Lidé

Lidé

 

"Poznávacím znamením každého zájemce
o Nu Skin je jeho touha zkvalitnit svůj život
a také životy svých blízkých a lidí kolem sebe."

Dan Chard, výkonný viceprezident

Divider