• ČAKAJÚCE OBJEDNÁVKY: Vašu objednávku sme zaznamenali a poskytli sme Vám online referenčné číslo. Platba ešte neprebehla.
  • PLATBA POTVRDENÁ: Spôsob platby bol potvrdený.
  • ZAMIETNUTÝ SPÔSOB PLATBY: Spôsob platby bol po zadaní objednávky zamietnutý.
  • ZRUŠENÁ OBJEDNÁVKA: Vaša objednávka bola zrušená.
  • UHRADENÁ OBJEDNÁVKA: Objednávka je pripravená na vyzdvihnutie alebo odoslanie.
  • SPRACOVANIE OBJEDNÁVKY: Objednávka sa spracúva.

 

×

Login

Login Failed
User is not allowed
Campaigns Text