Lead

velocity headers

 

LEAD - LÃNH ĐẠO

Hỗ trợ các Lãnh Đạo Kinh Doanh của bạn thành công với khách hàng của họ và bạn sẽ được nhận Hoa Hồng Lãnh Đạo hàng tháng cho bạn toàn bộ doanh số của Nhóm Lãnh Đạo trong hệ thống của bạn.

 

 

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC?

 

1. Hỗ trợ Nhà Liên Kết Thương Hiệu trở thành Đại Diện Thương Hiệu

2. Thăng tiến danh hiệu bằng việc phát triển Đại Diện Thương Hiệu G1 và Nhóm Lãnh Đạo

3. Nhận Hoa Hồng Lãnh Đạo trên doanh số Hệ Thống

 

TRẢ THƯỞNG HÀNG THÁNG

 

(Dành cho Đối Tác Thương Hiệu trở lên)

 

• Hoa Hồng Lạnh Đạo: 2.5%, 5% hoặc 10% trên doanh số Hệ Thống của bạn

Lead