Nguyễn Hà Lam & Lê Quỳnh Bảo Trân

20160803_CNDH_BlueDiamond_NetEx
20160803_CNDH_BlueDiamond_NetEx