Magiê

Kết hợp các sản phẩm Pharmanex với magiê là thành phần chính.

Magiê điều chỉnh chức năng cơ bắp trên khắp cơ thể, bao gồm cả cơ tim. Ngoài chức năng cơ bắp, magiê giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn. Tìm một sản phẩm Pharmanex với magiê phù hợp với nhu cầu của bạn.Magnesium regulates muscle function throughout the body, including the heart muscle. On top of muscle function, magnesium helps with regulating blood pressure and supporting your immune system. Find a Pharmanex product with magnesium fit for your needs.