Tri-Phasic White

Khách hàng mới? Đăng ký hôm nay!

Tri-Phasic White

Nu Skin Tri-Phasic White là một hệ thống làm sáng da đã được chứng minh lâm sàng giúp bạn đạt được làn da rạng ngời, săn chắc.

Tri-Phasic White Cleanser

Tri-Phasic White® Cleanser

 • 01102729
Tri-Phasic White Cleanser

Tri-Phasic White® Cleanser

 • 01102729
 • 3.4 oz. tube
   Learn More
   Tri-Phasic White Toner

   Tri-Phasic White® Toner

   • 01102733
   Tri-Phasic White Toner

   Tri-Phasic White® Toner

   • 01102733
   • 4.2 oz. bottle
     Learn More
     Tri-Phasic White Essence

     Tri-Phasic White® Essence

     • 01102730
     Tri-Phasic White Essence

     Tri-Phasic White® Essence

     • 01102730
     • 1 oz.
       Learn More
       Tri-Phasic White Day Milk Lotion

       Tri-Phasic White® Day Milk Lotion

       • 01102731
       Tri-Phasic White Day Milk Lotion

       Tri-Phasic White® Day Milk Lotion

       • 01102731
       • 2.5 oz.
         Learn More
         Tri-Phasic White Night Cream

         Tri-Phasic White® Night Cream

         • 01102732
         Tri-Phasic White Night Cream

         Tri-Phasic White® Night Cream

         • 01102732
         • 1 oz.
           Learn More
           Tri-Phasic White Radiance Mask

           Tri-Phasic White® Radiance Mask

           • 01102775
           Tri-Phasic White Radiance Mask

           Tri-Phasic White® Radiance Mask

           • 01102775
           • 8 masks
             Learn More