Quy Định T.T Cá Nhân

Quy Định T.T Cá Nhân

1. Mục lục

 1. Mục lục
 2. Tổng quan
 3. Chúng tôi là ai và cách để liên lạc với chúng tôi
 4. Những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập
  a. Danh mục Dữ liệu Cá nhân
  b. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn và lý do
  c. Nghĩa vụ của bạn
  d. Dữ liệu Cá nhân được thu thập từ bên thứ ba
  e. Trẻ em
 5. Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn
 6. Chia sẻ và chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của bạn
  a. Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân
  b. Chuyển giao Dữ liệu Cá nhân
 7. Cách chúng tôi bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn
 8. Dữ liệu Cá nhân của bạn được lưu trữ trong bao lâu
 9. Quyền lợi đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn
 10.  
 11. Lựa chọn tiếp thị
 12. Thay đổi về Chính sách Quyền riêng tư

Phụ lục 1 - Danh sách các cơ sở quản lý dữ liệu của Nu Skin chịu trách nhiệm xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn
Phụ lục 2 - Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn

 

2.    Tổng quan

Nu Skin cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu tại những quốc gia hoặc thị trường nơi chúng tôi hoạt động.

Thông báo Quyền riêng tư này sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu Cá nhân đối với khách hàng, Nhà Liên Kết Thương Hiệu, ứng viên tuyển dụng, khách đến thăm văn phòng và truy cập trang web (gọi chung là “bạn” và “của bạn”), đồng thời, giải thích về các quyền lợi của bạn liên quan đến việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Vui lòng lưu ý rằng không phải tất cả các mục đều có liên quan hoặc được áp dụng như nhau với bạn tùy theo tình hình. Ví dụ: nếu bạn là khách đến thăm văn phòng, quy định trong Mục 10 “Lựa chọn tiếp thị” sẽ không được áp dụng bởi chúng tôi thường không gửi thông điệp tiếp thị trực tiếp tới khách thăm văn phòng.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kỹ Thông báo Quyền riêng tư này trước khi sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi và/hoặc cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi.

3.    Chúng tôi là ai và cách để liên lạc với chúng tôi

Nu Skin Enterprises Inc. cùng các chi nhánh và công ty con (“Nu Skin”, “chúng tôi” và “của chúng tôi”) là một tập đoàn quốc tế chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc cá nhân, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thiết bị và hàng hóa hoặc dịch vụ khác thông qua (i) trang web của Nu Skin (tại địa phương hay toàn cầu) (“Website”), (ii) ứng dụng và công cụ của Nu Skin (“Ứng dụng”) và (iii) mạng lưới các nhà phân phối độc lập (“Nhà Liên Kết Thương Hiệu”).

Tùy thuộc vào việc bạn là ai, Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi các thực thể khác nhau của Nu Skin và/hoặc cho các mục đích khác nhau. Bạn sẽ tìm thấy danh sách các cơ sở quản lý dữ liệu của Nu chịu trách nhiệm xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn tại đây. Vui lòng liên hệ với Bộ phận Bảo mật hoặc Giám đốc Bộ phận Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi [DPOoffice@nuskin.com] nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm, muốn cập nhật Dữ liệu Cá nhân hoặc thực hiện các quyền hạn của bạn được mô tả sau đây.

4.    Những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

Dữ liệu Cá nhân là tất cả những thông tin liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một cá nhân sống được xác định hoặc nhận dạng hay một pháp nhân, khi được áp dụng. Dữ liệu Cá nhân có thể bao gồm họ tên, địa chỉ (email), số điện thoại, địa chỉ IP, thông tin thẻ tín dụng, sở thích, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, v.v.

Nội dung và cách thức chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân sẽ tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn là khách hàng của chúng tôi, dữ liệu sẽ được thu thập theo cách khác so với khi bạn là một Nhà Liên Kết Thương Hiệu. Chúng tôi đã trình bày một bản phác thảo chung về các hoạt động thu thập và xử lý dữ liệu trong phần dưới đây. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tham khảo các hoạt động xử lý dữ liệu tương tác cụ thể và mục đích của hoạt động xử lý, vui lòng tham khảo mục “Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn” tại đây. Đây là bản danh sách chi tiết về hoạt động xử lý tương ứng với từng loại dữ liệu.

a.      Danh mục Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu Cá nhân do chúng tôi thu thập được phân loại như sau:

-          Thông tin liên hệ: Họ tên, chức danh, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại;

-          Thông tin tiểu sử: Giới tính, ngày sinh, quốc tịch, ảnh hoặc video có chứa hình ảnh, nghề nghiệp và thông tin về cuộc sống gia đình (ngoại trừ các loại dữ liệu đặc biệt) bao gồm gia đình, con cái, sở thích và đam mê;

-          Thông tin nhận dạng: Số hộ chiếu, số CMND/CCCD, số an sinh xã hội và tất cả những chi tiết nhận dạng khác cùng với tài liệu và bản sao của những tài liệu nhận dạng nói trên, trong phạm vi pháp luật cho phép;

-          Dữ liệu đăng ký: yêu cầu bản tin, đăng ký sự kiện/chuyến đi khen thưởng, bản đăng ký, tải xuống và tên người dùng/mật khẩu, dữ liệu được yêu cầu trong biểu mẫu đăng ký cùng những thông tin liên quan như ý kiến và phản hồi khảo sát;

-          Thông tin thanh toán và tài chính: chi tiết tài khoản ngân hàng, chi tiết thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, bản sao sao kê tài khoản ngân hàng và tất cả những thông tin hoặc dữ liệu cần thiết để xác minh và/hoặc xử lý giao dịch thanh toán;

-          Thông tin sản phẩm: lịch sử mua hàng của bạn, chi tiết về các sản phẩm chúng tôi đã bán cho bạn, sản phẩm hoàn trả, sản phẩm ưa thích;

-          Dữ liệu Cá nhân đặc biệt: trong một số tình huống giới hạn, chúng tôi có thể thu thập những dữ liệu cá nhân đặc biệt, ví dụ: dữ liệu liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc hay sức khỏe của bạn;

-          Video camera giám sát cho phép chúng tôi nhận dạng khi bạn đến văn phòng của chúng tôi;

-          Chi tiết về việc bạn sử dụng các hệ thống và thiết bị của Nu Skin IT khi bạn là một Nhà Liên Kết Thương hiệu;

-          Dữ liệu khác: tất cả những Dữ liệu Cá nhân khác mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: bạn đồng ý cung cấp Dữ liệu Cá nhân của các thành viên trong gia đình cho chúng tôi bằng việc hoàn thành biểu mẫu trực tuyến có chứa trường dành riêng cho mục đích này hoặc khi bạn liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

b.      Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn và lý do

Dữ liệu Cá nhân sẽ được thu thập trực tiếp từ bạn như sau:

                                 I.            Đối với Khách hàng:

-          Khi bạn tạo một tài khoản Nu Skin, chúng tôi sẽ thu thập hoặc yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ, một số thông tin tiểu sử và các thông tin liên quan khác, cũng như tùy chọn liên lạc của bạn;

-          Khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ của Nu Skin hay hoàn trả sản phẩm, chúng tôi sẽ thu thập hoặc yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ, thông tin thanh toán và tài chính cùng các thông tin liên quan khác;

-          Khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và/hoặc một trong các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập hoặc yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ và các thông tin liên quan khác, bao gồm dữ liệu đăng ký, cũng như tùy chọn liên lạc của bạn; và

-          Khi bạn tương tác với Nu Skin theo các cách thức khác, ví dụ: bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu Cá nhân mà bạn chủ động cung cấp cùng tất cả những Dữ liệu Cá nhân cần thiết để chúng tôi có thể giúp bạn giải đáp thắc mắc. Chúng tôi sẽ ghi âm cuộc gọi của bạn đến tổng đài chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

                               II.            Đối với Nhà Liên Kết Thương Hiệu:

-          Khi bạn đăng ký trở thành Nhà Liên Kết Thương Hiệu của Nu Skin, chúng tôi sẽ thu thập hoặc yêu cầu bạn cung cấp thông tin tài chính và kinh doanh cùng những thông tin liên quan khác có thể bao gồm thông tin nhận dạng và thông tin tiểu sử bổ sung;

-          Khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ của Nu Skin hay hoàn trả sản phẩm, chúng tôi sẽ thu thập hoặc yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ, thông tin thanh toán và tài chính cùng các thông tin liên quan khác;

-          Khi bạn đăng ký nhận bản tin và/hoặc một trong các dịch vụ trực tuyến, chúng tôi sẽ thu thập hoặc yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ cùng những thông tin liên quan khác, bao gồm dữ liệu đăng ký, cũng như tùy chọn liên lạc của bạn;

-          Khi bạn đăng ký tham gia sự kiện/chuyến đi khen thưởng, chúng tôi sẽ thu thập hoặc yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ và nhận dạng của bạn cùng khách đi kèm, cũng như các thông tin liên quan bao gồm thông tin tiểu sử, thông tin đăng ký, thông tin thanh toán và tài chính;

-          Khi bạn đăng nhập vào Ứng dụng của chúng tôi như một Nhà Liên Kết Thương Hiệu, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên quan đến Ứng dụng, trong đó có thể bao gồm dữ liệu về sắc tộc và sức khỏe cần thiết để hỗ trợ các chức năng bạn yêu cầu thông qua Ứng dụng;

-          Khi bạn báo cáo về một trường hợp tác dụng phụ, chúng tôi sẽ thu thập hoặc yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ, cũng như các thông tin liên quan đến tác dụng phụ mà bạn gặp phải, trong đó có thể bao gồm dữ liệu sức khỏe;

-          Khi bạn sử dụng thiết bị hoặc hệ thống CNTT của công ty chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng thiết bị; và

-          Khi bạn tương tác với Nu Skin theo các cách thức khác, ví dụ: bằng việc liên hệ với chúng tôi qua nhiều kênh liên lạc khác nhau. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu Cá nhân mà bạn chủ động cung cấp cùng tất cả những Dữ liệu Cá nhân cần thiết để chúng tôi có thể giúp bạn giải đáp thắc mắc. Chúng tôi sẽ ghi âm cuộc gọi của bạn đến tổng đài chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

                             III.            Đối với Ứng viên Tuyển dụng:

-          Khi bạn ứng tuyển vào công ty, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin liên quan đến đơn ứng tuyển của bạn như họ tên, địa chỉ liên lạc, quá trình công tác và trình độ học vấn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn nộp đơn qua hệ thống tuyển dụng với chính sách quyền riêng tư cụ thể của chúng tôi;

-          Khi bạn tương tác với Nu Skin, ví dụ: bằng việc liên hệ với chúng tôi qua nhiều kênh liên lạc khác nhau. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu Cá nhân mà bạn chủ động cung cấp cùng tất cả những Dữ liệu Cá nhân cần thiết để chúng tôi có thể giúp bạn giải đáp thắc mắc. Chúng tôi sẽ ghi âm cuộc gọi của bạn đến tổng đài chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

                            IV.            Đối với Khách thăm Văn phòng:

-          Khi bạn đến thăm một trong các tòa nhà của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập những thông tin cần thiết cho việc nhận diện và hoàn thiện thủ tục kiểm tra an ninh, ví dụ: họ tên và nơi bạn đang công tác. Chúng tôi cũng có thể thu thập các cảnh quay camera giám sát để phục vụ quá trình nhận diện.

                              V.            Đối với Khách truy cập Trang web:

-          Khi bạn truy cập Trang web hoặc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin kỹ thuật về thiết bị của bạn cũng như tương tác với Trang web và Ứng dụng của chúng tôi (“Thông tin chung”). Thông tin chung được gửi từ máy tính hoặc thiết bị cá nhân của bạn tới chúng tôi thông qua cookie và các phương tiện kỹ thuật khác. Một số trình duyệt web có thể truyền tín hiệu “không theo dõi” đến các trang mà trình duyệt giao tiếp. Trang web của chúng tôi hiện không phản hồi những tín hiệu “không theo dõi” này.

Bấm vào [đây] để biết thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng cookie và cách tắt cookie.

Bạn không bắt buộc phải cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi khó có thể hoàn thành được những mục đích nêu trên nếu bạn từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi.

c.      Nghĩa vụ của bạn

Chúng tôi mong rằng bạn sẽ chỉ cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bản thân cho chúng tôi. Trong trường hợp bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của những người khác, bạn phải chắc chắn bản thân đã tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý về việc cung cấp thông tin, và cho phép chúng tôi sử dụng, xử lý và chuyển giao những thông tin này khi cần thiết. Cụ thể, theo luật pháp hiện hành tại địa phương, nếu sử dụng thẻ tín dụng không thuộc quyền sở hữu, bạn phải xác nhận rằng chủ thẻ tín dụng đã cho phép bạn sử dụng thẻ tín dụng của họ để giao dịch, đồng thời, chấp thuận để Nu Skin thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của chủ thẻ cho mục đích xử lý giao dịch mua hàng của bạn.

Chúng tôi cũng mong rằng Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp là chính xác và bạn sẽ nhanh chóng thông báo cho chúng tôi nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn cần phải được cập nhật.

d.      Dữ liệu Cá nhân được thu thập từ bên thứ ba

Hầu hết những Dữ liệu Cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập được đều do bạn cung cấp trực tiếp. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể nhận Dữ liệu Cá nhân về bạn từ:

-          Nhà Liên Kết Thương Hiệu;

-          Các cá nhân cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi (ví dụ: thành viên trong gia đình bạn);

-          cơ quan hành chính;

-          các công ty cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Một số nguồn từ bên thứ ba này có thể bao gồm những nguồn thông tin công khai sẵn có.

e.             Trẻ em

Nu Skin không cung cấp trực tiếp sản phẩm hoặc dịch vụ cho trẻ em cũng như không chấp nhận các Nhà Liên Kết Thương Hiệu chưa đủ tuổi thành niên (dưới 22 tuổi tại Trung Quốc đại lục).

Sản phẩm dành cho trẻ em của Nu Skin chỉ được bán cho người trưởng thành. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn chỉ có thể sử dụng Trang web khi cha mẹ hoặc người giám hộ tham gia cùng.

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc xử lý bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của trẻ em dưới 13 tuổi cũng như không cung cấp trực tiếp các dịch vụ, Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi cho trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn nghĩ rằng một trẻ vị thành niên do bạn chịu trách nhiệm đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi khuyến cáo bạn liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ làm việc với bạn để cùng tìm ra giải pháp khắc phục vấn đề này.

Chúng tôi cũng khuyến khích bạn nên tham gia trải nghiệm trên Internet cùng trẻ và xem các mẹo an toàn quan trọng dành cho trẻ trước khi trẻ khám phá Internet.

Nếu bạn đăng ký cho trẻ tham gia một sự kiện hoặc chuyến đi khuyến khích của Nu Skin, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của trẻ để phục vụ mục đích tham dự sự kiện hoặc chuyến đi khuyến khích. Nếu sự kiện yêu cầu xử lý dữ liệu đặc biệt của trẻ, chúng tôi sẽ yêu cầu sự chấp thuận rõ ràng của bạn.

5.    Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên những cơ sở pháp lý sau, theo quy định của pháp luật hiện hành: (i) để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng với bạn, hoặc để thực hiện các bước trước khi ký kết hợp đồng với bạn, (ii) để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, (iii) khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp để sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn, hoặc (iv) dựa trên sự chấp thuận của bạn. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi bao gồm việc vận hành, đánh giá và cải thiện tổ chức; ngăn chặn và bảo vệ chúng tôi cũng như mọi người khỏi các vụ gian lận, giao dịch trái phép, khiếu nại cùng những nguy cơ khác; đảm bảo các chính sách của công ty và tiêu chuẩn ngành được tuân thủ. Đối với các công ty có hoạt động kinh doanh quốc tế như Nu Skin, việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích hành chính nội bộ cũng được coi là một lợi ích hợp pháp. Theo quy định của pháp luật, chúng tôi đã cẩn thận cân bằng lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi với quyền bảo vệ dữ liệu của bạn. Vui lòng liên hệ với Bộ phận Bảo mật nếu bạn muốn biết thêm thông tin về bài kiểm tra cân bằng này.

Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn phụ thuộc vào việc bạn là ai và cách bạn tương tác với chúng tôi. Bấm vào đây để biết cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn và lý do để chúng tôi làm như vậy.

Chúng tôi chỉ xử lý các Dữ liệu Cá nhân đặc biệt (ví dụ: chủng tộc hoặc sắc tộc; dữ liệu liên quan đến sức khỏe) trong những trường hợp ngoại lệ và có đầy đủ cơ sở pháp lý (ví dụ: được sự chấp thuận rõ ràng của bạn).

Vui lòng liên hệ với Bộ phận Bảo mật nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

6.    Chia sẻ và chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của bạn

a.      Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với:

-          các thực thể Nu Skin khác, bao gồm giám đốc, nhân viên, đại lý và người đại diện cho mục đích vận hành, quản lý, hành chính, giám sát, đánh giá hay giáo dục. Bạn có thể tham khảo danh sách các thực thể Nu Skin có thể nhận dữ liệu của bạn tại đây cùng với bảng liệt kê mục đích và danh mục xử lý dữ liệu tại đây cũng như tại Mục 4 và 5 ở trên;

-          luật sư, kiểm toán viên, cố vấn tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác có liên hệ với Nu Skin.

-          nhà cung ứng và nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao hàng, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, đơn vị tổ chức sự kiện, công ty lữ hành và công ty bảo hiểm;

-          một bên thứ ba trong trường hợp Nu Skin bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của mình cho bên thứ ba hoặc sáp nhập hoặc được bên thứ ba mua lại;

-          bất kỳ điều lệ hiện hành, luật định, chính phủ hoặc các cơ quan, đơn vị khác có liên quan cùng các nhà quản lý ngành và bất kỳ người nào khác mà Nu Skin bị bắt buộc, yêu cầu hoặc được phép thực hiện theo luật pháp, quy tắc hoặc quy định, quy trình pháp lý hoặc tố tụng;

-          bất kỳ người nào theo lệnh bất kỳ của tòa án có thẩm quyền hoặc quy trình pháp lý tương đương.

Ngoài ra, nếu bạn là một Nhà Liên Kết Thương Hiệu hoặc là một khách hàng, chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các Nhà Liên Kết Thương Hiệu và/hoặc nhà tài trợ tuyến trên một khi chúng tôi xác định đây là hành động cần thiết để hỗ trợ tuyến trên hoặc nhằm mục đích giáo dục Nhà Liên Kết Thương Hiệu.

Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện các bước phù hợp để đảm bảo rằng tất cả người nhận bên thứ ba đều thực hiện các cơ chế bảo mật hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba.

b.      Chuyển giao Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi sẽ chuyển giao Dữ liệu Cá nhân sang các khu vực pháp lý khác, nếu cần, cho những mục đích được mô tả trong Thông báo Quyền riêng tư này, bao gồm cả các khu vực pháp lý có mức độ bảo vệ dữ liệu khác so với khu vực pháp lý mà Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập ban đầu. Ví dụ: chúng tôi có thể chuyển giao dữ liệu của bạn sang Hoa Kỳ bởi công ty mẹ của chúng tôi được đặt tại đó.

Khi chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của bạn sang các quốc gia khác hoặc khu vực pháp lý, chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu như được mô tả trong Thông báo Quyền riêng tư này và theo pháp luật hiện hành. Theo quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi sẽ đưa ra các nghĩa vụ hợp đồng ràng buộc với người nhận dữ liệu để bảo vệ quyền lợi của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thông báo mọi quá trình chuyển giao dữ liệu và/hoặc cơ chế chuyển giao dữ liệu cho Cơ quan Giám sát có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với việc chuyển giao từ Khu vực Kinh tế Châu Âu ("EEA") sang Hoa Kỳ và các khu vực pháp lý không thuộc EEA khác, chúng tôi sẽ thực hiện các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt, cùng những giải pháp phù hợp khác để thực hiện việc chuyển giao qua biên giới theo quy định hoặc được Điều 46 và 49 của Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung cho phép. Vui lòng liên hệ với Bộ phận Bảo mật nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các biện pháp bảo vệ chúng tôi đã thực hiện để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong quá trình chuyển giao (bao gồm cả cách để nhận bản sao hoặc tham khảo những biện pháp bảo vệ này).

7.    Cách chúng tôi bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn

Chúng tôi bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn và triển khai các biện pháp bảo mật vật lý (ví dụ: tủ hồ sơ tài liệu an toàn), kỹ thuật và tổ chức nhằm ngăn chặn việc xử lý dữ liệu trái phép hoặc bất hợp pháp, cũng như tránh khỏi việc vô tình bị thất lạc, phá hủy hoặc thiệt hại.

Đặc biệt, chúng tôi vận hành các mạng dữ liệu được bảo vệ bởi tường lửa và các hệ thống bảo vệ bằng mật khẩu theo tiêu chuẩn ngành. Chúng tôi cũng sử dụng bảo mật tầng truyền tải (TLS) để bảo vệ việc truyền tải Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chỉ những cá nhân được ủy quyền mới có thể truy cập các thông tin này với mục đích kinh doanh hợp pháp.

Bên cạnh đó, các nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ cũng chỉ được tiếp cận Dữ liệu Cá nhân của bạn một cách giới hạn khi cần thiết.

Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực để bảo vệ hệ thống, trang web, hoạt động và thông tin trước những hành vi truy cập, sử dụng, chỉnh sửa và tiết lộ trái phép, nhưng với bản chất vốn có của Internet là một phương tiện truyền thông toàn cầu mở cùng những yếu tố rủi ro khác, chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả thông tin, trong quá trình truyền tải hoặc được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi, sẽ tuyệt đối an toàn trước sự xâm nhập từ bên ngoài.

Vui lòng liên hệ với Bộ phận Bảo mật nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cách thức chúng tôi bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn.

8.    Dữ liệu Cá nhân của bạn được lưu trữ trong bao lâu

Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích xử lý được liệt kê ở trên trong mục “Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn và lý do”. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi mối quan hệ (hợp đồng) của chúng tôi với bạn chấm dứt, trừ khi việc lưu trữ thêm được cho phép hoặc tuân theo pháp luật hiện hành.

9.    Quyền lợi đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn

Bạn có một số quyền lợi nhất định về cách chúng tôi sử dụng và lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Đó là:

-          Cải chính. Bạn có quyền yêu cầu sửa đổi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân không đầy đủ hoặc không chính xác nào mà chúng tôi xử lý về bạn;

-          Xóa bỏ. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bỏ những Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn theo từng điều kiện cụ thể;

-          Thu hồi chấp thuận. Nếu đã đồng ý cho chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân thì bạn cũng có quyền thu hồi chấp thuận của mình bất cứ lúc nào. Điều này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dựa trên sự chấp thuận của bạn trước khi thu hồi. Điều này bao gồm các trường hợp bạn muốn ngừng nhận thông điệp tiếp thị từ chúng tôi;

-          Truy cập. Trong một số trường hợp ngoại lệ nhất định, bạn có quyền truy cập và yêu cầu một bản sao Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đang xử lý về bạn, chúng tôi sẽ cung cấp bản sao cho bạn dưới dạng điện tử và/hoặc bằng văn bản, hoặc bằng lời nói theo quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi có thể tính phí hợp lý cho yêu cầu truy cập được cho phép theo pháp luật hiện hành;

Ngoài ra, nếu ở khu vực EEA, bạn sẽ có những quyền lợi sau:

-          Hạn chế. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các điều kiện cụ thể (cũng có thể được áp dụng nếu bạn ở Macao);

-          Tính di động. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi truyền tải Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ đến bạn hoặc đến một người quản lý dữ liệu khác theo các điều kiện cụ thể;

-          Phản đối. Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân của bạn được xử lý cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bạn có quyền phản đối việc xử lý với lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn. Chúng tôi sẽ tuân theo yêu cầu của bạn trừ khi chúng tôi có cơ sở pháp lý thuyết phục vượt trên lợi ích và quyền của bạn, hoặc nếu chúng tôi cần tiếp tục xử lý dữ liệu để thiết lập, thực hiện hoặc biện hộ cho một khiếu nại pháp lý.

Khi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có quyền phản đối bất cứ lúc nào, bao gồm cả các mục đích định hình trong phạm vi liên đới đến việc tiếp thị trực tiếp. Nếu bạn phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ chấm dứt hành động này.

Bạn có thể thực hiện các quyền lợi nêu trên, nếu áp dụng, bằng cách liên hệ với Bộ phận Bảo mật hoặc thông qua công cụ trực tuyến của chúng tôi tại các thị trường đang sử dụng các công cụ này. Chúng tôi sẽ hồi đáp mọi yêu cầu của bạn để thực hiện các quyền lợi nêu trên trong khoảng thời gian được quy định bởi pháp luật hiện hành. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn chứng minh danh tính trước khi cung cấp thông tin được yêu cầu theo quyền quyết định của chúng tôi. Hành động này nhằm đảm bảo Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ được tiết lộ với riêng bạn. Chúng tôi không thể xử lý đúng yêu cầu của bạn nếu bạn quyết định không cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn. Nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn hoặc có hành vi vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có thể khiếu nại hoặc đệ đơn khiếu nại lên Cơ quan Giám sát có thẩm quyền (ví dụ: tới Cơ quan Giám sát tại quốc gia hoặc thị trường nơi bạn đang cư trú).

10.           Lựa chọn tiếp thị

Bạn có thể kiểm soát việc nhận thông tin tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi (ví dụ: chúng tôi có thể gửi qua các phương tiện điện tử như email quảng cáo). Tại một số thị trường nhất định, chúng tôi sẽ cần đến sự chấp thuận của bạn trước khi gửi thông tin tiếp thị. Ví dụ: chúng tôi có thể yêu cầu bạn đánh dấu vào ô cho phép “nhận email quảng cáo”, khi bạn đăng ký trở thành khách hàng mới hoặc Nhà Liên Kết Thương Hiệu. Tại tất cả các thị trường, bạn có thể lựa chọn không nhận thông tin tiếp thị ở mọi thời điểm. Nếu bạn không còn muốn nhận bất kỳ thông tin liên lạc tiếp thị nào trong danh sách gửi thư mà bạn đã đăng ký trước đó hoặc nhận bất kỳ liên lạc tiếp thị nào khác, hãy truy cập liên kết hủy đăng ký trong liên lạc liên quan hoặc liên hệ Bộ phận Bảo mật.

11.           Thay đổi về Chính sách Quyền riêng tư

Chúng tôi có thể thường xuyên cập nhật Thông báo Quyền riêng tư. Chúng tôi sẽ thông báo với bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào bằng cách đăng những thay đổi đó tại đây hoặc gửi thông báo qua các kênh liên lạc phù hợp khác mà chúng tôi thường sử dụng. Mọi thay đổi về Thông báo Quyền riêng tư đều được coi là có hiệu lực ngay sau khi đăng tải trên Trang web này trừ khi được nêu rõ.

Thông báo Quyền riêng tư được sửa đổi lần cuối vào ngày 5/2/2019.Phụ lục 1 - Danh sách các cơ sở quản lý dữ liệu của Nu Skin chịu trách nhiệm xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn

Bảng sau đây sẽ liệt kê các thực thể pháp lý liên quan của Nu Skin chịu trách nhiệm cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân khi bạn là một khách hàng, một Nhà Liên Kết Thương Hiệu, một Ứng viên Tuyển dụng hoặc Khách thăm Văn phòng, tại từng quốc gia/thị trường (được nêu chi tiết trong mục “Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn và lý do” của Thông báo Quyền riêng tư Toàn cầu này).

Xin lưu ý rằng khi một trường được đánh dấu“/”, điều này có nghĩa là chúng tôi không thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân cho danh mục dữ liệu đó tại một quốc gia/thị trường nhất định.

Khi một trường có nhiều hơn một nhà quản lý dữ liệu, điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi có nhiều hơn một thực thể Nu Skin tại quốc gia/thị trường đó và nhà quản lý dữ liệu chịu trách nhiệm sẽ trở thành thực thể có quan hệ với bạn (ví dụ: khi bạn đã đến thăm hoặc áp dụng với văn phòng cụ thể của Nu Skin).

Để tìm ra thực thể Nu Skin nào là người quản lý dữ liệu chịu trách nhiệm cho Dữ liệu Cá nhân, bạn cần xác định:

 

1) Bạn thuộc nhóm chủ đề dữ liệu nào sau đây:

-      Khách hàng (bao gồm người nhận bản tin hoặc các thông tin tiếp thị khác)

-      Nhà Liên Kết Thương Hiệu (tức là: nhà phân phối đã đăng ký)

-      Ứng viên Tuyển dụng

-      Khách thăm Văn phòng

 

2) Quốc gia hoặc thị trường của bạn:

o   Nếu bạn là Khách hàng, hãy tìm quốc gia/thị trường mà bạn đã đăng ký tài khoản trực tuyến Nu Skin hoặc thực hiện việc mua hàng.

o   Nếu bạn là một Nhà Liên Kết Thương Hiệu, hãy tìm quốc gia/thị trường mà bạn đã đăng ký tài khoản Nhà Liên Kết Thương Hiệu Nu Skin.

o   Nếu bạn là Ứng viên Tuyển dụng, hãy tìm quốc gia/thị trường nơi văn phòng Nu Skin mà bạn nộp đơn tọa lạc.

o   Nếu bạn là Khách thăm Văn phòng, hãy tìm quốc gia/thị trường nơi có văn phòng Nu Skin mà bạn đến thăm.

 

Trang cuối cùng của Phụ lục 1 chứa thông tin liên lạc cụ thể của tất cả các thực thể được liệt kê trên đây. Vui lòng liên hệ với Bộ phận Bảo mật nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về vấn đề này.

Quốc gia/thị trường

Khách hàng

Nhà Liên Kết Thương Hiệu

Ứng viên Tuyển dụng

Khách thăm Văn phòng

Áo

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

 

 

Argentina

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Argentina quản lý chung

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Argentina quản lý chung

 

 

Ba Lan

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

 

 

Bỉ

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin Belgium NV và NSE Products Europe BVBA quản lý chung

Nu Skin Belgium NV hoặc NSE Products Europe BVBA

Nu Skin Belgium NV hoặc NSE Products Europe BVBA

Brunei

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Pharmanex (B) Sdn Bhd quản lý chung

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Pharmanex (B) Sdn Bhd quản lý chung

Nu Skin Pharmanex (B) Sdn Bhd

Nu Skin Pharmanex (B) Sdn Bhd

Canada

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Canada

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Canada

 

 

Colombia

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Colombia

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Colombia

 

 

Cộng hòa Séc

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

 

 

Chile

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Chile

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Chile

 

 

Đài Loan

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Taiwan, LLC, Chi nhánh Đài Loan quản lý chung

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Taiwan, LLC, Chi nhánh Đài Loan quản lý chung

Nu Skin Taiwan, LLC, Chi nhánh Đài Loan

 

Đan Mạch

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin Scandinavia A/S

Nu Skin Scandinavia A/S

Đức

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin Germany GmbH

Nu Skin Germany GmbH

Hà Lan

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin Netherlands BV

Nu Skin Netherlands BV

Hoa Kỳ

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Hồng Kông/Ma Cao

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC quản lý chung

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC quản lý chung

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Hungary

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin Eastern Europe kft.

Nu Skin Eastern Europe kft.

Iceland

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

 

 

Indonesia

Nu Skin International Inc. và PT Nusa Selaras Indonesia quản lý chung

Nu Skin International Inc. và PT Nusa Selaras Indonesia quản lý chung

PT Nusa Selaras Indonesia hoặc PT Nu Skin Distribution Indonesia

PT Nusa Selaras Indonesia hoặc PT Nu Skin Distribution Indonesia

Ireland

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

 

 

Israel

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Israel Inc. quản lý chung

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Israel Inc. quản lý chung

 

 

Luxembourg

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

 

 

Malaysia

Nu Skin International Inc. và Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd quản lý chung

Nu Skin International Inc. và Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd quản lý chung

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Mexico

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Mexico quản lý chung

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Mexico quản lý chung

 

 

Na Uy

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

 

 

Nam Phi

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. quản lý chung

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. quản lý chung

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

New Caledonia

Nu Skin International Inc. và Nu Skin New Caledonia quản lý chung

Nu Skin International Inc. và Nu Skin New Caledonia quản lý chung

 

 

New Zealand

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc quản lý chung

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc quản lý chung

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Nhật Bản

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. và Nu Skin Japan quản lý chung

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. và Nu Skin Japan quản lý chung

Nu Skin Japan

Nu Skin Japan

Polynesia thuộc Pháp

Nu Skin International Inc. và Nu Skin French Polynesia

Nu Skin International Inc. và Nu Skin French Polynesia

 

 

Pháp

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

 

 

Phần Lan

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

 

 

Philippines

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Enterprises Philippines, LLC quản lý chung

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Enterprises Philippines, LLC quản lý chung

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Romania

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Enterprises SRL quản lý chung

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Enterprises SRL quản lý chung

 

 

Singapore

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd quản lý chung

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd quản lý chung

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd hoặc NSE Asia Products Pte Ltd

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd hoặc NSE Asia Products Pte Ltd

Slovakia

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

 

 

Tây Ban Nha

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

 

 

Thái Lan

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited quản lý chung

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited quản lý chung

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Thụy Điển

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

 

 

Thụy Sĩ

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

 

 

Trung Quốc đại lục

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Úc

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Enterprises Australia, Inc quản lý chung

Nu Skin International Inc. và Nu Skin Enterprises Australia, Inc quản lý chung

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Ukraina

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Việt Nam

Nu Skin International Inc. và Công Ty TNHH Nu Skin Enterprise Việt Nam quản lý chung

Nu Skin International Inc. và Công Ty TNHH Nu Skin Enterprise Việt Nam quản lý chung

Công Ty TNHH Nu Skin Enterprise Việt Nam

Công Ty TNHH Nu Skin Enterprise Việt Nam

Vương quốc Anh

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

 

 

Ý

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

Nu Skin International Inc. và NSE Products Europe quản lý chung

 

 

 

Thông tin liên hệ

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 15, 8/F, Jietai Plaza, No. 218-222  Zhongshan  Six Rd., Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Argentina Inc.

Italia 701 Rosario,

S2000DEO Provincia Santa Fe.

ARGENTINA

Điện thoại: +54 801.45.0137

infoargentina@nuskin.com

NSE Australia Inc.

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

ÚC

Điện thoại: +64 2 9491 0900

australiainfo@nuskin.com

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd

Nhà máy số 29 và tầng một nhà máy số 23, Số 1515 đường Yuan East, Khu công nghiệp Longyang, Quận Phụng Hiền, Thượng Hải, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BỈ

Điện thoại: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

Nu Skin Canada, Inc.

75 West Center St.

Provo, UT 84601, USA

Điện thoại: +1 801-345-1000

 

Nu Skin Chile

Alonso de Córdova 5320 - Local 17,

Piso 1, Las Condes, Región

Metropolitana

CHILE

Điện thoại: +56 123 0 020 8520

infochile@nuskin.com

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nhà máy số 29 và tầng một nhà máy số 23, Khu công nghiệp Longyang, Quận Phụng Hiền, Thượng Hải, PRD

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Colombia

Carrera 15 #93A-62

Bogotá

BOGOTA

Điện thoại: +57 801 345 0264

infocolombia@nuskin.com

Nu Skin Eastern Europe Kft.

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapest

HUNGARY

Điện thoại: +36 21 200 78 27

hungaryweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

HOA KỲ

Điện thoại: +1 800 487 1000

NSE Asia Products Pte Ltd

1 Temasek Avenue

#23-02/03

Millenia tower

SINGAPORE (039192)

Điện thoại: +65 6837-3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE Hong Kong, LLC

5/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay

Hồng Kông

TRUNG QUỐC

Điện thoại: +852 2837 7700

48hrs_reply_nshk@nuskin.com

NSE New Zealand, Inc

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NEW ZEALAND

Điện thoại: 0800 687 456

nzad@nuskin.com

 

NSE Philippines, LLC

41 San Miguel Avenue

15th floor, Octagon Center, Ortigas Center

1605 Pasig City

PHILIPPINES

Điện thoại: +63 2 868 75 46

48hr_reply_phils@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BỈ

Điện thoại: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

NSE (Romania) SRL

Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 46, mansard, Camera 13, sector 1.

ROMANIA

Điện thoại: +40 312 294 653

romaniaweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd

8 Eu Tong Sen Street

#25-89 The Central

059818

SINGAPORE

Điện thoại: +65 6837 3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE South Africa (PTY) Ltd.

Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive

0157 Irene

NAM PHI

Điện thoại: +27 875 503 103

southafricasupport@nuskin.com

NSE (Thailand) Limited

319 Antelope Square Building, 15th Fl.,

Phayathai Road, Pathumwan,

10330 Bangkok

THÁI LAN

Điện thoại: +66 0 2791 8500

48hr_reply_thailand@nuskin.com

NSE Ukraine LLC

Velika Vasilkovska street 72A

floor 8, office 174

03680 Kiev

UKRAINE

Điện thoại: +380 0 800 30 19 84

ukraine@nuskin.com

NSE Viet Nam, LLC

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

VIỆT NAM

Điện thoại: +84 028 3932 4300

48hrs_reply_vietnam@nuskin.com

Nu Skin French Polynesia

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

ÚC

Điện thoại: +64 2 9491 0934

pacifiquesud@nuskin.com

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

ĐỨC

Điện thoại: +49 613149 09 108

germanyweb@nuskin.com

Nu Skin International Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

HOA KỲ

Điện thoại: +1 800 487 1000

Nu Skin Israel Inc.

Omarim Street 11, Building Menivim, Industrial Park

8496500 Omer

ISRAEL

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Centre), No. 10, Jalan Binja

50450 Kuala Lumpur

MALAYSIA

Điện thoại: +60 3 2170 7700

48hrs_reply_malaysia@nuskin.com

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

HÀ LAN

Điện thoại: +31 850 02 18 53

netherlandsweb@nuskin.com

Nu Skin New Caledonia

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NEW ZEALAND

Điện thoại: 0800 687 456

pacifiquesud@nuskin.com

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

(Nu Skin Brunei Experience Center)

D2, Blk D, Lot 11620, Jalan Gadong

BE1718 Bandar Seri Begawan

VƯƠNG QUỐC HỒI GIÁO BRUNEI

Điện thoại: +673 2 422 225

48hrs_reply_brunei@nuskin.com

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25

1561 Copenhagen

ĐAN MẠCH

Điện thoại: +45 78 73 06 02

neucustomerservice@nuskin.com

 

Nu Skin Taiwan, LLC, Chi nhánh Đài Loan

7F-1, No. 189, Section 2

Jiuzong Road

Neihu District

Taipei City, 114

ĐÀI LOAN

Điện thoại: +886 02 8752 - 8555

nstwinfo@nuskin.com

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd

No. 819-1, Xinzhu Road,

Zhejiang, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

PT Nusa Selaras Indonesia (PT Nu Skin Distribution Indonesia)

Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat

Area Gd. City Plaza

10th Fl., Suite 1001-1002

Mampang Prapatan Jakarta Selatan

DKI Jakarta 12710

INDONESIA

Điện thoại: +62 21 300 300 10

48hrs_reply_indonesia@nuskin.com

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 408-2 and 408-6, 75 Tian Lin East Road, Xuhui District, Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Room 206, Building T3-11, No. 5001 Huadong Road, Jinqiao Export Processing Zone (South District), Pudong New Area, Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

 

Phụ lục 2 - Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân và tài liệu mà chúng tôi có thể đã thu thập hay đang thu thập từ bạn, hoặc bạn có thể đã cung cấp hay đang cung cấp cho chúng tôi, sẽ được xử lý (bao gồm việc thu thập, ghi lại, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, tiếp nhận hoặc thay đổi, truy xuất, tham khảo, sử dụng, tiết lộ thông qua truyền tải, phân phối hoặc bằng phương thức khả dụng khác, căn chỉnh hoặc kết hợp, hạn chế, xóa bỏ hoặc phá hủy Dữ liệu Cá nhân của bạn) cho các mục đích và cơ sở pháp lý (khác) sau đây, theo quy định của pháp luật hiện hành:

Đối với 

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để 

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên những cơ sở pháp lý sau:

Khách hàng   

tạo và quản lý tài khoản của bạn; xử lý đơn mua hàng và quản lý   ↗ hoàn trả sản phẩm; liên lạc với bạn về đơn đặt hàng cho một sản phẩm hoặc dịch vụ.        

để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định bao gồm kế toán, thuế và dữ liệu riêng tư.

cung cấp dịch vụ tin tức và thông tin bao gồm những hướng dẫn và bản tin email.

khi chúng tôi nhận được sự chấp thuận của bạn và/hoặc khi bạn bày tỏ mong muốn nhận thông tin tiếp thị; hoặc khi lợi ích hợp pháp của chúng tôi là cung cấp thông tin tiếp thị cho bạn.

vận hành danh sách từ bỏ để đảm bảo rằng bạn sẽ không nhận được thông tin liên lạc sau khi phản đối hoặc hủy đăng ký.

để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

nghiên cứu và phát triển dựa trên dữ liệu tổng hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở số liệu thống kê về bán hàng, phân tích thị trường, phát triển sản phẩm và dịch vụ; nhằm duy trì cơ sở dữ liệu toàn cầu của chúng tôi.

để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng, cũng như những đổi mới chung; trong việc bảo vệ và thúc đẩy lợi ích kinh tế, thương mại, xã hội và tài chính, hoặc được sự chấp thuận của bạn, theo hợp đồng giữa hai bên, hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

để ngăn chặn và phát hiện các hoạt động bất hợp pháp, ví dụ: dùng sai thẻ tín dụng, và cho mục đích quản lý tranh chấp, ví dụ: khi bạn nộp đơn khiếu nại về việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định, bao gồm kế toán và thuế; và để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc bảo vệ và thúc đẩy lợi ích kinh tế, thương mại, xã hội và tài chính cũng như để liên lạc với bạn, theo hợp đồng giữa hai bên.

duy trì bảo mật và quản lý quyền truy cập hệ thống, Trang web và Ứng dụng của chúng tôi.

để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và/hoặc theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc duy trì bảo mật của Trang web, Ứng dụng và mạng hoặc theo hợp đồng giữa chúng tôi và bạn.

thu thập thông tin chi tiết về cách bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi có thể cá nhân hóa việc liên lạc với bạn, cũng như cải thiện Trang web và Ứng dụng của chúng tôi.

với sự chấp thuận của bạn, theo hợp đồng giữa chúng tôi và bạn hoặc theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi để cung cấp Trang web và Ứng dụng một cách hiệu quả.

Nhà Liên Kết Thương Hiệu

tạo và quản lý tài khoản của bạn, đồng thời xử lý các giao dịch của bạn cũng như duy trì mọi dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng và Tài khoản Nhà Liên Kết Thương Hiệu của bạn.

để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định bao gồm kế toán, thuế và dữ liệu riêng tư.

xử lý hoa hồng và tiền thưởng của bạn.

để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi với bạn, đồng thời tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định bao gồm kế toán và thuế.

cung cấp dịch vụ cho bạn, ví dụ: (i) chia sẻ thông tin trong Tài liệu Hỗ trợ Doanh nghiệp của Nu Skin, (ii) mời bạn tham gia các sự kiện và gửi lời nhắc về địa điểm, thời gian tổ chức sự kiện, và (iii) tổ chức các chuyến đi và sự kiện thành công.

để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi với bạn; hoặc để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi để đào tạo và khuyến khích đầy đủ các Nhà Liên Kết Thương Hiệu của chúng tôi hoặc với sự chấp thuận của bạn.

công nhận bạn là một Nhà Liên Kết Thương Hiệu, ví dụ: công bố tên, hồ sơ bán hàng, hình ảnh, bảng tên chức danh, các khoản quyên góp từ thiện bạn đã thực hiện, v.v., tại các sự kiện Nu Skin, trong Tài liệu Hỗ trợ Doanh nghiệp, kênh truyền thông xã hội, qua email, v.v.

với sự chấp thuận của bạn; hoặc bởi vì chúng tôi có lợi ích pháp lý trong việc quảng bá thương hiệu và thành tích của lực lượng bán hàng.

quảng bá thương hiệu của chúng tôi, ví dụ: sử dụng Trang web, tài liệu tiếp thị hoặc các công cụ tiếp thị khác, (i) giấy chứng nhận của bạn tại sự kiện Nu Skin, hoặc (ii) hình ảnh bạn xuất hiện và/hoặc biểu diễn tại sự kiện của Nu Skin.

với sự chấp thuận của bạn; hoặc bởi vì chúng tôi có lợi ích pháp lý trong việc quảng bá thương hiệu và thành tích của lực lượng bán hàng.

cung cấp dịch vụ tin tức và thông tin bao gồm những hướng dẫn và bản tin email.

với sự chấp thuận của bạn và/hoặc khi bạn bày tỏ mong muốn nhận thông tin tiếp thị như vậy; hoặc để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi là tiếp thị đến bạn.

vận hành danh sách từ bỏ để đảm bảo rằng bạn sẽ không nhận được thông tin liên lạc sau khi phản đối hoặc hủy đăng ký.

để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

nghiên cứu và phát triển dựa trên dữ liệu tổng hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở số liệu thống kê về bán hàng, phân tích thị trường, phát triển sản phẩm và dịch vụ; nhằm duy trì cơ sở dữ liệu toàn cầu của chúng tôi.

để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng, cũng như những đổi mới chung; trong việc bảo vệ và thúc đẩy lợi ích kinh tế, thương mại, xã hội và tài chính, hoặc được sự chấp thuận của bạn, theo hợp đồng giữa hai bên, hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

để ngăn chặn và phát hiện các hoạt động bất hợp pháp, ví dụ: dùng sai thẻ tín dụng, và cho mục đích quản lý tranh chấp, ví dụ: khi bạn nộp đơn khiếu nại về việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định, bao gồm kế toán và thuế; và để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc bảo vệ và thúc đẩy lợi ích kinh tế, thương mại, xã hội và tài chính cũng như để liên lạc với bạn.

duy trì bảo mật và quản lý quyền truy cập hệ thống, Trang web và Ứng dụng của chúng tôi.

để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc duy trì bảo mật của Trang web, Ứng dụng và mạng.

thu thập thông tin chi tiết về cách bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi có thể cá nhân hóa việc liên lạc với bạn, cũng như cải thiện Trang web và Ứng dụng của chúng tôi.

với sự chấp thuận của bạn, theo hợp đồng giữa chúng tôi và bạn hoặc theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi để cung cấp Trang web và Ứng dụng một cách hiệu quả.

Ứng viên Tuyển dụng

để xem xét tuyển dụng các cá nhân và cơ hội cho nhà thầu, cũng như quản lý các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới.

thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng, để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và/hoặc theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc xem xét các ứng viên phù hợp để tuyển dụng và được sự chấp thuận của bạn, khi có liên quan.

Khách thăm Văn phòng

để duy trì an ninh và quản lý việc ra vào văn phòng của chúng tôi.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc duy trì bảo mật cho các tòa nhà, hệ thống và tài sản văn phòng của chúng tôi hoặc với sự chấp thuận của bạn theo pháp luật hiện hành.