Chủ Tịch Đối Tác Thương Hiệu

CHỦ TỊCH ĐỐI TÁC THƯƠNG HIỆU

VN3215974 LÊ CHÍ LINH
VN3111504 NGUYỄN THỊ KIM ANH
VN3101352 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
VN3400601 NGÔ VÕ QUỲNH TRÂM
VN3195183 TRỊNH THỊ VINH
VN3471691 BÙI LY KHA 2
VN3190766 LÊ THỊ HOA CHI
Page_00006
Page_00003
VN0007721 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
VN3255071 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG
VN3111507 LÊ THỊ THẢO
VN3116666 NGUYỄN HÀ LAM
VN3111502 NGUYỄN KIM PHƯƠNG
VN3335071 VŨ THỊ MAI ANH 2
VN3370496 HUỲNH NGUYỄN ĐĂNG KHOA
VN3036169 NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Để đạt chuẩn cho bất kỳ danh hiệu nào, Nhà Liên Kết Thương Hiệu phải đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn của Chính Sách Bán Hàng và Trả Thưởng, bao gồm cả doanh số bán lẻ. Không phải tất cả Nhà Liên Kết Thương Hiệu đều có thể thành công hoặc nhận được tất cả tiền thưởng, hoa hồng và các lợi ích kinh tế như nhau. Để nhận được  các khoản tưởng thưởng xứng đáng, đòi hỏi  Nhà Phân Phối phải dành nhiều thời gian, sự nỗ lực và cam kết đối với công việc kinh doanh. Để biết thêm chi tiết về Chính Sách Bán Hàng và Trả Thưởng của Nu Skin Việt Nam, vui lòng liên hệ Văn Phòng Nu Skin Việt Nam qua điện thoại 028.3932.4300 hoặc website www.nuskin.com/vn