Ban Giám Đốc Khu Vực

Ban Giám Đốc Khu VựcVicky-Leevutinun-172x225

Pakapun (Vicky) Leevutinun

Chủ Tịch Điều Hành Nu Skin Đông Nam Á, Quản lý 7 Thị Trường (Thái Lan, Phillipines, Singapore, Malaysia, Brunei, Indonesia & Việt Nam)

 

Tiến sĩ Pakapun (Vicky) Leevutinun giữ chức Chủ tịch Điều Hành Nu Skin Đông Nam Á, Quản lý 7 Thị Trường (Thái Lan, Phillipines, Singapore, Malaysia, Brunei, Indonesia & Việt Nam).

Đến từ Thái Lan, cô gia nhập đội ngũ quản lý Nu Skin Khu Vực Đông Nam Á vào tháng 7 năm 2015. Tiến sĩ Leevutinun trước đây là Chủ Tịch Điều Hành Nu Skin Thái Lan & Việt Nam.

Trong 21 năm làm việc tại Nu Skin, Tiến sĩ Leevutinun đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng thành công của Nu Skin Thái Lan cũng như ảnh hưởng tích cực đến ngành bán hàng trực tiếp tại đây. Nu Skin là một trong năm công ty bán hàng trực tiếp hàng đầu tại Thái Lan. Dưới sự lãnh đạo của mình, Tiến sĩ Leevutinun điều hành việc mở cửa thị trường Việt Nam, thiết lập chiến lược phát triển kinh doanh cho thị trường trong tương lai.

Tiến sĩ Leevutinun từng là Chủ tịch Hiệp hội bán hàng trực tiếp Thái Lan (TDSA) từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 6 năm 2016. Trong thời gian này với TDSA, cô đã giúp phát triển chuẩn mực đạo đức của ngành bán hàng trực tiếp, đảm bảo rằng các thành viên của TDSA duy trì các tiêu chuẩn cao để tác động tích cực đến nhận thức của công chúng. Hiện tại, Tiến sĩ Leevutinun là Chủ Tịch Hiệp Hội Bán Hàng Trực Tiếp Thế Giới (WFDSA), giúp các hiệp hội bán hàng trực tiếp trên toàn thế giới tuân thủ những chuẩn mực và nhận thức về ngành Bán Hàng Trực Tiếp.

Với tư cách là Chủ tịch Ban Điều Hành Quỹ Tim cho Trẻ em Đông Nam Á (SEACHF), Tiến sĩ Leevutinun rất nhiệt tình giúp đỡ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Cô đã làm việc chặt chẽ với lực lượng Nhà Phân Phối của Nu Skin để giúp cứu sống hơn 10.000 trẻ em trong khu vực.

Tiến sĩ Leevutinun đã kết hôn và có 2 cô con gái.