Chúc Mừng LOI Mới

LOI_FN_LOI_01

 

Chúc mừng bạn đã trở thành Đại Diện Thương Hiệu đang xét chuẩn (LOI),

 

Hãy chọn vào từng biểu tượng bên dưới để khám phá quyền lợi của bạn!

 

LOI_FN_LOI_02a
LOI_FN_LOI_02c

 

Hãy nhanh chóng hoàn thành xét chuẩn Đại Diện Thương Hiệu để tận hưởng

 

LOI_FN_LOI_03a
LOI_FN_DDTHN_02c
LOI_FN_LOI_03b

 

Để trở thành Đại Diện Thương Hiệu, bạn cần:

• Hoàn thành 12 Khối xây dựng (6000 GSV), trong đó có 4 Khối chia sẻ (2000 GSV), trong vòng tối đa 6 tháng

• Hàng tháng, bạn cần hoàn thành ít nhất 2 Khối xây dựng (1000 GSV)

LOI_FN_LOI_04

 

Hãy chắc chắn bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì trong quá trình xét chuẩn, cùng theo dõi hướng dẫn xét chuẩn tại video sau:

 

 

Bên cạnh đó, hãy bắt đầu chọn cho bạn một dòng sản phẩm phù hợp, trong những dòng sản phẩm độc đáo của Nu Skin, để trở thành sản phẩm chủ lực trong kinh doanh của bạn, tại video sau:

LOI_FN_LOI_05
LOI_FN_LOI_06

 

Nu Skin đã thiết kế riêng cho bạn một chương trình huấn luyện Khởi Động Kinh Doanh cô đọng, với những kiến thức kinh doanh cần thiết để bạn bắt đầu kinh doanh của mình, hãy cùng khám phá tại đây

 

Hãy trở thành Đại Diện Thương Hiệu ngay hôm nay!

 

Liên hệ Quản Lý Kinh Doanh tại 48hrs_reply_vietnam@nuskin.com 

hoặc 028 39324300 để biết thêm chi tiết