Share

velocity headers

 

SHARE - CHIA SẺ

 

Bán sản phẩm cho khách hàng đã đăng ký của bạn và bạn có thể nhận được Hoa Hồng Chia Sẻ Sản Phẩm hàng ngày

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC?

1. Trở thành Nhà Liên Kết Thương Hiệu

2. Bảo trợ Khách Hàng Thân Thiết & Nhà Liên Kết Thương Hiệu mới

3. Bán hàng để nhận Lợi Nhuận Bán Lẻ và Hoa Hồng Chia Sẻ Sản Phẩm

 

TRẢ THƯỞNG HÀNG NGÀY

(Dành cho tất cả Nhà Liên Kết Thương Hiệu)

• Hoa Hồng Chia Sẻ Sản Phẩm: 5% - 20% trên sản phẩm (tuỳ từng sản phẩm)

• Nhận thưởng mỗi khi Khách Hàng Thân Thiết & Nhà Liên Kết Thương Hiệu trực tiếp của bạn mua sản phẩm

• Đại Diện Thương Hiệu trở lên sẽ nhận thưởng cho những đơn hàng của mình

share

 

Disclaimer

Chương trình trả thưởng dành cho Nhà Liên Kết Thương Hiệu đòi hỏi thời gian, sự nỗ lực và cam kết. Không có bất cứ đảm bảo thành công về tài chính, và kết quả khac1nhau giữa những người tham gia