongelman olemassaolo luo ristiriitaisten päätösten mahdollisuuden erillisissä välimiesmenettelyissä, ja (3) yhdistämättä jättämisestä johtuva vahinko ei ylitä kohtuuttoman viivästymisen riskiä tai vahinkoa yhdistämistä vastustavien osapuolten oikeuksien tai vastoinkäymisten suhteen. Välimiesmenettelyn osapuolet suostuvat siihen, että muita erillisten välimiesmenettelyiden yhdistämisiä ei ole.

 

17.6.2.6 Tutkinta.  Välimies voi oman harkintansa mukaisesti tilata välimiesmenettelyn osapuolilta menettelyä edeltäviä tietoja, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen pyytää sellaisten asiakirjojen esittämistä, jotka tukevat välimiesmenettelyn osapuolen vaatimuksia tai puolustusta, pyydettyjen asiakirjojen esittämistä, ehdotettujen todistajien tunnistamista ja heidän odotettujen todistuslausuntojensa yhteenvetoa, välimiesmenettelyssä odotettujen asiantuntijatodistajien raporttien esittämistä ja todistajien ja välimiesmenettelyn osapuolten todistajanlausuntoja. Lisäksi välimiehen harkinnan mukaisesti välimiesmenettelyn osapuolet voivat lähettää menettelyä edeltävän kirjelmän, jossa hahmotellaan lailliset kanneperusteet, faktuaaliset taustat ja kannanoton argumentit.

 

17.6.2.7 Todistusaineiston esittäminen. Välimies sallii todistusaineiston esittämisen välimiesmenettelyssä todistajan valaehtoisella todistuksella ja/tai ilmoituksella, vaikka vastapuolet eivät voikaan ristikuulustella todistajaa, mutta välimies voi vähentää painoa, jonka hän antaa kyseiselle todistusaineistolle. Välimies sallii todistajien todistusaineiston esittämisen välimiesmenettelyssä todistajanlausunnon tai videon muodossa, jonka suhteen otetaan huomioon, että se saatiin olosuhteissa, jotka sallivat todistajan ristikuulustelun, vaikka todistaja olisikin saatavilla välimiesoikeuteen osallistumiseen ja välimiehen haasteoikeuden alaisena. Välimies sallii todistajien todistusaineiston esittämisen välimiesmenettelyssä suoraan lähettävien videoalustojen kautta, ja kyseinen todistaja on ristikuulustelun alainen saman suoraan lähettävän videoalustan kautta.

 

17.6.2.8 Poistettavissa oleva aloite. Välimies myöntää aloitteita, joiden tarkoituksena on poistaa välimiesmenettelyn osapuolen vaatimuksia osittain tai kokonaan vain, kun poistettavat olennaiset faktat eivät ole riidanalaisia ja kun poistaminen voidaan tehdä lain mukaisesti.

 

17.6.2.9 Välimiesmenettelyn päivämäärä. Elleivät välimiesmenettelyn osapuolet muutoin sovi tai toimivaltainen tuomioistuin muutoin päätä yhden välimiesmenettelyn osapuolen hakemuksesta hyvästä syystä, välimiesmenettely tapahtuu kuuden (6) kuukauden sisällä siitä, kun välitysvaatimus jätetään.

 

17.6.2.10 Päätöksen päivämäärä. Välimiesmenettelyn osapuolen hakemuksesta hyvästä syystä, toimivaltainen tuomioistuin voi pidentää aikaa, jonka välimies käyttää välitystuomion antamiseen välimiesmenettelyn loppumisen jälkeen, ja kyseinen päätös voidaan jättää päätöksen antoajankohdan umpeutumista ennen tai sen jälkeen.

 

17.6.2.11 Perusteltu päätös. Välimies antaa perustellun päätöksen.

 

17.6.2.12  Kieli. Välimiesmenettely käydään englanniksi, mutta asiakirjat ja todistuslausunnot käännetään välimiesmenettelyn osapuolen

kielelle erillisestä pyynnöstä välimiesmenettelyn osapuolen kustannuksella.

 

17.6.2.13  Ei ryhmäkanteita. Mitään riitaa ei määrätä välimiesmenettelyssä tai muussa oikeuskäsittelyssä ryhmäkanteeksi.

 

17.6.2.14   Sallitut osanottajat. Jokainen välimiesmenettelyn osapuoli on rajoitettu välimiesmenettelyn osapuolen läsnäoloon, ja sinuun ja brändikumppanitiliisi liittyen, Nu Skinin brändikumppanitililläsi oleviin henkilöihin. Lisäksi jokainen välimiesmenettelyn osapuoli on rajoitettu enintään kolmeen asianajajaan.

 

17.6.2.15  Välimiehen maksut ja kustannukset. Kaikki välimiehen maksut ja kustannukset maksetaan tasapuolisesti välimiesmenettelyn osapuolten välillä, lopullisen päätöksen allokoinnin mukaisesti.

 

17.6.3 Välitystuomio.

(a) Välitystuomio on lopullinen ja sitova. Se on täysi ratkaisu kaikkiin olemassa oleviin vaatimuksiin ja riitoihin välimiesmenettelyn osapuolten välillä. Mikä tahansa välitystuomio voidaan kirjata missä tahansa osavaltion tai liittovaltion toimivaltaisessa tuomioistuimessa Salt Lake Countyssä, Utahin osavaltiossa. Välitystuomion sitova ja estävä vaikutus rajoittuu varsinaiseen välitettyyn riitaan ja välitysvaatimukseen ja välimiesmenettelyn osapuoliin, ja sillä ei ole rinnakkaisvaikutusta muihin riitoihin tai vaatimuksiin.

 

(b) Välimiehen päätös annetaan kirjallisesti ja perustuu tiukkojen oikeussääntöjen soveltamiseen välimiesmenettelyssä annettujen todisteiden mukaisesti. Aiheutuneiden rahallisten vahinkojen myöntämisen lisäksi välimies myös ratkaisee välimiesmenettelyn vallitsevan osapuolen hyväksi korvauksen prosessista aiheutuneista kustannuksista ja kuluista, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen välimiesmenettelyn kustannukset ja kohtuulliset asianajajan kulut. Rankaisevia vahingonkorvauksia ei kuitenkaan sallita. VÄLIMIESMENETTELYN OSAPUOLI TAI NU SKIN TAI NU SKININ KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJA TAI MIKÄÄN NU SKININ TAI NU SKININ KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJAN EMOYHTIÖ, TYTÄRYHTIÖ, SIDOSRYHMÄ, TOIMIHENKILÖ, JOHTAJA, TYÖNTEKIJÄ, SIJOITTAJA TAI MYYJÄ, EI OLE MISSÄÄN VASTUUSSA RANGAISTUSLUONTEISISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN TULEVIEN TULOJEN TAI LIIKEVAIHDON MENETYS, TÄMÄN SOPIMUKSEN TAI NÄIDEN EHTOJEN RIKKOMISEEN TAI VÄITETTYYN RIKKOMISEEN LIITTYVÄ YRITYSMAINEEN TAI MAHDOLLISUUDEN MENETYS, TAI MUISTA TOIMISTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA TOIMINNASTA, JOKA AIHEUTUU TAI LIITTYY NU SKININ PALVELUIHIN, VÄLIMIESMENETTELYN OSAPUOLEN STATUKSEEN ITSENÄISENÄ URAKOITSIJANA JA NU SKININ TUOTTEIDEN BRÄNDIKUMPPANINA TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN STATUKSEEN KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUJENTARJOAJANA SINULLE TAI NU SKINILLE.

 

(c) Tämä sopimus sisältää vastuunrajoituksen kohdassa 15. Välimiehellä ei ole valtuuksia päättää vahingonkorvauksista Nu Skiniin liittyviä osapuolia vastaan (määritetty kohdassa 15), kuten Nu Skiniin liittyvien osapuolten koko yhdistetty vastuu, kun se ylittää sovitut Nu Skiniin liittyvien osapuolten vastuunrajat, jotka on asetettu tämän sopimuksen kohdassa 15.

 

17.6.4 Luottamuksellisuus. Kaikki välimiesmenettelyt ovat yksityisiä ja suljettuja yleisöltä, ja prosessissa esitetyt asiakirjat, vastaukset ja todistuslausunnot pidetään luottamuksellisina. Paitsi jos laki niin vaatii, ja välitystuomiota käytetään saamaan tai vastustamaan välitystuomion kirjaamista tuomioistuimen toimesta, tai välitystuomioksi kirjatusta tuomiosta valitetaan tai se pannaan toimeen, välimiesmenettelyn osapuolet tai välimies eivät saa paljastaa välimiesmenettelyn olemassaoloa, sisältöä tai tuloksia ilman kirjallista ennakkolupaa kaikilta välimiesmenettelyn osapuolilta.

 

17.6.5 Välitystuomioksi kirjatun tuomion toimeenpano; kieltomääräys. Tästä välityssopimuksesta riippumatta mikä tahansa välimiesmenettelyn osapuoli voi hakea toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimesta Utahin osavaltiossa tai millä tahansa muulla lainkäyttöalueella tarpeen mukaan välitystuomion tai kieltomääräyksen toimeenpanemista, jonka välimies tai toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuin on myöntänyt liittyen välimiesmenettelyyn tämän välityssopimuksen mukaisesti. Tästä välityssopimuksesta riippumatta mikä tahansa välimiesmenettelyn osapuoli voi hakea toimivaltaisen lainkäyttöalueen liittovaltion tai osavaltion Salt Lake Cityssä, Utahin osavaltiossa sijaitsevasta tuomioistuimesta (i) väliaikaista rajoittavaa määräystä, välipäätöstä, muuta kieltomääräystä tai välimiesmenettelyä hakevaa määräystä, tai (ii) Nu Skinin tai sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan nostamassa kanteessa omistamiensa tavaramerkkien, patenttien, tekijänoikeuksien tai muun immateriaaliomaisuuden toimeenpanemista varten. Tuomioistuimen päätös kohtuullistamisesta, välitystuomion tai määräyksen toimeenpanemiseksi tai välitystuomion tai -määräyksen toimeenpanemiseksi tuomioistuimessa ei muodosta välimiesmenettelyn osapuolelle vapautusta velvoitteesta ratkaista riitoja välimiesmenettelyllä.

 

17.6.6 Voimaan jääminen. Tämä välityssopimus jää voimaan tämän sopimuksen, näiden ehtojen tai Nu Skin -brändikumppanitilisi lopettamisen tai umpeutumisen jälkeen.

 

18. KÄYTTÖOIKEUTESI MUOKKAAMINEN, KESKEYTTÄMINEN TAI LAKKAUTTAMINEN

 

18.1 Muokkaaminen, keskeyttäminen tai lakkauttaminen Nu Skinin toimesta. Nu Skin -tiliisi ja/tai Nu Skinin palveluihin pääsyäsi voidaan muokata, rajoittaa tai se voidaan keskeyttää kokonaan tai osittain milloin tahansa mistä tahansa syystä tai ilman syytä ja ilman ennakkoilmoitusta, ellei sovellettavat lait, säännöt tai säännökset tai brändikumppanin sopimuksesi sekä Nu Skinin toimintaperiaatteet ja ohjeet muuta edellytä. Lisäksi Nu Skin -tilisi ja/tai pääsysi Nu Skinin palveluihin voidaan lopettaa kokonaan tai osittain milloin tahansa mistä tahansa syystä tai ilman syytä ja ilman ennakkoilmoitusta, ellei sovellettavat lait, säännöt tai säännökset tai brändikumppanin sopimuksesi sekä Nu Skinin toimintaperiaatteet ja ohjeet muuta edellytä. Kaikki kyseinen muokkaus, rajoittaminen, keskeyttäminen tai lakkauttaminen tehdään Nu Skinin yksinomaisessa harkinnassa, eikä Nu Skin tai sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ole vastuussa sinulle tai kolmansille osapuolille vahingoista, jotka saattavat johtua kyseisestä Nu Skin -tilisi ja/tai Nu Skinin palvelujen käyttösi muokkaamisesta, rajoittamisesta, keskeyttämisestä tai lakkauttamisesta. Lakkauttamisen syitä voivat olla, niihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat: (a) näitä ehtoja ja muita toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, joihin viitataan näissä ehdoissa ja/tai jotka on julkaistu Nu Skinin palveluissa, on rikottu, (b) Nu Skinin palveluiden tai niiden osan lopettaminen tai olennainen muokkaaminen (c) pyyntö ja/tai määräys lainvalvonnalta, lainkäyttöviranomaiselta tai muulta valtion viranomaiselta, (d) tapaukset, joissa Nu Skinin palveluiden tarjoaminen sinulle on laitonta tai saattaa tulla laittomaksi, (e) odottamattomat tekniset tai turvallisuusongelmat, (f) osallistumisesi petollisiin tai laittomiin toimiin tai (g) jos olet Nu Skinin brändikumppani, brändikumppanin sopimusta tai Nu Skinin toimintaperiaatteita ja ohjeita on rikottu.

 

18.2 Nu Skin -tilisi sulkeminen sinun toimestasi. Voit sulkea Nu Skin -tilisi milloin tahansa ottamalla yhteyttä Nu Skinin asiakaspalveluun:

 

Itävalta: +43720778055

Belgia: +3223420475

Tšekin tasavalta: +420296330519

Tanska:  +4578730602

Ranska: +33980091440

Saksa: +49613149 09108

Unkari: +3617010045

Islanti: +3545395010

Irlanti: +353 1697 1691

Israel: +97237631104  

Italia: +390282952651

Luxemburg: +35220203648

Alankomaat: +31850021853

Suomi: +358931583224

Norja: +4785295048

Puola: +48838881261

Portugali: +351300509562

Romania: +40312294653

Slovakia: +421482304532

Etelä-Afrikka: +27120042705

Espanja: +34881800127

Ruotsi: +46271251257

Sveitsi: +41565880380

Ukraina: 0800301984

Yhdistynyt kuningaskunta: +44 2039912659

 

18.3 Käyttäjäsisältö Nu Skin -tiliäsi lopetettaessa. Mistä tahansa syystä Nu Skin -tilisi lopetetaankaan, kaikki Nu Skin -tiliisi liittyvä käyttäjäsisältö poistetaan. Voit jatkaa Nu Skinin palveluiden tiettyjen ominaisuuksien käyttöä ilman Nu Skin -tilin ylläpitämistä edellyttäen, että noudatat edelleen näitä ehtoja ja tätä sopimusta. Voit ottaa yhteyttä meihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@nuskin.com, jos sinulla on kysymyksiä oikeuksiesi toteuttamisesta tietosuojailmoituksen mukaisesti liittyen henkilötietoihin, joita olet antanut Nu Skinin palveluissa.

 

19. NU SKIN -PALVELUJEN TURVALLISUUS

 

Nu Skinin palvelut on tarkoitettu yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Ymmärrät ja hyväksyt, etteivät Nu Skinin palvelut välttämättä toimi asianmukaisesti ja että ne saattavat sisältää vikoja tai ohjelmointivirheitä ja olla alttiita ohjelmistomurroille, -vaurioille tai -vioille. Jos Nu Skinin palveluissa on toimintahäiriöitä tai jos Vera tai jokin muu Nu Skinin mobiilisovelluksista poistetaan käytöstä tai laitteeltasi huolimatta siitä, oletko asiasta tietoinen ja/tai sallitko sitä vai et, Nu Skinin palvelut eivät välttämättä toimi kokonaisuudessaan tai osittain. Olet yksin vastuussa mahdollisista vaateista, vastuista, tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat minkä tahansa laitteellesi tallennetun henkilökohtaisen sisällön, tiedon tai aineiston luvatonta luovuttamista, siirtoa tai käyttöä mistä tahansa syystä, vaikka tämä johtuisikin häiriöstä Nu Skinin palveluissa tai Veran tai jonkin muun Nu Skinin mobiilisovelluksen käytöstä poistamisesta tai asennuksen poistamisesta huolimatta siitä, oletko tietoinen siitä ja/tai sallitko sitä vai et.

 

20. TUOTEOSTOT JA HYVITYKSET

 

20.1 Soveltuvien markkina-alueiden ostot. Sinulla voi olla mahdollisuus tilata tiettyjä tuotteita ja palveluita Nu Skinin palvelujen kautta. Sinua koskevat ne ehdot, joita tällaisiin tuotetilauksiin sovelletaan ostopaikan markkina-alueella, ja on sinun vastuullasi olla tietoinen näistä yksityiskohdista. Jos olet Nu Skinin brändikumppani, ostosi on myös erillisen brändikumppanisopimuksen ja muiden siihen liittyvien Nu Skinin sopimusten alainen.

 

20.2 Palautukset. Jos haluat palauttaa Nu Skinin palvelujen kautta ostamasi Nu Skin -tuotteen, tutustu markkina-alueellasi soveltuviin palautuskäytäntöihin, jotka ovat saatavilla paikallisella Nu Skinin sivustolla.

 

20.3 Tuoteostot ja hinnoittelu. Kaikkien antamiesi laskutus- ja muiden tietojen on oltava todenmukaisia ja täsmällisiä. Valheellisten tai epätäsmällisten tietojen antaminen on näiden ehtojen ja tämän sopimuksen vastaista. Suorittamalla maksuprosessin hyväksyt pyytämäsi tuotteet ja niiden maksamisen. Vahvistat ja vakuutat, että sinulla on lailliset oikeudet käyttää luottokorttia tai muita maksutapoja maksun suorittamiseen.

 

20.4 Virheellinen hinnoittelu.  Jos tuotteen hinta on hinnastossa väärin tai tiedot ovat virheellisiä johtuen kirjoitusvirheestä tai virheestä hinta- tai tuotetiedoissa, Nu Skinilla on oikeus olla hyväksymättä tai peruuttaa tilaukset, jotka koskevat väärin hinnoiteltuja tuotteita, paitsi alueilla, joissa sovellettava laki tai määräykset kieltävät tämän. Nu Skinilla on oikeus olla hyväksymättä tai peruuttaa kaikki tällaiset tilaukset riippumatta siitä, onko tilaus jo vahvistettu ja maksu veloitettu luottokortilta. Lisäksi Nu Skin pidättää oikeuden kieltäytyä tilauksista tai peruuttaa tilauksia mistä tahansa syystä oman harkintansa mukaan. Jos ostoksesi on jo veloitettu luottokortiltasi ja tilauksesi perutaan, Nu Skin palauttaa välittömästi veloitetun summan luottokorttitilillesi.

 

20.5 Tuotekuvaukset. Nu Skin pyrkii olemaan täsmällinen kaikissa tuotekuvauksissa. Tästä huolimatta emme takaa, että mikään tuotekuvaus tai mikään muu tuotteisiin liittyvät sisältö on paikkansapitävä, täydellinen, luotettava, ajantasainen tai virheetön. Jos huomaat, ettei tuote vastaa siitä annettua kuvausta, ainut tapa pyrkiä korjaamaan tilanne on palauttaa tuote Nu Skinin palautuskäytännön mukaisesti, joka löytyy paikalliselta Nu Skin -verkkosivustolta.

 

20.6 Ostorajoitukset. Pidätämme oikeuden, etukäteen ilmoittamalla tai ilmoittamatta (a) määrätä ehtoja minkä tahansa kupongin, kuponkikoodin, kampanjakoodin tai muun kampanjan noudattamiseksi, (b) muuttaa tuotekuvauksia, (c) rajoittaa minkä tahansa tuotteen tai palvelun saatavuutta, (d) lopettaa minkä tahansa tuotteiden tai palveluiden tarjoamisen tai (e) kieltäytyä tuotteen tai palvelun tarjoamisesta sinulle tai muulle asiakkaalle. Minkä tahansa Nu Skinin tuotteen tai palvelun hintaa tai saattavuutta voidaan muuttaa milloin vain ilman erillistä ilmoitusta.

 

20.7 Kampanjat. Nu Skinin palveluihin voi sisältyä kilpailuja tai kampanjoita, joihin osallistuminen vaatii, että lähetät aineistoa tai tietoja itsestäsi tai Nu Skin -liiketoiminnastasi. Huomaa, että mikä tahansa Nu Skinin palvelujen kautta tarjottava kilpailu tai kampanja saattaa olla erillisten ehtojen hallitsema, ja niihin saattavat kuulua mm. kelpoisuusvaatimukset, kuten ikärajat ja maantieteelliset rajoitukset. Jos päätät osallistua kilpailuihin tai kampanjoihin, vastuullasi on tutustua asiaankuuluviin ehtoihin, ja osallistumisellasi ilmaiset suostuvasi noudattamaan kyseisiä ehtoja, jotka ovat sitovia ja lopullisia kaikissa suhteissa. Kaikki kampanjat ovat mitättömiä sellaisilla oikeudenkäyttöalueilla, joilla ne ovat kiellettyjä.

 

21. SIIRTOKELPOISUUS

 

Et voi siirtää kenellekään tässä käsiteltyjä oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi ilman Nu Skinin nimenomaista, kirjallista lupaa, paitsi jos myyt liiketoimintasi tai sen varallisuuden kokonaan tai valtaosin. Nu Skin voi milloin tahansa siirtää oikeutensa tai velvollisuutensa ilmoittamatta siitä sinulle.

 

22. KOLMANNEN OSAPUOLEN EDUNSAAJAN OIKEUDET

 

Paitsi mitä on tässä asiakirjassa nimenomaisesti ilmaistu, kenenkään sellaisen henkilön, joka ei ole näiden ehtojen tai tämän sopimuksen osapuoli, ei ole tarkoitettu olevan näiden ehtojen tai tämän sopimuksen edunsaaja, eikä kenelläkään sellaisella henkilöllä, joka ei ole näiden ehtojen tai tämän sopimuksen osapuoli, ole oikeutta toimeenpanna näiden ehtojen tai tämän sopimuksen määräyksiä.

 

23. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOT JA PALVELUT

 

Nu Skinin palvelut voivat ohjata sinut kolmansien osapuolten omistamille tai tarjoamille (”kolmansien osapuolten sivustot”) sivustoille, ohjelmistoihin tai palveluihin. Nu Skin ei ole tarkistanut kaikkia kolmansien osapuolten sivustoja, joihin sinut saatetaan ohjata, eikä Nu Skinillä ole oikeutta hallita tällaisia kolmansien osapuolten sivustoja. Nu Skin ei myöskään pysty hallitsemaan eikä ole vastuussa (a) tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä ja toiminnasta tai (b) tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen tietosuojasta tai muista käytännöistä. Se, että Nu Skinin palvelut saattavat ohjata sinut tällaisille kolmansien osapuolten sivustoille, ei tarkoita, että hyväksyisimme tai tukisimme mitään tällaisia kolmansien osapuolten sivustoja. Nu Skinin palvelut ohjaavat sinut kyseisille kolmannen osapuolen sivustoille vain käytön mukavuutta varten. Sinä vastaat tällaisiin kolmansien osapuolten sivustoihin liittyvistä kustannuksista, mukaan lukien asiaankuuluvat lisenssi- ja palvelumaksut. Siksi Nu Skin vahvasti suosittelee tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen ehtoihin ja käytäntöihin tutustumista. Kolmansien osapuolten sivustot saattavat tarjota linkkejä muihin sivustoihin ja sovelluksiin Nu Skinin luvalla tai ilman lupaa. Nu Skin ei tue tällaisia sivustoja, eikä se ole tai tule olemaan vastuussa tai vastuuvelvollinen linkeistä kyseisille sivustoille tai sovelluksiin, sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muista aineistoista, joita on saatavilla tällaisilla sivustoilla tai sovelluksissa tai niiden kautta, eikä mistään niiden käytön yhteydessä aiheutuneista tappioista tai vahingoista. HYVÄKSYT, ETTÄ KÄYTÄT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOJA, OHJELMISTOJA JA PALVELUJA, MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, MITÄ TAHANSA KYSEISTEN SIVUSTOJEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN KAUTTA SAATAVAA SISÄLTÖÄ, TIETOA, DATAA, MAINONTAA, TUOTTEITA TAI MUITA AINEISTOJA OMALLA VASTUULLASI, JA TÄLLAISIIN SIVUSTOIHIN, OHJELMISTOIHIN JA PALVELUIHIN SOVELLETTAVIEN KÄYTTÖEHTOJEN MUKAISESTI. TÄTEN VAPAUTAT NU SKININ JA NU SKININ KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJAT KAIKESTA VASTUUSTA JA/TAI VAHINGOISTA, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA KOLMANNEN OSAPUOLEN SIVUSTON KÄYTÖSTÄSI TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN SIVUSTOJEN PALVELUIDEN SAAMISESTA.  Nu Skinilla on oikeus milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan estää kolmansien osapuolten sivustoille ja sovelluksiin johtavat linkit teknologisilla ja muilla menetelmillä ilman ennakkoilmoitusta.

 

24. JÄRJESTELMÄKATKOKSET

 

Nu Skin ja sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajat toteuttavat ajoittain järjestelmäkatkoksia Nu Skinin palvelujen huoltoa ja muita tarkoituksia varten. Myös suunnittelemattomia käyttökatkoja saattaa esiintyä. Nu Skin tai sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajat eivät ole vastuussa mistään Nu Skinin palveluiden toimimattomuudesta johtuvasta seikasta, tietojen tai tapahtumien menetyksestä, joka johtuu suunnitellusta tai suunnittelemattomasta järjestelmäkatkoksesta tai siitä aiheutuvasta viivytyksestä, tai siitä, että tieto ei kulje järjestelmäkatkosten vuoksi tai jonkin kolmannen osapuolen toimien vuoksi tai muista www-ylläpitäjän palvelun tai Internetin infrastruktuurin ja Nu Skinin palveluiden ulkopuolisen verkon katkoksista.

 

25. VIENTIRAJOITUKSET

 

Et saa käyttää tai muutoin viedä tai jälleenviedä Nu Skinin palveluja, lukuun ottamatta Yhdysvaltain lainsäädännön ja palvelujen hankintapaikan lainkäyttöalueen lakien sallimia tapoja. Sitoudut (a) noudattamaan Yhdysvaltain kauppaministeriön vientivalvontamääräyksiä, Yhdysvaltain asekauppaa koskevia määräyksiä, sovellettavia Yhdysvaltain valtiovarainministeriön määräämiä Yhdysvaltain pakotteita ja kauppasaartoja sekä kaikkia sovellettavia kansainvälisiä, kansallisia, osavaltioiden ja paikallisia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, kaikki sovellettavat tuonti- ja käyttörajoitukset siltä osin kuin ne koskevat sinua.

 

26. PALVELUNTARJOAJALLE MAKSAMINEN

 

Hyväksyt sen, että maksat kaikki mahdolliset langattoman palveluntarjoajasi veloittamat maksut Nu Skinin palveluista sekä mahdolliset niihin liittyvät datankäyttömaksut huolimatta siitä, oletko sähköisesti ladannut, asentanut tai käyttänyt Nu Skinin palveluita. Emme ole vastuussa veloista, tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat Nu Skinin palvelujen toimintahäiriöistä, jotka aiheutuvat tai ovat seurausta maksuista, joita et ole suorittanut niiden erääntyessä.

 

27. ILMOITUKSET

 

Nu Skinin palveluja käyttämällä osoitat suostumuksesi vastaanottaa kaikkia sopimuksia, viestejä, ilmoituksia ja julkaisuja Nu Skinin palvelujen yhteydessä sähköisesti, tekstiviestipalvelu mukaan lukien.

 

28. JAKELUKANAVAT

 

Vera ja muut Nu Skinin mobiilisovellukset saatetaan asettaa saataville Apple App Storen, Google Playn tai muiden jakelukanavien kautta (jokainen erikseen ”jakelukanava”). Jos hankit Veran tai jonkin muun Nu Skinin sovelluksen jakelukanavan kautta, saatat olla jakelukanavan lisäehtojen alainen. Nämä ehdot ovat vain sinun ja Nu Skinin välisiä, eivät jakelukanavan.

Kun Vera tai jokin muu Nu Skinin sovellus asetetaan saataville käyttöösi liittyen Apple-tavaramerkin tuotteeseen (”Applea käyttävä ohjelmisto”), näissä ehdoissa mainittujen ehtojen lisäksi seuraavat ehdot soveltuvat:

 

 • Sinä ja Nu Skin molemmat tunnustatte, että nämä ehdot ovat vain sinun ja Nu Skinin välillä, ei Apple Inc:in kanssa (”Apple”), ja mitä tulee Nu Skinin ja Applen välisiin asioihin, Nu Skin ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, ei Apple, ovat täysin vastuussa Applea käyttävästä ohjelmistosta ja sisällöstä.
 •  Et saa käyttää Applea käyttävää ohjelmistoa tavalla, joka rikkoo tai ei ole yhdenmukainen Applea käyttävän ohjelmiston käyttösääntöjen kanssa tai on muutoin ristiriidassa App Storen palveluehtojen kanssa.
 •  Lisenssisi käyttää Applea käyttävää ohjelmistoa on rajoitettu ei-siirrettävään lisenssiin käyttää Applea käyttävää ohjelmistoa iOS-tuotteessa, jonka omistat tai jota hallitset, kuten App Storen palveluehtojen käyttösäännöissä on säädetty.
 •  Applella ei ole mitään velvollisuutta tarjota huolto- tai tukipalveluita liittyen Applea käyttävään ohjelmistoon.
 •  Apple ei ole vastuussa tuotetakuista, olivatpa ne nimenomaisia tai lain implikoimia. Jos Applea käyttävä ohjelmisto ei noudata soveltuvaa takuuta, voit ilmoittaa Applelle, niin Apple hyvittää sinulle Applea käyttävän ohjelmiston ostohinnan, jos sellainen on, ja sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa Applella ei ole mitään muita takuuvelvollisuuksia liittyen Applea käyttävään ohjelmistoon tai muihin vaatimuksiin, menetyksiin, vastuisiin, vahinkoihin, kustannuksiin tai kuluihin, joiden katsotaan liittyvän takuun noudattamatta jättämiseen, joka on Nu Skinin ja sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajien yksinomaisella vastuulla, soveltuvissa määrin ja siinä laajuudessa, kun sitä ei voida kiistää sovellettavan lain alaisena.
 • Sinä ja Nu Skin molemmat tunnustatte, että Nu Skin ja sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ovat sovellettavissa määrin vastuussa sinun tai kolmannen osapuolen mahdollisten vaatimusten huomioimisesta Applea käyttävään ohjelmistoon tai kyseisen Applea käyttävän ohjelmiston hallussaoloosi ja/tai käyttöösi liittyen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen seuraaviin: (i) tuotevastuuvaatimukset, (ii) väitteet siitä, että Applea käyttävä ohjelmisto ei noudata sovellettavia laki- tai sääntelyvaatimuksia, ja (iii) vaatimukset, jotka syntyvät kuluttajansuojan tai vastaavan lainsäädännön alaisena.
 • Siinä tapauksessa, että jokin kolmannen osapuolen väite siitä, että Applea käyttävä ohjelmisto tai loppukäyttäjän Applea käyttävän ohjelmiston hallussapito tai käyttö loukkaavat kyseisen kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuuden oikeuksia, kuten Nu Skinin ja Applen välillä, Nu Skinin ja sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, soveltuvissa määrin, ei Apple, ovat yksin vastuussa kyseisen immateriaaliomaisuuden loukkausväitteen tutkimisesta, puolustamisesta, ratkaisemisesta ja purkamisesta.
 • Sinä esität ja takaat, että (i) et ole maassa, joka on Yhdysvaltojen hallituksen kauppasaarron alainen tai jonka Yhdysvaltain hallitus on määritellyt ”terroristeja tukevaksi” maaksi, ja (ii) et ole Yhdysvaltain hallituksen kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolten listalla.
 • Jos sinulla on kysyttävää, valituksia tai väitteitä liittyen Applea käyttävään ohjelmistoon, ne tulee ohjata Nu Skinille seuraavasti:

Attention:  Legal

Nu Skin International Inc.

75 West Center Street

Provo, 84601 Utah

Yhdysvallat

 

Sinä ja Nu Skin molemmat tunnustatte ja hyväksytte, että Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat näiden ehtojen kolmannen osapuolen edunsaajia liittyen Applea käyttävään ohjelmistoon, ja että hyväksyttyäsi nämä ehdot Applella on oikeus (ja katsotaan hyväksyneen oikeuden) toimeenpanna näitä ehtoja sinua vastaan liittyen Applea käyttävään ohjelmistoon kolmannen osapuolen edunsaajana.

 

29. TEKIJÄNOIKEUS

 

Nu Skinin tekijänoikeusrikkomuksia koskeva käytäntö ja Nu Skinin nimetty asiamies, joka ottaa vastaan tekijänoikeusrikkomuksia koskevia valituksia Digital Millennium Copyright Act -lain (17 USC § 512) mukaisesti, kerrotaan alla:

 

NU SKININ TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS

 

Nu Skin kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja edellyttää, että Nu Skinin palveluita käyttävät henkilöt tekevät saman. Nu Skin voi asianmukaisissa olosuhteissa ja yksipuolisesti poistaa tai ottaa käytöstä sellaisen sivustollaan olevan materiaalin, joka rikkoo muiden henkisiä oikeuksia. Nu Skin voi myös yksipuolisesti poistaa tai ottaa käytöstä linkit tai viittaukset, jotka vievät sellaiseen verkkosijaintiin, joka sisältää tekijänoikeuksia rikkovaa materiaalia tai jossa harjoitetaan niitä rikkovaa toimintaa. Mikäli sinulla on syytä uskoa, että työtäsi on käytetty Nu Skinin palveluidemme kautta tavalla, joka rikkoo tekijänoikeuksiasi, ilmoita tästä Nu Skinin tekijänoikeusasiamiehelle kirjallisesti. Ilmoituksen tulisi sisältää seuraavat tiedot:

 • rikkomuksen kohteeksi oletetusti joutuneen yksinomaisen tekijänoikeuden omistajan puolesta toimivan henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus
 • kuvaus tekijänoikeuksista, joita sinun mukaasi on rikottu, mukaan lukien kopio tekijänoikeuden suojaamasta työstä tai verkko-osoite, josta tekijänoikeuksilla suojattu työ löytyy
 • kuvaus siitä, missä päin Nu Skinin palvelujen materiaali, jota on sinun mukaasi rikottu, sijaitsee tai linkki tai viittaus toiseen verkkosivustoon, joka sisältää materiaalin, jota on sinun mukaasi rikottu
 • nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi
 • lausuntosi siitä, että oletat hyvässä uskossa, että materiaalin käyttö valitetun mukaisella tavalla ei ole tekijänoikeuden omistajan tai sen edustajan tai lain sallimaa
 • vakuutuksesi väärän valan uhalla siitä, että edellä mainitut tiedot pitävät paikkansa ja että olet joko itse rikotuksi väitetyn tekijänoikeuden haltija tai oikeutettu toimimaan tällaisen henkilön puolesta.
 •  

  Nu Skinin tekijänoikeusasiamies, jolle ilmoitus Nu Skinin palveluissa olevasta tekijänoikeusrikkomuksesta tulee lähettää, on Blaine Knight ja hänet tavoittaa seuraavasti:

  Postitse:

  Nu Skin International Inc.

  75 West Center Street

  Provo, 84601 Utah

  Yhdysvallat

   

  Sähköpostitse:

  bknight@nuskin.com

  Puhelimitse:

  (801) 345-3800

  Faksilla:

  (801) 345-3899

   

  30. SOPIMUS KOKONAISUUDESSAAN

   

  Tämä sopimus, nämä ehdot, Nu Skinin tietosuojakäytäntö ja kaikki muut asiakirjat, jotka on nimenomaisesti sisällytetty tähän asiakirjaan viitteenä, muodostavat koko sopimuksen sinun ja Nu Skinin välilläsi halliten Nu Skinin palvelujen ja kaikkien liittyvien aktiviteettien käyttöäsi. Tämä sopimus täydentää eikä korvaa muita sinua koskevia käytäntöjä, ml. Nu Skinin brändikumppanin sopimusta sekä Nu Skinin toimintaperiaatteita ja ohjeita, mutta ei rajoitu niihin.

   

  31. EI VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA

   

  Jos Nu Skin viivyttää jonkin oikeuden tai säännöksen toteuttamista tai toimeenpanoa tai ei toteuta tai toimeenpane niitä näiden ehtojen mukaisesti, se ei muodosta luopumista kyseisestä oikeudesta tai säännöksestä.

   

  32. OTSIKOT   

   

  Tässä sopimuksessa käytetyt otsikot on tarkoitettu pelkästään helpottamaan tiedonhakua, eikä niitä tule käyttää apuvälineinä tämän sopimuksen tulkitsemiseen.

   

  33. ERILLISYYS     

    

  Jos jokin näiden ehtojen osa katsotaan laittomaksi, mitättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, kyseinen osa katsotaan erotetuksi eikä vaikuta jäljellä olevien säännösten voimassaoloon tai toimeenpanokelpoisuuteen.

   

  34. OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

   

  Jos sinulla on kysymyksiä näistä ehdoista tai haluat saada lisätietoja, antaa palautetta tai tuoda esiin huolenaiheita Nu Skinin palveluihin liittyen, ota yhteyttä Nu Skiniin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@nuskin.com.

   

  Voimaantulopäivä: 3. elokuuta 2022

  Copyright © 2022 Nu Skin. Kaikki oikeudet pidätetään.