Nền Tảng Dinh Dưỡng

Khách hàng mới? Hãy đăng ký ngay hôm nay!
Khách hàng mới? Hãy đăng ký ngay hôm nay!

LifePak® và các Dưỡng Chất

Pharmanex đã phát triển những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng toàn diện cho cơ thể với các thành phần tối ưu chứa vitamin, khoáng chất và các chất chống oxi hóa quan trọng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: LifePak®

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: LifePak®

Tên sản phẩm (Product description) Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: G3 (2 chai, 900 ml/chai)

Tên sản phẩm (Product description) Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: G3 (2 chai, 900 ml/chai)

Bộ Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: G3 (4 chai, 900 ml/chai)

Bộ Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: G3 (4 chai, 900 ml/chai)