Steve Lund

Steve Lund

Phó Chủ Tịch Điều Hành

Steven J. Lund hiện đang giữ chức Chủ Tịch Điều Hành Hội đồng Quản trị của Nu Skin Enterprises Từ 1998 đến 2003, ông giữ chức Chủ Tịch kiêm Giám đốc điều hành của Nu Skin,và trước đó là Chủ Tịch kiêm Giám đốc điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương (NSAP) từ tháng 11 năm 1996 đến tháng 5 năm 1998. Ông cũng từng giữ chức Phó Chủ Tịch Điều Hành của Nu Skin International (NSI) từ những năm 1984.


Trước khi gia nhập Nu Skin Enterprises, ông là Luật sư của một công ty luật chuyên tư vấn các vấn đề về kiện tụng và trách nhiệm sản phẩm Ông tốt nghiệp ngành Luật củaTrường luật J. Reuben Clark thuộc Đại học Brigham Young vào năm 1983. Là thành viên của Đoàn Luật Sư và đồng thời là thành viên Ban Giám Đốc của Hiệp Hội Bán HàngTrựcTiếp của hạt Utah, bang Arizona, Mỹ.