Hỗ Trợ

Đăng ký

Cho dù bạn đang tạo một tài khoản để mua sản phẩm hoặc đăng ký để trở thành một phần của cơ hội kinh doanh thú vị tại Nu Skin, bạn có thể cần một vài trong số những điều sau đây để bắt đầu.

* Địa chỉ email - nếu bạn chưa có email, có nhiều trang bạn có thể đăng ký một tài khoản email miễn phí.
* Mã số bảo trợ Nhà Phân Phối - có số ID của người bảo trợ để đảm bảo các thông tin đầy đủ cho việc đăng ký của bạn.
* Thông tin cá nhân - hãy chắc chắn hoàn tất việc đăng ký tài khoản bằng cách điền đầy đủ các thông tin như tên, địa chỉ, thẻ tín dụng và một số các thông tin khác.

Quản lý ARO