Tất Cả Về Gien

Tất Cả Về Gien

1279062241480-cache

Cộng đồng khoa học có quyền truy cập đến các bộ gien của con người, nhưng bước đột phá ngành khoa học ageLOC của Nu Skin mang lại cho chúng tôi khả năng giải thích nó theo một cách đầy ý nghĩa trong việc chống lão hóa.

 

Bằng cách thúc đẩy 30 năm nghiên cứu bộ gien, Nu Skin giữ được vị trí tiên phong trong xu hướng khoa học này và trong ngành công nghệ chống lão hóa.

 

Con đường dẫn đến phát hiện ngành khoa học ageLOC của Nu Skin khá thú vị. Kể từ khi James Watson, Francis Crick and Rosalind Franklin khám phá ra cấu trúc DNA vào năm 1953, lĩnh vực di truyền học phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Đến năm 2003, toàn bộ hệ gien của con người đã được sắp xếp theo trình tự, hoặc đã được mã hóa. Từ tiến bộ này, ngày nay chúng ta biết được con người có khoảng 20.000 đến 30.000 gien. Khoảng 1/10 các gien này có liên quan đến biểu hiện của các gien còn lại và những trạng thái biểu hiện của gien thay đổi khi con người già đi. Những gien được biểu hiện ở tỷ lệ thấp trong thanh thiếu niên có thể tăng biểu hiện khi lớn tuổi, trong khi một số khác giảm tỷ lệ biểu hiện của chúng.

 

Vì vậy, bằng sự hiểu biết biểu hiện gien thay đổi như thế nào theo tuổi tác và làm cách nào để tác động từ bên ngoài thông qua sự điều biến biểu hiện gien, Nu Skin đã mang đến một cách nhìn mới toàn diện về chống lão hóa.

 

Sự Điều Biến Biểu Hiện Gien

 

Sự điều biến biểu hiện gien nghĩa là thiết lập lại biểu hiện gien hướng tới biểu hiện trẻ.

 

Nếu một gien được quy định tăng lên trong quá trình điều biến chống lão hóa thì ageLOC sẽ điều chỉnh biểu hiện cho gien đó xuống để hướng tới mức độ biểu hiện trẻ trung hơn.

 

Nếu một gen được quy định giảm xuống trong quá trình điều biến chống lão hóa thì ageLOC sẽ làm tăng biểu hiện của gien đó hướng tới mức độ biểu hiện trẻ trung hơn.